magazine top

Od skromnych początków w 1999 roku, jako lokalne zaplecze remontowe, do pozycji lidera w branży - PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. przebyła drogę pełną dynamicznych zmian i innowacji. Specjalizując się w naprawach, konserwacji oraz remontach taboru kolejowego, firma odzwierciedla ewolucję przemysłu kolejowego, transformując się w kluczowy element ambitnych planów rozwojowych Grupy Kapitałowej PKP Intercity. Ten przełomowy rozwój to wynik wizji i niezłomnej determinacji zarządu, który skutecznie przekształcił firmę w renomowanego dostawcę usług naprawczych dla taboru pasażerskiego. Dzięki nowoczesnym i doskonale wyposażonym zakładom, PKP Intercity Remtrak nie tylko podnosi jakość taboru, ale także zwiększa komfort i bezpieczeństwo podróży kolejowych. W oparciu o bogate doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i sprawdzone technologie, firma nieustannie dostarcza rozwiązania, które wyznaczają standardy w branży.

W niniejszym wywiadzie mieliśmy zaszczyt porozmawiać z Panem Tomaszem Zelwowcem, Prezesem Zarządu PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o., który dzieli się z nami swoimi przemyśleniami na temat rozwoju jednej z czołowych firm w polskiej branży kolejowej. W trakcie wywiadu Pan Tomasz Zelwowiec opowiada o mijających latach pełnych wyzwań, dynamicznych zmian oraz nieustających innowacji, które umożliwiły firmie osiągnięcie obecnej pozycji. Zapraszamy do zapoznania się z tą fascynującą opowieścią o PKP Intercity Remtrak.

Rozpoczynając od 1999 roku, czy mógłby Pan przypomnieć istotne etapy w historii rozwoju firmy, które odegrały kluczową rolę w dojściu do obecnej pozycji lidera rynku?

PKP Intercity Remtrak (dawniej Zakład Usług Taborowych „REMTRAK”) powstał 19 listopada 1999 roku. W tymże roku rozpoczęto świadczenie usług naprawczych w Oddziale w Idzikowicach, który powstał na bazie majątku dzierżawionego od PKP S.A. Początkowo Spółka nie była liczącym się graczem wśród firm zajmujących się naprawą taboru, lecz z kolejnymi latami zaczęło się to zmieniać. Firma zaczęła rozszerzać działalność, przejęto obiekt byłej lokomotywowni w Piotrkowie Trybunalskim. Firmę nie ominęły również różnego typu problemy, czego skutkiem była gruntowna zmiana strategii. Pod koniec 2009 roku nastąpiła reorganizacja Spółki i postawienie na ścisły związek z PKP Intercity S.A. w zakresie naprawy wagonów osobowych. W 2012 roku utworzono Oddział Produkcyjny Warszawa Grochów - co umożliwiło Spółce rozpoczęcie napraw wagonów długich na poziomie utrzymania P4. W 2014 roku PKP Intercity S.A. zakupiła pozostałe udziały Spółki od PKP S.A., stając się jej wyłącznym udziałowcem. Rok później opracowano dla Spółki program naprawczy, podjęto również strategiczną dla perspektywy rozwoju Spółki Remtrak – decyzję o rozbudowie zaplecza Oddziału w Idzikowicach. W marcu 2016 roku wdrożono Plan Rozwoju Spółki ZUT „REMTRAK”, zaś w maju zawarto umowę na wykonanie I etapu rozbudowy Spółki. 31 października zakończono prace budowalne dla tego etapu. Natomiast w lutym 2017 roku ogłoszono pisemny przetarg na II etap rozbudowy Oddziału Idzikowice. W maju rozpoczęto, zaś w grudniu zakończono prace budowlane II etapu rozbudowy. Należy również nadmienić, że także w 2017 roku w Oddziale Warszawa Grochów rozpoczęto samodzielne naprawy zestawów kołowych – w reakcji na problemy związane z czasem realizacji i kosztami takich napraw oczekiwanych przez firmy zewnętrzne, co wydatnie zwiększyło możliwości naprawcze Spółki. Bardzo ważnym momentem dla aktualnej historii i pozycji Spółki była zmiana nazwy oraz logotypu w dniu 29.04.2019 r., a także podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie Kamienia węgielnego pod III Etap rozbudowy Oddziału Idzikowice w dniu 04.10.2019 r. To jakże aktualny, a jednocześnie jeden z najważniejszych momentów w całej historii PKP Intercity Remtrak. 23.06.2021 r. doszło do formalnego przejęcia Zakładu napraw taboru kolejowego w Opolu przez PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o., w którego skład wchodziło: hala naprawcze oraz budynki administracyjne oraz maszyny na terenie o powierzchni blisko 17ha.

