magazine top

Znajomość i przestrzeganie zasad BHP na budowie ma na celu ograniczenie liczby wypadków oraz wyeliminowanie jakichkolwiek zagrożeń wynikających z prowadzenia robót budowlanych. Obowiązujące przepisy BHP na placu budowy regulują niemal każdą kwestię – także organizację ruchu drogowego.

BHP na budowie – przepisy

Najważniejsze ogólne przepisy BHP na budowie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku. W dokumencie znajdują się dokładne wytyczne dotyczące BHP podczas robót budowlanych. Określają one m.in.: warunki prowadzenia robót, zasady zagospodarowania terenu budowy oraz dane, jakie powinny zawierać informacyjne tablice BHP na budowie. Rozporządzenie zawiera także podstawowe zasady organizacji ruchu na budowie zamkniętej.

Instrukcje BHP na budowie dotyczące organizacji ruchu

Podstawowe zasady BHP na budowie dotyczą organizacji ruchu, w tym m.in.:

  • zachowania odpowiedniej prędkości jazdy i niewyprzedzania innych pojazdów;
  • jazdy bez zatrzymania i wykonywania innych manewrów – te są możliwe jedynie w wyznaczonych miejscach;
  • ustawienia barierek BHP na budowie w miejscach, gdzie prawdopodobne byłoby wtargnięcie na drogę pieszych.

Ważne jest także odpowiednie dobranie materiałów do budowy dróg tymczasowych. Godne polecenia są płyty drogowe Road System: lekkie i proste do położenia. Zbudowana z nich droga jest solidna i wytrzymała – nie wymaga częstych napraw. Łatwo ją też oczyścić (więcej szczegółów dostępnych jest na stronie producenta: www.geoproduct.pl).

Przepisy BHP na budowie – odzież

Elementem związanym z ruchem drogowym na placu budowy jest odpowiedni ubiór kierowców. Każdy z nich, opuszczając pojazd, musi założyć hełm ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz bezpieczne obuwie. Podczas ewentualnej kontroli BHP na budowie przestrzeganie tych zasad jest sprawdzane.

Nadzór BHP na budowie

Jeśli na placu budowy znajdują się pracownicy zatrudnieni przez różne firmy, konieczne jest wyznaczenie koordynatora BHP. Na budowie zajmuje się on nadzorem nad przydzielonymi im zadaniami. Koordynator powinien także umieć znaleźć rozwiązanie w sytuacji, gdy trzeba pogodzić wykonanie różnych (nawet wykluczających się) prac w tym samym czasie.

Jedną z najważniejszych kwestii na placu budowy jest znajomość zasad BHP. Budowa posuwa się szybciej i sprawniej, jeśli wszyscy pracownicy znają zasady bezpieczeństwa pracy – także te dotyczące organizacji ruchu. Wówczas, nawet podczas do kontroli, inspektor BHP na budowie nie dopatrzy się nieprawidłowości.

Zdjęcie główne stock.adobe.com autor: Panumas

fb button

grab my essay banner

logo jooble