magazine top

Przedsiębiorstwo EKOFINN-POL powstało w 1991 roku. Od początku działalności specjalizuje się w produkcji, instalacji i serwisie urządzeń służących ochronie środowiska. Oferta firmy obejmuje technologie i urządzenia oraz usługi w obszarach oczyszczania ścieków, oczyszczania powietrza, odwadniania i zagospodarowania osadów. Firma dostarcza urządzenia zarówno dla sektora komunalnego jak i dla przemysłu. EKOFINN-POL gwarantuje najwyższy poziom serwisu i obsługi dostarczonych urządzeń. Zespoły serwisowe składające się z pracowników etatowych o długim stażu i wysokich kwalifikacjach technicznych obsługują łącznie około 3000 obiektów w kraju, w tym ponad 2000 stacji odwadniania i higienizacji osadu.

Specjalnie dla BusinessPL obszernych informacji na temat działalności firmy udzielił dr inż. Michał Świsłowski – Dyrektor firmy EKOFINN-POL.

EKOFINN-POL jest krajowym liderem sprzedaży technologii i urządzeń do oczyszczania ścieków, powietrza oraz przeróbki osadów komunalnych oraz przemysłowych. Czy mógłby Pan pokrótce przedstawić drogę rozwoju, jaką firma przebyła od dnia powstania do momentu, w którym się obecnie znajduje?

Początki działalności firmy sięgają lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W tamtych czasach na rynku polskim nie było zbyt wielu profesjonalnych rozwiązań dla ochrony środowiska. Można, więc powiedzieć, że wprowadzając rozwiązania systemowe dla małych jednostek osadniczych lub zagospodarowania osadów ściekowych współtworzyliśmy standardy technologiczne w branży wodno-ściekowej, które obowiązują do dnia dzisiejszego. Przez 30 lat firma stosowała zasadę zrównoważonego rozwoju wprowadzając kolejne produkty lub modyfikując te istniejące i w ten sposób wzbogacając swoją ofertę. Sukcesywnie powstawały całe działy inżynierskie zajmujące się takimi urządzeniami jak: dmuchawy, pompy próżniowe, biofiltry, przykrycia zbiorników, sitopiaskowniki, prasy do odwadnia osadów, flotatory, małe oczyszczalnie ścieków i wiele innych. Obecnie oprócz szerokich możliwości produkcyjnych w szczególności w zakresie urządzeń ze stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych firma ma doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu inwestycji, projektowaniu, wykonywaniu montaży specjalistycznych i rozruchów oraz prowadzeniu prób oraz testów technologicznych w skali pełnowymiarowej.

Firma EKOFINN-POL posiada w swoim katalogu szeroki asortyment produktów i usług związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Czy mógłby Pan omówić szczegółowo zakres działalności i aktualną ofertę firmy?

Najlepszą wizytówką naszej firmy i aktualnym biuletynem informacyjnym jest strona internetowa www.ekofinn.pl, do której zapoznania się serdecznie zapraszamy. Na podstronie www.ekofinn.pl/oferta znajdziecie Państwo działy, na które podzielona jest działalność firmy Ekofinn-Pol. Są to: Oczyszczanie Ścieków, Oczyszczanie Powietrza, Gospodarka Osadowa, Urządzenia Mechaniczne, Dmuchawy i Sprężarki oraz Technika Próżni. W dziale Oczyszczanie Ścieków są zgromadzone informacje dotyczące aktualnie dostępnych technologii mających zastosowanie w niewielkich jednostkach osadniczych (do 2000 mieszkańców). Ponieważ nie ograniczamy się do promowania jednej technologii, można dokonać wyboru z pomiędzy: złóż zraszanych (BIOCLERE®), złóż zanurzonych, złóż tarczowych oraz osadu czynnego (SBR). Dla zastosowań stricte przemysłowych proponujemy mechaniczno-chemiczną oczyszczalnię opartą na technologii flotacji (DAF). W dziale Oczyszczanie Powietrza nasi klienci mają do wyboru: biofiltrację na złożach biologicznych lub mineralnych, filtrację na złożach węgli aktywnych, systemy hybrydowe, technologię fotokatalizy oraz uzupełniającą ofertę przykryć zbiorników z zastosowaniem konstrukcji z laminatów poliestrowo-szklanych. Podobnie w dziale Gospodarki Osadowej proponujemy zarówno prasy taśmowe (MONOBELT®), jak i śrubowo-talerzowe (PST), zagęszczacze osadów (SCRUDRAIN®) oraz popularną ostatnio w Polsce metodę granulacji osadów (WILK) z uzyskaniem produktu handlowego w postaci granulatu wapnowo-osadowego. Uzupełnieniem oferty są małe urządzenia do odwadniania osadów (DRAIMAD®) oraz higienizacji osadów (MHIG). W dziale Urządzenia Mechaniczne znajdziecie Państwo wszystkie najpopularniejsze rozwiązania dla wstępnego oczyszczania ścieków na każdej oczyszczalni, czyli: sitopiaskowniki we wszelkich możliwych konfiguracjach, sita bębnowe i spiralne, płuczki piasku, praski skratek, kraty mechaniczne oraz urządzenia do mikrofiltracji. Działy Dmuchawy i Sprężarki oraz Technika Próżni są ściśle związane z ofertą firmy ROBUSCHI® z Parmy, której jesteśmy przedstawicielem i autoryzowanym serwisem w Polsce. Tutaj na uwagę zasługują najnowsze rozwiązania techniczne takie jak turbodmuchawy, sprężarki śrubowe czy wysokosprawne dmuchawy wyporowe (ROBOX LOBE).

