magazine top

MKL BAU to dynamicznie rozwijająca się firma inżynieryjno-budowlana specjalizująca się w realizacji inwestycji w Polsce oraz poza granicami kraju. Grupa MKL zatrudnia ponad 200 specjalistów.

Specjalnie dla BusinessPL obszernego wywiadu udzielił Pan Mariusz Cizio - Członek Zarządu MKL BAU Sp. z o.o.

Czy może Pan krótko przedstawić przedsiębiorstwo MKL BAU?

MKL BAU to prywatna, polska firma, założona w 2013 roku. Zarówno Zarząd jak i pracownicy firmy zdobywali doświadczenie w branży budowlanej przez wiele lat. Większość z nas pracowała wcześniej w dużych firmach inżynieryjno-budowlanych i zdobyte tam doświadczenie oraz nawiązane relacje przeniosła na grunt MKL BAU. Firma specjalizuje się w projektowaniu i realizacji rożnego typu inwestycji w Polsce i zagranicą. Przedsiębiorstwo zyskało wysoką renomę przede wszystkim w projektach z zakresu inwestycji przemysłowych, biurowych, hal magazynowych oraz użyteczności publicznej. Najprężniej działa w obszarze budownictwa przemysłowego oraz energetyki - ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni opalanych biomasą oraz spalarni odpadów, instalacji technologicznych i przenośników paliwa.

Spółka MKL BAU jest częścią większej Grupy firm. Jakie podmioty tworzą Grupę MKL i w jakich obszarach się specjalizują?

Grupa MKL działa w trzech obszarach:

  • MKL BAU, jako Wykonawca inwestycji budowlanych i przemysłowych w Polsce i za granicą.
  • MKL Stok- Rol, jako Producent wysokiej jakości konstrukcji stalowych.
  • Fundacja MKL Dzieciom - zajmująca się działalnością charytatywną, polegającą na pomocy rodzinom zmagającym się z ciężkimi chorobami dzieci i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Grupa MKL posiada własny warsztat produkcyjny konstrukcji stalowych. Czy może Pan opowiedzieć szerzej o zakładzie MKL STOK ROL w Łazach?

Posiadamy zakład produkcyjny k. Łukowa, jego miesięczna wydajność wynosi do 500 ton konstrukcji stalowych. Oprócz konstrukcji stalowych, w zakładzie produkowane są elementy ze stali nierdzewnej i obróbka krat. Posiadamy również własną malarnię i komorę do piaskowania. W zakładzie została wdrożona Zakładowa Kontrola Produkcji na zgodność z normą EN 1090 a także EN ISO 3834 – certyfikat spawalniczy. Spawacze, pracujący w Zakładzie, mają odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty.

MKL BAU zajmuje się projektowaniem i generalnym wykonawstwem innowacyjnych projektów budowlanych w Polsce oraz zagranicą. Co wyróżnia Państwa ofertę na tle konkurencji?

To, co może nas wyróżniać na tle konkurencji, to elastyczność. Jesteśmy elastyczni w zakresie świadczonych usług, począwszy od prac budowlanych, przez dostawy z montażem konstrukcji, po generalne wykonawstwo. Realizujemy projekty o różnym stopniu skomplikowania. Od relatywnie prostych dostaw, choć w tym wypadku również musi zostać zachowana wysoka jakość i terminowość, po bardzo skomplikowane remonty w czynnych zakładach przemysłowych. W takich projektach nie ma jednego czynnika, który gwarantuje sukces. To złożony proces, do którego musimy zaangażować wiele osób z firmy oraz naszych partnerów. Każdy realizowany przez nas projekt jest inny. Rutyna w jednym miejscu powoduje później duże dodatkowe koszty i problemy z terminami. Dlatego podstawowe znaczenie ma to, aby procedura kontroli jakości nie odbywała się tylko na papierze, ale była stosowana w rzeczywistości. Chcemy, żeby na budowie u klienta realizacja była wykonywana sprawnie i bez dodatkowych kosztów”. Tego typu podejście nie tylko umożliwia ugruntowanie swojej pozycji na rynku, lecz także daje szansę rozwoju i zwiększenia zakresu realizowanych robót. Duże znaczenie ma w tym kontekście wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca specjalistyczne uprawnienia w szerokim zakresie prac projektowych i konstrukcyjnych. Spółka dysponuje również siłami produkcyjnymi, montażowymi i współpracuje z wiarygodnymi dostawcami materiałów.

