magazine top

hak

Przedsiębiorstwo HAK działa od 1989 roku w obszarze kompleksowych rozwiązań technicznych dla różnych branż przemysłu. Firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, ekspertyzach i modernizacji urządzeń transportu bliskiego oraz osprzętu dźwignicowego,     a także wykonawstwie torowisk dźwignic w systemie Gantrail. W roku 2011 Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. uzyskało status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Powstanie Przedsiębiorstwa HAK i główne etapy jego rozwoju
Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. powstało w roku 1989 z inicjatywy wrocławskich inżynierów. Działalność firmy od początku istnienia obejmowała produkcję i usługi z obszaru rozwiązań specjalistycznego transportu bliskiego. W pierwszej połowie lat 90-tych dwudziestego wieku firma rozpoczęła produkcję suwnic pod własną marką HAK, stopniowo specjalizując się w projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń dostosowanych ściśle do wymagań jednostkowych procesów technologicznych oraz potrzeb zamawiającego. Wraz ze zmianą siedziby w 2003 roku, rozbudową parku maszynowego oraz zwiększeniem możliwości produkcyjnych nastąpiło radykalne poszerzenie zakresu działalności firmy o nowe obszary, a tym samym zwiększenie asortymentu o dodatkowe produkty i usługi. Kluczem do sukcesu stała się rozbudowa prężnie działającego biura konstrukcyjnego oraz zatrudnienie specjalistów wielu branż, gwarantujących rzetelną analizę zlecanych prac projektowych oraz wypracowanie koncepcji technicznych wykorzystujących najnowocześniejsze technologie. W roku 2011 decyzją Ministra Gospodarki, Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. uzyskało status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Przyznanie statusu, a tym samym dołączenie firmy do wąskiego grona kilkudziesięciu CBR w Polsce było podsumowaniem ponad 20-letniej wówczas działalności firmy w obszarze tworzenia nowych rozwiązań technicznych dla przemysłu. W ciągu 30-letniej działalności Przedsiębiorstwo HAK opracowało i z sukcesem zrealizowało kilkaset projektów z różnych dziedzin dla firm zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Firma jest dostawcą koncernów o światowym zasięgu, realizując zamówienia dotyczące rozwiązań transportu wewnątrzzakładowego, a także oprzyrządowania spawalniczego dla producentów taboru kolejowego oraz innych pojazdów. Świadczy także specjalistyczne usługi projektowe i produkcyjne zakładom wydobywczym i metalurgicznym, wytwórcom komponentów dla energetyki i przemysłu paliwowego oraz innym w kraju i za granicą.

Produkty, technologie, zakres działalności firmy
Zakres działalności produkcyjnej firmy obejmuje projektowanie i wytwarzanie urządzeń transportu bliskiego, stanowiących jednostkowe, prototypowe rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W miarę rozwoju potencjału projektowego, produkcyjnego i badawczego wachlarz ofert został poszerzony o wyroby przeznaczone m.in. dla kolejnictwa, prac torowiskowych, logistyki, branży spawalnictwa, metalurgii, budownictwa przemysłowego, kopalnictwa i przeróbki kopalin, automatyki oraz wielu innych. Poza produkcją jednostkowych urządzeń Przedsiębiorstwo HAK oferuje projektowanie rozwiązań technicznych do kompleksowej i wileowymiarowej obsługi transportu w procesach technologicznych różnego typu. Wieloletnie doświadczenie pozwala firmie tworzyć specjalistyczne aplikacje dla całych linii technologicznych, rozwiązujące zagadnienia transportu i podnoszenia ładunków różnego typu oraz precyzyjnego manipulowania nimi w procesach obróbki, montażu czy spawania. Wytwarzane przez przedsiębiorstwo wyroby są projektowane i badane pod kątem indywidualnych potrzeb klienta, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wydajności produkcyjnej zleceniodawcy. Na etapie analizy zapytania ofertowego specjaliści firmy HAK identyfikują oczekiwania, oferując pełne i profesjonalne doradztwo techniczne, optymalną konfigurację techniczną i eksploatacyjną planowanych urządzeń. Każda realizacja traktowana jest indywidualnie, z zachowaniem funkcji i kosztu wytworzenia oraz gwarancją najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Przy dopasowaniu parametrów technicznych urządzenia brane są pod uwagę warunki budowlane powstającego lub istniejącego obiektu.

