magazine top

Transport morski? Transport lądowy? Transport kolejowy? Transport powietrzny? Który z tych rodzajów transportu jest najbezpieczniejszy dla ładunków? Który jest najszybszy? Który jest najbardziej opłacalny? Wielu producentów zadaje sobie to pytanie, a odpowiedzi na nie wszystkie znają firmy świadczące profesjonalne usługi transportowe.

Definicja transportu

Transportem można nazwać wyodrębniony zespół czynności wiążących się z przemieszczaniem dóbr materialnych oraz osób z użyciem stosownych środków transportu takich jak na przykład samochód, samolot, kolej, statek czy też wielu innych. Transport dóbr stanowi podstawę dla handlu, gdyż to dzięki niemu możliwe jest wprowadzanie na rynki nie tylko produktów lokalnych, ale także innych dóbr (często sprowadzanych z bardzo odległych regionów świata). Transport umożliwia przepływ towarów pomiędzy różnymi miejscami, a także jest łącznikiem pomiędzy producentem – dystrybutorem – sprzedającym – nabywcą. Transport definiuje się także jako przemieszczanie ludzi lub ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków. Sam transport – pomimo tego, iż wówczas nie był jeszcze tak zdefiniowany – towarzyszył ludzkości niemalże od samego początku rozwoju cywilizacji – transportowano towary pomiędzy osadami, wioskami, miastami. Potrzeby transportowe traktowane są jako potrzeby wtórne człowieka, a sam transport jest usługą odpłatną.

Jeżeli szukasz firmy transportowej, to koniecznie zapoznaj się z ofertę Rudniccy - Magetra

Rodzaje transportu

 Definicja „transportu” wskazuje na to, że podzielić go można na transport ludzi i towarów jednakże klasyfikacja transportu jest bardziej rozbudowana. Transport można podzielić ze względu na „drogę” jaką jest on realizowany. Tutaj wyróżnia się transport powietrzny (oraz transport lotniczy jako jego część) i transport powierzchniowy, na który składa się transport lądowy i transport wodny. Transport lądowy dalej dzieli się na drogowy, kolejowy i rurociągowy albo też na podziemny, naziemny i nadziemny. Z  kolei transport wodny można podzielić na transport śródlądowy i transport morski (bliski oraz daleki). Czasami dobra transportowane są kilkoma rodzajami transportu – mówimy wówczas o transporcie mieszanym, który został podzielony na transport kombinowany, bimodalny, intermodalny, multimodalny. Inna kategoryzacja transportu została stworzona ze względu na zastosowane jednostki ładunkowe (konwencjonalny, multimodalny; ze względu na rodzaj obsługiwanych transakcji (krajowy i międzynarodowy); ze względu na wielkość przesyłki (całopojazdowy oraz zbiorowy), z uwagi na ciągłość przebiegu procesu transportowego (bezpośredni, wielogałęziowy i łamany); ze względu na odległość jaką pokonuje towar podczas transportu (bliski, średni, daleki); ze względu na dostępność transportu ( transport publiczny i transport własny), a także ze względu na formę własności przewoźnika (transport prywatny, państwowy oraz współdzielczy). Każdy z tych rodzajów jest inny i wymaga dostosowania odpowiedniego środka przewozu dlatego też tak istotną rolę odgrywają usługi transportowe świadczone przez doświadczone firmy – wówczas klient nie musi zastanawiać się nad tym czy wybrał odpowiedni rodzaj transportu (najbardziej opłacalny, najszybszy i najbezpieczniejszy) bo wszelkie analizy przeprowadzane są przez firmy spedycyjne.

fb button

grab my essay banner

logo jooble