magazine top

MWM Elektro Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową dostawą urządzeń dla przemysłu ciężkiego, w szczególności maszyn wyciągowych, sygnalizacji szybowej i urządzeń przyszybowych dla górnictwa. Na rynku maszyn górniczych firma istnieje od 1999 roku. Specjalnie dla BusinessPL wywiadu udzielił Pan Marek Bajor – Prezes Zarządu, MWM Elektro Sp. z o.o.

Proszę powiedzieć, jakie były początki firmy MWM Elektro i jakie momenty były najważniejsze w historii jej rozwoju?

Spółka została zawiązana aktem notarialnym w dniu 29.01.1999 roku, jednak faktyczną działalność rozpoczęto już w sierpniu roku 1998. Od samego początku funkcjonowania profil spółki związany był ściśle z branżą górniczą. Swoją karierę na rynku spółka rozpoczęła od dostaw maszyn wyciągowych – wyrobu specjalistycznego, którego opracowanie, wyprodukowanie i wdrożenie do eksploatacji wymaga szerokiej wiedzy oraz wysokich kwalifikacji. Maszyny wyciągowe stały się głównym produktem firmy, który w całej jej historii podlegał modyfikacjom i rozwojowi technologicznemu. Ponadto, w odpowiedzi na sygnały rynkowe, spółka sukcesywnie poszerzała swoją ofertę o usługi związane z budową urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej, stacji wentylatorów głównych, pompowni głównego odwodnienia, urządzeń przyszybowych i innych specjalistycznych urządzeń i systemów przemysłowych. Pierwszą kompleksową modernizację górniczego wyciągowu szybowego firma zakończyła w maju 2000 roku. Była to wymiana maszyny wyciągowej na szybie LIII w w ZG „Lubin”. Od tego momentu spółka MWM Elektro wykonała ponad 130 projektów związanych z modernizacją oraz zabudową nowych urządzeń, instalacji w górniczych wyciągach szybowych oraz obiektów wspomagających. Wszystkie te instalacje i obiekty spółka MWM Elektro otacza opieką serwisową i wsparciem technicznym w pełnym zakresie. W związku ze świadomością specyficznej wrażliwości środowiska jakie panuje w funkcjonującym szybie kopalni, działalność spółki była zawsze podporządkowana nie tylko kwestiom minimalizowania strat wynikających z niezbędnego okresu wyłączenia szybu, ale przede wszystkim podstawowym wymaganiom w kwestii bezpieczeństwa. W 2012 roku w przedsiębiorstwie wdrożono i certyfikowano Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz OHSAS 18001:2007. System jest do dnia dzisiejszego utrzymywany w firmie. Przełomowym dla spółki okazał się rok 2015 kiedy to podjęto decyzję o rozszerzeniu działalności na rynki zagraniczne. Pozyskano partnerów biznesowych na wielu światowych rynkach. Do tej pory produkty spółki zostały dostarczone, zabudowane i uruchomione na terenie: Turcji, Albanii, Kazachstanu i Białorusi. Kolejnym istotnym momentem w historii spółki był rok 2018, kiedy to przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej udało się sfinalizować projekt utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Nowa jednostka wewnątrzfirmowa pozwoliła na wzbogacenie potencjału badawczo-innowacyjnego spółki. Budynek w którym znajduje się CBR stanowi również nową siedzibę firmy.

MWM Elektro prowadzi działalność polegającą na projektowaniu, produkcji i modernizacji maszyn wyciągowych oraz obiektów wspomagających. Czy może Pan opowiedzieć nam szerzej o oferowanych produktach oraz usługach?

MWM Elektro jest wiodącym polskim producentem górniczych wyciągów szybowych dla przemysłu wydobywczego głębinowego. Podejmujemy się kompleksowych zadań, realizując obiekty w systemie „pod klucz” w pełnym zakresie. Nasze działania realizowane są w zakresie procesów: projektowania elektrycznego i mechanicznego, konstrukcji urządzeń, montażu, zabudowy i uruchomienia w miejscu przeznaczenia, a także serwisowania i wsparcia technicznego zapewnianego w całym cyklu życia danego produktu. Sztandarowy produkt spółki - maszyny wyciągowe są napędzane przez niezawodne systemy, oparte na silnikach prądu stałego lub przemiennego, pracujące w układzie bezpośrednim lub pośrednim przeniesienia napędu. Dla podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji wyciągu szybowego systemy napędowe zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić płynną regulację prędkości i momentu obrotowego silnika. Realizujemy opiekę techniczną nad produktem w całym cyklu jego życia. Zapewniamy zarówno serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny. Dyżur serwisowy prowadzony jest 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Umowy serwisowe i czas reakcji dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Dodatkowo służymy zdalnym (telefonicznym i mailowym) wsparciem techniczno-doradczym, a w przypadku strategicznych obiektów instalujemy urządzenia umożliwiające, na życzenie Klienta i pod jego nadzorem, zewnętrzną ingerencję programową. System taki opiera się o specjalistyczne urządzenia wykorzystujące do połączenia sieć Internet oraz modemy GSM w standardzie 4G. Na dzień dzisiejszy możliwe jest zastosowanie takiego rozwiązania praktycznie w każdym miejscu na ziemi. Nasi pracownicy to fachowcy posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac wszędzie tam, gdzie urządzenia przemysłowe wymagają optymalizacji w zakresie jakości działania, jak i zużycia energii. Poza branżą górniczą oferujemy wykonanie skomplikowanych układów sterowania dla wielu innych przemysłów, jak np. paliwowy, hutniczy, metalurgiczny, stoczniowy, papierniczy.

