magazine top

Stwarzając nowoczesny kompleks technologiczny, Biazet S.A. stał się jednym z największych producentów drobnych artykułów gospodarstwa domowego, takich jak odkurzacze czy ekspresy do kawy pod marką Philips. Biazet specjalizuje się w projektowaniu i produkcji, natomiast drugą dziedziną działalności spółki jest najem powierzchni handlowych, biurowych, produkcyjnych i magazynowych. Biazet już zdołał udowodnić, że jest solidnym partnerem biznesowym, a także wysoce efektywną firmą, skupioną na doskonaleniu i długofalowym rozwoju.


Przekształcony w giganta

Początki firmy sięgają 1970 roku, kiedy Biazet powstał jako producent komponentów indukcyjnych do produkcji odbiorników telewizyjnych w Białymstoku. Wśród przełomowych momentów w rozwoju przedsiębiorstwa warto wymienić wprowadzenie pierwszej cewki zapłonowej w 1985 roku oraz pierwszego telewizora w 1988 roku. W okres pomiędzy 1990 a 1997 rokiem Biazet przeżywał prawdziwe kłopoty z powodu transformacji ustrojowej, która postawiła wiele firm w niekorzystnej sytuacji. Przejawiało się brakiem konkurencyjności oferty Biazet oraz koniecznością zwalniania pracowników i częściowego wyprzedania majątku. W 1994 roku Biazet został przekształcony w spółkę akcyjną, w której większość udziałów mają właściciele prywatni. Rokiem, który szczególnie zapisał się w historii firmy jest 1997, gdy została nawiązana współpraca z firmą Philips, układająca się pomyślnie do dnia dzisiejszego. Dzięki doświadczeniu, wiedzy, chęci doskonalenia się i wprowadzania zaawansowanych metod organizacyjnych i biznesowych, Biazet stał się nowoczesną, odnoszącą sukcesy firmą oraz jednym z największych pracodawców w regionie.

Popularne produkty dla międzynarodowych korporacji

Biazet specjalizuje się w projektowaniu i produkcji sprzętu elektrotechnicznego, głównie drobnego AGD oraz elementów instalacji elektrycznych dla Philips Consumer Lifestyles, Philips Consumer Luminaires i Eaton Electric. Ponad dziesięcioletnia współpraca z międzynarodowym koncernem, jakim jest Philips, pozwoliła firmie nabyć umiejętność ciągłego doskonalenia się i uzyskiwania coraz to wyższych standardów jakościowych przy równoczesnym ciągłym optymalizowaniu kosztów. Najsilniejszą stroną Biazetu, która sprawia, że produkty firmy są tak popularne wśród klientów jest właśnie umiejętność połączenia najwyższych standardów jakościowych oraz światowego poziomu usług, typowych dla „starej” Unii Europejskiej i stosunkowo znacznie niższych kosztów produkcji, typowych dla „nowej” Unii czy krajów „Low Cost”, które charakteryzują się bardzo wysoką elastycznością produkcji (szybkim reagowaniem na zmiany i bardzo krótkim horyzontem planistycznym). Biazet zdobył reputację pewnego partnera i elastycznego przedsiębiorstwa, które wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów. Montowane dziś przez Biazet produkty dla Philipsa to przede wszystkim odkurzacze (Specialist, Universe, Mobilo), przepływowe ekspresy do kawy (Essence, Gaia, Basic), czy ciśnieniowy ekspres do kawy Senseo II. Jak przyznaje Adam Morawski, Prezes i Dyrektor Generalny spółki, jednym z priorytetów firmy jest utrzymanie rozwijających się linii produkcyjnych Senseo II oraz Living Color (seria lamp), ponieważ te dwa sztandarowe produkty Philipsa identyfikują Biazet jako kluczowego dostawcę. Kolejną priorytetową kwestią jest poszerzenie portfolia i uniezależnienie się od jednego klienta poprzez rozszerzanie ich bazy, przy jednoczesnym umacnianiu współpracy z Philipsem. Ponieważ wszystkie produkty Biazet przeznaczone są dla międzynarodowych koncernów, firma pragnie zdobywać nowych klientów również wśród takich przedsiębiorstw.

