magazine top

Menard Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowym rozwiązywaniu problemów geotechnicznych, ze szczególnym naciskiem na wzmacnianie podłoża gruntowego. Działalność firmy jest prowadzona za pośrednictwem rozbudowanej sieci oddziałów i biur regionalnych, które są rozmieszczone w całej Polsce. Menard jest częścią Soletanche-Freyssinet, grupy spółek budowlanych wchodzącej w skład Vinci Construction – jednej z największych grup budowlanych na świecie. Vinci, jako spółka publiczna, jest notowana na giełdzie w Paryżu. W 2023 roku firma zatrudniała ponad 222,000 pracowników na całym świecie i osiągnęła przychody przekraczające 68 miliardów euro. W bieżącym roku Menard obchodzi 20-lecie swojej działalności na rynku polskim.

Specjalnie dla czytelników magazynu BusinessPL, Szymon Świątek – Dyrektor Oddziału Centrum Menard, udzielił obszernego wywiadu.

Proszę powiedzieć, jakie były początki przedsiębiorstwa Menard w Polsce i jakie momenty były najważniejsze w historii jego rozwoju?

Historia Menard na polskim rynku rozpoczęła się w 2004 roku, kiedy to, na podstawie analizy rynku przez firmę Freyssinet Polska, zauważono pierwsze sygnały wskazujące na duży potencjał w dziedzinie wzmacniania słabonośnego podłoża gruntowego. W tamtym czasie rynek ten był jeszcze bardzo niedojrzały, charakteryzował się niską konkurencją oraz ograniczonym rozwojem technologicznym. Przez kolejne dwa lata Menard rozwijał swoją działalność w Polsce pod skrzydłami wspomnianej firmy Freyssinet Polska, kierowanej przez dyrektora Jakuba Saloni. Rok 2006 okazał się przełomowy – po wcześniejszych sukcesach w pozyskiwaniu i realizacji pierwszych projektów, podjęto decyzję o założeniu samodzielnej spółki Menard, co miało przyspieszyć rozwój firmy i umocnić jej pozycję rynkową jako eksperta w technologii wzmacniania słabonośnego podłoża gruntowego. W dwudziestoletniej historii Menard w Polsce można wyróżnić kilka kluczowych momentów, które można podzielić na dwie kategorie: pozyskanie dużych projektów oraz organiczny rozwój organizacji. Wśród dużych projektów należy wymienić: budowę południowej obwodnicy Gdańska w 2010 roku, budowę drogi ekspresowej S-8 Walichnowy-Wrocław w 2012 roku, budowę drogi krajowej S-19 na odcinku Rzeszów - Kielanówka w 2014 roku w konsorcjum geotechnicznym Menard - Eurovia - Soletanche (lider: Menard Polska), budowę drogi krajowej S-7 na odcinku Gdańsk - Elbląg w 2016 roku w konsorcjum z firmą Keller Polska (50%/50%) na zlecenie Budimex oraz Metrostav, czy modernizację szlaku E75 Czyżew Białystok w 2021 roku dla konsorcjum firm Intercor i Stecol. Jeśli chodzi o wzrost organiczny, należy podkreślić powstanie oddziałów w Gdańsku oraz w Krakowie w 2011 roku, rozwój biur regionalnych w Poznaniu (2014 rok), Szczecinie i Wrocławiu (2016 rok) oraz w Białymstoku i Lublinie (2021 rok). Pozwoliło to firmie na zbudowanie samowystarczalnych, interdyscyplinarnych zespołów, które działając regionalnie, utrzymują bliskie relacje z klientami. Menard w Polsce dysponuje zespołem projektantów i specjalistów wykonawstwa, którzy dzięki wieloletniej działalności na naszym rynku osiągnęli status ekspertów w zakresie wzmacniania słabonośnego podłoża gruntowego.

Czy może Pan opowiedzieć o działalności firmy? Do kogo szczególnie kierujecie swoje usługi i co wyróżnia Państwa ofertę na tle konkurencji?

