magazine top

Grupa ALAB to ogólnopolska sieć najnowocześniejszych medycznych laboratoriów diagnostycznych. Obecnie ALAB posiada ponad 70 laboratoriów na terenie całego kraju oraz prawie 400 punktów pobrań. Grupa jest częścią europejskiej sieci laboratoriów skoncentrowanych wokół laboratorium Limbach z główną siedzibą w Heidelbergu.

O firmie opowiada Pani Milena Moryson-Kowalska, rzecznik prasowy ALAB laboratoria.

Proszę powiedzieć, jakie były początki przedsiębiorstwa ALAB i jakie momenty były najważniejsze w historii jego rozwoju?

Firma ALAB, powstała w 1987 roku i zajmowała się pierwotnie wyposażaniem laboratoriów naukowych i medycznych w urządzenia renomowanych firm. W 2000 roku rozpoczęła swoją działalność usługową w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Sukcesywnie firma rozwijała się i w 2007 roku została utworzona Grupa ALAB w skład, której wchodzą: ALAB laboratoria, Laboratoria Medyczne Bruss, Laboratoria Medyczne Grupa ALAB, Bio-Diagnostyka, Laboratorium Świętokrzyskie, Białostockie Centrum Analiz Medycznych i Zespół Przychodni Specjalistycznych „PRIMA”. Od 2008 roku Grupa ALAB jest częścią ogólnoeuropejskiej sieci laboratoriów skupionych wokół laboratorium Limbach – inwestora, z główną siedzibą w Heidelbergu, wiodącym ośrodku akademickim Niemiec. Tak bliska współpraca z jedną z największych europejskich sieci laboratoryjnych (w samych Niemczech blisko 30 specjalistycznych, znaczących laboratoriów) służy rozwojowi nowoczesnej diagnostyki medycznej.

Czy może Pani opowiedzieć o oferowanych usługach oraz o sieci laboratoriów medycznych ALAB?

W 2008 roku Grupa ALAB dysponowała 16 laboratoriami i 12 punktami pobrań na terenie całej Polski. Obecnie jest to przeszło 70 laboratoriów i prawie 400 punktów pobrań. Portfolio firmy stale się powiększa i na dzień dzisiejszy obejmuje ponad 3000 różnych badań laboratoryjnych. Firma oferuje badania podstawowe w zakresie: hematologii, koagulologii, analityki ogólnej z parazytologią, biochemii klinicznej, serologii grup krwi, mikrobiologii z mykologią, diagnostyki prątka gruźlicy oraz badania specjalistyczne w zakresie rozszerzonym: z immunochemii, autoimmunologii, białek specyficznych, diagnostyki zakażeń i analiz hormonalnych, markerów nowotworowych, patomorfologii i cytologii oraz genetyki molekularnej zakażeń i leczenia bezpłodności. Firma współpracuje z blisko 3 500 podmiotami medycznymi w całym kraju, w których jest wykonywanych ponad 35 mln badań rocznie. Świadczy usługi dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, szpitali, prywatnych praktyk lekarskich, klientów indywidualnych oraz jednostek prowadzących badania kliniczne.

Co wyróżnia Państwa firmę na tle konkurencji?

Stawiamy na jakość oraz na technologie. Praca w laboratoriach grupy ALAB przebiega według ściśle określonych procedur, z zapewnieniem wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości wszystkich wykonywanych badań. Firma inwestuje w najnowsze technologie diagnostyczne i specjalistyczną aparaturę badawczo-pomiarową. W pracowniach funkcjonuje zarządzany centralnie zintegrowany laboratoryjny system informatyczny tzw. LIS za pomocą którego sprawujemy kontrolę nad całym procesem diagnostycznym. Ponadto firma zapewnia swoim klientom nowoczesną platformę telemedyczną: Konto Pacjenta. Zalogowani pacjenci zyskują: dostęp do Archiwum Wyników, co oznacza, iż zawsze mają w nie wgląd. Jest to ważne, jeśli nie przechowujemy kodów do badań i potrzebujemy mieć swoją historię choroby. A także zyskują: dostęp do usługi Zapytaj Laboratorium, dzięki której można zamówić konsultację przed badaniem lub laboratoryjną interpretację wyników. Konsultacja profilaktyczna przed badaniem ma na celu wskazanie rodzaju badań laboratoryjnych, które pomogą lekarzowi w postawieniu prawidłowej diagnozy i mogą skrócić czas do jej postawienia. Konsultacja jest pisemna, co pozwala do niej wrócić i minimalizuje ryzyko błędu w interpretacji zapisów. Takiej formy usługi nie posiada konkurencja. Żywo reagujemy na potrzeby pacjentów. W dobie epidemii koronawirusa otwieramy kolejne pracownie diagnostyki genetycznej, które są wpisane na listę referencyjną Ministerstwa Zdrowia do realizacji badań RT-PCR w kierunku diagnostyki wirusa SARS-CoV-2. Warto też wspomnieć, że ALAB stawia na edukację dla pacjentów. Wyróżnia nas dotarcie z wiedzą za sprawą webinariów i wypowiedzi ekspertów na naszym kanale na YouTube.

