magazine top

Poczta Polska realizuje montaż nowego sorteraw  lubelskiej sortowni.To kolejny etap realizacji ubiegłorocznej umowy na zakup trzech nowoczesnych maszyn do automatycznego sortowania przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych). Jest to największa jednorazowa inwestycja w automatyzację procesów logistycznych od początku historii Spółki. Tylko w Lublinie Spółka na ten cel przeznacza niemal 40 mln zł netto.

7 listopada br. w lubelskiej sortowni przedstawiono zakres i stan prac w ramach adaptacji obiektu i montażu nowoczesnego sortera paczkowego. W spotkaniu udział wzięli Jan Kanthak, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, nadzorujący Pocztę Polską, Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu w MAP, szef gabinetu politycznego Prezesa Jarosława Kaczyńskiego – Michał Moskal, reprezentujący Lubelszczyznę, oraz ze strony Zarządu Poczty Polskiej, Prezes Krzysztof Falkowski i Wiceprezes Andrzej Bodziony.

– Marka Poczty Polskiej, czyli naszego narodowego operatora, powinna kojarzyć się z najwyższą jakością świadczonych usług. Dzięki projektowi Architektura Sieci Logistycznej  możliwe będzie efektywne przekształcenie posiadanej przez Spółkę infrastruktury logistycznej z listowej na paczkową, co jest odpowiedzią na zmiany obserwowane na rynku pocztowym zarówno w Polsce, jak i na świecie. Cieszę się, że jako Ministerstwo Aktywów Państwowych możemy wesprzeć Pocztę w realizacji kluczowych przedsięwzięć. W przeciwieństwie do poprzedników, jesteśmy zdeterminowani, by nasze najważniejsze narodowe Spółki rozwijać, a nie zwijać – zaznaczył Jan Kanthak, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, nadzorujący Pocztę Polską.

– Skarb Państwa jako właściciel inwestuje w rozwój infrastruktury logistycznej Poczty Polskiej. Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej kwotą 190 mln zł. To pierwsza i jakże przełomowa decyzja o takim wsparciu finansowym od momentu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną w 2009 roku. Dofinansowanie z funduszu reprywatyzacji  pozwala na modernizację i budowę centrów logistycznych oraz ich umaszynowienie. Naszym zamysłem jest wsparcie działań Poczty Polskiej, ukierunkowanych na zwiększenie niezawodności i konkurencyjności na wymagającym i zdominowanym przez zagraniczne korporacje rynku  paczkowym – podkreśla Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Montażem sortera do automatycznego rozdziału przesyłek w lubelskiej sortowni zajmuje się firma BEUMER Group Poland sp. z o.o. Maszyna typu „Cross Belt”  będzie wyposażona w podajniki ręczne, podajnik teleskopowy, strefę kodowania ręcznego, 48 ześlizgów pionowych oraz 98 ześlizgów kierunkowych. Długość całej pętli sortera wynosi 285 m, a jego wydajność operacyjna pozwoli na posortowanie 7 tys. przesyłek na godzinę.

– Jesteśmy dumni z inwestycji spółek Skarbu Państwa na Lubelszczyźnie. Modernizacja infrastruktury Poczty Polskiej to kolejny w ostatnim czasie projekt, który zwiększa potencjał innowacyjności i konkurencyjności regionu. Jestem także przekonany, że nowa inwestycja narodowego operatora pocztowego przyczyni się do stworzenia jeszcze przyjaźniejszego środowiska pracy dla mieszkańców Lublina i okolicznych miejscowości – mówi Michał Moskal, szef gabinetu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

W obiekcie logistycznym w Lublinie z końcem października, zostały zakończone zadania adaptacyjne hali operacyjnej. Obejmowały one m.in. uwolnienie powierzchni w środkowej części obiektu i przesunięcie wszystkich kolidujących instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i p.poż w nowe miejsca. Ponadto zakończono budowę nowych pomieszczeń biurowych oraz 15 nowych bram w tym 14 kurierskich. Obecnie trwają prace związane z montażem sortera. Sortownia w Lublinie to pierwszy z trzech modernizowanych obiektów Poczty Polskiej pod potrzeby instalacji sorterów.

 Rozwój infrastruktury logistycznej Poczty Polskiej jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych prowadzonych obecnie w Spółce. Konsekwentnie lokujemy środki w rozbudowę bazy infrastrukturalnej oraz zwiększamy potencjał technologiczny, przystosowując nasze obiekty do wymagań współczesnej logistyki pocztowej. Modernizacja hali w lubelskiej sortowni, to kolejny krok w kierunku nowoczesności i poprawy efektywności obsługi przesyłek dla Klientów biznesowych i indywidualnych. Usługi kurierskie i paczkowe to przyszłość, dlatego zmiany w tym obszarze traktujemy priorytetowo – mówi Krzysztof Falkowski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Sortownia w Lublinie pełni istotną rolę dla obsługi logistycznej klientów umownych, obsługując w fazie nadawczej około 5 tys. podmiotów m.in z branży e-commerce, Sektora Finansów Publicznych, sieci sprzedaży stacjonarnej. Ponadto realizuje usługę przesyłki paletowej, z której korzysta około 130 klientów. Średni dzienny wolumen palet liczy ok. 500 sztuk.

–   Realizujemy największą w dotychczasowej historii inwestycję w automatyzację procesów logistycznych. W ten sposób odpowiadamy na intensywny rozwój sektora e-commerce. Chcemy być liderem na rynku kurierskim, w ubiegłym roku wprowadziliśmy nową ofertę usługi Pocztex, a nowoczesne sortery są niezbędne do efektywnej obsługi rosnących wolumenów przesyłek – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej. 

W 2023 roku kolejne nowe sortery rozpoczną pracę w halach we Wrocławiu i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą, a w 2024 roku w drugiej sortowni w Warszawie. Będą one również stanowiły element wsparcia dla pozostałych jednostek logistycznych Poczty Polskiej. Nowe maszyny zostaną zintegrowane z systemem śledzenia przesyłek.

Instalowane sortery pozwolą na automatyczny odczyt nie tylko zestandaryzowanych etykiet adresowych, ale także przesyłek międzynarodowych, które często mają niestandardowy układ danych adresowych. Urządzenia są „szyte na miarę” i dostosowane do potrzeb użytkowych Poczty Polskiej, jak również wielkości i potencjału poszczególnych sortowni. Innowacyjność rozwiązania pozwoli na uniwersalizm i obsługę różnej wielkości przesyłek. Komponent IT stanowi integralną część tej inwestycji, zarówno systemy automatyzacji procesu odczytywania kodów, jak też integracja z innymi systemami informatycznymi Poczty.

fb button

grab my essay banner

logo jooble