magazine top

Umowa deweloperska jest nazywana inaczej umową przedwstępną, choć oficjalnie są to dwa różne pojęcia. Umowa deweloperska wiąże dewelopera i nabywcę oraz zabezpiecza dokonanie transakcji w przyszłości. Po zakończeniu prac, deweloper przeniesie na nabywcę prawo własności, a nabywca zapłaci wyznaczoną wcześniej kwotę. Bezpieczeństwo przeprowadzenia całej transakcji zapisane jest właśnie w umowie deweloperskiej. 

Jak wygląda podpisanie umowy deweloperskiej? 

Jeśli nabywca zdecyduje się na podpisanie umowy dotyczącej konkretnego lokalu musi otrzymać od dewelopera prospekt umowy deweloperskiej. W tym czasie nabywca ma szansę zapoznać się z treścią dokumentu i wynegocjować pewne zmiany. Podpisanie umowy zazwyczaj odbywa się w kancelarii wybranego notariusza. Nie jest to jednak wymóg konieczny, bo na podpisanie umowy można umówić się także w siedzibie dewelopera. Notariusz dba o stronę formalną zawarcia umowy deweloperskiej. Sprawdza jej treść i weryfikuje rzeczywisty stan nieruchomości z tym, podanym w dokumencie. Zawarcie umowy deweloperskiej wiąże się z opłatą notarialną. Każda ze stron płaci połowę sumarycznej opłaty.  

Korzyści i ryzyka związane z umową deweloperską 

Dzięki umowie deweloperskiej nabywca płaci część kwoty za lokal, który ma dopiero powstać i ma większy wybór w dostępnych mieszkaniach. W umowie deweloperskiej zawiera się informacja o stabilności ceny. Deweloper może zwiększyć raty tylko o tyle, ile zawarto w dokumencie.  

Dzięki umowie deweloperskiej deweloper pozyskuje klientów jeszcze przed rozpoczęciem budowy nieruchomości. Klient i deweloper są związani dokumentem prawnym i wszystko opiera się na jasnych zasadach.  

Trzeba jednak pamiętać, że umowa z deweloperem niesie ze sobą również ryzyko. Nabywca może nie otrzymać tego, na co się zgodził. Taka sytuacja pojawia się w przypadku bankructwa dewelopera. Więcej informacji o samej umowie deweloperskiej znajduje się na: https://umowadeweloperska.pl/

Na to zwróć uwagę przed podpisaniem umowy deweloperskiej 

Przed podpisaniem umowy deweloperskiej najlepiej jest sprawdzić informacje o deweloperze. Dobrym źródłem wiedzy są fora internetowe i strona firmy, na której często znajdują się opinie klientów. Warto sprawdzić jakie inwestycje do tej pory zostały zrealizowane, jak wyglądają po kilku latach od oddania w użytkowanie, jakie jest doświadczenie dewelopera.  

Poza tym, bardzo ważne jest dokładne przeczytanie prospektu umowy. Po jego otrzymaniu można jeszcze prosić o wprowadzenie poprawek do umowy.  

Ważne jest, by w dokumencie znalazły się szczegółowe informacje dotyczące stanu nieruchomości i jej wykończenia.  

Umowa deweloperska powinna również zawierać termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz datę przekazania kluczy. Istotną informacją jest także wysokość kar umownych i odsetek oraz harmonogram prac deweloperskich. 

fb button

grab my essay banner

logo jooble