LNB Poland - Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa

Share

lnb1Spółka LNB Poland z Kiszkowa pod Gnieznem przez ponad szesnaście lat działalności w branży mieszanek i dodatków paszowych zapracowała sobie na opinię rzetelnego partnera w interesach. Renomę tę przedsiębiorstwo zawdzięcza trosce o dobro klienta, staraniom o wysoką jakość produktów oraz stałemu doskonaleniu stosowanych technologii. Sukces, jaki odniosła spółka, sprawił, że zainteresowali się nią prawdziwi potentaci – od 2007 roku jej jedynym udziałowcem jest firma Cargill, światowy producent oraz dostawca produktów i usług dla przemysłu rolno-spożywczego. 


Milowe kroki

Gdy w roku 1993 polscy i holenderscy inwestorzy powołali do życia LNB Poland, siedziba spółki znajdowała się w Poznaniu, firma zaś zajmowała się głównie importem premiksów z Holandii oraz ich dystrybucją wśród rodzimych odbiorców. Taki stan rzeczy nie trwał jednak długo, bo już w 1997 dotychczasowy pośrednik postanowił się usamodzielnić i uruchomił zautomatyzowaną wytwórnię nowej generacji w Kiszkowie, miejscowości położonej 25 km od Gniezna. Tam też dwa lata później przeniesiono z Poznania główną siedzibę firmy, którą początkowo tworzyły wspomniana już wytwórnia oraz biurowiec i nowoczesne laboratorium umożliwiające lepszą kontrolę wyrobów gotowych i surowców wykorzystywanych w procesie produkcji. I choć już wówczas wiedziano, że wydarzenie to stanowić będzie krok milowy w dziejach firmy, to nie zamierzała ona spocząć na laurach. W roku 2004 powstał Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, który, wykorzystując zdobycze współczesnej nauki, przyczynia się do ulepszenia produktów i poszerzania asortymentu. Z kolei w 2006 roku otwarto magazyn o imponujących rozmiarach 7 tys. m2, który na regałach wysokiego składowania pomieścić może aż 5 tys. ton gotowych produktów. Zarządzać tak ogromną powierzchnią i znajdującymi się tam zasobami pomógł wprowadzony wkrótce program magazynowy. Dzięki temu ograniczono ryzyko pomyłek w trakcie realizacji zamówień oraz znacząco skrócono czas załadunku. Inwestycje te pozwoliły przedsiębiorstwu znacznie podnieść jakość produktów, poszerzyć asortyment oraz rozwinąć nowe technologie, a to właśnie te czynniki oraz indywidualne podejście do klienta zadecydowały o tym, że firma zdobyła pozycję lidera branży premiksowej w Polsce. Sukces ten sprawił, że udziałami spółki wkrótce zainteresowali się branżowi potentaci i tak w roku 2007 jej właścicielem została firma Cargill, międzynarodowy dostawca żywności, artykułów rolniczych oraz produktów i usług zarządzania ryzykiem. Produkty LNB stały się więc logicznym uzupełnieniem bogatej oferty jej głównego akcjonariusza, jako że posiada on zakłady produkujące koncentraty i pasze pełnoporcjowe w Polsce oraz w ponad 60 krajach na całym świecie. Aktualnie marka LNB jest już obecna w: Danii, Holandii, Rumunii, Bułgarii Rosji, Ukrainie, Białorusi Surinamie, Słowacji, Czechach, krajach bałtyckich, Chinach i na Filipinach.

