Firma AGRO-AS jest liderem rynku działającym w branży kompleksowego zaopatrzenia rolnictwa i obrotu płodami rolnymi. To jedna z najszybciej rozwijających się Firm na Opolszczyźnie. Zasięgiem działania obejmuje południowo-zachodnią Polskę.

Więcej informacji na temat AGRO-AS można znaleźć na stronie internetowej http://www.agroas.pl. O działalności Przedsiębiorstwa opowiada jego dyrektor generalny, Daniel Cupriak.

Na drodze do rozwoju
Początki AGRO-AS były skromne – mała firma rodzinna została założona w 1993 r. przez Zbigniewa Bednarskiego i Adama Sajdutkę. Jej działalność koncentrowała się na sprzedaży środków ochrony roślin, którą zajmowali się sami założyciele. Z biegiem czasu Firma się rozrosła – przyjęcie do pracy szwagra było kolejnym impulsem do jej rozwoju. AGRO-AS systematycznie rósł – co kilka lat zmieniał siedzibę na większą (pozostając cały czas w Grodkowie na Opolszczyźnie), wzbogacał ofertę oraz rozbudowywał zespół pracowników. Ciężka praca przyniosła imponujące rezultaty – zaczęły się pojawiać umowy dystrybutorskie z czołowymi graczami europejskimi i światowymi z rynku środków ochrony roślin, nawozów oraz materiału siewnego. W kolejnych latach w ofercie AGRO-AS pojawił się skup zbóż, który dziś jest wiodący w portfelu firmy. Następnie zainwestowano w sprzedaż maszyn i części oraz serwis i postawiono na dalszy rozwój tego obszaru. Powstała także stacja paliw oraz obrót hurtowy paliwem.

AGRO-AS dziś
Dziś AGRO-AS to Firma o ugruntowanej pozycji na polskim rynku. W jej skład wchodzi 10 filii, a na jej sukces pracuje 270 pracowników, w tym około 40 mobilnych w terenie. AGRO-AS jest też rozpoznawalnym i znaczącym eksporterem zbóż. Dzięki własnej bazie maszyn rolniczych oraz wykwalifikowanej kadrze specjalistów Firma zarządza gospodarstwami o łącznej powierzchni ponad 3500 ha. AGRO-AS obsługuje ponad 5000 Klientów – są to rolnicy indywidualni oraz gospodarstwa wielkoobszarowe, spółdzielnie rolnicze i spółki działające w sektorze rolnym. Każdy Klient ma dla Firmy istotną wartość. Każda grupa Klientów tworzy inny segment i daje pewność działania, np. duży Klient przynosi wolumen, średni zapewnia dywersyfikację, a mały – stabilność. Kluczowe jest zrozumienie potrzeb każdego Klienta, z czym AGRO-AS świetnie sobie radzi dzięki wieloletniemu doświadczeniu, które pozwala stworzyć odpowiednią ofertę w odpowiedzi na zapotrzebowanie.