MKL BAU specjalizuje się w wykonywaniu dużych projektów. Czy może Pan opowiedzieć o najbardziej wymagających i prestiżowych realizacjach?

Jedną z największych inwestycji wykonywanych zagranicą była budowa nowego bloku elektrowni w Västerås w Szwecji. W ramach projektu powstała nowa jednostka składająca się z kotłowni, budynku elektrycznego, budynku turbinowego i linii oczyszczania spalin w istniejącej elektrowni. Wartość kontraktu to ponad 12 mln euro. Ciekawą inwestycją była również realizacja w Straumen, na północy Norwegii, gdzie ze względu na klimat i wyjątkowo niskie temperatury w okresie zimowym, wymagana była przerwa w budowie. Z prestiżowych realizacji, warto wspomnieć o montażu elementów konstrukcyjnych w fabryce samochodów elektrycznych w Lipsku, dla znanej ekskluzywnej marki samochodów. W Polsce, ciekawą realizacją był budynek produkcyjno-magazynowy dla firmy Valmont Polska, zrealizowany w formule generalnego wykonawstwa. Warto wspomnieć o sieci sklepów Castorama. MKL BAU był zaangażowany w realizację 5 sklepów, przy czym 3 z nich jako generalny wykonawca budowy nowych obiektów w Bydgoszczy, Nowym Sączu i Siedlcach.

MKL BAU pracuje w całej Europie dla wielu znaczących klientów. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

Obecnie MKL BAU realizuje w skali roku kilkadziesiąt różnego typu projektów. Pod względem ich różnorodności przedsiębiorstwo jest niezwykle elastyczne. Spółka nie odmawia swoim Klientom wycenienia i realizacji nawet najmniejszych projektów. W ten sposób firma wciela w życie strategię działania, której podstawą jest to, że bliska współpraca z Klientem to realizacja zarówno drobnych projektów za kilka tysięcy euro, jak i dużych, wartych kilkanaście milionów euro. Wdrażanie tej idei w życie cały czas przynosi przedsiębiorstwu rzeczywiste profity. Staramy się dobrze wykonywać swoją pracę. Dzięki temu klienci wracają do nas z innymi, większymi, bardziej wymagającymi projektami. Tak się dzieje od początku naszego funkcjonowania na rynku.

Osiągnięcie sukcesu w biznesie nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zarządzania i wykwalifikowanego personelu. Czy może Pan opowiedzieć o kadrze specjalistów firmy MKL BAU?

Tak, to prawda, odpowiednio dobrany personel to podstawa sukcesu. Dlatego też MKL BAU kładzie bardzo duży nacisk na współpracę z odpowiednim personelem technicznym w różnych specjalnościach, w tym m.in.: technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjnej, budowlano-montażowej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej. Kompetencje firmy są rzeczywiście bardzo duże. Wynika to przede wszystkim z tego, że zatrudniamy pracowników z różnym doświadczeniem zaczynając od inżynierów projektu nadzorujących mniej skomplikowane realizacje do kierowników projektu z wieloletnim doświadczeniem przy realizacji trudnych, przemysłowych inwestycji. To samo dotyczy pracowników montażowych i produkcyjnych. Tutaj chciałbym bardzo podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju firmy. Bez tej identyfikacji z firmą i bez ciężkiej pracy wielu osób na pewno nie byli byśmy w tym miejscu, w którym obecnie jesteśmy. To bardzo ważne. Zawsze uważałem, że firmy tworzą ludzie. Ich wiedza i zaangażowanie będzie kluczem każdego sukcesu, zaczynając od małego projektu po całą firmę.

