magazyn1

Ryzyko zdarzenia niepożądanego występuje w każdym zawodzie. Jego skala, a także potencjalny efekt na zdrowie lub życie pracownika, a także koszta związane z wypadkiem, są oceniane indywidualnie dla każdego zawodu i zapisane w Międzynarodowej Karcie Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych. Czynniki wpływające na pracę operatora wózka jezdnego zostały podzielone na kilka kategorii – powinniśmy je poznać, zanim zdecydujemy się na podjęcie pracy w tym zawodzie.

Czynniki mogące powodować wypadki

Są to ryzyka wynikające z nieuwagi (poślizgnięcie, wypadnięcie z wózka). Wypadek może powstać w wyniku brawury w jeździe, nadmiernego obciążenia wózka widłowego, ustawienia wózka wzdłuż spadku terenu bez użycia hamulca ręcznego, zderzenie się z przeszkodą (niezauważoną, lub zła ocena odległości). Ryzykiem, które może wpłynąć bezpośrednio na pracownika jest kontakt uwolnieniem się transportowanych substancji niebezpiecznych (gazów lub płynów). Wdychanie lub dotykanie tego typu reagentów jest wysoce szkodliwy i może powodować chwilowe lub trwałe uszkodzenie zdrowia.

Czynniki fizyczne

Na pracę operatora wózka widłowego, pracującego w cyklu zmianowym, wpływają czynniki fizyczne. To one mogą być przyczyną wypadku. W pierwszej kolejności wymienia się hałas. Niedosłyszenie klaksonu innego wózka widłowego na skrzyżowaniu ciągów komunikacyjnych skutkuje zderzeniem się pojazdów. Jeśli pojazd jest nieprawidłowo serwisowany, może wywoływać wibracje, które trwale wpływają na zdrowie i samopoczucie operatora (bóle mięśni i stawów). Jeśli operator wózka widłowego transferuje towary z przestrzeni otwartej do zamkniętej i odwrotnie, może być narażony na zmienne warunki atmosferyczne, które powodują dyskomfort oraz choroby.

Czynniki ergonomiczne

Praca powtarzalna, w trybie jednostajnym, jaką bez wątpienia jest praca operatora wózka widłowego, wywołuje szereg zagrożeń związanych z organizacją pracy. Przede wszystkim wielogodzinne siedzenie w kabinie wózka może mieć wpływ na plecy oraz mięśnie (szczególnie na odcinek lędźwiowy) – ważne jest zatem czasem zrobić krótką przerwę na zmianę pozycji.

Częste odwracanie głowy w jeździe wstecznej (szczególnie w magazynach oraz innych budynkach z ograniczoną widocznością) powoduje w dłuższej perspektywie bóle kręgów szyjnych. Niedostateczne oświetlenie lub częste jego zmiany (wyjazd z zamkniętej hali na otwartą przestrzeń), powodują czasem zmęczenie wzroku, a nawet oczopląs.

Zagrożenie stanowią oczywiście inni pracownicy – nieuwaga i w efekcie paniczny manewr wymijający pieszego może skutkować zderzeniem z obiektem stałym, lub przewróceniem się wózka wraz z operatorem. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku są jak widać niezwykle istotne.

Poradami posłużyli specjaliści w dziedzinie wózków widłowych firma Dunpol.com.pl - serwis, wynajem i sprzedaż wózków widłowych.

dunpol1