Działając w Swarzędzu, niedaleko Poznania, Grupa CLIP jest właścicielem, zarządcą, deweloperem i operatorem logistycznym obiektów przemysłowo-logistycznych o łącznej powierzchni ponad 250.000 m². Grupa obejmuje firmę STS Centrum Dystrybucji Samochodów będącą głównym centrum dystrybucji samochodów w Polsce oraz CLIP (Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań), czyli najnowocześniejsze centrum logistyczne w kraju. CLIP oferuje obsługę inwestycyjną i jest w stanie sprostać wszystkim wymaganiom w zakresie inwestycji produkcyjnych lub logistycznych bez względu na typ inwestycji. Krótko mówiąc, spółki należące to Grupy CLIP dostarczają szeroki wachlarz usług związanych z magazynowaniem, logistyką, transportem, zarządzaniem infrastrukturą oraz segmentem Real estate. Dzięki atutom takim jak szybkość realizacji, elastyczność oraz niezawodność, Grupa CLIP cieszy się doskonałą renomą niezależnie od dostarczanej usługi i przyciąga rosnącą liczbę klientów.  

Etapy rozwoju

CLIP (Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań) jest jednym z największych prywatnych inwestycji o jedynie polskim kapitale w regionie Wielkopolski. Centrum powstało w 1998 roku, lecz jego historia sięga początku lat 90. i firmy STS, która była pierwszą firmą założoną przez pana Wojciecha Staniszewskiego. Obecnie STS, który zajmuje powierzchnię 300 000 m² i zatrudnia około 400 osób, jest potentatem na rynku usług spedycyjnych, logistycznych oraz dystrybucyjnych. Działalność firmy od zawsze definiował nieprzerwany i dynamiczny rozwój, początkowo wyłącznie w branży motoryzacyjnej, a następnie również w innych dziedzinach związanych z logistyką i działalnością deweloperską. 20-letnia działalność zaowocowała realizacją kilkunastu istotnych projektów biznesowych. W 1998 roku, STS jako jedyny polski przewoźnik podpisał umowę z Peugeot Polska i Citroen Polska o świadczenie usług transportowych, co niewątpliwie uznać można za pierwszy poważny sukces. Firma zdołała także podjąć współpracę ze Skoda Auto Polska S.A. oraz spółką Kulczyk Tradex, która jest generalnym importerem VW, AUDI i PORSCHE. Kolejnym kamieniem milowym w historii STS była budowa największego centrum logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, które zajmuje się transportem międzynarodowym samochodów osobowych, użytkowych i ciężarowych, ich magazynowaniem oraz dostawami do dealerów na terenie Polski. STS obsługuje wszystkie urządzenia i obiekty (w tym trójtorową bocznicę kolejową) niezbędne do magazynowania, odprawy celnej, dystrybucji i dostawy, a także zajmuje się montażem dodatkowego wyposażenia w samochodach osobowych i użytkowych. Centrum ma powierzchnię 30 ha i jest w stanie pomieścić jednorazowo 15 tysięcy aut, a także spełnia wszystkie normy europejskich koncernów w zakresie magazynowania. STS cały czas poszerza zakres działalności, nie ograniczając się jedynie do branży logistycznej oraz transportu i magazynowania samochodów. Oprócz powiększania floty autotransporterów marki Mercedes-Benz, firma zdecydowała się na stworzenie dwóch własnych punktów dealerskich zajmujących się sprzedażą i obsługą serwisową samochodów ciężarowych i dostawczych Mercedes-Benz oraz dostawczych Mitsubishi Fuso. W 2000 roku STS podpisał kontrakt na wyłączną obsługę fabryki VW w Poznaniu, obejmujący odbiór samochodów Caddy i T5 z linii montażowej oraz ich transport do Centrum Dystrybucyjnego w Swarzędzu, i wreszcie wysyłkę do miejsc przeznaczenia na całym świecie. Jednak punktem zwrotnym w historii Grupy CLIP była decyzja zrealizowania fabryki dla Volkswagen Poznań w Swarzędzu. Fabryka, której łączna powierzchnia wynosi 130.000 m², obejmuje Centrum Logistyczne, Spawalnię, Zakład Samochodów Specjalnych oraz Park Dostawców dla producentów komponentów. Ostatnim kluczowym etapem rozwoju była budowa „Centrum Logistyczno-Inwestycyjnego Poznań” (CLIP) w Swarzędzu, które zajmuje ponad 80.000 m2 pod dachem na 80 ha objętych Kostrzyńsko Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną zapewniając kompleksową obsługę logistyczną, celną i administracyjną. Wśród najważniejszych klientów wynajmujących magazyny znajdują się Imperial Tobacco, Kompania Piwowarska oraz BSC Packaging Group. CLIP skupia się na obsłudze klientów poprzez zapewnienie im centralnych lub regionalnych magazynów, a jego partnerami są wiodący operatorzy logistyczni, ND w zakresie transportu drogowego oraz DB Schenker Rail w zakresie transportów kolejowych.

