magazine top

Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o. należy do Grupy Carl Stahl – jednego z wiodących na świecie dostawców produktów oraz rozwiązań z zakresu techniki linowej, dźwignicowej i systemów bezpieczeństwa. Mająca swoją siedzibę w miejscowości Cychry spółka specjalizuje się w trudnych i spersonalizowanych projektach, od prostych konstrukcji po zautomatyzowane systemy związane z optymalizacją procesów pracy. Dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników, nowoczesnemu zapleczu technologicznemu Carl Stahl oferuje nowatorskie rozwiązania „szyte na miarę”. Firma dostarcza systemy dźwigowe, linowe, zabezpieczenia ładunków, które doskonale sprawdzają się na całym świecie. Przedsiębiorstwo stawia na długofalową współpracę i kompleksową obsługę, która obejmuje fachowe doradztwo, opiekę posprzedażową, serwis urządzeń, atestację i certyfikację.

Specjalnie dla BusinessPL obszernych informacji na temat działalności firmy udzielił Andrzej Skraba – Prezes Zarządu Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o.

Carl Stahl Tech Service jest częścią globalnej korporacji. Czy mógłby Pan krótko przybliżyć czytelnikom Grupę Carl Stahl?

Firma Carl Stahl została założona 134 lata temu przez Pana Carla Stahla i zajmowała się produkcją powrozów oraz lin dla rolnictwa. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa nastąpił po jej przejęciu przez zięcia założyciela pana Wlli Schwengera. Systematyczny i konsekwentny rozwój firmy w kierunku dostaw oraz obsługi przemysłu w zakresie techniki linowej i dźwignicowej spowodował dynamiczny wzrost obrotów korporacji. Polityka rozszerzania działalności poprzez tworzenie regionalnych oddziałów w Niemczech pozwoliła na obsługę bardzo dużej ilości klientów i znaczny wzrost obrotów. Dalsza ekspansja przedsiębiorstwa związana była z tworzeniem zagranicznych oddziałów w krajach europejskich, Ameryce i Azji. W 2000 roku spółka Carl Stahl Tech Service stała się częścią Grupy Carl Stahl, tworząc jednocześnie polski oddział. Obecnie Grupa Carl Stahl jest wiodącym dostawcą produktów i usług z zakresu techniki podnoszenia ładunków dla wielu branż przemysłowych na całym świecie.

Carl Stahl Tech Service specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dostawie nowatorskich rozwiązań z zakresu urządzeń transportu bliskiego. Czy mógłby Pan omówić szczegółowo aktualną ofertę przedsiębiorstwa?

Zakres naszych produktów jest bardzo szeroki. Kompleksowa oferta Carl Stahl rozwiązuje wszelkie problemy transportowe zarówno małych precyzyjnych ładunków, jak również bardzo ciężkich. Oferta zawiera wiele standardowych urządzeń, takich jak: suwnice, żurawie, zawiesia, punkty zaczepowe, chwytaki mechaniczne, magnetyczne, podciśnieniowe, balansery, manipulatory i wiele innych. Jednak tam gdzie zastosowanie standardowych rozwiązań nie wystarcza, nasi konstruktorzy projektują dedykowane urządzenia transportowe na podstawie oczekiwań naszych klientów. Dostarczamy ciężkie chwytaki do transportu gorących zwojów blach i pakietów blach, suwnice pomostowe i bramowe dla wielu branż przemysłu o bardzo dużych udźwigach. Projektujemy i dostarczamy też bardzo precyzyjne urządzenia transportowe z zastosowaniem manipulatorów umożliwiających precyzyjne podnoszenie, obracanie i pozycjonowanie ładunków. W zakresie architektonicznym budujemy wielopołaciowe fasady. Nasze przedsiębiorstwo stawia na długofalową współpracę i kompleksową obsługę, która obejmuje fachowe doradztwo, opiekę posprzedażową, serwis urządzeń, atestację i certyfikację.

Do jakich branż w szczególności kierujecie swoją ofertę? Kim są Państwa główni klienci?

