magazine top

W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że sukces każdej organizacji uzależniony jest od spełnienia czterech podstawowych wymogów:

poprawnego rozpoznania potrzeb rynku, profesjonalnie przygotowanej kadry pracowników, niezależnie od szczebla, doskonałego zaplecza technicznego oraz przyjęcia odpowiednich procedur zarządzania, optymalnych w stosunku do posiadanego know – how, na końcu wreszcie, choć nie pod względem ważności, znajduje się wymóg czwarty: umiejętność zapewnienia efektywnych rozwiązań logistycznych, tak aby w każdej sytuacji oferowane produkty i usługi dostarczane i realizowane były zgodnie z najbardziej szczegółowymi wymaganiami Klientów. Nie trzeba dodawać, iż wszystkie decyzje w wymienionych obszarach wymagają ciągłego uaktualniania i monitoringu. O ile we współczesnym świecie informacja ma największą wartość spośród wszystkich dóbr, o tyle punktualność i rzetelność dostaw w olbrzymim stopniu wpływa na ostateczną opinię, jaką o danej organizacji wyrabia sobie jej Klient. Procesy globalizacyjne zwiększyły rolę, jaką odgrywa spełnienie czwartego wymogu w dążeniach organizacji pragnących umacniać swą pozycję konkurencyjną. Korporacje posiadające zakłady produkcyjne na kilku kontynentach coraz częściej odwołują się do umiejętności fachowców, którzy wyspecjalizowali się w optymalizacji rozwiązań logistycznych na potrzeby globalnie działających organizacji. Wśród tych fachowców pojawił się niedawno nowy gracz, który jednak w szybkim tempie zdobywa zaufanie kolejnych Klientów. Panie i Panowie, przedstawiamy DCT Gdańsk S.A.

Historia firmy
Aż trudno uwierzyć, w jak szybkim tempie postępuje rozwój DCT Gdańsk S.A. Decyzję o rozpoczęciu inwestycji i wyborze lokalizacji przyszłego „logistycznego prymusa” podjęto w 2005 roku. Przez kolejne dwa lata prowadzono prace budowlane przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu i technologii. W szczytowym momencie robót w pracach konstrukcyjnych brało udział ponad 400 osób. Po raz pierwszy w Polsce, do budowy tego typu konstrukcji użyto stali wysoce odpornej na korozję. Dzięki implementacji tych i innych, efektywnych rozwiązań budowlanych, działalność firmy rozpoczęła się już w październiku 2007. Od tego momentu stale umacnia się pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa. Dzięki zaawansowanej technologii i najwyższej jakości oferowanych usług, DCT Gdańsk S.A. nawiązuje współpracę z Maersk Line – największym na świecie operatorem kontenerowym, czego efektem jest osiągnięcie pozycji drugiego pod względem wielkości terminalu kontenerowego w Polsce. Firma nie spoczywa jednak na laurach. Kolejne inwestycje oraz nawiązanie kontaktów z innymi, liczącymi się w branży partnerami biznesowymi sprawia, że w styczniu 2010 roku, spółka rozpoczyna obsługę bezpośredniego połączenia kontenerowego z Dalekim Wschodem w ramach serwisu AE10 firmy Maersk Line. Dzięki temu, DCT Gdańsk S.A. jest jedynym w Polsce terminalem kontenerowym, który obsługuje cotygodniowe, bezpośrednie połączenie kontenerowe z Dalekiego Wschodu (przede wszystkim z Chin) do Polski. Jako „hub” jest również w stanie przeładowywać kontenery przeznaczone na rynki państw leżących nad Morzem Bałtyckim. Na chwilę obecną DCT Gdańsk S.A. jest jednym z największych terminali kontenerowych nad Bałtykiem, najbardziej dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem oferującym tego typu usługi w Polsce, jedynym w naszym kraju, które jest w stanie efektywnie obsługiwać największe transoceaniczne kontenerowce klasy „Post Panamax”, ze względu na swoje położenie i posiadaną infrastrukturę.

