magazine top

polex

Hurtownia P.W. „POLEX” SP. J. POLEK & ŁUGOWSCY rozpoczęła działalność w 1989 roku. Jest to rodzinny biznes, który od 30 lat rozwija się na dolnośląskim rynku. Firma jest dystrybutorem wielu uznanych marek i posiada bogaty asortyment artykułów spożywczych, chemiczno-przemysłowych oraz produktów mięsnych, wędliniarskich, nabiałowych i mroźniczych.

O firmie rozmawiamy z Panem Maciejem Ługowskim - Liderem ds. rozwoju.

Proszę powiedzieć, jakie były początki Państwa firmy i jakie momenty były najważniejsze historii w jej rozwoju?

Jedzenie to ważna część ludzkiego życia – tak mawiał nestor firmy, Kazimierz Polek. W okresie rewolucji wolnorynkowej na początku lat 90. Polex był jednym z kilku biznesów prowadzonych przez wszystkich właścicieli. Po pewnym czasie takiej dywergencyjnej działalności, wyklarowała się wizja wspólnego skoncentrowania sił na hurcie w branży spożywczej. Wraz z Synem Jarosławem i zięciem Piotrem udało się stworzyć prężnie działająca firmę. W roku 1993 firma zmieniła lokalizację i uległa przekształceniom prawnym. Wszyscy właściciele od początku angażowali się silnie i bardzo bezpośrednio w jej prowadzenie. Założyciele i Pracownicy pracowali razem, korzystając z okresu prosperity. Niektórzy z nich po dziś dzień angażują się w budowanie firmy. Wszyscy wspólnie znają smak pracy którą wykonali wówczas oraz przez następne lata i po dziś dzień. Dziękujemy im za to. W ciągu kolejnych lat firma rozwijała się dynamicznie. Powstały placówki w Jaworze i Głogowie. W międzyczasie powstała inna działalność, związana z produkcją makronów „Kamila”. Polex był dystrybutorem kilku uznanych marek na dużą skalę. Firma aktywnie promowała różne produkty, takie jak na przykład Pasztet Prochowicki, budując ich świadomość, wizerunek i pozycję na rynku dolnośląskim. Dzięki temu, pomimo iż lata okołomilenialne w kontekście otoczenia konkurencyjnego były dość niestabilne, to firma radziła sobie dobrze. Co jakiś czas pojawiały się informacje o upadku lub przejęciach innych hurtowni. Rynek tradycyjny skurczył się wydatnie w wyniku intensyfikacji działań przez firmy zagraniczne działające w Polsce. Nową strategią w odpowiedzi na czasy była koncentracja i inwestycje w rozbudowę bazy infrastrukturalnej w Legnicy. Firma skorzystała na tym pomyśle, stając się stabilnym i renomowanym podmiotem, który zapracował u swoich Klientów na zaufanie. Dziś czasy ponownie ulegają zmianie, a wraz z nimi warunki działalności. Dostrzegamy wyraźnie jaką wartością są wszyscy interesariusze, którzy nas otaczają. Chcąc zadbać o wspólnotę, którą wypracowaliśmy w tych latach zdajemy sobie sprawę, że dalsza zmiana jest nieunikniona. Dlatego sprzyjamy jej. Obecnie trwa kolejny okres intensywnego rozwoju w firmie, w którym realizujemy nową strategię.

Co sprawiło, iż Państwa firma odniosła tak duży sukces i zyskała zaufanie swoich klientów?