Szeroki wachlarz produktów
W ofercie firmy znajdziemy szeroki wachlarz premiksów, mieszanek paszowych uzupełniających, preparatów mlekozastępczych, prestarterów oraz dodatków paszowych dla wszystkich gatunków i grup technologicznych zwierząt gospodarskich. Wśród mieszanek odbiorcy znajdą takie, które zawierają aminokwasy, enzymy i inne substancje biologicznie czynne, natomiast wśród dodatków paszowych wybierać mogą pomiędzy dopuszczonymi na krajowym rynku kokcydiostatykami, preparatami ziołowymi oraz probiotykami. Proces produkcji podlega stałej kontroli zgodnie z procedurami wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, wyroby LNB powstają bowiem na trzech niezależnych liniach produkcyjnych w wytwórni uznawanej za jedną z najnowocześniejszych w kraju. Linie te są automatycznie sterowane przez system komputerowy, który przetwarza receptury produkcyjne, ułatwiając ich odczyt i przesyłanie do sterowników wagowych. Tak skonstruowana procedura pozwala firmie zachować czystość produktów, gdyż wszelkie grożące możliwością kontaminacji nieprawidłowości związane z ważeniem powodują automatyczne zatrzymanie całego procesu. Jego ostatnim etapem jest pakowanie gotowych wyrobów. Wykonują go automaty pakujące, paletyzery oraz zestaw do kompleksowego foliowania. Tak zabezpieczony produkt jest przekazywany do magazynu automatycznym systemem transportu rolkowego. Przedsiębiorstwo nie zamierza jednak poprzestać na wprowadzonych dotychczas rozwiązaniach technicznych i planuje kolejne inwestycje. Jak zapowiada Henryk Kowalski, Dyrektor Pionu Produkcji LNB Poland, będzie to: „nowoczesny system programowo-urządzeniowy z komunikacją radiową do kompleksowej obsługi magazynów. Wszystkie operacje w magazynie będą wykonywane online. Jeżeli pracownik zdejmie paletę z regału, będzie to automatycznie ewidencjonowane. Chcemy jak najsprawniej dopasowywać się do wymogów, które narzuca nam prawo paszowe ze wszystkimi konsekwencjami prowadzenia ścisłej ewidencji surowców i towarów.”

Obsługa klienta – rzetelnie i na czas
Zarząd spółki LNB Poland świadom jest tego, że to zadowolenie odbiorców decyduje o sukcesie firmy i dlatego też swoją misję widzi w zacieśnianiu współpracy z kontrahentami oraz pozyskiwaniu nowych partnerów w interesach. Za kredo firmy uznać można deklarację umieszczaną w jej folderach i na stronie internetowej: „dobry partner rozumie problemy innych, ale najlepszy pomaga je rozwiązywać. Dlatego też dokładamy starań, aby spełnić życzenia własne klientów oraz służyć im nabytą wiedzą i doświadczeniem. W naszą pracę wkładamy pełne zaangażowanie i pasję. Każdy klient jest dla nas ważnym partnerem. Robimy wszystko, aby był partnerem z wyboru.” O tym, że nie jest to tylko marketingowy chwyt świadczą organizowane przez przedsiębiorstwo regularne spotkania z hodowcami trzody chlewnej, bydła i drobiu oraz dystrybutorami, a także tworzone na zamówienia odbiorców indywidualne receptury. Dowodzi tego również organizowana przez firmę pomoc techniczna, konsultacje żywieniowe oraz sympozja naukowe i szkolenia praktyczne. Ściśle współpracuje ona także z instytucjami akademickimi, konsultując projekty z autorytetami naukowymi w kraju i za granicą. Największym i najbardziej lojalnym klientom firma oferuje ponadto bezpłatne wykonanie analiz jakości surowców i homogenności pasz we własnym laboratorium. W trosce o klienta i jego cenny czas spółka LNB Poland wprowadziła nowoczesny system logistyczny, który w ciągu doby pozwala przyjąć kilkadziesiąt samochodów dostarczających surowce do produkcji i jednocześnie wysłać podobną ilość samochodów z gotowymi wyrobami do odbiorców. W pełni automatyczne linie pakujące, nowoczesny magazyn, którego obsługa bazuje na najlepszych rozwiązaniach logistycznych, pozwala na przygotowanie załadunku dla 20 samochodów jednocześnie, z których każdy może być załadowany w 10 minut. Flota LNB Poland wyposażona jest w system GPS, który umożliwia ustalenie aktualnej pozycji pojazdu, co pozwala monitorować transport i informować klientów o postępach w realizacji zamówienia. Dzięki temu produkty oznaczone logo LNB docierają na czas do dużych i średnich mieszalni pasz, a także do indywidualnych producentów drobiu, trzody chlewnej i bydła, którzy sami produkują własne mieszanki. Hodowcy zwierząt mogą także zaopatrywać się w produkty w ok. 400 punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