Działania produkcyjne i usługowe prowadzone przez Przedsiębiorstwo HAK obejmują:

 • prace projektowe i produkcyjne w zakresie rozwiązań do pionowego podnoszenia i transportu ładunków – suwnice, żurawie, wciągarki bramowe;
 • prace projektowe i produkcyjne w zakresie rozwiązań wewnątrzzakładowego transportu poziomego – przesuwnice wagonowe i procesowe, platformy samojezdne, wozy szynowe, wózki transportowe i obrotnice;
 • optymalizację transportowych czynności pomocniczych w procesach zautomatyzowanych;
 • projektowanie zaawansowanych rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych i magazynowych;
 • projektowanie i produkcję osprzętu dźwignicowego, ze szczególnym uwzględnieniem zdejmowalnych urządzeń chwytających – trawers, uchwytów transportowych, czerpaków i chwytaków;
 • budowę i remonty podtorzy oraz torów dźwignicowych w systemie elastycznego mocowania szyn Gantrail;
 • prace remontowe i modernizacyjne urządzeń transportu bliskiego;
 • przygotowywanie urządzeń dźwignicowych do odbioru przez Jednostkę Inspekcyjną Dozoru Technicznego;
 • projektowanie, wytwarzanie oraz montaż oprzyrządowania spawalniczego i montażowego, obrotników i manipulatorów używanych w procesie spawania;
 • odtwarzanie dokumentacji technicznej;
 • kalkulacje resursu dźwignic;
 • dostosowywanie dźwignic do minimalnych wymagań technicznych;
 • doradztwo w zakresie doboru i obsługi urządzeń;
 • opiniowanie innowacyjności rozwiązań technicznych i maszyn.

Dbałość o jakość i kompleksowość usług
Przewagą rynkową Przedsiębiorstwa HAK oraz podstawą sukcesu firmy jest kompleksowa usługa w zakresie dostarczania innowacyjnych, często prototypowych rozwiązań technicznych dla różnych gałęzi przemysłu. Dzięki zespołowi specjalistów oraz licznym prowadzonym badaniom firma jest w stanie sprostać tym wyzwaniom z zakresu transportu wewnątrzzakładowego, dla których nie ma gotowych rozwiązań. Większość prac skoncentrowana jest na kilku obszarach, związanych z aktualnymi potrzebami zgłaszanymi przez kontrahentów. Część z nich dotyczy dostosowywania urządzeń dźwignicowych do wymagań procesów transportowych i produkcyjnych, inne dotyczą urządzeń nowych, odpowiadających potrzebom utrzymania ruchu w magazynach, halach produkcyjnych czy załadunkowych bądź wymaganiom manipulowania ładunkami o specyficznych parametrach, tak pod względem masy, jak i gabarytów. Kompleksowość usługi dotyczy wszystkich etapów tworzenia rozwiązania. Na etapie analizy zapytania ofertowego specjaliści firmy HAK identyfikują oczekiwania, oferując pełne i profesjonalne doradztwo techniczne, optymalną konfigurację techniczną i eksploatacyjną planowanych urządzeń. Każda realizacja traktowana jest indywidualnie, z zachowaniem funkcji i kosztu wytworzenia oraz gwarancją najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Przy dopasowaniu parametrów technicznych urządzenia brane są pod uwagę warunki budowlane powstającego lub istniejącego obiektu. Powstaje koncepcja techniczna oraz projekt, które następnie, po zatwierdzeniu przez Klienta, wchodzą w etap produkcji. Powstałe urządzenie jest dostarczane, montowane oraz uruchamiane wraz z organizacją odbioru przez jednostkę notyfikującą.

Jakość produktów to priorytet
Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. od wielu lat jest jedynym polskim dystrybutorem elementów elastycznego mocowania szyn GANTRAIL, służących do produkcji torowisk dźwignicowych do dużych obciążeń. Jest również polskim przedstawicielem wciągników włoskiej marki MISIA, które stosuje także w swoich urządzeniach. Od lat współpracuje ze sprawdzonymi, uznanymi w świecie dostawcami materiałów, komponentów, podzespołów oraz części, tj. ARCELOR MITTAL, THYSSENKRUP, SALZGITTER, LIFTKET, RWM, NORMAZET, NORD NAPĘDY oraz wielu innych.

