magazine top

SILUM Sp. z o.o. to innowacyjne Przedsiębiorstwo zajmujące się odlewnictwem ciśnieniowym stopów aluminium, z siedzibą w Opojowicach w województwie łódzkim. SILUM zajmuje ważne miejsce na wymagającym krajowym i zagranicznym rynku odlewów ciśnieniowych.

Profil działalności
Podstawowym profilem działalności Firmy jest produkcja odlewów ciśnieniowych ze stopów Al-Si. Produkowane odlewy należą do grupy odlewów średniej wielkości o masie od kilku do 9000 g. Wielkość rocznej produkcji wynosi około 7000 ton odlewów. Potencjał produkcyjny SILUM stanowi 20 maszyn ciśnieniowych o sile zwarcia od 2500 do 13000 KN. Spółka SILUM to Przedsiębiorstwo wielozakładowe, które posiada również Fabrykę Narzędzi SILTOOL, produkującą oprzyrządowanie odlewnicze, oraz Zakłady Mechaniczne SILBIKE, wykonujące obróbkę wiórową odlewów oraz wyroby metalowe technologią obróbki skrawaniem. Obie Firmy powstały w 1996 r. w wyniku wyodrębnienia z Odlewni SILUM. Profil produkcyjny SILUM stanowi asortyment około 250 pozycji odlewów ciśnieniowych. Podstawowymi odbiorcami wyrobów Firmy są producenci z branży motoryzacyjnej, gospodarstwa domowego, elektrotechnicznej, osprzętu dla gazownictwa, urządzeń mechanicznych, budowlanej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Znaczna część wyrobów Firmy jest sprzedawana na eksport. W ten sposób SILUM Sp. z o.o. buduje nie tylko swoją markę, ale jest również dumą polskiego odlewnictwa.

Zaplecze technologiczne i zakres usług
Obecnie SILUM posiada na wyposażeniu 20 maszyn ciśnieniowych o sile zwarcia od 2500 do 13000 kN, prasy hydrauliczne do okrawania odlewów, urządzenia wibrościerne do obróbki powierzchniowej odlewów przy pomocy kształtek ceramicznych, śrutownice do śrutowania odlewów nierdzewnym śrutem stalowym, dwie maszyny pomiarowe 3D, spektrometr do kontroli składu chemicznego stopów odlewniczych, aparat rentgenowski z przystawką CT, oraz narzędzia i urządzenia kontrolno-pomiarowe. Topialnia SILUM jest wyposażona w piec odstojowy o pojemności 20T, w dwa nowoczesne piece szybowe STRIKO-WESTOFEN, piece tyglowe i urządzenie z wirującą głowicą do rafinacji stopów płynnym azotem. Moc przerobowa topialni wynosi ok. 8000 ton stopów Al na rok. SILUM oferuje swoim Kontrahentom kompleksową obsługę w zakresie: wykonania modelu 3D i rysunku odlewu, wykonania formy ciśnieniowej i kompletnego oprzyrządowania produkcyjnego, produkcji odlewów, obróbki powierzchniowej i wiórowej odlewów, montażu podzespołów, jak również dostawy wyprodukowanych wyrobów własnym transportem na linię montażową lub do magazynu Kontrahenta.

Profesjonalizm i wysoka jakość
Spółka SILUM oferuje swoim Klientom profesjonalizm i wysoką jakość. Ich potwierdzeniem jest dbałość o normy. Od 1999 r. SILUM funkcjonuje w oparciu o normę ISO 9001:2000, a w 2006 r. wdrożono Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymogami norm ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 oraz wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 761/2001 dotyczącym Ekozarządzania i Audytu EMAS, w tym również wymaganiami normy ISO 14001:2015. Gwarantuje to odbiorcom Firmy wysoki poziom jakości produkowanych wyrobów, świadczonych usług oraz sprawną obsługę. SILUM to także profesjonalna kadra pracownicza, obejmująca zarówno zarząd, jak i pozostałych pracowników. Obecnie Firma zatrudnia 430 osób, w tym wykwalifikowanych pracowników obsługi technicznej, administracji, dozoru, osoby zajmujące się sprawami ekonomiczno-finansowymi, a także zatrudnione w bezpośredniej produkcji. Kadra pracownicza jest w każdej chwili do dyspozycji Klientów.