Najlepiej byłoby zapytać o to Klientów. Z naszej strony uważamy, że to codzienna praca u podstaw czyni niezauważalne różnice, które wspólnie budują zaufanie. Staramy się działać tak, aby Klienci, Dostawcy i Pracownicy mogli na nas polegać. W życiu bywa różnie, ale to ciągłe starania i wytrwałość czynią ludzi oraz marki które budują solidnymi. Wizerunek firmy to każda interakcja naszego Pracownika z Klientem czy Dostawcą. Częścią nowego horyzontu działań jest utrwalenie i rozbudowanie zrozumienia w tym zakresie wewnątrz firmy. Dziś inwestujemy w rozwój wiedzy o procesach pracy i uwydatnianie ich przebiegu. Chcemy, aby efektem obecnie podejmowanych działań była Kadra zdolna do wyznaczania regionalnych trendów. Poza holistycznym spojrzeniem, które było głównym wektorem działań w przeszłości, usprawniamy analityczne aspekty podejmowania decyzji inwestycyjnych i rozwojowych. Staramy się obecnie optymalizować nasze działania, ponieważ to efektywność jest kluczem do czynienia nas firmą konkurencyjną. Jakkolwiek, budowanie zaufania wymaga wspólnoty, a tą ostatnią muszą tworzyć wszyscy interesariusze – w innym przypadku po prostu nie będzie ona istnieć. Wspólnota i zaufanie to nasze naczelne wartości, dlatego chcemy je nieustannie rozwijać w oparciu o rozumienie i wspieranie codziennych interakcji ludzi w naszej firmie oraz otoczeniu biznesowym. W ostatnich latach w firmie zakorzenia się partycypacyjny charakter działań, oparty na pogłębiającym się dialogu nie tylko z Klientami, ale też Pracownikami. Aktualnie realizujemy ważny etap niezbędny dla realizacji pozostałych celów, we współpracy z tymi ostatnimi. W zaawansowanej fazie jest projekt nowego systemu motywacyjnego, tworzony przez dedykowaną temu zagadnieniu grupę roboczą, złożoną z przedstawicieli Pracwoników wybranych w głosowaniu przez swoich kolegów i koleżanki. Rozumiemy, że musimy pracować na zaufanie naszej Kadry, aby utrzymać zaufanie Klientów i Dostawców. Jeśli chodzi o sukces firmy, to odpowiedź o jego źródła tkwi w sporej części w samym pytaniu. Zaufanie jest ważną wartością dla nas wszystkich. Już dawno zrozumieliśmy, że razem jest lepiej.

Jeśli dobrze rozumiem, strategicznym potencjałem Państwa firmy jest ciągły rozwój kompetencji Kadry? Czy są jeszcze inne działania, którymi chcecie się Państwo podzielić?

Jest to istotny element konstrukcyjny szerszej całości, ważny dla wytworzenia synergii. Zasadniczo realizacja strategii toczy się dwutorowo. W sferze wewnętrznej firmy, polega na zmianach organizacyjnych, procesowych i technologicznych. W sferze zewnętrznej to oczywiście osiąganie dobrych warunków zakupu i kreowanie atrakcyjnej oferty sprzedażowej. Mowa o ofercie, ponieważ cena to jej ważna, ale nie jedyna część. Wprowadzamy obecnie rozwiązania, które pomogą nam minimalizować zdarzenia wywołujące dyskomfort u Kontrahentów, a takie zdarzają się w każdej firmie. Ważne, aby było ich jak najmniej. Poza tym wierzymy, że rozwój kompetencji naszej Kadry będzie przekładał się na utrzymanie wysokiej jakości obsługi w warunkach wzrostu standardów rynkowych. Tego wymaga od nas rzetelna współpraca z Klientami profesjonalnie zajmującymi się handlem. Nasi Klienci są dla nas ważni, ale zdajemy sobie sprawę, że celem wspólnych działań jest ostatecznie zadowolenie Konsumenta. W przyszłości chcielibyśmy położyć nacisk na współprace naszymi partnerami w zakresie budowania wizerunku handlu tradycyjnego w Polsce. Rodzimy rynek na którym duża ilość podmiotów nie wytrzymała konkurencji ze strony dużych zagranicznych sieci handlowych, wymaga angażowania świadomości konsumentów. Chcemy pracować na rzecz upowszechniania przekonania, że krajowe firmy potrafią być konkurencyjne i warto je wspierać. Dostrzegamy przy tym konieczność rozwijania niezbędnych do wytworzenia go kompetencji. Dwa razy do roku organizujemy konferencje zagraniczne z udziałem interesariuszy, które stanowią bardzo dobrą platformę do wspólnego pogłębiania zrozumienia w tym zakresie. Naszym celem strategicznym jest wspieranie Klientów. O sukcesie hurtowni takich jak Polex, decyduje przede wszystkim ich pomyślność.

