EKOMAX Sp. z o.o. działa na polskim rynku od stycznia 2001 roku i od początku systematycznie się rozwija. W firmie wyodrębnionych jest sześć kluczowych działów: Gospodarki Odpadami, Produkcji, Laboratorium, Sprzedaży Produktów Ropopochodnych, Transportu oraz Doradztwa w zakresie Ochrony Środowiska.

EKOMAX specjalizuje się w produkcji i dystrybucji produktów ropopochodnych i chemii przemysłowej produkowanych na bazie surowców pierwotnych. Są to przede wszystkim doskonałej jakości oleje maszynowe i technologiczne, smary, płyny chłodnicze i rozpuszczalniki, dostępne w szerokiej gamie parametrów i opakowań. O firmie opowiada Dyrektor Handlowy - Pan Józef Wawrejko.

Proszę powiedzieć, jakie były początki firmy EKOMAX Sp. z o.o. i jakie momenty były najważniejsze w historii jej rozwoju?

Pomysł na Ekomax opierał się na szeroko rozumianym pojęciu ochrony środowiska, które z biegiem czasu obejmowało dla nas coraz to szerszy zakres działalności. Zaczęliśmy od odpadowych olejów, ale od samego początku Ekomax starał się przewidywać potrzeby klientów i otaczać ich kompleksową opieką. Rozpoczynając produkcje ekologicznych produktów przemysłowych poszliśmy jeszcze dalej, rozszerzając nasza ofertę w stronę zupełnie nowej grupy klientów. Zmieniające się zapotrzebowanie w dziedzinie gospodarki odpadami, wynikające z ciągłych nowelizacji przepisów prawa, a także fakt zapotrzebowania rynku na nowe produkty sprawiły, iż dotychczasowe prace związane z odzyskiem odpadów, a tym samym z produkcją stały się kluczową działalnością i głównym ośrodkiem dynamiki firmy. W tych wszystkich latach nie możemy zapomnieć o programach unijnych, dzięki którym uruchomiliśmy nasze instalacje do przetwarzania odpadów oraz rozwinęliśmy nasza komórkę badawczo-rozowjową. Współpracujemy z instytucjami naukowymi, stale dążymy do unowocześniania naszych technologii produkcyjnych.

Umiejętnie korzystając ze środków unijnych i swojej wiedzy o branży, zbudowaliście wszechstronny zakład, wyposażony w nowoczesne instalacje, posiadający specjalistyczną flotę logistyczną i zarządzany sztabem ekspertów. Czy mogą Państwo opowiedzieć nam szerzej o swoich produktach, usługach, technologiach produkcji i zapleczu technologicznym firmy?

Praktycznie od początku istnienia stawiamy na innowacje i rozwój zaplecza technologicznego, które pomagają wyjść na przeciw aktualnym problemom z zanieczyszczaniem środowiska przez przedsiębiorstwa. W firmie wyodrębnione są trzy strategiczne działy: gospodarki odpadami, produkcji i sprzedaży produktów ropopochodnych i chemii przemysłowej oraz doradztwie w zakresie ochrony środowiska — w każdym z nich odrębny zespół naszych ekspertów rozwija działalność na innym polu związanym z ochroną środowiska. Pozostałe działy wewnętrzne (m.in. transport, kontrola jakości) są wsparciem dla podstawowej działalności. Wszystkie jednostki ściśle ze sobą współpracują oferując klientom kompleksową pomoc w przestrzeganiu zasad ekologii. Posiadamy własne instalacje do odzysku olejów odpadowych, płynów niskokrzepnących, odpadowych rozpuszczalników oraz zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oferta produktów sygnowanych logiem Ekomax oraz markami Greenline i Agroline z roku na rok poszerza się o nowe pozycje. To już nie tylko oleje antyadhezyjne popularne wśród producentów prefabrykatów betonowych, płyny niskokrzepnące o szerokiej gamie właściwości i zastosowań, ale także sezonowe oleje dla ogrodnictwa czy też rozpuszczalniki produkowane na jednej z najnowocześniejszych instalacji w kraju. Odpowiednio przemyślane inwestycje umożliwiają firmie stałe doskonalenie jakość swoich produktów i poszerzenie oferty. Czuwa nad tym personel nowocześnie wyposażonego Laboratorium.

Wasza Spółka od kilkunastu lat stawia na innowacje i rozwój zaplecza technologicznego, które pomagają wyjść na przeciw aktualnym problemom z zanieczyszczaniem środowiska przez przedsiębiorstwa. Co sprawiło, iż Państwa firma odniosła tak duży sukces i zyskała zaufanie swoich Klientów?

Od początku działalności stawiamy na bezkompromisową jakość usług i produkowanych wyrobów. Kompleksowa obsługa mikro, małych i średnich firm w zakresie ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów pozwoliła zdobyć zaufanie i zwiększyła wiarygodność firmy, co zostało zauważone i nagrodzone medalem na targach Expo Silesia.