Grupa ALAB to obecnie jeden z liderów w Polsce w branży diagnostyki laboratoryjnej. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności i kluczem do jej sukcesu?
Diagnostyka laboratoryjna to dla nas nie tyle biznes, co misja. Klient u nas jest po prostu pacjentem, a sposób płatności za usługi diagnostyki laboratoryjnej jest dla nas drugorzędny. Każdy pacjent jest dla nas najważniejszy, a jego potrzeby generują nasz rozwój. Uważam, że za sukcesem firmy stoją też jej zaangażowani pracownicy i ich stawianie na innowacyjność i kreatywność. Nie ograniczamy się też w spektrum swojej działalności. ALAB to także badania weterynaryjne, to centrum badawczo-rozwojowe czy pracownia badań Bioscience. Nie tylko prowadzimy działalność usługową ale i naukową i to jest dla nas ważny odcinek w tej branży.

Skąd Państwo czerpią specjalistyczną wiedzę?

Wiedzę czerpiemy z postępów medycyny, pokrewnych nauk, postępu technologii oraz z obserwacji rynku zachodniego. Śledzimy rynek, chcemy wyznaczać ścieżki, a nasi diagności są szkoleni przy wsparciu partnerów: naukowych, jak i biznesowych, którzy dostarczają nam technologię, na której opieramy diagnostykę specjalistyczną. Nie opieramy się wyłącznie na informacjach podawanych nam z zewnątrz, ale sami chcemy mieć wpływ na oblicze współczesnej diagnostyki. Stworzyliśmy innowacyjne Centrum Badawczo Rozwojowe. Centrum zajmuje się metodologią badań, która wspomaga medycynę. Grupa ALAB stale się rozwija i poszerza działalność o nowe obszary, dlatego w 2020 roku uruchomione zostało nowe laboratorium spółki ALAB plus – ALAB bioscience. Oferuje ono badania z zakresu diagnostyki hematologicznej, biochemicznej, molekularnej, mikrobiologicznej, patomorfologicznej i toksykologicznej skierowane na potrzeby nauki. Ponadto prowadzone są badania in vitro na hodowlach komórkowych. Działalność ALAB bioscience koncentruje się na pięciu głównych obszarach: zdrowiu zwierząt laboratoryjnych, badaniach naukowych i przedklinicznych zwierząt, badaniach naukowych i klinicznych ludzi, hodowlach komórkowych i analizach molekularnych, badaniach mikrobiomu.

Czy może Pani opowiedzieć o działalności edukacyjnej przedsiębiorstwa?

Grupa ALAB współpracuje ze środowiskiem naukowym i akademickim. Jesteśmy organizatorem lub współorganizujemy licznych konferencji, szkoleń, warsztatów i webinarów dla lekarzy, diagnostów, dietetyków oraz pacjentów. Stawiamy na edukację i poszerzanie wiedzy zarówno w środowisku medycznym, jak i pacjentów. Stworzyliśmy portal wiedzy dostępny w Internecie: https://centrum-wiedzy.alablaboratoria.pl/. Współpracujemy z liderami opinii medycznej w Polsce i bierzemy czynny udział w konferencjach naukowych i medycznych. Śledzenie literatury medycznej i najnowszych publikacji to codzienność naszych diagnostów, którzy stale poszerzają swoje horyzonty.

Potwierdzeniem wysokiej jakości funkcjonowania firmy i oferowanych usług są otrzymane świadectwa. Jakimi certyfikatami mogą się Państwo pochwalić?

Jakość wykonywanych przez nas badań jest jednym z priorytetów firmy. Potwierdzeniem naszej wiarygodności w realizacji świadczeń są wdrożone i utrzymywane przez ALAB laboratoria certyfikaty: ISO 9001, ISO/IEC 27001 oraz najważniejszy ISO 15189. To najwyższy możliwy certyfikat w świecie diagnostyki laboratoryjnej – w Polsce niewiele ponad 30 laboratoriów na 1700 go posiada w tym 6 należacych do grupy ALAB.

Czy angażują się Państwo w działalność pozabranżową, jak na przykład akcje charytatywne?