Źródła sukcesu

Grupa CLIP bez wątpienia osiągnęła ogromny sukces. Jest on rezultatem wielu czynników, z których najważniejszym jest doskonała lokalizacja kompleksu. Jak przyznaje firma, możliwości rozwojowe przedsięwzięć wzrastają wraz z poprawą infrastruktury drogowej i kolejowej składającej się na intermodalny charakter lokalizacji. Obiekty CLIP, włącznie z główną siedzibą, magazynami, terminalem kontenerowym oraz terenami inwestycyjnymi objętymi SSE, znajdują się przy ulicy Rabowickiej w Swarzędzu, na trasie Wschód-Zachód, w połowie drogi między Berlinem a Warszawą. Dzięki niewielkiej odległości do międzynarodowego lotniska w Poznaniu, szlaku kolejowego E20 Paryż-Moskwa, międzynarodowej autostrady A2 oraz budowanej właśnie autostrady Berlin-Warszawa, a także portu w Szczecinie, STS i CLIP mogą z powodzeniem świadczyć usługi dla klientów z całej Europy, w tym Ukrainy i Rosji. System własnych bocznic kolejowych sprawia, że na tereny Grupy każdego dnia wjeżdżają trzy całkowicie załadowane pociągi przewożące pojazdy oraz kontenery. Popularność firmy może mieć swoje źródło także w jej filozofii, zakładającej dostarczanie usług najwyższej jakości oraz zaspokajanie potrzeb klientów. Spółka zdobyła zaufanie i reputację rzetelnego partnera dzięki terminowym dostawom i bezpieczeństwu zapewnionemu przez system monitoringu i bezpośrednią ochronę przewożonych i magazynowanych towarów. STS dysponuje flotą 260 najnowocześniejszych transporterów firmy Mercedes-Benz, które mimo kryzysu, w 2009 roku przewiozły ponad 400 tysięcy samochodów. STS zaopatruje dziś 650 dealerów samochodowych na rynku krajowym oraz 40 punktów odbioru w całej Europie. Na dzień dzisiejszy, STS obsługuje 40% rynku przewozów nowych samochodów w Polsce, a do najważniejszych klientów w zakresie dystrybucji samochodów oraz ich magazynowania należą: Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Peugeot, Citroen, Renault, Mercedes, Chevrolet, Mazda oraz Opel. Potwierdzeniem wiodącej pozycji firmy w branży spedycyjnej, logistycznej i dystrybucyjnej jest przyznany jej certyfikat ISO, a także inne liczne wyróżnienia, w tym Europejska Nagroda Transportowa 2009 od Koncernu Daimler AG. Firma STS, która w 2009 roku zajęła trzecie miejsce jest pierwszą polską firmą logistyczną, której udało się uzyskać takie wyróżnienie w całej 10-letniej historii tej nagrody. Równie istotnym źródłem sukcesu jest ogromne doświadczenie i fascynacja motoryzacją Prezesa Grupy, pana Wojciecha Staniszewskiego, bez którego sukces firmy nie byłby możliwy. Jego osobiste zaangażowanie w sprawy transportu w Polsce zostały nagrodzone przez Ministra Transportu i Infrastruktury. Pan Staniszewski aktywnie zarządza firmami Grupy CLIP, a jego pasja i dbałość o szczegół przekładają się na wysoką jakość usług, co w rezultacie przynosi korzyści wszystkim należącym do niego spółkom oraz ich klientom.