Jak się zostaje logistycznym prymusem ?
Branża rozwiązań logistycznych jest bardzo wymagająca. Globalnie działające organizacje budują swoją pozycję, między innymi w oparciu o doskonałe plany dostaw swoich produktów na wszystkie rynki, na których działają. Terminowość i rzetelność dostaw jest więc warunkiem koniecznym dla efektywnej realizacji planu ekspansji firmy, mającej międzynarodowe ambicje. Z tego powodu przedsiębiorstwo odpowiedzialne za dostarczanie tego typu usług nie może sobie pozwolić na najmniejsze nawet niedopatrzenie. Rosnąca szybko lista Klientów DCT Gdańsk S.A. świadczy o tym, że gdański terminal jest wiarygodnym i zaufanym partnerem biznesowym. Prześledźmy zatem działania firmy w różnych obszarach jej działalności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wypracowuje się pozycję logistycznego prymusa w warunkach silnej konkurencji na rynku. Pracownicy są najistotniejszą częścią każdej organizacji. Na chwilę obecną DCT Gdańsk S.A. zatrudnia ponad 300, doskonale przygotowanych do wykonywania swoich zadań Pracowników, przede wszystkim młodych i dynamicznych. Firma oferuje bardzo szeroki zakres szkoleń, mających na celu rozwój zarówno miękkich, jak i twardych umiejętności każdego Pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Prezes firmy DCT Gdańsk S.A., Pan Boris Wenzel wymienia niektóre kursy i szkolenia dostępne Pracownikom organizacji: możliwość zrobienia prawa jazdy kategorii C, egzaminy dla mechaników i elektryków, uprawnienia niezbędne do obsługi podnośników, dźwigów i wózków widłowych, kursy rachunkowości, obsługi kas fiskalnych, sekretariatu, a nawet studia podyplomowe oraz międzynarodowe konferencje szkoleniowe i wiele innych. Możliwości te w połączeniu z bardzo bogatym pakietem socjalnym sprawiają, że DCT Gdańsk S.A. jest znakomitym miejscem pracy, skupiającym usatysfakcjonowanych zawodowców, co przekłada się na efektywność pracy. Aby utrzymać wysoki poziom efektywności, niezbędne jest także świetnie wyposażone zaplecze techniczne. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii i specjalistycznych maszyn w połączeniu z rozbudowaną infrastrukturą terminalu i trafnymi decyzjami określającymi kierunek rozwoju przedsiębiorstwa sprawia, że możliwości terminalu z roku na rok rosną. Osiągnięcie poziomu 450 000 TEU w 2010 roku już stanowi 177% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Tymczasem spółka planuje osiągnięcie poziomu 840 000 TEU w roku 2012. I choć w porównaniu do możliwości największych portów przeładunkowych w Europie, takich jak Hamburg, Bremerhaven czy Rotterdam, jest to wynik stosunkowo skromny, tempo rozwoju DCT Gdańsk S.A. pozwala sądzić, że polski terminal dogoni je w nie tak odległej przyszłości. Prognozy te oparte są także na rosnącym zainteresowaniu terminalem na Pomorzu Gdańskim największych linii oceanicznych, także ze względu na bardzo szeroki zakres usług oferowanych przez DCT i ich najwyższej jakości na każdym etapie realizacji kontraktu. Wśród partnerów biznesowych firmy znajdują się tak prestiżowe organizacje, jak A.P. Moller – Maersk Group, Cosco, Evergreen, Hapag Lloyd, HDS Line, Hyundai Merchant Marine, K Line, MOL, NYK, UASC, ZIM, China Shipping i wiele innych. Dynamika rozwoju i zaufanie, jakim darzą firmę Klienci zostały odpowiednio docenione. Mimo młodego wieku, DCT Gdańsk S.A. zostało wyróżnione dużą ilością nagród. Do najważniejszych z nich Prezes Wenzel zalicza: „Złotą Żyrafę 2008” za obecną sytuację ekonomiczną firmy i doskonałe perspektywy na przyszłość, „Bursztynową Kaczkę 2008” - nagrodę przyznaną przez KIGM za najbardziej spektakularne osiągnięcie wpływające na rozwój przemysłu morskiego oraz wyróżnienie znakiem „Teraz Polska” w 2010 roku, a także wiele innych. Sytuacja branży morskich rozwiązań logistycznych stale się poprawia, nawet w kontekście wciąż szalejącego kryzysu finansowego. Jednocześnie trzeba pamiętać, iż konkurencja w tym obszarze usług jest olbrzymia, a DCT Gdańsk S.A. wciąż nie ma dominującej pozycji w stosunku do firm zachodnioeuropejskich. Wydaje się jednak, że władze firmy robią wszystko, aby motto DCT: „DCT Gdańsk – Twoja bałtycka brama na świat”, przekonało do współpracy jak największą liczbę partnerów. Bez wątpienia, analizując kroki podejmowane przez spółkę w celu umocnienia jej pozycji na rynku, można stwierdzić, iż różnice pomiędzy DCT a branżowymi gigantami z roku na rok stają się coraz mniejsze, na co wpływa także doskonała lokalizacja nabrzeży DCT oraz infrastruktura optymalnie obsługująca także transporty kolejowe i samochodowe. Już w tej chwili Prezes Wenzel mówi o wciąż nie do końca wykorzystanych możliwościach gdańskiego terminalu i kładzie nacisk na inwestycje, które należy podjąć, aby jak najszybciej zwiększyć potencjał przeładunkowy terminalu. Mając zaufanie największych linii dalekomorskich, coraz więcej doświadczeń w zakresie zarządzania terminalem kontenerowym oraz konsekwentnie realizowany plan rozwoju spółki, obejmujący wszystkie aspekty funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa usługowego o wielkich ambicjach, ale też mającego poważnych konkurentów, można założyć, że przyszłość DCT Gdańsk S.A. rysuje się w różowych barwach. Wpływa na to także wsparcie polskiego rządu, dla którego pomorski terminal również jest inwestycją o znaczeniu strategicznym. Już teraz DCT Gdańsk jest liderem w obsłudze polskiego eksportu i importu, a wraz ze wzrastającymi wskaźnikami obrotu międzynarodowego naszego kraju, znaczenie DCT także w tym kontekście będzie stale rosnąć. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki oraz dotychczasowe osiągnięcia firmy, możemy być pewni, iż usłyszymy o DCT jeszcze wiele dobrego. 

fb button

logo jooble