Nasze produkty mogą być stosowane praktycznie we wszystkich branżach wymagających przenoszenia ładunków w cyklach produkcyjnych, montażowych, jak też w obsłudze magazynów. Carl Stahl obsługuje przemysł morski, stoczniowy, motoryzacyjny, chemiczny, spożywczy, budownictwo i wiele innych dostarczając nowatorskie produkty usprawniające prace transportowe z wykorzystaniem urządzeń dźwignicowych. Nasze rozwiązania usprawniają transport ładunków podwyższając jednocześnie bezpieczeństwo tych procesów. Wdrożono nowatorskie systemy linowe ze stali nierdzewnej dedykowane do zastosowań architektonicznych. System I- SYS i X – TEND umożliwiają budowę estetycznych i wytrzymałych zabezpieczeń wysokich obiektów, zazielenianie fasad i wielu innych rozwiązań. Konsekwencją rozwoju tych systemów jest nowatorski system X-LED umożliwiający dynamiczną prezentację obrazów na wielkogabarytowych powierzchniach takich jak fasady stadionów sportowych, hal widowiskowych, ZOO i podobnych dużych obiektów.

Firma stale pracuje nad rozwojem oferowanych narzędzi i rozwiązań. Czy mógłby Pan opowiedzieć o zapleczu konstrukcyjnym przedsiębiorstwa?

Nasi konstruktorzy pracują na systemach umożliwiających projektowanie 3D, co umożliwia zaprezentowanie naszych rozwiązań konstrukcyjnych w formie wizualizacji dynamicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi klienci otrzymują propozycję urządzenia, które mogą obejrzeć z każdej strony oraz jego wnętrze. System obliczeń wytrzymałościowych umożliwia optymalizację konstrukcji z wykorzystaniem bardzo wielu materiałów konstrukcyjnych. Taki system pracy umożliwia szybką i pełną wymianę informacji z nabywcą. Już na etapie projektowania klient otrzymuję pełną informację o produkcie.

Osiągnięcie sukcesu w biznesie nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zarządzania i wykwalifikowanego personelu. Czy mógłby Pan opowiedzieć o kadrze specjalistów firmy Carl Stahl Tech Service?

Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o. stanowi polski oddział Grupy Carl Stahl. Firma zatrudnia w Polsce głównie specjalistów z branży techniki dźwignicowej i linowej. Nasi pracownicy posiadają wymagane uprawnienia dla branży dźwignicowej. Przedsiębiorstwo posiada również uprawnienia do modernizacji i napraw urządzeń transportu bliskiego nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. Nasi konstruktorzy mają duże doświadczenie i konieczną wiedzę z zakresu projektowania urządzeń transportu bliskiego oraz elementów chwytno–zaczepowych. Nasi specjaliści w oparciu o uprawnienia i kwalifikacje wykonują okresowe przeglądy oraz konserwacje wyprodukowanych urządzeń. W ramach Grupy korzystamy z Działu Rozwoju i Wdrożeń nowych produktów.

Sprawna produkcja nie byłaby możliwa bez doświadczonej kadry, ale również bez odpowiedniego zaplecza technologicznego. Czy zakład w Cychrach wpisuje się w trend Przemysłu 4.0 i jest wyposażony w najnowocześniejsze technologie produkcji? Czy mógłby Pan opowiedzieć o ostatnich inwestycjach?

W naszej produkcji stosujemy nowatorskie urządzenia do konfekcjonowania lin, produkcji zawiesi linowych i tekstylnych. Wdrażamy do produkcji nowe rozwiązania w zakresie uchwytów do podnoszenia i transportu blach, zwojów blach, pakietów blach z zastosowaniem zaawansowanych urządzeń zabezpieczających, łącznie ze świetlnym systemem oznaczenia pola pracy. W ostatnim okresie wprowadzono nowy system dynamicznej prezentacji obrazów w systemie X-LED – umożliwiający wyświetlanie obrazów z wykorzystaniem systemu diod LED na powierzchniach wielkogabarytowych. Niedawno została uruchomiona automatyczna linia do produkcji precyzyjnych lin z materiałów specjalnych (monel, złoto, srebro). Dla wygody klientów powstał obiekt szkoleniowo–prezentacyjny. Mamy w planach dalsze inwestycje, które dotyczą głównie zabezpieczeń i rozwoju systemów IT Grupy Carl Stahl.