Najnowsze rozwiązania w służbie jakości
Dla firmy LNB Poland szczególnie ważna jest wysoka jakość oraz bezpieczeństwo produktów, których gwarancję stanowią System Zarządzania Jakością ISO 9001 : 2000 oraz System Bezpieczeństwa Żywności HACCP. System Zarządzania Jakością pozwala zadbać o standardy produkcji od przyjęcia surowców, aż do dostarczenia wyrobów gotowych. System HACCP z kolei monitoruje proces produkcji i eliminuje potencjalne zagrożenia tak, aby dostarczyć wyłącznie najlepsze i w pełni bezpieczne wyroby. Wdrożone normy jakości są ciągle doskonalone, natomiast zgodność z ich wymogami sprawdzana jest w ramach systemu certyfikacji przez niezależną firmę audytorską. Dostawców kwalifikuje się tu również rygorystycznie w oparciu o szczegółowe kryteria jakości surowców, które, podobnie jak gotowe wyroby, kontrolowane są w nowoczesnym laboratorium zatrudniającym wykwalifikowanych specjalistów. Tu przy pomocy klasycznych analiz chemicznych oraz najnowszej metodyki NIR (spektrometria bliskiej podczerwieni) ocenia się podstawowe parametry pasz – zawartość: białka, tłuszczu, włókna, popiołu, suchej masy, witamin oraz minerałów. Ponadto stosuje się tu również: wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC) oraz absorpcyjną spektrometrię atomową (ASA), które pozwalają właściwie oceniać i eliminować zagrożenia wynikające z potencjalnych zanieczyszczeń np. szkodliwymi metalami ciężkimi. To właśnie nowoczesna aparatura analityczna oraz wiedza i doświadczenie specjalistów LNB Poland jest najlepszą gwarancją jakości oferowanych przez firmę produktów.

Tylko naturalne składniki
Gdy w 2004 roku firma powołała do życia Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, była jedną z pierwszych w branży, która podjęła prace naukowo-badawcze polepszające ekonomikę produkcji zwierzęcej. To właśnie dzięki tej inwestycji powstają dziś w Kiszkowie preparaty o naturalnym pochodzeniu, potwierdzonej skuteczności oraz cenie optymalnej w stosunku do efektywności. Wysoko wykwalifikowana kadra składająca się ze specjalistów z zakresu żywienia zwierząt współpracuje stale z fachowcami z dziedziny fitofarmakologii, farmakologii, fitochemii i toksykologii, pracując nad jakością mieszanek paszowych uzupełniających, premiksów, dodatków smakowo-zapachowych, preparatów mineralno-witaminowych oraz produktów wspomagających profilaktykę. Wraz z rozwojem technologii wytwarzania dodatków fitogennych oraz rosnącymi możliwościami analitycznymi, produkty te są na bieżąco udoskonalane. Obecnie Ośrodek wykorzystuje najnowsze technologie ekstrakcji i zabezpieczania substancji czynnych, unowocześniając naturalne alternatywy dla wycofanych antybiotykowych stymulatorów wzrostu oraz stosowanych w żywieniu drobiu kokcydiostatyków.

Marka w kraju i regionie
Praca, jaką firma LNB Poland wykonuje z myślą o jakości produktów i satysfakcji odbiorców, została doceniona przez branżę. Spośród przyznanych jej nagród warto wymienić m. in.: złote medale otrzymane na Międzynarodowych Targach Poznańskich „Polagra” oraz Międzynarodowych Targach Bydła, Świń i Drobiu. Spółka pochwalić się może przynależnością do elitarnego, zrzeszającego najbardziej dynamicznych przedsiębiorców „Klubu Gazel Biznesu”, którego patronem jest prestiżowy „Puls Biznesu”. Jako jedyny podmiot w branży paszowej w Polsce, firma otrzymała tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play” za etyczną i zgodną z prawem działalność. W regionie powszechnie znana jest renoma LNB Poland. Gdy w czerwcu 2008 roku spółka obchodziła jubileusz pod hasłem „15 lat Królewskiej Uczty”, do Kiszkowa zawitało ponad 700 osób, w tym klienci, władze lokalne, organizacje branżowe, służby weterynaryjne i konsultanci. Cieszy się ona takim zaufaniem także dlatego, że mogą na nią liczyć ludzie i instytucje potrzebujące wsparcia, począwszy od sportowców, placówek naukowych i kulturalnych, a na chorych skończywszy. Pod stałą opieką firmy znajduje się Dom Dziecka w Gnieźnie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Kiszkowie. Od wielu lat jest ona także Sponsorem Strategicznym „Dni Kiszkowa” i czerpie dumę z faktu, że wspiera lokalną społeczność, spośród której rekrutują się jej pracownicy.