Jakie specjalistyczne usługi oferuje firma PKP Intercity Remtrak swoim klientom? W czym tkwi wyjątkowość Państwa oferty?

Aktualna oferta Spółki koncentruje się w obrębie napraw okresowych poziomu P1 – P5 oraz napraw awaryjnych wagonów pasażerskich, napraw wózków wagonowych normalnotorowych, a także lokomotyw i wózków do lokomotyw. Spółka dysponuje infrastrukturą torową zapewniającą możliwość przemieszczania się pojazdów kolejowych, wewnątrz i bezpośrednim sąsiedztwie hal naprawczych Zakładów Produkcyjnych. Stosowanie sprawdzonych technologii, wydajnych maszyn i urządzeń oraz doświadczona kadra, gwarantują wysoką jakość oraz terminową realizacje usług. Dużym atutem jest z pewnością posiadanie 100% udziału w kapitale Spółki największego przewoźnika pasażerów w Polsce oraz renomowane logo.

Jak przeprowadzane przez PKP Intercity Remtrak remonty wagonów i lokomotyw wpływają na jakość podróży dla pasażerów? W jaki sposób spółka przyczynia się do poprawy infrastruktury kolejowej w Polsce?

Naprawy oraz przeglądy wagonów i lokomotyw wykonywane w PKP Intercity Remtrak zapewniają pasażerom wysoki komfort podróży poprzez wyciszenie wagonów, nowoczesne toalety, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Zmodernizowane wagony gwarantują komfortową podróż w przedziałach i wagonach bezprzedziałowych. Sukcesywnie pojawiają się wagony z wygodnymi, ergonomicznymi fotelami, klimatyzacją i toaletami z zamkniętym obiegiem oraz urządzeniami wzmacniającymi sygnał telefonii komórkowej. Dodatkowo każdy pasażer ma do dyspozycji gniazdka elektryczne a wnętrze pociągu wyposażone jest w automatyczne drzwi. Nowoczesne wagony są również przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, podróżujących z małymi dziećmi czy pasażerów z rowerami i nartami. Nowoczesny design wnętrza, wygodne fotele oraz klimatyzacja to nowy standard.

Czy mógłby Pan przytoczyć przykład realizacji, która wyróżnia się szczególnym stopniem skomplikowania? Jakie były największe wyzwania techniczne i organizacyjne w trakcie wykonywania tego zlecenia?

Przykładem takiej realizacji jest wprowadzenie do napraw na poziomie P4 lokomotyw elektrycznych w Libiszowie, a obecnie przygotowanie Zakładu Produkcyjnego w Opolu do napraw wózków do lokomotyw. Było to wyzwaniem zarówno pod względem technologicznym jaki i organizacyjnym, ponieważ Spółka, a co za tym idzie również personel posiadał niezbędne kwalifikacje oraz kompetencje do naprawy wagonów i wózków wagonowych. Naprawa lokomotyw była czymś nowym, ale jak możemy zauważyć udało nam się!

Czy firma PKP Intercity Remtrak oferuje swoje usługi również podmiotom niezwiązanym z Grupą Kapitałową PKP Intercity?

Na dzień dzisiejszy ze względu na zapotrzebowania taborowe realizujemy głównie naprawy i modernizacje, a także przeglądy zlecone przez PKP Intercity S.A. W przyszłości nie wykluczamy oferowania swoich usług podmiotom nie związanym z Grupą Kapitałową PKP Intercity.

Czy po ostatnich inwestycjach w zakład w Libiszowie, PKP Intercity Remtrak planuje dalsze duże projekty inwestycyjne?

Ostatni czas w działalności naszej spółki charakteryzuje się znacznym tempem rozwoju. Rocznie, przy zaangażowaniu 1000 pracowników w lokalizacjach Libiszów k. Opoczna, Warszawa i Opole, przeprowadzamy naprawy ponad 1000 wagonów na różnych poziomach, kilkadziesiąt lokomotyw elektrycznych oraz ponad 5000 zestawów kołowych. Te liczby są odpowiedzią na stale rosnące potrzeby naszej macierzystej spółki, PKP Intercity, oraz na kilka istotnych inwestycji, takich jak rozbudowa zakładu w Libiszowie w latach 2016 - 2021, oraz zakup zakładu produkcyjnego w Opolu w 2021 roku. Realizacja tychże kroków wymagała znacznych nakładów inwestycyjnych, zarówno w nowoczesne maszyny i urządzenia, jak i w budynki produkcyjne, magazynowe oraz administracyjne. Wzrastające zapotrzebowanie PKP Intercity na wysokiej jakości tabor pasażerski stawia przed nami jako spółką konieczność ciągłego rozwoju poprzez inwestycje w infrastrukturę, nowe technologie oraz szkolenia dla personelu. Najbliższe inwestycje:

  • Zakład Produkcyjny Libiszów: modernizacja specjalistycznej komory do klejenia, zakup oprzyrządowania i rozbudowa stanowisk do produkcji zestawów kołowych.
  • Zakład Produkcyjny Opole: wykonanie nowoczesnej kabiny lakierniczej oraz komory śrutowniczej, rozpoczęcie II etapu modernizacji bocznicy kolejowej oraz rozbudowa stanowisk produkcyjnych pod nowe, przyszłe projekty.Zakład Produkcyjny Warszawa-Grochów: uruchomienie nowej kabiny lakierniczej wagonów oraz modernizacja stanowisk produkcyjnych.

Jakie specjalizacje są obecnie najbardziej poszukiwane przez PKP Intercity Remtrak i jakie wyzwania napotyka firma w procesie rekrutacji? Jakie strategie stosujecie, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników w branży?

PKP Intercity Remtrak prowadzi działalność w trzech zakładach produkcyjnych: w Opolu, Warszawie i Libiszowie koło Opoczna. W związku z rozproszeniem terytorialnym Spółka staje przed wyzwaniem dotyczącym zaspokojenia zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w różnych lokalizacjach. W Warszawie i Opolu napotyka się trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników fizycznych, takich jak elektrycy i elektromonterzy, podczas gdy w przypadku prac biurowych kandydaci mają wyższe oczekiwania finansowe. Rekrutacja specjalistów branżowych, takich jak technolodzy i konstruktorzy, stanowi wyzwanie w każdej lokalizacji, natomiast w Libiszowie koło Opoczna można zaobserwować stabilność w procesie pozyskiwania pracowników do wykonywania prac naprawczych. Rozproszenie terytorialne działalności Spółki na różnych rynkach pracy przynosi także liczne korzyści takich jak m.in. wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wykorzystanie „mocnych stron” danej lokalizacji. Nieustannie rozwijamy program benefitów - Spółka oferuje wiele świadczeń socjalnych, takich jak coroczne dopłaty do wypoczynku czy paczki świąteczne dla dzieci, wprowadziliśmy możliwość korzystania z kart Medicover Sport, zachęcając w ten sposób do aktywności fizycznej. Jednym z najbardziej wyróżniających nas spośród innych pracodawców korzyści są ulgowe bilety kolejowe, które umożliwiają naszym pracownikom podróżowanie pociągami po bardzo przystępnych cenach, co stanowi unikalną zaletę. Pracownicy mają okazję do rozwoju poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych, które są dofinansowywane przez firmę. Te możliwości stanowią atrakcyjną ofertę dla potencjalnych pracowników, obok stabilności zatrudnienia, konkurencyjnego wynagrodzenia oraz szerokiego pakietu benefitów.

Czy mógłby Pan opowiedzieć o inicjatywach edukacyjnych i szkoleniowych firmy, które mogą być kluczowe dla rozwoju przemysłu kolejowego oraz dla wsparcia młodych ludzi wchodzących na rynek pracy?

Objęliśmy patronatem klasy zawodowe na poziomie dydaktycznym i finansowym dla szkół oraz uczniów w następujących placówkach oświatowych: Zespół Szkół Powiatowych im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Drzewicy, Branżową Salezjańską Szkołą Rzemiosł w Łodzi, Zespół Szkół Powiatowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie, na kierunkach kształcenia technik informatyk, technik elektryk, technik transportu kolejowego, technik mechatronik, technik mechanik. W ramach umów patronackich fundujemy także stypendia naukowe dla najlepszych uczniów powyższych szkół. Cieszymy się z nawiązania współpracy i wierzymy, że to dopiero początek kształcenia przyszłych pracowników branży kolejowej. W ubiegłym roku podpisaliśmy wraz z PKP Intercity S.A. list intencyjny z Politechniką Opolską, którego celem jest szeroka współpraca m.in. w zakresie organizowania i prowadzenia wspólnych spotkań, seminariów, konferencji oraz szkoleń produktowych i technicznych dla kadry naukowej i studentów uczelni; współudziału w projektach o charakterze naukowym i innowacyjnym; organizacji praktyk studenckich oraz staży; współdziałania dotyczącego ewentualnego zatrudnienia studentów i absolwentów uczelni. Wsparcie intelektualne jakie zapewni Politechnika Opolska, zapewne przyczyni się do rozwoju działu konstrukcyjno-technologicznego, który jest mózgiem naszej firmy pod względem angażowania się w najnowocześniejsze projekty, a także przyczyni się do rozwoju procesów specjalnych związanych między innymi z malowaniem czy spawaniem. Nawiązaliśmy również współpracę z Uniwersytetem Opolskim. Jesteśmy przekonani, że obustronne współdziałanie przyniesie korzyści zarówno naszej firmie jaki i uczelni. Dzięki połączeniu naszych zasobów, będziemy działać jeszcze efektywniej, przyczyniając się do rozwoju technologicznego i edukacyjnego. Z chęcią uczestniczymy w spotkaniach łączących studentów i biznes takich jak: Akademickie Targi Pracy Politechniki Opolskiej, Opoczyńskie Targi Pracy i Edukacji w Opocznie, Powiatowe Targi Pracy i Umiejętności w Końskich.