Wiedza i doświadczenie
Strategiczny potencjał firmy Przedsiębiorstwo HAK to przede wszystkim doświadczenie oraz wiedza zebrana w czasie realizacji tysięcy projektów dla Klientów różnych branż na przestrzeni 30 lat działalności. Realizacje wspierane są działalnością badawczo-rozwojową, ukierunkowaną na rozwiązywanie jednostkowych zagadnień technicznych, dążeniem do wysokiej standaryzacji, innowacyjności rozwiązań, optymalizacji procesów, minimalizacji energochłonności i materiałochłonności, wysokiej jakości i niezawodności wyrobów, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów wytworzenia i gwarancji wysokiego stopnia bezpieczeństwa użytkowania urządzenia. Potwierdzeniem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych Przedsiębiorstwa HAK są opatentowane wynalazki oraz wzory użytkowe. Większość z nich dotyczy całych urządzeń – np. przeciągarki do przetaczania wózków transportowych, platformy transportowej z obrotnikiem rolkowym, manipulatora, obrotnicy, przesuwnicy do pojazdów szynowych, podestu roboczego z napędem ręcznym, prostownicy skrzyń ładunkowych wagonów towarowych itp. Inne stanowią rozwiązanie konkretnych zagadnień technicznych, np. sposobu zabezpieczenia przed nierównomiernym ułożeniem liny na bębnie czy klinowania kół wagonów umieszczonych na przesuwnicy. Projektowane i wytwarzane produkty są zawsze w pełni zgodne z wymaganiami norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem Dyrektywy Maszynowej i jakości wyrobów określonych w ISO 9001, a także jakości wyrobów spawanych, zgodnych z normą EN ISO 3834-2.

Kadra specjalistów
Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki i budownictwa, posiadającą uprawnienia UDT, TDT, SEP, budowlane oraz spawalnicze, jak również wykwalifikowaną kadrę menedżerską. Powyższe uprawnienia i kwalifikacje kadry umożliwiają modernizację i naprawę urządzeń dźwignicowych. Przedsiębiorstwo HAK otrzymało również pozytywny wynik audytu certyfikującego na zgodność z wymogami EN 1090 (EX3), uprawniającego do projektowania, wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych wszelkiego typu, przeznaczonych dla budownictwa, w tym urządzeń dźwignicowych. W przypadkach, gdy jest to wymagane, firma współpracuje z jednostkami notyfikowanymi, reprezentującymi trzecią stronę przy ocenie zgodności wyrobów.

Certyfikaty
Firma posiada certyfikaty i uprawnienia niezbędne w branży produkcji, modernizacji i naprawy urządzeń transportu bliskiego – uprawnienia UDT, TDT, uprawnienia spawalnicze oraz certyfikat NATO – Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej. Projektowane i wytwarzane produkty są zawsze w pełni zgodne z wymaganiami norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem Dyrektywy Maszynowej i jakości wyrobów określonych w ISO 9001, a także jakości wyrobów spawanych, zgodnych z normą EN ISO 3834-2.

Sukces potwierdzony nagrodami
Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo zdobyło w ostatnich latach tytuł „Geparda Biznesu 2011” i wyróżnienie w konkursie Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” wśród ponad 60 tysięcy podmiotów gospodarczych. W 2013 roku uzyskało tytuł „Ambasadora Polskiej Gospodarki” w kategorii „Kreator Rozwiązań XXI wieku”, natomiast w czerwcu 2014 roku, w XXV edycji konkursu, firma HAK została wyróżniona „Medalem Europejskim” za systemy transportowe i magazynujące dla dużych ładunków. W tym samym roku spółka była laureatem jednej z trzech głównych nagród w kategorii „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji”.

Przyszłość Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o.
Przyszłość Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o. to, obok urządzeń standardowych, rozwiązania transportu wewnątrzzakładowego, spełniające wymagania jednostkowych procesów technologicznych. Rosnąca specjalizacja zakładów przemysłowych oraz implementacja nowoczesnych technologii to czynniki generujące potrzebę tworzenia urządzeń prototypowych, oferujących nowe funkcjonalności oraz pozwalające na bezpieczne manipulowanie często nietypowym ładunkiem. Wychodząc naprzeciw naszym klientom, tworzymy specjalistyczne urządzenia, projektowane od podstaw z myślą o konkretnych zadaniach. Dokładnie zapoznajemy się ze specyfiką produkcji, tworząc wyposażenie dla całych linii technologicznych, zapewniające transport pionowy oraz poziomy w zakładach różnych branż. W swoich najnowszych produktach Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. wykorzystuje nowoczesne technologie z zakresu zasilania oraz sterowania, stawiając na automatyzację produkcji. Tworzone rozwiązania wpisują się w nowoczesne strategie przemysłu 4.0, ukierunkowanego na optymalne sterowanie wszystkimi procesami produkcji.