MWM Elektro jest jednym z europejskich liderów w projektowaniu, produkcji i modernizacji maszyn dla przemysłu górniczego. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

Najistotniejszymi kwestiami, na które kładziemy największy nacisk to bezpieczeństwo użytkowania oraz niezawodność pracy naszych urządzeń. Powierzane nam zadania wiążą się z olbrzymią odpowiedzialnością - za ciągłość produkcji, ale przede wszystkim za bezpieczeństwo ludzi. Gwarantując bezawaryjność naszych urządzeń zapewniamy spokój naszym klientom, którzy chętnie zlecają nam nawet bardzo wymagające przedsięwzięcia. Strategicznym potencjałem, który pozwala nam osiągać zamierzone rezultaty są ludzie tworzący naszą firmę. Nasza kadra inżynieryjno-techniczna pozwala zrealizować nawet najbardziej skomplikowane inwestycje.

Pracownicy stanowią najcenniejszą wartość firmy. Czy może nam Pan opowiedzieć o kadrze specjalistów, którzy na co dzień realizują skomplikowane projekty?

Naszą kadrę tworzy zespół ludzi, w którym doświadczenie i specjalistyczne kwalifikacje przenikają się ze świeżym spojrzeniem na realizowane cele i otwartością umysłu na nowe pomysły. Dysponujemy kadrą około 80 specjalistów wszechstronnie wykształconych w różnych dziedzinach wiedzy technicznej (elektrycznej, energetycznej, mechanicznej, hudraulicznej), którzy mogą sprostać de facto każdemu wyzwaniu. Są to ludzie, którzy chętnie angażują się w każde zadanie. Nierzadko wykazują oni własną inicjatywę i nie brakuje im odwagi, by proponować niesztampowe rozwiązania.

Spółka dynamicznie się rozwija oferując innowacyjne rozwiązania, które powstają w nowo powstałym Centrum Badawczo-Rozwojowym. Czy może Pan powiedzieć kilka słów o tej jakże ważnej inwestycji?

Pod koniec roku 2018, przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej zostało utworzone Centrum Badawczo-Rozwojowe, które pozwoliło na usystematyzowanie i intensyfikację prowadzonej przez spółkę działalności badawczo-rozwojowej. CBR znajduje się w nowym budynku spółki, który stanowi również miejsce jej nowej siedziby. Komfortowe pomieszczenia oraz nowoczesne specjalistyczne wyposażenie przyczyniły się do poprawy warunków pracy, co przekłada się również na jej efekty. Aktualnie CBR zajmuje się wieloma agendami badawczymi z dziedzin energetyki, elektryki i mechaniki.

Jakość produktów to dla Państwa priorytet. Doskonale wiecie, że w przemyśle górniczym nie ma miejsca na kompromisy, dlatego obracacie się wyłącznie wśród najlepszych dostawców i partnerów biznesowych. Czy chcieliby Państwo szczególnie wyróżnić któreś firmy – Państwa najważniejszych partnerów?

Złożoność zadań, których się podejmujemy wiąże się z koniecznością współpracy z wieloma partnerami i dostawcami. Podczas prowadzonych przez nas realizacji nie ma miejsca na najmniejsze błędy, np. w postaci opóźnienia w dostawie nawet drobnych i wydawałoby się mało znaczących elementów. W związku z tym cenimy sobie kooperację i wypracowane relacje biznesowe z każdym naszym partnerem i dostawcą. Mamy przy tym na uwadze, że każda relacja wymaga okresowego odświeżenia i weryfikacji, co pozwala na ciągłe podwyższanie jakości otrzymywanych towarów i usług, a to z kolei przekłada się na wysoką jakość kompletowanych przez nasz urządzeń. W tymi miejscu chcielibyśmy wyrazić podziękowanie naszym partnerom biznesowym, bez wsparcia których nie byłby możliwy sukces MWM Elektro.