Gdzie mają zastosowanie urządzenia oferowane przez firmę EKOFINN-POL? Kim są Państwa główni klienci?

Urządzenia oferowane przez naszą firmę stosowane są zarówno w sektorze komunalnym jak i w szeroko pojmowanym przemyśle. W sektorze komunalnym są to przeważnie nowo budowane oraz modernizowane oczyszczalnie ścieków wszelakich wielkości (z pominięciem oczyszczalni przydomowych, których nie oferujemy), w których zawsze potrzebne są urządzenia i technologie z katalogu naszych ofert. W przemyśle mają zastosowanie przede wszystkim urządzenia z działów Dmuchawy i Sprężarki i Technika Próżni jednakże coraz więcej tematów dotyczy również zastosowania naszych pras nie tylko do odwadniania osadów ściekowych, zagęszczaczy, jak również szerokiej gamy urządzeń do oczyszczania powietrza i hermetyzacji zbiorników. Zrealizowaliśmy również samodzielnie kilkanaście stacji podczyszczania ścieków przemysłowych z zastosowaniem własnych, autorskich rozwiązań technologicznych. Naszymi głównymi klientami w sektorze komunalnym są przede wszystkim duże firmy budowlane, które występują w przetargach publicznych jako generalni wykonawcy. Natomiast docelowo na etapie serwisu pogwarancyjnego i technologicznego są to Zakłady Komunalne, Oczyszczalnie Ścieków itp. W przemyśle współpracujemy bezpośrednio z właścicielami zakładów przemysłowych lub firmami je obsługującymi.

Czym charakteryzują się urządzenia tworzone przez inżynierów EKOFINN-POL?

Jak zdążyliście się Państwo zorientować z powyższego wywiadu firma Ekofinn-Pol nie ogranicza się do promowania wybranych urządzeń lub technologii. Stosujemy zasadę „szycia na miarę” naszych rozwiązań pod potrzeby klienta. I można powiedzieć, że tym właśnie charakteryzuje się cała nasza oferta. Staramy się nadążać za potrzebami rynku, za postępem technicznym i możliwościami oraz oczekiwaniami polskiego użytkownika. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba jesteśmy w stanie zmodyfikować pojedyncze urządzenie tak, aby sprostać wymaganiom klienta w konkretnej realizacji. Nie zamykamy się również na sugestie docelowych eksploatatorów i jesteśmy w stanie już na etapie rozruchu lub nawet eksploatacji tak modyfikować dostarczone urządzenia, aby jak najbardziej odpowiadały charakterze obiektu. Wiele z tych usprawnień na stałe zadomawia się w katalogu naszych rozwiązań standardowych. Długofalowo stanowi to wciąż utrzymującą się przewagę naszej firmy nad konkurencją na rynku.

Czy w niedalekiej przyszłości planują Państwo wprowadzić do oferty kolejne nowości produktowe?

Tak, w tym roku wprowadzamy nową technologię oczyszczania ścieków (złoża tarczowe) jako uzupełnienie katalogu dostępnych rozwiązań w tym zakresie. Natomiast w dziale urządzeń mechanicznych wprowadzamy kratę hakowo-taśmową, jako że tego urządzenia ewidentnie nam brakowało w ofercie. Naturalną konsekwencją wprowadzenia tego urządzenia będzie skonstruowanie tak zwanego kratopiaskownika jako alternatywy do sitopiaskowników, które od 15 lat oferujemy.

Spółka EKOFINN-POL wykonała bardzo wiele różnego typu wdrożeń w zakładach produkcyjnych. Czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów na temat najbardziej wymagających realizacji?