Jakość realizowanych inwestycji to dla Państwa priorytet, dlatego współpracujecie wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami i podwykonawcami. Czy chciałby Pan szczególnie wyróżnić któreś firmy – Państwa najważniejszych partnerów?

Jest ich wiele. Wyróżnienie takich firm to ponowna współpraca na kolejnych projektach. To najlepsza rekomendacja.

Jakie najważniejsze inwestycje związane z rozwojem przedsiębiorstwa MKL BAU miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat?

Na przestrzeni siedmiu lat firma miała wiele ważnych inwestycji. To między innymi zmiana siedziby firmy na budynek biurowy o większej powierzchni, dający dalsze możliwości rozwojowe, jak i zatrudnienia. To także budowa zakładu produkcyjnego w Łazach. Przedsiębiorstwo cały czas powiększa swój park maszynowy, zarówno produkcyjny, jak i montażowy. Firma zakupiła m. in maszynę do śrutowania konstrukcji, specjalistyczne urządzenie do spawania zbiorników lub silosów na budowie, a także urządzanie samojezdne Manitou, komplet podestów wiszących i wyciągarek, wysięgniki. Obserwujemy zarówno rynek krajowy, jak i zagraniczny. W przypadku rosnących zamówień ze strony naszych Klientów mamy przygotowany plan dalszego rozwoju mocy produkcyjnych tak, by móc w pełni sprostać ich oczekiwaniom. Jesteśmy w trakcie przygotowania nowych przedsięwzięć.

Jak ocenia Pan przyszłość branży, w której działa firma, jakie są w związku z tym plany przedsiębiorstwa?

Każda branża w mniejszym bądź większym stopniu odczuła bądź odczuwa nadal efekt pandemii koronawirusa. Budownictwo należy do nielicznych sektorów, które wykazują relatywnie dużą odporność na utrudnienia w funkcjonowaniu gospodarki wywołane epidemią COVID-19. Życzylibyśmy sobie tego, aby ten trend się utrzymywał, aby móc realizować założone plany, związane z rozwojem przedsiębiorstwa.

Oprócz aktywności biznesowej, równie ważna jest działalność społeczna. W jaki sposób angażują się Państwo w działalność pozabranżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

MKL BAU aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, wspomagając różne przedsięwzięcia, akcje charytatywne, sponsorując m.in. klub młodych piłkarzy MKL SEMP, czy Triatlon Siedlce Club. Wspieramy wiele inicjatyw społecznych. Jak już wspomniałem, jesteśmy założycielem fundacji MKL Dzieciom, niosącej pomoc dzieciom chorym i potrzebującym, przekazując na ten cel ustalony % naszych zysków. Jednocześnie dziękujemy wszystkim naszym partnerom za dobrowolne wsparcie naszej idei.

Potwierdzeniem wysokiej jakości funkcjonowania firmy są otrzymane świadectwa oraz wyróżnienia. Jakimi certyfikatami, nagrodami i tytułami mogą się Państwo pochwalić?

Firma ma wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, potwierdzony certyfikatem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 oraz OHSAS 18001:2007. Oprócz tego posiadamy certyfikat dotyczący jakości spawania materiałów metalowych PN-EN ISO 3834-2. Trzy lata z rzędu otrzymujemy GAZELĘ BIZNESU - wyróżnienie przedsiębiorstw, rozwijających się niezależnie od koniunktury gospodarczej.

Z jakich dotychczasowych osiągnięć firmy są Państwo najbardziej dumni?

Najbardziej dumni jesteśmy z naszych pracowników, którzy przyczyniają się do ciągłego rozwoju firmy, dlatego obrót firmy za 2019 roku przekroczył 160 mln złotych. Cieszy grono zadowolonych Klientów, którzy do nas wracają i powierzają nam kolejne inwestycje. Ich referencje pozwalają nam zdobywać nowych Inwestorów.

fb button

grab my essay banner

logo jooble