OC - dowiedz się, jakie konsekwencje mogą ponieść osoby, które nie wykupiły ubezpieczenia

Share

samochod

Właściciele zarejestrowanych samochodów zobligowani są do opłacania składek na ubezpieczenie OC. Uchylanie się do tego obowiązku może skutkować poważnymi konsekwencjami. Czym grozi przerwanie ciągłości ubezpieczeniowej?

Obowiązek wykupienia polisy OC dotyczy wszystkich zarejestrowanych samochodów - nie ma przy tym znaczenia, czy pojazd jest użytkowany, czy od lat garażowany. Tak wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152). Od opłacenia składki na ubezpieczenie OC zwalnia się właścicieli samochodów, które zostały sprzedane lub przekazane do złomowania (trzeba posiadać stosowne oświadczenie).

Dlaczego OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym?
Ubezpieczenie OC to obowiązek każdego właściciela pojazdu. Jest to polisa obligatoryjna, ponieważ zapewnia ochronę ubezpieczeniową osobom poszkodowanym przez sprawcę kierującego ubezpieczonym pojazdem. Dzięki regularnie opłacanym składkom, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ma środki na wypłatę odszkodowań osobom pokrzywdzonym. Gdyby ubezpieczenie OC nie było obowiązkowe, niewielu kierowców zdecydowałoby się na wykupienie polisy, a co za tym idzie - zmuszeni byliby do wypłaty odszkodowania z własnego budżetu. Finał byłby z pewnością taki, że osoby pokrzywdzone domagałyby się świadczenia na drodze sądowej.

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC
Kierowcy, którzy nie wykupują ubezpieczenia OC, nie pozostają bezkarni. Za przerwanie ciągłości ubezpieczeniowej ponoszą poważne konsekwencje finansowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kary są poważnym obciążeniem.

Stawka bazowa kary za przerwanie ciągłości ubezpieczenia OC zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia - stanowi ona dwukrotność płacy minimalnej. To, jak dużą karę kierowca zapłaci, uzależnione jest od okresu, w którym pojazd pozostawał bez ubezpieczenia.

Jeśli przerwa w ubezpieczeniu wynosi:

- do 3 dni - karą jest 20% stawki bazowej, czyli 740 zł,
- 4-14 dni - kara stanowi 50% stawki bazowej, czyli 1850 zł,
- powyżej 14 dni - karą jest 100% stawki bazowej, czyli 3700 zł.

Nie ryzykuj, lecz wykup ubezpieczenie OC
Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia są dość wysokie, dlatego lepiej nie ryzykować. Wystarczy wykupić najtańszą polisę, w wyborze której pomoże kalkulator OC. Jest to narzędzie dostępne na stronach internetowych towarzystw ubezpieczeniowych, z którego można korzystać bezpłatnie.

Kalkulator OC pozwoli oszacować wysokość składki po wpisaniu w pola odpowiednich wartości. Kalkulacja będzie wiarygodna wówczas, gdy zostaną podane prawdziwe dane.

Trzeba przy tym pamiętać, że kalkulator OC przedstawia jedynie szacowaną wysokość składki, która ma na celu wyłącznie zorientowanie się w ofercie konkretnego ubezpieczyciela. By zawrzeć wiążącą umowę, należy skontaktować się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego.