laptop-3196481 6401

Podczas każdych rozliczeń finansowych może zdarzyć się pomyłka wynikająca z nieuwagi, czy też późniejszych zmian przykładowo w cenach. W takim wypadku ratunkiem będzie wykonanie korekty do wystawionej już faktury. W zależności od rodzaju faktury, sposób wykonania korekty może się różnić. Dlatego też warto wiedzieć, jak wykonać korektę różnych typów faktur, tak aby ewentualną pomyłkę szybko wyprostować.

Korekta faktury zaliczkowej

Faktura zaliczkowa jest bardzo często używana między sprzedawcą a nabywcą towaru i usług. Czasami jednak zdarzają się błędy w wystawionej fakturze. Dlatego też zobacz jak wystawić korektę faktury zaliczkowej w systemie wfirma.pl. Faktura zaliczkowa jest sposobem na udokumentowanie wpłaconej zaliczki, jeszcze przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. Jest ona też w pewnym sensie potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji oraz daje sprzedawcy większą pewność, że nabywca nie zrezygnuje. Jednak nigdy nie mamy 100% pewności. W sytuacji, kiedy zaliczka została zapłacona, a klient zrezygnował z usługi lub towaru, to również ta część zaliczki, która zostaje po stornie przedsiębiorstwa musi zostać rozliczona za pomocą faktury korygującej. Faktura korygująca musi być wystawiona na wartość, która będzie zwrócona klientowi, czyli nabywcy. W przypadku zachowania części zaliczki przez przedsiębiorcę, kwota ta jest rozumiana, jako jego przychód i musi zostać rozliczona. Dlatego też faktura korygująca do faktury zaliczkowej musi być wystawiona zawsze. Co więcej, musi ona zawierać informacje, że jest ona fakturą korygującą oraz przyczynę tej korekty.

Korekta faktury sprzedażowej in plus

Korekta faktury będzie wymagana w przypadku pomyłki, która powoduje błędne zaniżenie kwoty podatku wskazanego na fakturze lub też, jeśli doszło do podwyżki cen za usługi, czy towar, albo gdy doszło do pomyłki w cenie. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej i rozliczenia jej w tym samym czasie, w którym rozliczył fakturę pierwotną. Jeżeli zmiany w fakturze mają miejsce po wykonaniu usługi, w takim wypadku faktura musi zostać rozliczona na bieżąco. Co więcej powinna ona zostać ujęta w rejestrze sprzedaży z datą, kiedy faktycznie została wystawiona. Z kolei, jeśli chodzi o nabywcę skorygowanej faktury, to nie istnieje jednoznacznie określony moment, kiedy powinien dokonać on rozliczenia tejże faktury. Jednak nabywca powinien dokonać rozliczenia w miesiącu, w którym otrzymał fakturę korygującą

Korekta faktury sprzedażowej in minus

Korekta zmniejszająca podstawę opodatkowania będzie wystawiona nie tylko podczas pomyłki, ale również w przypadku udzielonych rabatów. Obowiązkiem sprzedawcy w takiej sytuacji jest wystawienie faktury korygującej, która będzie skutkować zmniejszeniem podstawy opodatkowania. Co więcej, należy ująć tę korektę w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, w którym faktura korygująca została wystawiona. Jednak jest to możliwe wtedy, jeśli przedsiębiorca otrzyma potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Istnieje jednak możliwość rozliczenia w danym okresie, jeśli mamy udokumentowaną pewność, że nabywca wie, że usługi, czy towary zostały zrealizowane na podstawie danych zawartych w korekcie faktury. Jeśli nie mamy możliwości otrzymania potwierdzenia od nabywcy od ręki, a jedynie w późniejszym terminie, to rozliczenie faktury korygującej powinno nastąpić w okresie, w którym to potwierdzenie otrzymaliśmy.