Na początku pandemii zachęcaliśmy instytucje i partnerów biznesowych do wsparcia akcji darmowych badań na wykrycie koronawirusa dla personelu medycznego – w tym diagnostów podczas walki z pandemią. Wiele szpitali zostało objętych tą akcją, między innymi dzięki współpracy z „Fundacją TVN nie jesteś sam”, która przeznaczyła środki na przebadanie lekarzy z wielu ośrodków, czy Bankowi PNB Paribas, który sfinansował badania diagnostów z publicznych szpitalach. Jako firma wspieramy działania charytatywne i społecznie istotne. Między innymi podpisaliśmy umowę partnerską z Fundacją Ronalda Mc Donalda. Jej celem jest zachęcanie lokalnych społeczności do aktywnego dbania o zdrowie dzieci, zwiększenie zasięgu bezpłatnych badań profilaktycznych czy poszerzanie wiedzy rodziców na temat znaczenia badań. Wsparcie finansowe firmy ALAB laboratoria pozwoli zwiększyć zasięg bezpłatnych badań USG u dzieci, realizowanych w mobilnych ambulansach na terenie całego kraju. Ponadto lokalnie w rejonach, gdzie ALAB laboratoria świadczy usługi, bierzemy udział w akcjach prozdrowotnych, czy realizujemy bezpłatne badania, np. badamy cholesterol, glifosat czy dajemy zniżki na badania przy różnych akcjach społecznych. W całej Polsce realizujemy bezpłatną akcję badań na wykrycie wirusa HCV, w każdym naszym Punkcie Pobrań. W momencie, kiedy pacjent już ma pobieraną krew w związku z innymi badaniami, czy po prostu chce skorzystać z tej akcji, zachęcamy do wykonania bezpłatnego testu anty-HCV, który jest tzw. cichym zabójcą, bowiem przez lata może nie dawać symptomów choroby. Celem akcji edukacyjnej, jaką prowadzimy jest wzrost świadomości na temat form zakażenia WZW typu C. Każde wykryte zakażenie, to kolejne uratowane życie. Wagę WZW typu C dostrzegła Światowa Organizacja Zdrowia ustanawiając WZW, jako jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych XXI wieku i przyjmując strategię, dzięki której każde państwo członkowskie jest zobowiązane do eliminacji WZW do 2030 roku. Dzięki materiałom edukacyjnym i możliwości skorzystania z bezpłatnego testu anty-HCV dostępnych w ramach akcji profilaktycznej w ALAB z pewnością możemy przyczynić się do szybszego osiągnięcia tego celu. Cieszy nas taka możliwość wsparcia.

Laboratoria ALAB ciągle dynamicznie się rozwijają. Jakie najważniejsze inwestycje związane z rozwojem firmy miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat?

Firma przywiązuje dużą wagę do innowacji. Jako pierwsza w Polsce wprowadziła podpis elektroniczny, czym umożliwia szybkie dostarczenie w pełni prawnie ważnych wyników dla pacjentów. Kontrahentom zapewniony jest dostęp online do wyników dzięki nowoczesnym aplikacjom internetowym „Twoje Wyniki” oraz „iCentrum”. Pacjenci indywidualni mogą dokonywać zakupów badań w sklepie internetowym i mają dostęp do wygodnej aplikacji do pobierania wyników online ze strony www.alablaboratoria.pl. Zapewniamy dostępność do najnowszych technologii w zakresie diagnostyki prenatalnej w kraju, co podnosi bezpieczeństwo pacjentek korzystających z naszych badań. Test Harmony to bezpieczny test wykonywany z krwi matki, który pozwala wykryć określone zaburzenia chromosomalne u płodu już od 10 tygodnia ciąży. Krew kobiety będącej w ciąży zawiera niewielkie ilości DNA dziecka. Test prenatalny Harmony wykorzystuje je do określenia prawdopodobieństwa występowania najczęstszych zaburzeń chromosomalnych, takich jak zespół Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa (trisomia 18) i zespół Patau (trisomia 13). Test prenatalny Harmony jest najszerzej przebadanym nieinwazyjnym testem prenatalnym (NIPT). Wykonano go już u ponad 1.000.000 kobiet w ciąży na całym świecie.

Jak przedstawiają się plany przedsiębiorstwa?

Planujemy inwestycje w dalszą poprawę technologii, na której pracujemy. Z końcem roku całe centralne laboratorium zostanie przystosowane do nowoczesnej linii do badań w technice ELISA, która zapewni optymalne możliwości techniczne ich wykonywania. Diagności pracujący na nowych technologiach dostaną narzędzia, które dopełnią ich warsztat i pomogą ich wiedzę przełożyć na niezwykle precyzyjne I szybkie wyniki badań. W planach mamy również powstawanie kolejnych punktów pobrań, by zwiększyć dostępność badań w całej Polsce. W naszej ofercie jest ponad 3000 badań, z czego w tak zwanym koszyku świadczeń lekarza pierwszego kontaktu ma on możliwość zlecenia tylko 56 badań. Naszym celem jest zwiększanie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej u pacjentów, aby sięgali po wysokospecjalistyczne badania diagnostyczne, oparte na najlepszych technologiach, weryfikowanych i walidowanych, posiadających certyfikaty jakości. W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, ALAB laboratoria otwiera kolejne pracownie genetyczne specjalizujące się w wykrywaniu koronawirusa. Zachęcamy pracodawców do skorzystania z pakietów badań dla firm, które pozwolą ich organizacjom lepiej zarządzać systemem efektywnej pracy. Badania w firmie to dziś jedno z bardziej wskazanych narzędzi zadbania o pracownika. Daje bezpieczeństwo i minimalizuje transmisję wirusa pozwalając jednocześnie zachować płynność pracy, w tych obszarach gdzie praca zdalna nie wchodzi w grę.

fb button

grab my essay banner

logo jooble