Bogata oferta
Jak wcześniej wspomniano, AGRO-AS działa w branży kompleksowego zaopatrzenia rolnictwa i obrotu płodami rolnymi. Firma oferuje szeroki asortyment środków ochrony roślin (takich jak fungicydy, herbicydy i wszystkie inne) oraz nawozów (mineralnych, sztucznych, wapniowych, dolistnych). W ofercie znajdują się także maszyny rolnicze (flagowe to CLAAS, HORSH, KHUN), części do maszyn oraz paliwa i oleje. AGRO-AS świadczy usługi z użyciem sprzętu rolniczego oraz prowadzi doradztwo agrotechniczne. Ponadto zajmuje się skupem i sprzedażą zbóż. Handel środkami roślin jest najstarszym obszarem działalności AGRO-AS. W tej dziedzinie fachową radą służą doradcy polowi Firmy. To dzięki nim można skorzystać z indywidualnie dostosowanych programów ochrony, które przy optymalnych kosztach zapewniają maksymalny plon i jego wysoką jakość. Dla odbiorców instytucjonalnych i hurtowych sprzedaż prowadzona jest z dostawą do Klienta, a gospodarstwom indywidualnym, działkowcom i ogrodnikom Firma proponuje wizytę w sklepie. Długoletnia współpraca z wiodącymi na rynku producentami chemii rolnej pozwala AGRO-AS na zapewnienie najlepszych jakościowo produktów, po możliwie najniższych cenach. Od grudnia 2012 r. AGRO-AS jest udziałowcem Polskich Składów Rolnych, spółki powołanej do życia w czerwcu przez Firmy Agro-Sieć, AdlerAgro oraz Agrochest w celu dostarczenia rolnikom szerokiej, konkurencyjnej oferty dzięki wspólnej polityce zakupowej i jednolitej strategii rynkowej. Jedną z głównych oraz najstarszych dziedzin działalności AGRO-AS jest także sprzedaż nawozów. Firma rozpoczęła handel detaliczny i hurtowy nawozami w 1997 r. Po 10 latach budowania doświadczenia i rynku wyodrębniła samodzielny dział, zajmujący się dystrybucją nawozów. Dziś AGRO-AS jest autoryzowanym dealerem wszystkich wiodących zakładów i fabryk produkujących nawozy w kraju. Oferuje nawozy GRUPY AZOTY i prowadzi dystrybucję nawozów koncernu YARA. Dział nawozów rozwija się wraz z rosnącym potencjałem Firmy. Gdy AGRO-AS rozpoczynał handel nawozami, sprzedawał kilkaset ton towaru rocznie, obecnie doszedł do poziomu 130 tysięcy ton. Wraz z rozwojem rynku i wzrastającym popytem na nawozy Firma dostosowuje swoje powierzchnie magazynowe, rozbudowując i powiększając bazy do ich przechowywania. Stawiając czoła nowym wyzwaniom płynącym ze strony rynku i rolników, pracuje też nad powiększaniem swojej oferty oraz wprowadzaniem nowych rozwiązań logistycznych, które pozwolą na lepszą i owocniejszą współpracę z Klientem. Od początków działalności wraz ze sprzedażą środków ochrony roślin Firma oferowała materiał siewny. Obecnie posiada szeroki asortyment materiału siewnego zbóż, rzepaku i kukurydzy, wiodących polskich i zagranicznych producentów. Od jesieni 2013 r. Firma poszerzyła ofertę zbożową o odmiany pszenic ozimych i przewódkowych, które produkowane są na zamówienie i pod czujnym okiem działu nasiennego. Jednym z filarów działalności Firmy AGRO-AS jest skup i sprzedaż płodów rolnych. Skup zbóż jest realizowany w bazach magazynowych w Nowej Wsi Małej, Bąkowie, Radzikowicach, Wójtowicach, Strzegomiu, Tworzyjanowie oraz Błażejowicach. Bazy są wyposażone w laboratoria, czyszczalnie i suszarnie do zbóż. Firma dysponuje magazynami, w których może zmagazynować ponad 120 tys. ton zbóż. Obrót zbożem prowadzony jest również z dużym powodzeniem na zasadzie B2B. Odbiorcami zbóż i rzepaku jest rodzimy przemysł spożywczy, mieszalnie pasz oraz przetwórcy sektora tłuszczowego. AGRO-AS jest również jednym z największych eksporterów zbóż – prekursor transportu klejowego na dużą skalę. Kolejne pole działalności to sprzedaż maszyn. Centrum Technicznego Zaopatrzenia Rolnictwa w AGRO-AS funkcjonuje od 2005 r. Firma prowadzi sprzedaż wysokiej jakości maszyn rolniczych wiodących producentów zagranicznych i polskich. Głównymi markami oferowanych maszyn są: CLAAS, HORSCH, BEDNAR, MASCHIO-GASPARDO, KUHN, HARDI, WIELTON, EXPOM oraz inne. Równie ważna jest sprzedaż części zamiennych, warunkujących prawidłową pracę maszyn w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Dostępność, fachowe doradztwo oraz doskonała logistyka części zamiennych jest atutem AGRO-AS. W okresie intensywnych prac polowych Firma jest do dyspozycji swoich Klientów 24h przez siedem dni w tygodniu. AGRO-AS oferuje także przedsezonową bezpłatną weryfikację stanu maszyn. Ponadto dział serwisu maszyn, funkcjonujący od 2010 r., to zespół bardzo dobrze przygotowanych specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje i są w stanie zapewnić fachową i szybką naprawę maszyn. Kolejnym obszarem funkcjonowania Firmy jest pełen zakres usług rolniczych od orki po zbiór. AGRO-AS wykorzystuje nowoczesny sprzęt rolniczy, technologie upraw, nawożenia i ochrony roślin sprawdzone w gospodarstwach, które obsługuje. Usługi są wykonywane maszynami, które są dostępne w ofercie Firmy, testowane i sprawdzane w czasie prac we własnych gospodarstwach. AGRO-AS dysponuje nowym i nowoczesnym parkiem maszynowym dostosowanym do dużych gospodarstw wielkoobszarowych. Specyfika działalności Firmy, kierunki rozwoju rynków rolnych oraz wymagania Klientów zmuszają Firmę także do posiadania prężnie działającego działu transportu.

