magazine top

Consultronix S.A. jest globalnym dostawcą dla branży medycznej i jednocześnie producentem sprzętu medycznego. Firma zapewnia transfer najnowszych technologii leczniczych do Polski.

Specjalnie dla BusinessPL ekskluzywnego wywiadu udzielił Pan Krzysztof Smolarski, Prezes Zarządu Consultronix S.A.

Proszę powiedzieć, jakie były początki przedsiębiorstwa Consultronix i jakie momenty były najważniejsze w historii jego rozwoju?

Początki firmy sięgają lat 80-tych ubiegłego stulecia. W tym czasie wszyscy byliśmy jedynie przyuczonymi amatorami, z racji wieku bez doświadczenia. Nasze decyzje nie były podyktowane wiedzą – bo jej po prostu nie było. Uczelnie ekonomiczne nauczały ekonomii socjalistycznej, która z rzeczywistą ekonomią miała tyle wspólnego, co koń z koniakiem. W 1985 roku produkowaliśmy żagle do windsurfingu w firmie o nazwie Vamp Surfing, równocześnie byłem Wiceprezydentem Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie. Będąc w interesach w Niemczech spotkałem kolegę, który kilka lat wcześniej wyemigrował i ówcześnie pracował dla dużej amerykańskiej firmy laserowej. Wiedząc, że z racji mojej działalności w Izbie, posiadam szerokie kontakty biznesowe, zaproponowałbym utworzył przedstawicielstwo firmy Coherent Fizyk w Polsce i tak to się rozpoczęło od jednego biurka oraz krzesła przyniesionego z domu. Kamieni milowych w naszej trzydziestokilkuletniej historii było wiele i naprawdę trudno powiedzieć, które są najważniejsze – niemniej do najistotniejszych zaliczyłbym:

 • 1991 rok – kiedy zdecydowaliśmy się skoncentrować nasze działania tylko na medycynie
 • 1996 rok – wraz z Panem Leszkiem Piątkiem postanowiliśmy całkowicie zaangażować się w pracę w Consultronix, a firmę Vamp Surfing przekazaliśmy Krzysztofowi Szalewskiemu
 • Decyzję dotyczącą rekrutacji – postanowiliśmy szukać współpracowników pośród młodych absolwentów najlepszych krakowskich uczelni, a nie „kupować” z rynku ludzi nierzadko kompetentnych, ale też obciążonych różnymi nawykami. To się na dłuższą metę bardzo sprawdziło, mamy fantastyczny zespół i małą fluktuację załogi
 • Kolejnym kluczowym postanowieniem, wynikającym z kilku kosztownych błędów, było bardzo staranne dobieranie firm i produktów do dystrybucji. Lepiej nic nie sprzedawać, niż sprzedać urządzenie słabej jakości
 • 2000 rok – ukazał się pierwszy numer wydawanego do dzisiaj w 20 tysięcy egzemplarzy kwartalnika CX News. Przez lata stał się ważnym narzędziem marketingowym, opiniotwórczym i wizerunkowym naszej firmy
 • 2007 rok – uruchomienie działu produkcji - dziś osobna spółka CX Enginiering
 • 2014 rok – decyzja o budowie własnego obiektu biurowego w Balicach pod Krakowem
 • 2017 rok – budowa drugiego budynku - Centrum Badawczo-Rozwojowego
 • 2019 rok – pozyskanie grantu INDOK z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Consultronix specjalizuje się w dystrybucji specjalistycznego sprzętu medycznego. Jakie dziedziny medycyny obsługuje firma i co dokładnie oferuje?

Consultronix posiada kilka działów, które historycznie powstawały w następującej kolejności:

 • Okulistyka - najbardziej zaawansowane i unikalne urządzenia do diagnostyki oka (Optos - USA, Natus - USA, Visionix - Izrael), lasery okulistyczne (Meridian - Szwajcaria, Bausch&Lomb - USA, Nova Eye - Australia, Navilas - Niemcy), OCT (Heidelberg Engineering - Niemcy)
 • Mikrochirurgia okulistyczna – pełen asortyment od stołów i foteli operacyjnych (UFSK -Niemcy), poprzez aparaty do fakoemulsyfikacji i witrektomii (Oertli - Szwajcaria), do soczewek wewnątrzgałkowych (Hoya - Japonia, Human Optics - Niemcy), po narzędzia mikrochirurgiczne (Katena - USA) i wszelkiego rodzaju środki jednorazowego użytku przy operacjach zaćmy oraz witrektomii (BVI - Anglia, Dina Hitex - Czechy)
 • Urologia – systemy do rozbijania kamieni nerkowych (Medispec - Izrael), mikroskopy konfokalne ex vivo (Mavig - Niemcy), URS (Pusen - Chiny)
 • Diagnostyka obrazowa – CT i MRI (Philips - Holandia), aparaty RTG (GMM - Włochy, IMD - Włochy), panele do ucyfrowienia RTG (Ryance - Korea), środki ochrony radiologicznej (Mavig - Niemcy)
 • Dermatologia – videodermatoskopy (Fotofinder - Niemcy), mikroskopy konfokalne (Mavig - Niemcy), lasery do EVLT (Neolaser - Izrael)
 • Kardiologia interwencyjna (Cat Laby – Philips), roboty do operacji serca (Stereotaxis - USA)
 • Radioterapia z onkologią – systemy do kontroli położenia pacjenta w czasie naświetlania (Vision RT - UK), systemy do kontroli dawki promieniowania w czasie radioterapii (IRT - USA), akcesoria do pozycjonowania pacjenta w radioterapii (Civco - USA).

Od roku 2007 Consultronix dynamicznie rozwija również departament produkcji. Czy może Pan opowiedzieć o tej gałęzi działalności firmy?