Odważne decyzje źródłem sukcesu

Do niedawna Biazet nadal był obciążony kompleksami lat dziewięćdziesiątych. Kładziono nacisk na cięcie kosztów i za wszelką cenę ograniczanie wszelkich zobowiązań i minimalnie ryzykownych inwestycji. Oprócz tego, Biazet był przez wiele lat podwykonawcą Philipsa, dostarczając mu siły roboczej, operatorów, linii produkcyjnych i procesów. Dziś firma Biazet uznana jest jako producent OEM (Producent Oryginalnego Wyposażenia) oraz tzw. Contract Manufacturer (producent usługowy), w zależności od linii produkcyjnej. Źródła tego sukcesu należy dopatrywać się przede wszystkim w odważnej postawie i chęci rozwoju, co tłumaczy pan Morawski w następujący sposób: „W 2007 roku, kiedy dołączyłem do firmy, krytycznym okiem spojrzeliśmy na naszą strategię z lat 2005/6, po czym zdecydowaliśmy, że musimy działać zdecydowanie i odważnie, aby móc zrealizować cele postawione na lata 2007-2010. Kluczową decyzją było rozpoczęcie inwestowania w nowe kompetencje zanim ich zwrot był zapewniony, a nie koncentrowanie się na ekstremalnej redukcji kosztów czy unikaniu ryzyka za wszelką cenę. Zmieniliśmy także w znacznym stopniu kulturę firmy (...), co przejawia się w przekonaniu, że pracując razem w zaangażowanym zespole ludzi, możemy wszystko zdziałać, nawet jeśli ryzykujemy. Z firmy zorganizowanej w sposób hierarchiczny i zarządzanej w skali mikro przez poprzednie kierownictwo, staliśmy się organizacją nastawioną na działanie, propagującą pracę zespołową, gdzie rola lidera postrzegana jest bardziej w kategorii trenera (coach, mentor) niż przywódcy. To pozwoliło uwolnić duże pokłady motywacji i odpowiedzialności wśród szeregowych członków zespołu, co w konsekwencji umożliwiło osiągnięcie sukcesu.” W ciągu zaledwie dwóch lat, Biazet rozwinął wiele kompetencji, w szczególności w sferze projektowania, inżynierii produkcji, logistyki i prowadzenia projektów. Dziś Biazet jest w stanie zaoferować światowej klasy usługi, niezwykłą elastyczność, bardzo krótki czas realizacji, oraz kreatywne, nastawione na klienta rozwiązania w bardo przystępnych cenach. Z podwykonawcy firma zmieniła się w firmę OEM, podwajając liczbę pracowników produkcyjnych i zwiększają sprzedaż ponad siedmiokrotnie. Biazet korzysta z usług konsultanta, będącego jednym ze światowych leaderów wdrażania Lean i obecnie przechodzi proces wdrażania elementów Lean Manufacturing, tak by w dalszym zakresie optymalizować elastyczność, jakość i koszty.

Zgrany zespół z postawą „dla chcącego nic trudnego!”