Misja i cele
Firma AGRO-AS jest liderem w branży, przyjaznym i stabilnym Przedsiębiorstwem opartym na tradycyjnych wartościach, które może pochwalić się długą historią i systematycznym rozwojem. Firmę tworzy zespół zaangażowanych pracowników z pasją, a fundamentem działalności są wielopokoleniowe relacje z klientami. W tym zakresie ludzie tworzący Firmę podejmują stały wysiłek, aby utrzymać to, co już zdobyli, ale także dalej się rozwijać. Ten kontekst spojrzenia w przyszłość zakłada nawiązywanie dalszych trwałych wielopokoleniowych relacji z klientami, rolnikami indywidualnymi, przedsiębiorstwami rolnymi oraz zakładami przetwórstwa zbóż i roślin oleistych. Z kolei w zakresie rozwoju organizacji szczególnie istotne dla AGRO-AS jest tworzenie firmy przyjaznej, elastycznej, stabilnej i nowoczesnej, ciągłe budowanie zespołu kompetentnych pracowników charakteryzujących się zaangażowaniem, ze szczególnym naciskiem na wzajemny szacunek i współpracę w osiąganiu wyznaczonych celów. W szerszej perspektywie celem AGRO-AS jest także wykorzystywanie potencjału i wspieranie rozwoju regionu: gminy, powiatu, województwa, a także kraju. Do nadrzędnych celów AGRO-AS należy kompleksowa obsługa rolnictwa poprzez świadczenie usług i serwisu, sprzedaż maszyn i części, dostarczanie środków ochrony roślin, nawozów i materiału siewnego oraz zapewnienie zbytu płodów rolnych w cenach gwarantujących opłacalność. W swojej branży AGRO-AS dąży do pozycji lidera. Kolejnym ważnym celem działania Firmy AGRO-AS jest zaopatrywanie przemysłu młynarskiego, paszowego oraz zakładów tłuszczowych w surowiec. Z kolei w dziedzinie eksportu zbóż celem Przedsiębiorstwa jest sprawne wykorzystywanie wszelkich dostępnych narzędzi logistycznych i rozwiązań transportowych w celu zdobycia wiodącej pozycji. Kluczową rolę w dążeniu do realizowania celów z pewnością odgrywają ludzie tworzący Firmę, organizacja, a także stale rozwijana marka. AGRO-AS obrał za swoje hasła przewodnie takie pojęcia jak: ambicja, gwarancja, rozwój, otwartość, aktywność i solidarność.

Inwestycje wczoraj i dziś
AGRO-AS to Firma, która nie boi się inwestować. W ostatnich latach podjęła kilka ważnych inwestycji, tworząc filię w Tworzyjanowie (elewator zbożowy, punkt sprzedaży śor, nawozów, magazyny, zaplecze biurowo-socjalne i serwis maszyn); filię w Gołaczowie (serwis maszyn, punkt handlowy do obsługi sprzedaży maszyn i części); stację paliw w Grodkowie (kompleks wraz z restauracją i myjniami) oraz biurowiec (koncentrujący pion handlowy w jednym miejscu w Nowej Wsi Małej). Podjęto także rozbudowę sieci handlowej o mobilnym charakterze (handlowcy są wyposażeni w nowoczesne systemy i aplikacje mobilne oraz pojazdy służbowe); zainwestowano w wymianę systemów informatycznych (w tym serwerów, smartfonów, laptopów itp.). Perspektywa przyszłego rozwoju jest niezmiernie ważna, więc AGRO-AS ma w planach dalsze inwestycje. Planuje wybudować magazyn wyrobów gotowych (centrum dystrybucyjne Grodków) oraz magazyn zbożowy (elewator wraz z suszarnią – Wójtowice).

Nagrody potwierdzeniem jakości
AGRO-AS to Firma ciesząca się dużym uznaniem. Potwierdzają to przyznane jej liczne nagrody i wyróżnienia. Warto wymienić kilka z nich, koncentrując się na tych z ostatnich lat. W 2016 r. AGRO-AS zajął III miejsce w rankingu miesięcznika Forbes Diamenty Forbesa 2016 w kategorii Firm o poziomie przychodów powyżej 250 mln w województwie opolskim. W konkursie Kreator Miejsc Pracy organizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Firma zajęła II miejsce w kategorii średnich przedsiębiorstw handlowo-usługowych. 7 listopada 2014 r. w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się Gala Pereł Polskiej Gospodarki, podczas której AGRO-AS otrzymał tytuł Polskiej Perły Gospodarki. W 2013 r. zdobył I miejsce w rankingu Diamenty Forbesa 2013 w kategorii dużych firm Opolszczyzny. Podczas targów Opolagra 2013 w Kamieniu Śląskim AGRO-AS odebrał wyróżnienie Lidera Opolszczyzny przyznane przez organizatorów targów. Podsumowując, można stwierdzić, że AGRO-AS to Firma z potencjałem, jak podkreśla Daniel Cupriak, „dumna z tego, gdzie jest, ze swojej pozycji na rynku, z pracowników, a także pozytywnej opinii Klientów, zadowolonych z jej usług”.