Ponad 30 lat ciężkiej pracy
SILUM Sp. z o.o. to Przedsiębiorstwo o długiej, ponad 30-letniej historii. Był to okres wypełniony ciężką pracą, bez której osiągnięcie sukcesu nie byłoby możliwe. Dzięki temu wartość produkcji na przestrzeni 30 lat działalności systematycznie rosła. Spółka SILUM powstała w grudniu 1990 r., kiedy to trzej inżynierowie – Kordian Zawadzki, Wiesław Walczak i Paweł Zawadzki – podpisali umowę o utworzeniu własnego Przedsiębiorstwa. Zamierzali oni produkować odlewy ciśnieniowe i kokilowe ze stopów metali nieżelaznych. Zakupiono potrzebne maszyny, wydzierżawiono halę na terenie zakładu Państwowego Ośrodka Maszynowego w Opojowicach i zainwestowano w przystosowanie budynku do produkcji odlewniczej. Spółka SILUM rozpoczęła działalność produkcyjną 1 kwietnia 1991 r. W pierwszym roku funkcjonowania Odlewni właściciele sami wykonywali wszystkie prace produkcyjne, techniczne i administracyjne, zatrudniając jedynie dwóch pracowników produkcyjnych. W następnych latach krok po kroku postępował rozwój Firmy: rozszerzono asortyment produkowanych odlewów i zakupiono nowe maszyny. Pojawili się też prestiżowi Klienci: POLAR Wrocław i METRIX Tczew. W 1994 r. rozpoczęto produkcję odlewów na eksport, głównie do Niemiec. Pierwszymi Klientami zagranicznymi były Firmy: Dr Wrede oraz Georg Miksik POLMONT GmBH. W tym samym roku SILUM wykupił znaczną część obiektów produkcyjnych upadłego POM-u oraz grunty przeznaczone pod działalność produkcyjną. Zakup ten stał się „kamieniem węgielnym” pod budowę przyszłego zakładu. W 1995 r. zaadaptowano nowo zakupione obiekty, w których uruchomiono produkcję. Rozpoczęto produkcję odlewów do podzespołów rowerowych dla ROMET Wałcz. Opracowano pierwszy własny system sterowania jakością w oparciu o normę ISO 9000. W 1996 r. utworzono Fabrykę Narzędzi SILTOOL i Zakładów Mechanicznych SILBIKE Sp. z o.o. W tym samym roku uruchomiono produkcję form ciśnieniowych i pierwszych odlewów dla motoryzacji oraz rozpoczęto montaż rowerów górskich. W latach 1997–98 rozszerzono asortyment produkcyjny odlewów, pozyskano nowych Klientów oraz wybudowano halę produkcyjno-magazynową, gdzie ulokowano magazyn rowerów i magazyn form ciśnieniowych. W SILBIKE uruchomiono produkcję metalowych elastycznych przewodów gazowych. W 1999 r. wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 i uzyskano na niego certyfikat. Uruchomiono produkcję nowych urządzeń. W 2000 r. rozszerzono asortyment produkowanych odlewów dla ówczesnych Klientów. W 2001 r. zanotowano spadek produkcji, spowodowany recesją w gospodarce narodowej, zmniejszeniem zamówień oraz niekorzystnym dla eksporterów kursem walut obcych. Pomimo to rozpoczęto współpracę z nowymi Klientami z branży motoryzacyjnej i AGD, która zaowocowała później nowymi kontraktami na odlewy i formy ciśnieniowe. Do nowych Kontrahentów należały Firmy: AMICA Wronki, FAGOR Wrocław, TRW Pruszków oraz FICOSA Wolfenbüttel. W 2002 r. wzbogacono park maszynowy, zakończono produkcję rowerów oraz przekształcono Zakłady Mechaniczne SILBIKE w Zakład obróbki wiórowej dla potrzeb Odlewni SILUM Sp. z o.o. W 2003 r. rozbudowano potencjał produkcyjny SILUM, SILTOOL i SILBIKE pod kątem możliwości uruchomienia produkcji odpowiedzialnych odlewów dla przemysłu motoryzacyjnego oraz rozbudowano zakład, konstruując halę produkcyjną o powierzchni 400 m². Kolejne trzy lata działalności to dalszy rozwój SILBIKE i SILTOOL oraz uzyskanie certyfikatu na Zintegrowany System zarządzania Jakością zgodny z normami EN ISO 9001, ISO/TS 16949 i ISO 14001. Dzięki temu Spółka SILUM ugruntowała swoją pozycję producenta odlewów na rynku motoryzacyjnym i odnotowała znaczny wzrost produkcji. W 2007 r. miała miejsce dalsza rozbudowa zakładu i stacji transformatorowej oraz zakupiono pierwszą fabrycznie nową maszynę ciśnieniową. W latach 2008–2009 zakupiono nowoczesne maszyny, dzięki czemu SILBIKE i SILTOOL mogły wyjść z szeroką ofertą do swoich Klientów. Rozpoczęto też produkcję i dostawy odlewów dla Firmy DUNGS Niemcy oraz podjęto realizację kontraktu na budowę form do USA – pierwszego do kraju spoza Unii Europejskiej. W 2010 r. rozpoczęto współpracę z SAMSUNG Polska, zakupiono nową maszynę ciśnieniową i nastąpiła dalsza rozbudowa zakładu. Kolejne lata to kontynuacja rozwoju SILUM, m.in. dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Opracowano projekt przyłącza gazowego do Odlewni i perspektywiczne studium projektowe przebudowy Topialni stopów aluminium w oparciu o gaz ziemny. Doprowadzono gaz do Opojowic i wybudowano instalację gazową w SILUM. Zbudowano pierwsze w pełni zautomatyzowane gniazdo produkcyjne. W 2013 r. zakupiono i zainstalowano dwa kolejne zautomatyzowane gniazda produkcyjne do odlewania ciśnieniowego. W 2014 r. przebudowano centralną topialnię stopów oraz zbudowano nowoczesną instalację wyciągowo-nawiewną w hali Odlewni. W dalszym ciągu miała miejsce rozbudowa zakładu i transformatora. Zakupiono 5 maszyn ciśnieniowych, a cztery spośród nich to w pełni zautomatyzowane zrobotyzowane gniazda produkcyjne. W 2015 r. w ramach pierwszego etapu budowy nowego zakładu uruchomiono produkcję odlewów w nowej hali Odlewni. II etap obejmujący budowę kolejnego segmentu hali o powierzchni 600 m2, gdzie zainstalowano kolejne 3 maszyny ciśnieniowe w pełni zautomatyzowane i zrobotyzowane, zakończono w roku 2018. Kolejną realizowaną inwestycją był montaż i uruchomienie pieca odstojowego o pojemności 20 ton do przetrzymywania stopu aluminium dostarczanego do SILUM w formie ciekłej oraz wyparki próżniowej. Są to innowacyjne, proekologiczne rozwiązania pozwalające w znacznym stopniu ograniczyć emisję CO2 oraz zużycie wody i ścieków produkcyjnych.