Z pewnością najbardziej wymagające realizacje to te, za które byliśmy samodzielnie odpowiedzialni od początku do końca. To znaczy rozpoczynające się od prób technologicznych w naszym laboratorium (przebadanie próbki ścieków pod kątem możliwości usunięcia z nich określonych zanieczyszczeń), następnie wykonanie testów technologicznych w skali półtechnicznej na obiekcie prowadzących do opracowania stosownej technologii i doboru odpowiednich urządzeń. Po przekonaniu klienta i wybraniu oferty, sporządzenie projektu technologicznego oraz wykonawczego, przeprowadzenie inwestycji i na koniec udany rozruch technologiczny. Tak powstała na przykład największa stacja flotacji w Polsce w zakładach zajmujących się produkcją bioetanolu. Użytkownik był na tyle zadowolony z naszych usług, że przy rozbudowie zakładu ponownie zwrócił się do nas o ofertę i wybrał ją jako najbardziej korzystną. Co więcej, biuro projektów, z którym współpracowaliśmy przy budowie tego zakładu w Polsce zaproponowało nam współpracę w temacie budowy fabryki bioetanolu w Stanach Zjednoczonych i również tam mieliśmy okazję dostarczać naszą linię technologiczną i wykonywać rozruch technologiczny. Z pewnością wszystkie tego typu realizacje wymagały od nas pełnego zaangażowania oraz użycia wszelkich dostępnych środków i zdobytej wcześniej wiedzy, jednakże efektem były nowe doświadczenia oraz stabilna i pewna pozycja na rynku. Tego typu przykładów mamy oczywiście dużo więcej i obecnie nie obawiamy się współpracy nawet z największymi zakładami przemysłowymi w Polsce, żeby tu wymienić chociażby grupę Orlen, Tauron, Anwil, PCC Rokita i wiele innych.

Co wyróżnia firmę EKOFINN-POL spośród innych działających w tej samej branży? Co uważacie za swoje największe atuty?

Wiele z powyższych wątków stanowi odpowiedź na to pytanie. Może, więc podsumuję te najważniejsze, a są to: elastyczność w podejściu do własnej oferty, podejście pro-klienckie do każdego tematu, ciągłe doskonalenie własnego warsztatu i rozwój techniczny urządzeń, stabilna kadra inżynierska gromadząca przez lata doświadczenia i wdrażająca rozwiązania odpowiadające aktualnym potrzebom użytkowników. Nie do przecenienia jest również działanie blisko klienta poprzez sieć profesjonalnych przedstawicieli lokalnych oraz sprawdzonych firm partnerskich.

Jak przedstawiają się aktualne możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa?

W ostatnich latach powiększyliśmy (ponad dwukrotnie) możliwości produkcyjne w zakresie elementów i zbiorników z laminatów poliestrowo-szklanych. Jesteśmy obecnie w stanie wyprodukować konstrukcje wielkogabarytowe oraz zbiorniki do rozmiarów ograniczonych jedynie poprzez ich dalszy transport. Jesteśmy również przygotowani do produkcji wszelkiego rodzaju produktów spoza branży w tym zakresie. Drugą naszą odnogą produkcyjną, którą w ostatnich latach znacznie doposażyliśmy, jeśli chodzi o maszyny i wykwalifikowany personel jest zakład konstrukcji ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Wszystkie maszyny i urządzenia (oczywiście za wyjątkiem oferty koncernu ROBUSCHI®) wykonujemy na miejscu łącznie z układami automatyki i wszelkim wyposażeniem.

Odpowiednio wyspecjalizowana kadra pracowników jest jednym z kluczowych aspektów, stanowiących o przewadze konkurencyjnej firmy i zarazem kluczem do jej sukcesu. Ile osób pracuje obecnie w firmie EKOFINN-POL? Jak przedstawia się struktura zatrudnienia?

W firmie nominalnie pracuje nie więcej niż 50 osób, jednakże łącznie z zakładami ściśle związanymi można tą liczbę rozszerzyć do około 75. Kadra inżynierska oraz zarządzająca stanowi ok. 50% zatrudnionych. Warto dodać, że trzon naszej kadry pracowniczej, a zwłaszcza inżynierskiej stanowią pracownicy o bardzo długim stażu pracy w firmie, sięgającym 20-30 lat. Średni okres zatrudnienia całej załogi wynosi zaś ok. 12 lat! Firma podzielona jest na cztery działy (w tym Serwis), na czele, których stoją kierownicy. Jeśli chodzi o lokalizację produkcji, posiadamy dwa zakłady: ten w Baninie koło Gdańska gdzie również jest główna siedziba oraz zakład laminatów-poliestrowo szklanych w Ostródzie. Serwis zlokalizowany jest w głównej mierze w centrali, jednakże dodatkowa jednostka serwisowa znajduje się na Śląsku. Za sprzedaż odpowiedzialny jest dział handlowy składający się z pięciu przedstawicieli regionalnych.