Specjalizujecie się Państwo w modernizacjach istniejących wyciągów górniczych oraz dostawie „pod klucz” kompletnych maszyn i pozostałych elementów wyciągów górniczych. Jak ocenia Pan przyszłość branży w której działa firma, jakie są w związku z tym plany firmy na najbliższe lata?

Obecnie branża górnicza nie jest łatwym obszarem do prowadzenia działalności. Coraz większe naciski ze strony ekologów powodują utrudnienia i rodzą niepewność w zakresie dalszego pozyskiwania surowców energetycznych takich jak węgiel i ropa naftowa. Z drugiej jednak strony rosnące zapotrzebowanie na energię na całym świecie stwarza dobrą koniunkturę, powodując wzrost inwestycji kopalń surowców energetycznych. Węgiel jest wciąż jednym z najtańszych źródeł produkcji energii elektrycznej, a Polska plasuje się na pierwszych miejscach krajów o największym jego wydobyciu. Prócz kopalń węgla, nasze urządzenia są stosowane w różnego rodzaju kopalniach głębinowych wydobywających również inne kopaliny (rudy miedzi, srebra, sól, etc.). Dodatkowo, wysokospecjalistyczne produkowane przez polskie przedsiębiorstwa urządzenia są dziś coraz częściej doceniane na rynkach zagranicznych, czego doświadcza również nasza spółka. Od kilku ostatnich lat prowadzimy intensywne działania eksportowe. Pozyskaliśmy partnerów biznesowych na rynkach: białoruskim, kazachskim, albańskim, irańskim oraz północno- i południowo-amerykańskim. Nasze produkty zostały dostarczone, zabudowane i uruchomione na terenie Turcji, Albanii, Kazachstanu i Białorusi, gdzie zainstalowano dwie największe w historii firmy bębnowe skipowe maszyny wyciągowe. W najbliższej przyszłości planujemy dalszą ekspansję, zarówno w kierunku wschodu jak i rynków: amerykańskiego i australijskiego.

MWM Elektro to firma odpowiedzialna społecznie. W jaki sposób angażują się Państwo w działalność pozabranżową?

Prowadząc działalność mamy nie tylko świadomość, ale i potrzebę bycia odpowiedzialnym społecznie. Staramy się wspierać głównie przedsięwzięcia związane z lokalnym otoczeniem przedsiębiorstwa. Przykładem może być nasz udział w licytacji zorganizowanej na rzecz małego mieszkańca pobliskiej miejscowości, czy też pomoc udzielana różnym organizacjom społecznym przy okazji organizowania przez nie okolicznościowych wydarzeń.

Wasze działania oraz uzyskiwane rezultaty zostały dostrzeżone i docenione licznymi certyfikatami i wyróżnieniami.

Tak, mamy na swoim koncie wiele certyfikatów oraz wyróżnień odnoszących się zarówno do sposobu prowadzenia działalności, osób zarządzających, jak i osiągnięć spółki. W ubiegłym roku nasza Spółka znalazła się wśród laureatów prestiżowego wyróżnienia Diamentów Forbes 2019 plasując się na II miejscu listy regionalnej i X miejscu listy ogólnopolskiej. Obecnie możemy się pochwalić kolejnym wielkim sukcesem, tj. nagrodą „Górniczy Sukces Roku”, którą Spółka została uhonorowana w kategorii ,,Innowacyjność” decyzją Kapituły Konkursu z dn. 30 stycznia br. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie otrzymane wyróżnienia, które dodatkowo motywują nas do pracy.

Z czego są Państwo najbardziej dumni patrząc z perspektywy ponad dwóch dekad istnienia firmy na trudnym rynku maszyn górniczych?

Od początku swojego istnienia zrealizowaliśmy ponad 130 zadań. W tym miejscu możemy pochwalić się, iż na rynku polskim nasza firma była pierwsza jeżeli chodzi o stosowanie napędów prądu przemiennego. Przeprowadziliśmy modernizacje praktycznie wszystkich maszyn znajdujących się w obiektach „turystycznych” kopalń: Wieliczka, Bochnia, Guido. Wykonaliśmy systemy osprzętu wykorzystywanego przy głębieniu szybów, maszyny, wciągarki, systemy sterowania lokalnego i zdalnego, oraz wiele innych. Wszystkie urządzenia i systemy, które zaprojektowaliśmy, zbudowaliśmy i zainstalowaliśmy pracują, sprawnie spełniając swoje funkcje. Wszystkie są też ucieleśnieniem zaawansowanej myśli technologicznej. Jednak to, z czego jesteśmy najbardziej dumni to nasi pracownicy, którzy ową myśl tworzą i powołują do istnienia. Ich wiedza, umiejętności i pasja są najsolidniejszym filarem naszej spółki.

fb button

logo jooble