Co przyniesie przyszłość?

Dla Grupy CLIP przyszłość oznacza dalszy nieprzerwany rozwój i rozszerzanie zakresu działalności. Starając się zwiększyć zadowolenie klientów firma reaguje na potrzeby rynku i podąża za trendami. Dlatego też dzisiejsza oferta obejmuje całościową obsługę inwestycyjną, na którą składa się wachlarz strategicznie położonych i łatwo dostępnych terenów, planowanie i prace projektowe, finansowanie, kompleksowa realizacja własnych lub powierzonych projektów oraz wynajem. W planach na przyszłość istotnym elementem jest wykorzystanie strategicznej lokalizacji wzdłuż głównego korytarza transeuropejskiego Paryż-Moskwa i rozbudowa systemu bocznic kolejowych z bezpośrednim włączeniem do głównego toru. Ponadto, Grupa CLIP przygotowuje projekty mieszkaniowe, projekty związane z energią odnawialną oraz gospodarką ekologiczną. Jeśli chodzi o cele na przyszłość, Grupa dąży do zurbanizowania całego obszaru SSE, poprzez nagromadzenie w tym miejscu najbardziej atrakcyjnych inwestorów, nowoczesnych, czystych technologii i stworzenie nowych miejsc pracy. To przedsięwzięcie byłoby dla CLIP długoterminowym sukcesem. Wszystkie spółki CLIP są postrzegane jako jednostki stabilne, rozwijające się, rentowne, konkurencyjne i wysoce wyspecjalizowane. W ostatnim czasie pozycja firmy się umocniła, gdyż globalny kryzys wyznaczył tendencję do skupiania obsługi logistycznej w jednym miejscu. Korzyści tej praktyki zaczynają być zauważane przez rosnącą liczbę klientów, co stawia CLIP w korzystnej sytuacji ułatwiając pozyskanie nowych kontrahentów.

Dla wspólnego dobra

Grupa CLIP stara się żyć w harmonii ze środowiskiem oraz tworzyć lepszy świat dla wspólnej korzyści wszystkich ludzi. W kwestii ekologii, firma wprowadza procedury mające na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko, np. poprzez utrzymywanie Europejskich norm czystości spalin (EURO 4 i 5), segregację odpadów, ograniczanie zużycia mediów, używanie filtrów, specjalnych separatorów i osadników, a także poprzez pracę nad odnawialnymi źródłami energii. CLIP nie chce być jedynie dobrym sąsiadem, lecz dąży do bycia także atrakcyjnym pracodawcą. Obecnie Grupa zatrudnia ponad 750 specjalistów w różnych dziedzinach, ale dzięki inwestycjom pana Staniszewskiego, które wyniosły 450 milionów złotych, możliwe było stworzenie około 3000 miejsc pracy we wszystkich firmach mających swą siedzibę na terenach należących do Grupy. Atrakcyjne zarobki, warunki pracy, szkolenia, a także dobra atmosfera sprawiają, że CLIP jest pożądanym pracodawcą. W związku z tym, że w administracji praktycznie nie występuje zjawisko rotacji, pracownicy wiążą swoje plany życiowe z firmą. Mając na uwadze ludzi w potrzebie pan Staniszewski bierze także udział w akcjach charytatywnych i wspiera pieniężnie organizacje pozarządowe, dzięki czemu został odznaczony srebrną i złotą odznaką Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Prezes dba też o mieszkanki Swarzędza i organizuje dla nich bezpłatne badania mammograficzne, za co, między innymi, w 2005 został nagrodzony tytułem „Swarzędzanina Roku”. 