W jaki sposób PKP Intercity Remtrak dobiera swoich dostawców komponentów, aby zapewnić najwyższą jakość produktów i usług? Czy wśród nich są firmy, które można uznać za kluczowych partnerów biznesowych?

Z racji, iż bezpieczeństwo i komfort podróżnych jest dla nas priorytetem, jakość naszych usług jest oparta tylko o sprawdzone technologie, produkowane przez najlepszych producentów. Jako Spółka nie jesteśmy w stanie wykonać własnymi rękami wszystkich potrzebnych podzespołów, dlatego też korzystamy z usług licznych dostawców, a także podwykonawców. Wybór dostawców komponentów jest procesem skomplikowanym, podczas którego bierzemy pod uwagę wiele kryteriów. Dokonując wyboru podejmujemy decyzje strategiczne dla firmy od których zależy jakość naszych usług, a na koniec zadowolenie klienta tj. Spółki matki. Bierzemy pod uwagę takie czynniki jak: cena, jakość dostarczanych produktów, terminowość dostaw oraz doświadczenie w biznesie tj. ugruntowana pozycja na rynku kolejowym. W ujednoliceniu realizacji procesu zakupowego w Spółce pomaga nam platforma zakupowa eB2B, poprzez standaryzację przebiegu procesu i obiegu informacji, a tym samym usprawnienie podejmowania decyzji oraz transparentność działania procesu zakupowego. Systematycznie identyfikujemy potrzeby zakupowe, analizujemy rynek dostawców, posiadamy przegląd ofert i negocjacji, w odniesieniu do długoterminowych planów biznesowych Spółki oraz efektywności gospodarczej. Co ważne, dostawcami komponentów są dostawcy kwalifikowani przez PKP Intercity S.A. Kontrahentów, z którymi współpracujemy jest bardzo dużo. Pokazuje to, że proces naprawy wagonu pasażerskiego jest bardzo złożony, a do ukończenia całego procesu naprawy potrzebny jest wysiłek wielu osób i firm zewnętrznych, które dostarczają niezbędne technologie do tego, aby pojazd był sprawny i gwarantował należyte bezpieczeństwo.

W jaki sposób działalność PKP Intercity Remtrak wpływa na lokalne społeczności, zwłaszcza w miejscowościach, gdzie zlokalizowane są zakłady produkcyjne? Czy istnieją konkretne projekty lub inicjatywy, które wspieracie?

Spółka PKP Intercity Remtrak nie skupia się wyłącznie na świadczonych usługach. Dostrzegamy również otaczający nas świat i potrzeby mieszkańców regionów, w których działamy. Kładziemy duży nacisk na odpowiedzialność społeczną i prowadzimy szereg działań na rzecz aktywizacji załogi oraz pomocy innym. Jesteśmy sponsorem własnej drużyny i wielu lokalnych turniejów piłkarskich, biegów, pikników, dożynek oraz wielu innych inicjatyw. Jeśli chodzi o działalność charytatywną, możemy poszczycić się utworzeniem, opieką i prowadzeniem „Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża” – w siedzibie naszej firmy organizujemy cykliczne akcje krwiodawstwa we współpracy z zakładowym klubem krwiodawców. Umożliwiamy pracownikom aktywny udział w tego typu inicjatywach, promując zdrowie i funkcjonowanie w społeczności nastawionej na wzajemne wsparcie i pomoc. Jako Spółka udzieliliśmy wsparcia dla wielu imprez kulturalnych i sportowych.

Jakie cele i zadania stoją przed firmą PKP Intercity Remtrak w najbliższych latach?

Celem Spółki jest zapewnienie najwyższej jakości napraw i modernizacji pasażerskiego taboru kolejowego spełniającego standardy jakości i bezpieczeństwa. Ponadto uzyskanie statusu nowoczesnego przedsiębiorstwa oferującego kompleksowe usługi dla klienta, zapewniającego atrakcyjne warunki współpracy dla pracowników i dostawców, a także gwarantującego uzyskanie najwyższych kompetencji przez pracowników.

fb button

grab my essay banner

logo jooble