Jakie inwestycje związane z rozwojem firmy zostały zrealizowane na przestrzeni ostatnich kilku lat?

Poczyniliśmy duże prace w obrębie naszej siedziby w Legnicy. Zainwestowaliśmy w rozbudowę magazynu wysokiego składowania, magazynów chłodniczego i mroźniczego, infrastruktury załadunkowo-rozładunkowej oraz utwardzenie placu manewrowego, remont pomieszczeń socjalnych dla Pracowników, rozwój floty samochodowej i sprzedaży w terenie. Obecnie inwestujemy w nowe rozwiązania informatyczne dla naszej firmy oraz dokonujemy związanych z nimi zmian technologicznych. Stale działamy na rzecz promocji produktów, które zlecają nam nasi Dostawcy. Udało nam się wypracować różne kanały i narzędzia pozwalające docierać skutecznie z produktami do Klienta. Stworzyliśmy kilka udanych, stałych akcji promocyjnych, prowadzimy dwa programy lojalnościowe, aktywnie działamy w terenie, a nasza gazetka ma szeroki zasięg na obszarze Dolnego Śląska. Uważamy, że drogą rozwoju są projekty takie jak na przykład popularna „Złota 10tka”, która jest promocją skierowaną bezpośrednio do odbiorcy końcowego. Poza dobrymi warunkami dla naszych Klientów, oferuje ona bezpośrednie wsparcie promocyjne w dotarciu do Konsumenta w postaci plakatów i ulotek. Dla usprawnienia działań marketingowych rozwijamy analitykę, ale tworzymy również badania segmentacyjne w sferze wewnętrznej i zewnętrznej. Jesteśmy także otwarci na współpracę z Producentami chcącymi rozpoznać rynek przed wejściem na niego. Wiedza to kapitał. Tyczy się to także wspomnianego wcześniej wątku, z ukierunkowaniem na rozwój kapitału ludzkiego. Nie spoczywamy na laurach, wierzymy w stabilizację poprzez ciągłą zmianę.

Jak oceniają Państwo przyszłość branży w której działa firma, jakie są w związku z tym plany firmy na najbliższe lata?

Po wspominanym okresie formowania, dolnośląski rynek hurtu spożywczego i chemii gospodarczej w ostatnich latach względnie ustabilizował się. Z jednej strony ważne jest dla nas, aby utrzymać wypracowaną pozycję, ale z drugiej podejmujemy aktywne działania, aby ją wzmacniać. Dostrzegamy przy tym, że branża ulega pewnym przekształceniom. W jej obrębie występują niekorzystne z różnych perspektyw, nie tylko naszej własnej, zjawiska. Zagraniczne sieci detaliczne próbują ingerować w handel hurtowy prowadzony przez lokalnych dostawców takich jak Polex. Jest to w pewnym sensie próba przejęcia ostatniej części rodzimego rynku, poprzez wielkoskalowe działania wobec nieskoordynowanych jednostkowych podmiotów. W interesie ogółu branży w tak zwanym „kanale tradycyjnym” jest naszym zdaniem dostrzeganie tego zjawiska i świadome branie go pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Nie chodzi tu jednak o nostalgię za dawnymi czasami, ani negatywny stosunek do konkurentów z zagranicznym kapitałem. Ze swojej strony, staramy się po prostu zachować szeroką perspektywę. To co robimy, zasadza się na utrwalaniu i budowaniu pozycji w dystrybucji dobrej jakości towarów, we współpracy z dostawcami godnymi wzajemnego zaufania. Stabilizacja to także dobry okres dla naturalnego rozszerzania oferty i dywersyfikacji podejmowanych działań oraz inicjatyw.

Czy mogą Państwo opowiedzieć nam szerzej o oferowanych produktach, usługach i sieci sprzedaży? Czy chcieliby Państwo szczególnie wyróżnić któreś firmy?

