magazine top

anwim

Anwim Spółka Akcyjna powstała w 1992 roku. Dziś jest jedną z największych niezależnych firm sektora paliwowego w Polsce. O firmie rozmawiamy z Prezesem Zarządu firmy Anwim S.A., panem Rafałem Pietrasina.

Proszę powiedzieć, jakie momenty były najważniejsze w rozwoju Państwa firmy?

Niewątpliwie jednym z ważniejszych momentów była decyzja o powołaniu do życia własnej marki sieci stacji paliw - MOYA, co nastąpiło w 2009 roku. Kolejnym istotnym wydarzeniem było przejęcie spółki Esppol S.A. na koniec 2014 roku. Oba te zdarzenia pozwoliły nam na zbudowanie i powiększanie stabilnej sieci sprzedaży i wyznaczyły dalszy kierunek rozwoju firmy.

Anwim to profesjonalne, sprawnie zarządzane i potężne przedsiębiorstwo zajmujące się hurtową sprzedażą oraz transportem paliw na terenie całego kraju. Co sprawiło, iż Państwa firma odniosła tak duży sukces i zyskała zaufanie swoich klientów?

Od samego początku najważniejsze dla nas były relacje z naszymi Partnerami i pełna transparentność prowadzonych działań biznesowych. W każdych okolicznościach staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania przynoszące jak największe korzyści dla obu stron. To w połączeniu z jakością, zaufanymi oraz sprawdzonymi dostawcami i sprawnie funkcjonującą infrastrukturą pozwoliło nam stać się zaufanym partnerem biznesowym stacji paliw, hurtowych sprzedawców paliwa oraz firm transportowych.

ANWIM S.A. prowadzi także własne stacje benzynowe i jest właścicielem ogólnopolskiej sieci stacji paliw MOYA. Które produkty, usługi Państwa zdaniem, są obecnie najważniejsze i dlaczego?

W kontekście stacji benzynowych dużo mówi się o rosnącym znaczeniu sprzedaży pozapaliwowej. To oczywiście jest prawdą, ale większość klientów nie przyjeżdżałaby na stacje, gdyby nie potrzebowała paliwa. Dlatego trzonem tej działalności długo pozostanie jeszcze sprzedaż paliw i to w wysokiej jakości. To jest dla nas kluczowe, choć równolegle rozwijamy na wszystkich stacjach ofertę pozapaliwową i obserwujemy zapotrzebowanie ze strony klientów. W zeszłym roku odświeżyliśmy nasz koncept gastronomiczny Caffe MOYA, jako jedyna sieć stacji paliw mamy w swojej ofercie ubezpieczenia komunikacyjne LINK4 i ciągle testujemy nowe rozwiązania i usługi, które byłyby atrakcyjne dla klientów.

Jednym z głównych atutów Anwim jest niezawodny system zaopatrzenia, pozwalający na korzystanie z całej infrastruktury logistycznej krajowych dostawców paliw. Proszę powiedzieć co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do sukcesu?

Kluczowa jest organizacja całej logistyki wokół dostaw paliw, ponieważ w takim obszarze łatwo o potknięcia. Trzeba też być nieustannie gotowym na niespodziewane okoliczności i mieć plan awaryjny na każdą ewentualność. To nie byłoby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury i zaangażowania ludzi. W tym właśnie widzę największy potencjał firmy i jednocześnie klucz do sukcesu.

Proszę powiedzieć, ile osób pracuje w tym momencie nad coraz większym sukcesem, który odnosi firma?

Na sukces marki MOYA, poza zespołem ANWIM SA, mają wpływ właściciele, ajenci i pracownicy ponad 160 stacji w sieci.

Czy mają Państwo w planach nowe inwestycje?

Oprócz stałego podnoszenia zaplecza infrastrukturalnego firmy Anwim, nieustannie inwestujemy w dalszy rozwój marki MOYA. Sukcesywnie rozwijamy sieć franczyzową, równolegle szukając nieruchomości pod budowę stacji własnych, a także kupujemy i modernizujemy już istniejące obiekty. To dla nas jeden z priorytetów. Założyliśmy, że do końca 2019 roku sieć stacji paliw MOYA będzie liczyła 250 stacji, z czego 50 to będą obiekty własne, których na ten moment jest ponad 30.

Czy na przestrzeni ostatnich dwóch lat były realizowane jakieś inwestycje?

Największe inwestycje wiązały się właśnie z nowymi stacjami własnymi MOYA. W zeszłym roku otworzyliśmy 13 stacji własnych, w poprzednim 7. To wiązało się z ogromnymi nakładami czy to na budowę, czy modernizację.

Z czego są Państwo najbardziej dumni?

Chyba najbardziej z tego, że spółka rośnie w stosunkowo szybkim tempie co oznacza, że przyjęta przez nas długofalowa strategia okazała się być właściwą. Dodatkowo jesteśmy dumni z tego, że niezmienny pozostaje charakter relacji jakie utrzymujemy w ramach naszych działań biznesowych - od początku staramy się być tak blisko klientów jak to możliwe.

Zaopatrzenie w połączeniu ze starannie zaplanowaną, nowoczesną strategią umożliwia kompleksową obsługę wszystkich Klientów. Obecnie ponad 700 firm współpracuje z wami na stałe! Którzy z państwa klientów są najważniejsi i dlaczego?

Wszystkich traktujemy na równi, gdyż jak wspomniałem relacje są dla nas kluczowe. Jeśli dochodzi do transakcji pomiędzy nami, a kontrahentem to to już oznacza zaangażowanie z naszej strony, które jest równoznaczne z priorytetowym traktowaniem.

Czy angażują się Państwo w działalność poza branżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

Tego typu działania realizujemy głównie pod marką MOYA i to zarówno w kontekście stacji własnych jak i Partnerskich. Angażujemy się głównie w inicjatywy lokalne, chcąc być blisko ludzi, którzy czują się związani z naszą marką. Jesteśmy obecni na różnego rodzaju imprezach miejskich, wspieramy wiele lokalnych, młodocianych drużyn sportowych. Ale też uczestniczymy lokalnie w ogólnopolskich akcjach, ostatnio np. wspieraliśmy sztab WOŚP w Sosnowcu.

Jakimi nagrodami, tytułami i wyróżnieniami mogą i chcą się Państwo pochwali?

W tegorocznej edycji Diamentów Forbesa, w kategorii firm o przychodach powyżej 250 mln zł, spółka zajęliśmy 19. miejsce na liście regionalnej (woj. mazowieckie) i 68. na liście ogólnopolskiej. Z kolei w ostatniej, piętnastej, edycji rankingu Pereł Polskiej Gospodarki (2017 r.), spółka ANWIM S.A. zajęła 14. miejsce w kategorii Perły Wielkie.