Jakość oferowanych produktów jest dla Państwa priorytetem, dlatego współpracujecie wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami. Czy są wśród nich takie firmy, które zasługują na szczególne wyróżnienie, jako najważniejsi partnerzy?

Tak to prawda. Stosujemy zasadę, że lepiej współpracować z partnerem sprawdzonym w trudnych sytuacjach niż tym chwilowo najtańszym. Dlatego trudno dobić się do nas przeróżnym hurtowniom i przedstawicielom z nową „najbardziej” korzystną ofertą na rynku. Współpraca z niektórymi naszymi partnerami sięga już prawie 30 lat. Na największe uznanie zasługują przede wszystkim partnerzy zagraniczni, a wśród nich firma Tekmofanghi® z Mediolanu oraz koncern Robuschi® z Parmy. Dzięki kooperacji z tymi firmami zrealizowaliśmy setki (jak nie tysiące) zleceń i można powiedzieć, że firmy te były motorem naszego rozwoju. Wśród kooperantów polskich na uwagę zasługują takie marki jak Wobet-Hydret (producent zbiorników z polietylenu), Nord (producent napędów) czy Siemens (sterowniki i automatyka).

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest bardzo ważnym elementem prowadzonej działalności gospodarczej. W jaki sposób angażują się Państwo lokalnie w działalność pozabranżową?

Tak, okazyjnie prowadzimy taką działalność i staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Między innymi wspomagaliśmy Ochotniczą Straż Pożarną w Baninie będąc jednym z głównych donatorów w zbiórce pieniędzy na sprzęt, w tym wóz bojowy. Współfinansowaliśmy modernizację odcinka lokalnej drogi gminnej. Wspieraliśmy finansowo imprezy w szkole podstawowej położonej przy sąsiedniej ulicy. W przypadku rekrutacji nowych pracowników, zawsze w pierwszym rzędzie dokonujemy wyboru spośród lokalnej społeczności.

Skutki pandemii COVID-19, połączone z wysoką inflacją i reperkusjami wojny w Ukrainie silnie oddziałują na prowadzoną działalność gospodarczą. Jak radzicie sobie z przeciwnościami, które co chwila atakują? Czy w tych trudnych warunkach można rozwijać firmę?

Co ciekawe plagi ostatnich lat nie wpłynęły w jakiś szczególny sposób na naszą branżę. Oczywiście pandemia COVID-19 stanowiła dla nas organizacyjne wyzwanie. Po prostu nie da się produkować urządzeń zdalnie. Również przerwane łańcuchy dostaw zmuszały nas do poszukiwania nowych dostawców nie zawsze odpowiadających naszym oczekiwaniom. Rozpoczęta w zeszłym roku wojna za naszą wschodnią granicą negatywnie zweryfikowała kilka potencjalnych kontraktów z rosyjskim partnerami. Jednakże dzisiaj z perspektywy tych kilku lat można powiedzieć, że firma nie ucierpiała na tych ogólnoświatowych zawieruchach. Co więcej wydaje się, że znowu wzmocniliśmy naszą pozycję i jeszcze bardziej uelastyczniliśmy się w stosunku do obiektywnych przeciwności na rynku.

Jak przedstawiają się plany przedsiębiorstwa na najbliższe miesiące, lata? Jakie stawiacie przed sobą wyzwania?

Ponieważ tak jak wspomniałem powyżej zawsze stosowaliśmy zasadę zrównoważonego rozwoju to nie mamy szczególnych założeń oraz nie stawiamy sobie nie wiadomo jakich wyzwań. Po prostu będziemy dalej robić to, co umiemy najlepiej, czyli dostarczać do klientów dobre urządzenia i sprawdzone rozwiązania technologiczne. Z pewnością wyzwaniem, z którym w najbliższym czasie będziemy musieli się zmierzyć to brak dopływu środków z tak zwanego Krajowego Programu Odbudowy, ale to już problem ogólnopolski, a nie tylko naszej firmy. Patrząc na dotychczasowe doświadczenia, myślę, że i z tym sobie jakoś poradzimy.

www.ekofinn.pl

fb button

grab my essay banner

logo jooble

Popularne