SILTOOL
Fabryka Narządzi SILTOOL jest producentem form ciśnieniowych, form wtryskowych, kokil, okrojników i wykrojników, tłoczników, narzędzi kuźniczych oraz oprzyrządowania obróbczego i kontrolno-pomiarowego. Prowadzi również obsługę eksploatacyjną oprzyrządowania odlewniczego w zakresie mycia, konserwacji, napraw i remontów. W skład nowoczesnego parku maszynowego SILTOOL wchodzą: centra obróbcze CNC, frezarki narzędziowe CNC i konwencjonalne, elektrodrążarki wgłębne i drutowe, szlifierki, tokarki, prasa do tuszowania form oraz narzędzia kontrolno-pomiarowe. Firma prowadzi również działalność projektową: posiada oprogramowanie do projektowania form oraz programowania maszyn CNC. Gwarantuje swoim Klientom wysoką jakość produkowanych narzędzi oraz zapewnia kompleksową obsługę konstruktorską. SILTOOL specjalizuje się w produkcji form ciśnieniowych do produkcji cienkościennych odlewów o skomplikowanych kształtach dla przemysku motoryzacyjnego, pneumatyki hamulcowej, artykułów gospodarstwa domowego i budownictwa.

SILBIKE
Zakłady Mechaniczne SILBIKE są producentem wyrobów z metali nieżelaznych, żeliwa i stali technologią obróbki skrawaniem. Podstawowy profil działalności Zakładu stanowi obróbka skrawaniem i obróbka powierzchniowa odlewów ze stopów aluminium, produkowanych przez SILUM oraz usługi w zakresie obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych i staliwnych. W skład nowoczesnego parku maszynowego SILBIKE wchodzą: centra obróbcze, frezarki, tokarki CNC, szlifierki, wiertarki, gwinciarki, prasy hydrauliczne i mimośrodowe. SILBIKE specjalizuje się w obróbce precyzyjnych detali o bardzo wysokiej klasie chropowatości powierzchni. Jest producentem m.in. obudów łożysk liniowych, mających zastosowanie w systemach kinematycznych maszyn i urządzeń.

Działalność badawczo-rozwojowa
Kierownictwo SILUM od samego początku przywiązywało wagę do innowacyjności procesu produkcyjnego oraz najnowszych technologii. Prace badawczo-rozwojowe prowadzono przy ścisłej współpracy z najwybitniejszymi przedstawicielami polskich jednostek naukowo-badawczych i uczelni wyższych. Należy tutaj wymienić Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Częstochowską i Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku Białej. Tematyka realizowanych projektów badawczo-rozwojowych była dostosowywana do aktualnych potrzeb Firmy i konsekwentnie wdrażano je do produkcji. Dodatkowym efektem realizacji projektów było ich rozpowszechnienie, a w dwóch przypadkach uzyskanie ochrony patentowej na urządzenia wyprodukowane przez SILUM. Warto dodać, że od 2008 r. Odlewnia SILUM jest członkiem wspierającym Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. 25 pracowników Odlewni należy do STOP. Biorą oni czynny udział w działalności Stowarzyszenia, uczestnicząc w imprezach i konferencjach, a często sami są ich organizatorami. Do stałych imprez, w których co roku bierze udział SILUM, należą Targi METAL w Kielcach, Targi INNOTECH w Poznaniu, Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Spotkanie noworoczne odlewników Oddziału Łódzkiego oraz Międzynarodowa Konferencja pt. „Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym”. Odlewnia SILUM jest członkiem Odlewniczej Izby Gospodarczej. 

fb button

grab my essay banner

logo jooble