Dział produkcji rozpoczął bardzo skromnie od manufaktury produkującej stoliki elektryczne pod aparaturę diagnostyki okulistycznej. Stopniowo staliśmy się liczącym na świecie graczem (dziś 3 firma na świecie z 10 procentowym udziałem w rynku specjalistycznych stolików okulistycznych). Przełomowym okazało się zdobycie kontraktu na produkcję „serca” najbardziej skomplikowanego okulistycznego urządzenia diagnostycznego amerykańskiej firmy Optos. Przenieśli oni z Danii produkcję układów XYZ (manipulującego czterema laserami) do nas, ze względu na wyższą jakość, przy zachowaniu tej samej ceny!!! Aktualnie jesteśmy w trakcie opracowywania projektu termometru do pomiaru głębokiej temperatury ciała. Jest to termometr potrzebny przy wyprowadzaniu pacjentów z głębokiej hipotermii, a zatem używany w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Projekt finansowany jest przez NCBiR.

Do kogo szczególnie kierujecie swoją ofertę i co wyróżnia ją na tle konkurencji?

Nasza oferta skierowana jest do lekarzy, szpitali i klinik, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Mamy w portfolio produkty często bardzo kosztowne, ale unikalne i niepowtarzalne. Naszym bardzo mocnym punktem jest doskonały serwis, oraz znakomici inżynierowie aplikacyjni, którzy są absolutnie niezbędni przy wprowadzaniu nowych technik operacyjnych, czy diagnostycznych.

Consultronix to obecnie jeden z liderów w Polsce w branży dystrybucji nowoczesnych urządzeń medycznych. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

Kluczem do sukcesu są ludzie i ich wiedza. Tu wracamy do początku - po pierwsze, dzięki właściwej polityce kadrowej, jeśli ktoś zostaje w Consultronix, to na wiele lat. To procentuje i daje nam wielkie zaufanie u naszych klientów. Dla przykładu mamy zasadę, że do sekretariatu przyjmujemy często bardzo młode osoby, ale z wielkim potencjałem. Przyglądamy się im bacznie i awansujemy przy najbliższej okazji. Dzięki temu taka osoba poznaje firmę i wszelkie systemy i procesy od środka, a my jesteśmy w stanie optymalnie wykorzystać jej potencjał. Aktualnie w firmie na różnych stanowiskach pracują 13 byłe sekretarki. Mamy również stosowne procedury, pozwalające naszym koleżankom w łatwy powrót po urlopach macierzyńskich - mamy już ponad 50 dzieci „consultronixowych” i żadnej mamy nie straciliśmy. Po drugie, nasza pozycja rynkowa, pozwala nam wybierać sobie najlepszych partnerów, których produkty dystrybuujemy, często są to jedyne takie urządzenia na świecie.

Jak ocenia Pan przyszłość branży, w której działa firma, jakie są w związku z tym plany przedsiębiorstwa?

Rozwój medycyny wiąże się nierozerwalnie z rozwojem telemedycyny i sztucznej inteligencji. Wraz ze specjalistami z AGH prowadzimy finansowany przez NCBiR projekt INDOK, gdzie przy zastosowaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego mamy nadzieję wypracować model automatycznej diagnozy na podstawie skanów OCT, różnych schorzeń - nie tylko okulistycznych, ale także w przypadku innych schorzeń, np. neurologicznych, czy związanych z nadciśnieniem lub schizofrenią. Jeśli ten projekt się powiedzie mamy szansę stać się graczem globalnym na tym rynku.

Oprócz aktywności biznesowej, równie ważna jest działalność prospołeczna. Czy angażują się Państwo w działalność pozabranżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

Współpracujemy blisko z krakowskim Teatrem Stu, Operą Krakowską, fundacją „Obraz w pigułce”. Sponsorujemy różnego rodzaju działania nietypowe, dla przykładu finansowaliśmy Szymona Makucha, który w ubiegłym roku przebiegł Islandię dla chorego dziecka. Promujemy zdrowy styl życia, na przykład poprzez akcję „rowerzysta na piątkę” gdzie dopłacamy za każdy przyjazd do pracy 5 zł, a ten, kto uzbiera najwięcej „piątek” otrzymuje specjalną nagrodę - na przykład nowy rower. Nasz marketing opieramy na kulturze i na przykład rokrocznie kupujemy około 1500 książek, wybitnych krakowskich autorów, które stanowią znakomite prezenty dla naszych klientów. Sponsorujemy grupę kolarzy górskich działającą przy firmie Widsport.

Potwierdzeniem wysokiej jakości funkcjonowania firmy są m.in. otrzymane świadectwa czy wyróżnienia. Jakimi osiągnięciami mogą się Państwo pochwalić?

Mamy kilka patentów i zastrzeżonych wzorów użytkowych. Consultronix za swoje osiągnięcia w branży medycznej otrzymał wiele wyróżnień przyznanych przez wyspecjalizowane gremia eksperckie. Wśród wielu nagród można wymienić: „Gazele Biznesu” (przyznawane wielokrotnie), „Diament Forbesa” oraz tytuł – najlepszy serwis na świecie nadany przez dwie firmy, których aparatur jesteśmy dystrybutorem w Polsce. Nie mamy żadnego wyróżnienia czy nagrody, za które trzeba by było zapłacić.

Consultronix to przedsiębiorstwo z ponad 30-letnim doświadczeniem i tradycjami. Z czego są Państwo najbardziej dumni?

Najbardziej jesteśmy dumni z naszych współpracowników, którzy pracują z nami niekiedy już ponad 25 lat, a największą satysfakcją jest wielka przyjemność, jaka wiąże się z przyjściem do firmy.

fb button

grab my essay banner

logo jooble