Menard posiada sześćdziesiąt lat historii i tyle samo lat doświadczenia na całym świecie. Od początku naszej obecności w Polsce działamy na terenie całego kraju, skupiając się zarówno na klientach B2B, jak i B2C. Charakteryzujemy się innowacyjnym podejściem do rozwiązywania problemów naszych klientów w zakresie geotechniki. Działając lokalnie, staramy się być blisko każdego klienta, niezależnie od wielkości projektu. W naszej organizacji promujemy podejście „small is beautiful”, co oznacza, że realizacja mniejszych projektów jest kluczowa dla budowania sieci kontaktów oraz relacji z kontrahentami na rynku lokalnym. W perspektywie długoterminowej przekłada się to na zdobywanie większych kontraktów lub licznych mniejszych projektów. Posiadamy własne zasoby sprzętowe w Polsce, co daje nam dużą elastyczność i otwiera drzwi do dalszych innowacji technologicznych. Obecnie jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać wzmocnienie podłoża wykorzystując kilkanaście technologii i ich modyfikacji. Nasze rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego projektu i klienta. Nasza oferta kierowana jest do klientów B2B i B2C z różnych segmentów, którzy potrzebują rozwiązań problemów związanych z posadowieniem obiektów budowlanych na słabych gruntach. Naszymi klientami są generalni wykonawcy, inwestorzy poszukujący konsultacji o możliwościach oraz kosztach posadowienia planowanej inwestycji, a także architekci i projektanci potrzebujący wsparcia na etapie projektowania. W zależności od potrzeb oferujemy usługi projektowania, wykonania wzmocnień lub kompleksowe rozwiązania projektowe uwzględniające koszty, czas i bezpieczeństwo, obejmujące wykonanie prac oraz pełną odpowiedzialność za ryzyka geotechniczne. Wyróżnia nas elastyczność, otwartość i wysokie kompetencje techniczne. Rynek i potrzeby klientów zmieniają się bardzo szybko, dlatego nieustannie dostosowujemy się, innowując w naszej pracy. Do kluczowych projektów innowacyjnych należy system OMNIBOX, który obecnie jest stosowany na wszystkich naszych budowach, umożliwiający bieżące rejestrowanie i natychmiastowe wysyłanie do chmury wszystkich parametrów wykonanych robót geotechnicznych, oraz innowacyjny, modularny system mieszania gruntu. Promujemy podejście „out of the box” do potrzeb klienta, co pozwala nam słuchać i być otwartymi na wszystkie sugestie naszych partnerów. Dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na te potrzeby, stosując kombinacje różnych technologii i maksymalnie wykorzystując charakterystykę gruntu, ale nadal w sposób bezpieczny. Jest to możliwe dzięki zbudowaniu i rozwijaniu zespołu ekspertów, którzy mają szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie parametryzacji gruntu, mechaniki gruntów, fundamentowania oraz numeryki. Nasi eksperci nigdy nie skupiają się tylko na jednym odcinku robót, lecz patrzą na cały proces inwestycyjny, od zrodzenia się koncepcji, poprzez badania gruntu, przygotowanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, aż po realizację inwestycji i okres gwarancji.

Sposób prowadzenia działalności Państwa firmy ma charakter kompleksowy, a rozwiązania firmy bazują na najnowocześniejszych technologiach. Czy może Pan powiedzieć kilka słów o technicznym potencjale firmy?

Menard w portfolio ma kilkanaście technologii, które wykorzystuje w podstawowej działalności. Posiadamy 14 dużych (palownice, dźwigi) oraz 10 mniejszych (koparki i inne podwozia) jednostek samojezdnych, które umożliwiają instalacje osprzętu do różnego rodzaju technologii wzmacniania podłoża gruntowego. Duża ilość sprzętu różnych wielkości jest podstawowym elementem elastyczności, który pozwala do każdego klienta podchodzić indywidualnie i przygotować rozwiązanie całościowe, które będzie kosztowo efektywne nie tylko z punktu widzenia Menard i jego zakresu, ale również klienta i całego zakresu projektu.

Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

Strategicznym potencjałem Menard oraz kluczem do naszego sukcesu są nasi pracownicy na każdym szczeblu organizacji. Nasza kadra inżynierska, młoda, a jednocześnie wysoko wykwalifikowana i bogata w doświadczenie zdobyte przy realizacji średnio ponad stu dwudziestu projektów rocznie w ostatnich latach, jest naszym największym atutem. Wielu naszych inżynierów i inżynierek rozpoczęło swoją karierę w Menard już podczas studiów, zdobywając doświadczenie w zagadnieniach technicznych i geotechnicznych, co pozwoliło im osiągnąć poziom ekspertów. Nasi projektanci są cenieni zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, co potwierdzają ich publikacje w renomowanych czasopismach naukowych oraz uczestnictwo w grupach tworzących podstawy i standardy w geotechnice. Szerokie możliwości rozwoju oferowane przez Menard pozwalają kształcić osoby interdyscyplinarne, które doskonale rozumieją i potrafią efektywnie współpracować w zakresie interakcji gruntu z konstrukcją.

Jakość realizowanych projektów to dla Państwa priorytet, dlatego współpracujecie wyłącznie ze sprawdzonymi kooperantami. Czy chcieliby Państwo szczególnie wyróżnić któreś firmy – Państwa najważniejszych partnerów?

Każdy z naszych partnerów jest dla nas ważny, dlatego nie tworzymy hierarchii. Nasza współpraca partnerska opiera się na zaufaniu. Wybierając współpracowników, kierujemy się przede wszystkim jakością, która odpowiada potrzebom i wymaganiom naszych klientów. Jakość świadczonych przez nas usług zależy od wielu czynników, w tym od jakości dokumentacji geotechnicznej badań podłoża. Aby zaproponować optymalne rozwiązanie, kluczowe jest dokładne rozpoznanie gruntu. Od początku naszej obecności w Polsce staramy się podnosić świadomość naszych klientów, zarówno inwestorów jak i projektantów, co do jakości badań geotechnicznych. Pięć lat temu rozpoczęliśmy dodatkową działalność poprzez spółkę Remea, która świadczy usługi w zakresie badań i remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego.

Jak oceniają Państwo przyszłość branży, w której działa firma, jakie są w związku z tym plany przedsiębiorstwa?

Menard działa głównie jako podwykonawca w zakresie wzmacniania słabonośnego podłoża gruntowego w sektorze budownictwa, co sprawia, że zmiany na rynku w mniejszym lub większym stopniu wpływają na naszą działalność. Większość projektów realizowanych w ostatnich latach wiąże się z zamówieniami publicznymi, takimi jak budowy dróg i linii kolejowych. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną i plany inwestycyjne rządu, możliwości pozyskania znacznych środków finansowych z Unii Europejskiej, przewidujemy, że inwestycje publiczne w sektorze budownictwa i energetyki będą napędzać gospodarkę w najbliższym czasie. Aby zminimalizować ryzyko związane z ewentualnym zatrzymaniem inwestycji publicznych, od kilku lat rozwijamy strategię opartą o dywersyfikację i zwiększone zaangażowanie w pracę z klientem prywatnym, co pozwala niwelować wpływ projektów realizowanych dla klienta publicznego na ogólną kondycję naszej firmy.

Z jakich dotychczasowych osiągnięć firmy są Państwo najbardziej dumni?

Jesteśmy dumni z tego, gdzie znajduje się dzisiaj nasza organizacja. Menard w Polsce rozpoczął swoją działalność jako niewielka grupa osób, a obecnie jest jednym z największych zespołów specjalizujących się w zagadnieniach wzmacniania słabonośnego podłoża gruntowego. Udało nam się stworzyć firmę, której działania oparte są na fundamentalnych zasadach takich jak uczciwość, zaufanie do członków zespołu oraz wzajemna współpraca, wszystko to w dążeniu do jednego celu – rozwoju naszej organizacji oraz osobistego rozwoju każdego z naszych pracowników. Jesteśmy dumni, że obecnie jesteśmy rozpoznawani na rynku jako eksperci geotechniczni, co jest zasługą całego naszego personelu, ale również naszych klientów i partnerów, z którymi współpracowaliśmy przez ostatnie kilkanaście lat i którym pomogliśmy rozwiązać ich problemy w zakresie, w którym się specjalizujemy.

fb button

grab my essay banner

logo jooble