magazine top

Zmiany są wpisane w rozwój. Prowadzenie firmy, czy to w formie spółki czy innej wymaga dostosowywania się do rynku, realiów gospodarczych. Czasem zmiana wynika z konieczności, czasem mody. Bezsprzecznie zmiana generuje wiele kłopotów technicznych, jednak poza wadami procesu przemiany jest też wiele plusów.

Spółka jak żywy organizm

Spółki prawa handlowego mają tę przewagę nad spółkami cywilnymi, że mogą być o wiele bardziej elastyczne w formie przekształceń, a także i zmian właścicielskich. Dzieje się tak z prostego powodu, otóż spółki handlowe posiadają osobowość prawną, czyli mogą być modyfikowane i przekształcane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Każda umowa sprzedaży udziałów, a także i inne zmiany w formule działalności wymagają jednak pewnych ruchów, jednakże są one jak najbardziej wykonalne.  Należałoby w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy czasem wspomniana powyżej elastyczność nie jest zagrożeniem dla spółki jako dla osoby prawnej. Odpowiedź, w zasadzie wydaje się dość oczywista. Otóż ta giętkość ma zdecydowanie więcej plusów aniżeli ewentualnych minusów. Skoro przykładowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma osobowość prawną, czyli według jurysdykcji jest swego rodzaju organizmem, dlatego też podobnie jak u każdego z nas, mogą nastąpić zmiany wpływające na rozwój spółki jako organizmu. Zmiany takie zazwyczaj mają charakter rozwojowy, jednak jak we wszystkich przekształceniach mogą nastąpić nieoczekiwane problemy.

Przedsiębiorstwo musi przynosić zysk

Modyfikacje w spółkach powinny być jednak przeprowadzane niezbyt często, gdyż stabilność takiej organizacji jest dla potencjalnego klienta elementem dodatnim. Musimy pamiętać, że wszystkie spółki, są po prostu przedsiębiorstwami, a te z definicji istnieją tylko dlatego aby przynosiły zysk. Przedsiębiorstwo, które tego założenia nie spełnia, co do zasady nie powinno istnieć na rynku. Oczywiście tak mówi teoria, którą rzeczywistość często modyfikuje. Pamiętać jednak należy, że rynek to przysłowiowy zespół naczyń połączonych, dlatego też jeżeli istnieje przedsiębiorstwo notorycznie przynoszące straty, to można być pewnym, że ta działalność dla innej organizacji przynosi zysk na tyle wielki, że warto podtrzymywać przy życiu tak chorą organizację. Niestety tego typu patologia systemu gospodarczego jest widoczna aż nadto. Rynek, który oparty jest na wolności i braku zewnętrznych interwencji, można być pewnym, będzie powodował, że takie negatywne sytuacje, jak podtrzymywanie nierentownych przedsiębiorstw dla zysku innych, nie będą miały miejsca.

Większa elastyczność spółki prawa handlowego

Warto by choć na chwilę spojrzeć na problem modyfikacji, czy też bardziej trafnym określeniem byłoby, ewolucji spółki cywilnej. Jak wcześniej wspomniano, spółka prawa handlowego jest o wiele bardziej podatna na transformację, niż spółka bez osobowości prawnej. Oczywiście przemiany w spółkach cywilnych nie są niemożliwe, jednak ograniczenia wynikające z umów zakładających tego rodzaju działalność gospodarczą powodują, że każda zmiana wymaga większych nakładów i zaangażowania stron niż w przypadku spółki opartej na kodeksie prawa handlowego. Kwestia wyboru spółki jest jednak wyłącznie domeną stron i to one powinny wiedzieć czego oczekują od przedsiębiorstwa, które zakładają, lub zamierzają założyć. Podsumowując te rozważania można jednoznacznie dojść do konkluzji, że jeżeli strony spodziewają się ewentualnych modyfikacji, czy też ewolucji w swojej spółce wówczas spółki prawa handlowego są idealnym wręcz rozwiązaniem.

fb button

grab my essay banner

logo jooble