Innowacyjne systemy wytworzone przez pracowników Carl Stahl pracują w wielu miejscach w Polsce i na świecie. Czy mógłby Pan opowiedzieć o najbardziej ambitnych realizacjach?

Naszą ostatnią bardzo ambitną realizacją jest świecąca fasada w porcie w Kilonii. Zainstalowano tam fasadę z wykorzystaniem 12.000 diod LED, która umożliwia dynamiczną prezentacje kolorowych obrazów – także filmów. Wykonaliśmy fasady na stadionach sportowych w Białymstoku, Łodzi i Gdyni z wykorzystaniem siatki z lin nierdzewnych X-TEND. W tej technologii został wykonany sufit i zabudowa kas biletowych oraz fasady zewnętrzne na dworcu Warszawa Wschodnia. Systematycznie dostarczamy chwytaki specjalne do ciągłego transportu i załadunku pakietów blach i gorących zwojów blach w największej fabryce blach w Polsce. Dostarczyliśmy specjalne suwnice przeznaczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchowego EX do nowobudowanych tłoczni gazu w Polsce. Wykonano znaczną ilość wybiegów dla zwierząt w ogrodach ZOO w wielu krajach na świecie. Ciekawym projektem była bardzo duża woliera dla ptaków w LORO PARK na Teneryfie. W ostatnim okresie wyprodukowaliśmy wiele zielonych fasad z zastosowaniem siatek X-TEND i systemu GREENCABLE.

Jakość oferowanych produktów oraz usług jest dla Państwa priorytetem, dlatego współpracujecie wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami. Czy są wśród nich tacy, którzy zasługują na szczególne wyróżnienie, jako najważniejsi partnerzy?

Tak, jakość produktów w branży transportu bliskiego to priorytet. Te urządzenia muszą zapewniać bezpieczeństwo pracy i podnosić jej wydajność. Muszą być trwałe i spełniać restrykcyjne wymagania Dyrektyw UE. Ważnym partnerem Grupy Carl Stahl jest firma RUD produkująca najwyższej jakości łańcuchy techniczne i punkty zaczepowe, przedsiębiorstwo Hi-Force produkujące hydrauliczne systemy stosowane w pracach produkcyjnych i montażowych, firma Jung dostarczająca podnośniki hydrauliczne i platformy do transportu ciężkich ładunków, firma HADEF produkujący nowatorskie wciągniki i wciągarki łańcuchowe oraz wielu producentów lin specjalnych i komponentów zaczepowych.

Jakie są najważniejsze kierunki rozwoju firmy?

Nowoczesne budownictwo wymaga od nas systematycznego dostosowania naszych produktów do rosnących wymagań zarówno transportowych, jak i technologicznych. Staramy się o ciągłe podwyższanie wiedzy i kwalifikacji naszej kadry oraz naszych partnerów. Transport bliski w przemyśle musi rozwijać się w kierunku automatyzacji. Naszą branże czekają wyzwania ukierunkowane na wyeliminowanie uciążliwych prac przez zastosowanie nowoczesnych urządzeń pracujących integralnie w cyklach automatycznych z możliwością ich elastycznego dostosowania do zmian produkcyjnych i podwyższania bezpieczeństwa pracy. Zostały podjęte prace nad systemami sterowania transportem wewnętrzny umożliwiające szybkie wprowadzanie zmian dostosowujących transport do zmieniających się cyklów produkcyjnych.

Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o. to firma, która od wielu lat dynamicznie rozwija swoją działalność. Z jakich dotychczasowych osiągnięć przedsiębiorstwa jest Pan najbardziej dumny?

W okresie naszej działalności udało nam się zdobyć zaufanie naszych klientów, którzy cenią nasze produkty za ich niezawodność, wysoką jakość i bezpieczeństwo ich użytkowania. Możemy być dumni z wykonania wielu prestiżowych inwestycji w zakresie architektury, o których już wspomniałem powyżej. Zbudowanie zaangażowanej kadry umożliwia stabilną i skuteczną pracę oraz stały rozwój spółki.

fb button

grab my essay banner

logo jooble