Z badań opinii Klientów, wynika, że nasz asortyment jest oceniany jako szeroki i satysfakcjonująco sprofilowany. Pod uwagę należy brać jednak specyfikę regionu, przez co może różnić się znacząco od tego, co oferują sprzedawcy z pozostałych części Polski. Oczywiście jest dużo produktów, które swoim zasięgiem obejmują cały kraj, jednak w przypadku niektórych sprzedaż ulega wyraźnie „sile tradycji”. Przyzwyczajenia Konsumentów mogą różnicować sprzedaż konkretnych produktów w danym rejonie, o czym niejednokrotnie mieliśmy okazję przekonać się współpracując z firmami z całego kraju. Zamiast skupiać się na produktach o zasięgu ogólnokrajowym, chcemy wspomnieć o markach pochodzących od producentów lokalnych, których towary posiadamy w swojej ofercie. Tego typu towary potrafią osiągać wyższą rotację od produktów marek głównego nurtu, choć ich zasięg jest często ograniczony do konkretnego województwa, a nawet miasta. Przykładem może być mąka Młynów Dolnośląskich S.A., produkowana niegdyś pod marką „Młyn Bolesławiec”, która od lat bardzo dobrze sprzedaje się w naszej firmie, ale jej zasięg jest ograniczony do wybranych regionów kraju. Współpracujemy także z firmami, które z marek lokalnych stały się popularnymi markami krajowymi. Dobrym przykład to kawa Woseba, która dzięki wysokiej jakości i odpowiedniej promocji osiągnęła pozycję lidera na rynku kawy. Na co dzień działamy poprzez sprzedaż na halach cash&carry oraz poprzez oferowanie sprzedaży z dowozem do Klienta. O klientów w terenie dbają nasi przedstawiciele handlowi oraz handlowcy firm producenckich, którzy z nami współpracują. W obu obszarach wprowadzamy znaczące innowacje procesowe, z których część już realizujemy, a pozostałe będą implementowane w najbliższych miesiącach. Nasza flota składa się z aut wyposażonych w izotermę oraz agregaty chłodnicze. Posiadamy także specjalistyczne pojemniki mroźnicze pozwalające wozić nam lody, mrożonki i dobrej jakości ryby morskie. Dbamy o to by towary, które wysyłamy do swoich odbiorców zachowywały ciąg chłodniczy i mroźniczy. Jest to bardzo istotna kwestia, która nieraz może zadecydować którego dostawcę wybierze sklep. W tym wypadku nie zawsze cena gra główna rolę, gdyż coraz częściej klienci cenią sobie przede wszystkim jakość, a na to stawiamy. W terenie, na którym świadczymy usługi obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze od małych sklepików po duże sieci handlowe, a także jednostki publiczne (szkoły, przedszkola). Staramy się zwracać uwagę na różne aspekty naszej oferty, tak aby zadbać o każdego Klienta, traktując go indywidualnie. Myślę, że mamy tu przewagę nad dużymi sieciami, gdyż jesteśmy blisko swoich odbiorców. Możemy ich lepiej zrozumieć, a większa elastyczność pozwala nam na szybkie załatwienie spraw i rozwiązywanie problemów.

Jakimi certyfikatami, nagrodami, tytułami i wyróżnieniami mogą i chcą się Państwo pochwalić?

Choćby „Orzeł Dystrybucji” wyróżniający wspomnianą wcześniej promocję „Złota 10-tka”. Ponadto, wyróżnienie to, za całokształt działalności zostało nam przyznane jeszcze dwukrotnie. Kilkukrotnie zdobyliśmy też tytuł „Gazele Biznesu”. W roku 2012 otrzymaliśmy list gratulacyjny od magazynu „Forbes” za ponadprzeciętne wyniki. Są także inne nagrody oraz artykuły prasowe jak ten, w którym mamy przyjemność właśnie uczestniczyć. W trakcie działalności otrzymaliśmy też wiele podziękowań za wspieranie lokalnych wydarzeń społecznych. Doceniamy te gesty i dziękujemy za nie. Najważniejszym tytułem jest dla nas jednak uznanie Klientów.

Z czego są Państwo najbardziej dumni?

Z tego, że udało nam się zbudować coś wartościowego. Firmę wokół której powstaje duża liczba pozytywnych relacji międzyludzkich. Jesteśmy dumni z wspólnoty, którą zainicjowaliśmy i którą aktywnie współtworzymy.