magazine top

Rozwój innowacji to proces, któremu sprzyja wsparcie środowiska eksperckiego oraz przestrzeń do nabywania nowych kompetencji. Takie warunki stwarza TransferHUB - inkubator innowacji społecznych. Udział w projekcie możliwy jest poprzez zgłoszenie nowych rozwiązań do 18 czerwca br. poprzez stronę https://transferhub.pl/aktualny-nabor/.

Organizatorami drugiej edycji TransferHUB są Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W ramach TransferHUB można zgłaszać innowacyjne pomysły dotyczące zatrudnienia. Osoby, których pomysły zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu (zgłoszenia pomysłów trwają do 18 czerwca br. poprzez stronę https://transferhub.pl/aktualny-nabor/), zyskają możliwość ich dalszego opracowania oraz zdobędą umiejętności rozwijania innowacji.

TransferHUB składa się z poniższych etapów. Udział m.in. uzależniony jest od potencjału innowacyjności, który oceni komisja grantowa.

 • Kurs dla innowatorów. Na tym etapie kontynuowana jest praca osoby lub zespołu nad pomysłem. Weryfikowana jest jego innowacyjność, projektowane badania potrzeb odbiorców oraz planowane są testy w skali mikro. Eksperci z TransferHUB wspierają w przygotowaniu specyfikacji innowacji i budżetu zgłoszonego projektu. Opowiadają o regulacjach prawnych i formalnościach związanych z grantem.
 • Testowanie innowacji. Po wyborze danego pomysłu przez komisję grantową, projekt otrzymuje dofinansowanie na sprawdzenie, czy innowacja przynosi zakładane rezultaty. Osobie/zespołowi testującemu innowację towarzyszyć będzie opiekun/ka innowacji. Jej/jego zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów i organizowanie konsultacji z ekspert/k/ami. Pomoże on/ona również wyciągnąć wnioski z testowania innowacji.
 • Popularyzowanie innowacji. Dla innowacji zakwalifikowanych przez komisję grantową do ostatniego etapu TransferHUB zostanie opracowana strategia skalowania oraz wybrany partner (np. instytucja czy firma), który będzie chciał skorzystać z pomysłu na szerszą skalę.

Dokładne warunki udziału w TransferHUB opisane zostały na stronie >> https://transferhub.pl/o-transferhub/procedury/.

W FISE wciąż analizujemy wyzwania dla pracy przyszłości. Wybraliśmy do TransferHub te tematy, które są nie tylko naglące społecznie, ale też niosą z sobą duży potencjał innowacyjności. Mamy za sobą dobre doświadczenia pierwszego inkubatora w obszarze zatrudnienia. Wiemy, że rozwijanie pomysłu innowacyjnego to okazja do zmiany nie tylko dla organizacji, ale też rozwoju osobistego osób uczestniczących w Inkubatorze. Jesteśmy otwarci na niestandardowe rozwiązania. Gorąco zapraszam do współpracy z nami – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska FISE i koordynatorka Inkubatora TransferHUB.

Poszukiwane są takie usprawnienia i rozwiązania, które:

 • stanowią odpowiedź na jedno z następujących wyzwań: starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy, automatyzacja i robotyzacja;
 • są nowatorskie;
 • nie były wcześniej stosowane na terenie Polski;
 • można przetestować je w ciągu pół roku;
 • inne osoby, firmy, instytucje będą mogły z nich w przyszłości korzystać (FISE i FOB pomogą wypromować pomysły, które będą miały największą szansę na wyskalowanie);
 • będą pomagać przezwyciężać bariery związane na przykład z niepełnosprawnością, wiekiem, płcią ich odbiorczyniom i odbiorcom.

Innowatorem, czyli osobą zgłaszającą nowatorski pomysł do projektu TransferHUB, może być:

 • osoba fizyczna (pełnoletnia);
 • grupa nieformalna (2-5 osób);
 • osoba prawna.

Zgłoszenia można przesyłać do 18 czerwca poprzez formularz dostępny tutaj >> https://transferhub.pl/aktualny-nabor/

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania w obszarze zatrudnienia. W sytuacji zakwalifikowania zgłoszonego rozwiązania jego autorzy deklarują długofalowe zaangażowanie, wynikające z kolejnych etapów rozwijania innowacji. Udział w inkubatorze pozwala na przetestowanie innowacji i otrzymanie wsparcia merytorycznego oraz zdobycie dofinansowania.

Udział w Inkubatorze to unikalna możliwość sprawdzenia własnych pomysłów na różnego rodzaju rozwiązania czy inicjatywy, na co nie zawsze mamy czas, środki czy przestrzeń. Poszukiwanie innowacji w obszarze miejsca pracy w obecnych realiach jest bardzo potrzebne. Utrzymanie zatrudnienia, zapewnienie godnych warunków pracy i poszukiwanie rozwiązań sprzyjających grupom marginalizowanym czy wykluczanym z rynku pracy, z różnych powodów, wymagają dziś wsparcia i nowatorskiego podejścia. Zachęcamy serdecznie do przesyłania zgłoszeń innowacyjnych pomysłów – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze zatrudnienia. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie realizowany w latach 2020-2023.

Więcej informacji o TransferHUB na stronie internetowej https://www.transferhub.pl/ oraz Facebooku https://www.facebook.com/transferhub.

Koordynatorka projektu: 

Julia Koczanowicz-Chondzyńska, mobile: 607 336 867, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669 510 483, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fb button

grab my essay banner

logo jooble