Fundamentem firmy są jej pracownicy. Czy mogą nam Państwo opowiedzieć o kadrze specjalistów, którzy na co dzień realizują skomplikowane projekty?

O sile i dynamizmie rozwojowym firmy Ekomax decyduje zaangażowanie pracowników w życie firmy. Praktycznie wszyscy pracownicy firmy wpływają na jej rozwój i biorą udział w realizacji założonych celów. Kontrolą jakości produktów zajmują się osoby odpowiednio przygotowane z wiedzą ściśle chemiczną. Kuźnią młodych fachowców stała się Politechnika Śląska kierując swoich studentów na staże do naszej firmy, z których prawie wszystkie kończyły się zatrudnieniem. Zdobytą podczas praktyk wiedzę z powodzeniem kontynuują w firmie przyczyniając się do jej rozwoju. Stawiamy również na rozwój zatrudnionych osób poprzez umożliwianie odbycia szkoleń, czy też podjęcia studiów podyplomowych lub doktoranckich. Młody, zgrany zespół stanowi największą siłę firmy.

Jakość to dla Państwa priorytet. Współpracują Państwo tylko ze renomowanymi dostawcami i partnerami. Czy chcieliby Państwo szczególnie wyróżnić któreś firmy?

Stawiamy na ogólnie pojętą jakość w każdej dziedzinie naszej działalności. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi dostawcami, którzy działają w sposób przejrzysty, oparty na systemach zarządzania procesami produkcji, systemami zarządzania jakością i środowiskiem. To duże firmy takie jak: Orlen, Lotos, Brenntag, Greif Poland i wiele innych.

Jakie inwestycje związane z rozwojem firmy były realizowane na przestrzeni ostatnich kilku lat?

W toku rozwoju firmy ciągle pojawiają się nowe potrzeby inwestycyjne. Zakładowe Laboratorium Kontroli Jakości i Badań świadczące usługi dla firm zewnętrznych wzbogaciło się o kilka urządzeń m.in. : Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem masy, analizator pierwiastków, lepkościomierz automatyczny, analizator do destylacji frakcyjnej i wiele innych. Dział produkcji zainwestował w wysokiej wydajności urządzenie do konfekcji olejów zdolne do wyprodukowania od 8 000 – 25 000 szt. gotowych wyrobów na dobę. W związku z tym poszerzone zostały zdolności magazynowe tychże wyrobów o 300 miejsc paletowych.

Jesteście przedsiębiorstwem, które nie boi się nowych wyzwań. Nieustannie poszukujecie najlepszych rozwiązań i nowych technologii, które pomogą wam oferować wyroby o lepszych parametrach i jeszcze bardziej konkurencyjnych cenach. Jak oceniają Państwo przyszłość branży w której działa firma, jakie są w związku z tym plany firmy na najbliższe lata?

Zmieniające się zapotrzebowanie w dziedzinie gospodarki odpadami, wynikające z nowelizacji przepisów prawa, a także fakt zapotrzebowania rynku na nowe produkty ukształtowały charakter firmy. Przyszłość branży w której działa nasza firma związana jest w dużej mierze z poziomem świadomości ekologicznej firm i społeczeństwa. Choć widać już znaczną poprawę, oceniam, że jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii i to nam daje motywację do dalszego rozwoju. Naszym zadaniem jest poszukiwanie najlepszych rozwiązań, innowacyjnych technologii efektywnego przetwarzania wszelkiego typu odpadów, by móc nadać wyrobom „drugie życie” o coraz lepszych parametrach i konkurencyjnych cenach.

Czy angażują się Państwo w działalność pozabranżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

Oprócz akcji związanych ze zbiórkami odpadów niebezpiecznych połączonych z uświadamianiem dzieci w szkołach, udziale w Międzynarodowym Dniu Bioróżnorodności, prowadzimy też inną działalność pozabranżową. Objęliśmy patronat nad XXVII Ogólnopolskim Konkursem Chemicznym, jesteśmy Inwestorem Społecznym Szlachetnej Paczki, wieloletnim sponsorem Palm Jazz Festiwal w Gliwicach. Również duże sukcesy odnosi sponsorowany przez firmę zespół piłki nożnej pięcioosobowej.

Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania jakością i środowiskiem wasze produkty są objęte certyfikatem honorowanym na całym świecie. Jakimi certyfikatami, nagrodami, tytułami i wyróżnieniami mogą i chcą się Państwo pochwalić?

Jak wspomniałem, funkcjonuje u nas system zarządzania jakością w oparciu o normy ISO 9001: Od roku 2008 utrzymujemy „Certyfikat Jakości Biznesu Fair Play”. Jesteśmy laureatem konkursu – „Innowator Śląska”. Otrzymaliśmy Medal za kompleksową obsługę mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, „Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji”. Organizatorzy konkursu „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” docenili wysoką jakość produkowanych przez nas wyrobów „Diamentem Polskiej Jakości” dla marki AGROLINE, oraz „Diamentem Polskiej Innowacyjności” dla marki GREENLINE.