Sukces firmy nie były możliwy bez dobrze skoordynowanej grupy ludzi pracujących na wspólny cel. Jak przyznaje pan Morawski, pracownicy napawają go dumą i stanowią strategiczny potencjał firmy. W ciągu ostatnich dwóch lat dynamicznego wzrostu, Biazet stworzył kompetentny, kreatywny zespół, a także wypracował kulturę pracy nastawioną na wykonanie zadania. Wizja firmy opiera się głównie na punkcie: „Od pomysłu na rynek – realizujemy cel.” W grudniu 2009 zatrudnienie w Biazet wynosiło ok. 1100 pracowników produkcyjnych i 115 pracowników umysłowych i administracyjnych. Sposobami na stworzenie dobrej atmosfery w pracy są zmodernizowane linie produkcyjne oraz elastyczny czas pracy. Jeśli chodzi o pierwszy wymieniony czynnik, w 2009 otwarto pierwszą linię produkcyjną stworzoną według zasad systemu Lean Manufacturing, która zajmuje przez to mniej miejsca, jest bardziej wydajna i wygodniejsza w obsłudze. Firma ma już w planach ciągłe ulepszanie nowej linii oraz zmodernizowanie pozostałych. Jeśli chodzi o drugi czynnik, Prezes wyjaśnia, że “czas elastyczny jest jedyną metodą powiększenia lojalności pracowników, gdyż tworzy bardziej stabilną załogę. Pracownicy otrzymują wypłaty na stałym poziomie przez cały rok, podczas gdy nasze zamówienia w ciągu roku bardzo się różnią.” Troska o ludzi jest bardzo ważnym elementem strategii firmy – „Skupiamy się na tworzeniu dobrych relacji w pracownikami, powiększaniu ich kompetencji, pomaganiu im dojrzeć i osiągnąć bardziej wymagające i pełne wyzwań stanowiska” – dodaje pan Morawski i kontynuuje – „Chciałbym także, by nasza firma była postrzegana jako odpowiedzialny, zorientowany na ludzi pracodawca, z którym można liczyć na stabilną przyszłość oraz intensywny rozwój. Przez ostatnie dwa lata, całkiem dobrze nam to wychodziło, dlatego chciałbym, alby rynek dostrzegł, że z firmą Biazet można rozwinąć skrzydła i pracować ciekawiej, niż w jakiejkolwiek innej firmie w naszym regionie.”

Nastawieni na inwestycje

Firma stara się inwestować w przyszłość, co oznacza poszerzanie specyficznych kompetencji, które uznane są przez Biazet za czynniki niezbędne do rozwoju w branży. Firma chce również oferować klientom jeszcze dojrzalsze i wszechstronne rozwiązania oraz szerszą ofertę usług. W pewnym stopniu przedsiębiorstwo przeciwstawia się obecnemu trendowi outsourcingu poprzez pozyskiwanie tego, co inni chcą zlecać na zewnątrz, oraz przez integrowanie funkcji przejętych od osób trzecich. Oprócz poszerzania oferty, wśród ważnych planów znajdują się także inwestycje we własną wtryskownię, która znacznie zmniejszyłaby koszty produkcji i uniezależniła firmę od podwykonawców. Kolejnym większym krokiem jest ekspansja centrum handlowo-usługowego. Biazet jest już właścicielem kompleksu obiektów handlowych, usługowych i biurowych, które pragnie zrewitalizować i poszerzyć o wielkogabarytowy obiekt.

Z czego jeszcze mogą być dumni

Misją firmy jest dostarczanie światowej klasy usług z zakresu projektowania, produkcji i zarządzania nieruchomościami. Zawsze mając na uwadze stabilny, wysoki poziom jakości, firma otrzymała w 2001 roku certyfikat ISO 9001:2000, a obecnie jest w trakcie wdrażania normy ISO 14001, która dowodzi, że jej działania mają minimalny wpływ na środowisko naturalne. Biazet oznacza jakość, co potwierdzone jest popularnością produktów wśród konsumentów. Jednak firma została także doceniona przyznanymi jej nagrodami i wyróżnieniami, które dodatkowo potwierdzają jej rangę. Ostatnio firma została laureatem nagrody Gazele Biznesu (10. miejsce w Polsce i 1. na Podlasiu), którą Biazet otrzymuje corocznie od 2005 roku. W ciągu ostatnich lat spółka otrzymała także kilkakrotnie nagrodę Philips Supplier Award. Natomiast w tym roku została wyróżniona Diamentem przez magazyn Forbes.

fb button

grab my essay banner

logo jooble