magazine top

Centralny Port Komunikacyjny to ogromna inwestycja obejmująca nie tylko lotnisko, ale i wszelką infrastrukturę pomocniczą, w tym połączenia kolejowe i drogowe z Warszawą i Łodzią. Inwestycja napawa optymizmem wielu podróżujących, którzy mają nadzieję za kilka lat podróżować szybciej i wygodniej. Jednak nie należy zapominać, że u ogromnej liczby osób budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wywołuje przerażenie i niepewność. A to za sprawą wywłaszczeń terenów pod inwestycję. Czy właściciele mogą liczyć na słuszne odszkodowanie za wykup ziemi pod lotnisko?

Program Dobrowolnych Nabyć

Jak podaje CPK właściciele, którzy przystąpią do programu mogą liczyć na wycenę na poziomie 140% wartości budynku i 120% wartości gruntu lub oszacowanie wartości na jako wartości odtworzeniowej nieruchomości bez stopnia amortyzacji. Warto jednak wskazać, że otrzymując ofertę w ramach programu dobrowolnych nabyć należy ją dokładnie przeanalizować przed jej zaakceptowaniem i ocenić czy jest ona dla nas satysfakcjonująca. Przede wszystkim nie będzie już drugiej szansy, a akceptując te warunki nie będziemy mogli potem domagać się więcej. Dlatego też warto wcześniej skorzystać z pomocy prawnej, aby skonsultować dane rozwiązanie i ocenić skutki się z nim wiążące, a także poprowadzić proces negocjacyjny.

Jak podaje CPK w ramach programu wykupionych zostało już ponad 500 ha gruntów. Program Dobrowolnych Nabyć ma potrwać do 7 kwietnia.  Osoby, które nie skorzystają z programu, a których nieruchomości będą niezbędne do powstanie przedsięwzięcia będą wywłaszczenie za odszkodowaniem. Artykuł odszkodowanie wykup ziemi pod lotnisko CPK rozszerza treść obecnego artykułu.

Wywłaszczenie pod CPK

Aby móc wywłaszczyć nieruchomość muszą być spełniona dwa warunki: następować musi to na cele publiczne i za wypłatą słusznego odszkodowania. Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, które zostaną wywłaszczone pod Centralny Port Komunikacyjny mogą domagać się odszkodowania. Odszkodowanie to może polegać na uzyskaniu w zamian nieruchomości zastępczej lub odszkodowaniu w formie pieniężnej. Wartość takiego odszkodowania wyliczana jest przez rzeczoznawcę majątkowego i powinna uwzględniać charakter nieruchomości, opierać się na cenach nieruchomości podobnych w okolicy. Najczęściej odszkodowanie takie jest wypłacane jednorazowo. Wskazać należy, że jeśli w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania nie uda się zawrzeć umowy przeniesienia prawa do nieruchomości zamiennej lub uzgodnić wysokości odszkodowania, ustalenie odszkodowania nastąpi w drodze decyzji wydanej przez wojewodę.

Centralny Port Komunikacyjny – czy można wywłaszczyć część nieruchomości?

Zdarza się, że wywłaszczeniu podlegać będzie nie cała a jedynie część naszej nieruchomości. Jeżeli nieruchomość jest duża często nie będzie to zbyt odczuwalne. Bywa jednak i tak, że po wywłaszczeniu zostaje nam mała część nieruchomości, której nie możemy użytkować i po prostu jest nam nieprzydatna. Na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego również i ta część tzw. „resztka” może podlegać wywłaszczeniu za stosownym odszkodowaniem. Trzeba jednak będzie wykazać, że pozostała część nieruchomości nie nadaje się do wykorzystywania w dotychczasowy sposób albo zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

Centralny Port Komunikacyjny wywłaszczenie – pomoc prawna

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę w całym procesie wywłaszczeniowym pod Centralny Port Komunikacyjny. Uczestniczymy w negocjacjach, sporządzamy pisma w sprawie, zarzuty do opinii i inne. Jesteśmy kancelarią, która podchodzi do każdej sprawy indywidualnie, działamy bez pośredników, dlatego też zyskujecie Państwo pewność, że nie zostaniecie pozostawieni sami sobie, a nasze zaangażowanie będzie stuprocentowe.

Przed podjęciem się sprawy informujemy klienta o wysokości wynagrodzenia za świadczone usługi prawne. Co ważne przedstawiamy wszystkie koszty, zatem nie musicie się Państwo martwić, że w toku sprawy pojawią się jakieś nowe koszty. Działamy rzetelnie i skrupulatnie, bowiem zależy nam na zadowoleniu klienta.

fb button

grab my essay banner

logo jooble