magazine top

POLTRA Sp. z o.o. jest dzisiaj niekwestionowanym liderem w kompleksowym wsparciu tysięcy polskich przedsiębiorców w branży obróbki skrawaniem. Nadrzędnym celem działalności firmy z 30-letnim doświadczeniem jest pełne zrozumienie potrzeb Klienta oraz dostarczenie optymalnego rozwiązania. Współpraca z wiodącymi, globalnymi dostawcami, wysokie kompetencje personelu technicznego oraz doskonałość operacyjna przyniosły w efekcie zadowolenie kilkutysięcznego grona Klientów w kraju i za granicą oraz zbudowały sukces firmy.

Specjalnie dla BusinessPL ekskluzywnego wywiadu udzielił Pan Andrzej Ujda, Dyrektor Generalny w firmie POLTRA Sp. z o.o.

Proszę powiedzieć, jakie były początki przedsiębiorstwa POLTRA i jakie momenty były najważniejsze w historii jego rozwoju?

Poltra została założona w 1991 roku przez obecnego prezesa i właściciela, Andrzeja Urbana, który jako inżynier materiałoznawstwa dobrze znał branżę. Rozpoczynając swoją działalność w okresie przemian ustrojowych, firma powstała, jako jedno z pierwszych prywatnych przedsiębiorstw w Polsce. Pierwszym kontrahentem Poltry była czeska Carborundum Electrite, przejęta później przez austriacki Tyrolit. Działalność handlowa początkowo była prowadzona głównie na zasadzie pośrednictwa transakcyjnego. W połowie lat 90-tych XX wieku Poltra miała już swój magazyn i skład celny w Stalowej Woli. Krokiem milowym w rozwoju było uruchomienie w 2003 roku dystrybucji narzędzi skrawających koreańskiej firmy Korloy. Początkowo koreańska marka kojarzona była z niechlubną historią upadku polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Niemniej jednak klienci po wykonaniu testów i potwierdzeniu wyjątkowej wydajności i trwałości narzędzi, szybko przekonywali się do korzyści wynikających proponowanych rozwiązań. Od kilkunastu lat Poltra jest Generalnym Dystrybutorem Korloy’a w Polsce. Rosnące zainteresowanie narzędziami dystrybuowanymi przez Poltrę umożliwiło rozwój sieci sprzedaży na terenie kraju. Grupa doradców techniczno-handlowych wspierana przez ekspertów poszczególnych linii produktowych oraz zespół sterujący łańcuchem dostaw skutecznie pozyskiwała nowych klientów ze wszystkich gałęzi przemysłu. W roku 2010 oferta Poltry wzbogaciła się o nowoczesne obrabiarki CNC. Umowa na wyłączną dystrybucję podpisana z międzynarodowym koncernem Fair Friend Group (FFG) wprowadziła nową jakość w firmie i po dołączeniu do portfolio systemów mocowań Lang i oprawek Maduala, Poltra mogła oferować pełny pakiet urządzeń do obróbki ubytkowej.

Czy działalność POLTRY ogranicza się wyłącznie do dystrybucji narzędzi i maszyn?

Dystrybucja jest bardzo mocnym filarem działalności spółki, niemniej jednak oczywiście nie ograniczamy się tylko do tego obszaru. W związku z rosnącym popytem na monolityczne narzędzia skrawające, 10 lat temu właściciele i zarząd Poltry podjęli trafną decyzję o uruchomieniu produkcji w Stalowej Woli. Z perspektywy czasu widzimy jak wielką sztuką jest produkcja profesjonalnych narzędzi i jak duży postęp w ich wydajności, trwałości i koszcie całkowitym udało nam się osiągnąć. Do czasu uruchomienia komórki ds. Badań i Rozwoju, Poltra produkowała narzędzia „tak jak wszyscy”. Przełomem okazały się wnioski wynoszone z prób przeprowadzonych na zmodyfikowanych geometriach, nowych materiałach, udoskonalonych powłokach, … i jeszcze odniesione do kilkudziesięciu czynników, o których z oczywistych względów nie możemy dalej mówić. Dzisiejsze narzędzia monolityczne linii „Shark Professional Tools”, zróżnicowane dla każdego rodzaju obróbki i wymiarów, wykazują trwałość nawet kilkadziesiąt razy wyższą niż te produkowane 5-10 lat temu. Oprócz produkcji narzędzi zapewniamy również ich pełną regenerację, która w odróżnieniu od usługi ostrzenia jest pełnym przywróceniem ich funkcjonalności. Istotnym obszarem naszej działalności jest też obróbka CNC, która w głównej mierze jest poligonem doświadczalnym dla narzędzi produkowanych w Stalowej Woli oraz dla dystrybuowanych maszyn grupy FFG. W ramach oddziału prowadzimy też na naszym parku maszynowym testy wdrożeń dla kluczowych klientów oraz jednostkową produkcję ultra-precyzyjnych detali do wysoce specjalistycznych urządzeń, głównie na rynek Ameryki Północnej.

Do kogo szczególnie kierujecie swoją ofertę i co buduje przewagę konkurencyjną Poltry?

Nasi Klienci to generalnie polskie firmy zajmujące się procesami obróbki ubytkowej. Od kilku lat nie jesteśmy już tylko sprzedawcą narzędzi, ale przede wszystkim dostawcą kompleksowych rozwiązań opartych na doświadczeniu i kompetencjach naszych Pracowników. We współpracy z Klientami działamy wielopłaszczyznowo, tzn. poza odpowiedzialnościami regionalnymi, mamy również zarządzanie liniami produktowymi, łańcuchem dostaw oraz techniczne przygotowanie procesu. Celem tych zintegrowanych działań jest dostarczenie Klientowi zawsze konkurencyjnej oferty oraz zapewnienie „świętego spokoju”.

Czy dystrybucja obrabiarek jest bardziej opłacalna niż dystrybucja narzędzi?

Dystrybucja obrabiarek CNC jest niejako uzupełnieniem portfolio Poltry. Biorąc pod uwagę wysokie koszty zakupu urządzeń, konieczność utrzymywania ważniejszych modeli na składzie, działalność tzw. show-room oraz zaplecze serwisowe, nie jest to z pewnością działalność, która mogłaby istnieć samodzielnie. Większość dystrybutorów różnego rodzaju sprzętów i urządzeń na rynku kompensuje wysokie koszty dystrybucji przychodami z serwisu. W naszym przypadku niestety ten model nie działa. Uruchamiając współpracę z FFG nie przewidzieliśmy tego, że maszyny serwisowane na bieżąco przez utrzymanie ruchu u Klienta po prostu nie będą się psuły…

Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

Największym majątkiem Poltry są jej Pracownicy. I nie traktujemy tego, jako modny slogan, ale jako niezaprzeczalny fakt. To właśnie nasi Ludzie poprzez najwyższe zaangażowanie budują nieustannie pozycję i wizerunek firmy. Filarami sukcesu Poltry są jej najwyższe wartości:

  • Zaufanie – każde zobowiązanie wyrażone w formie słownej ma wartość większą niż podpisany dokument. W Poltrze nie ma miejsca ani dla pracowników, ani dla dostawców ani nawet dla klientów, którym z różnych względów nie można ufać
  • Szacunek – na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich kierunkach: Pracownik-Klient, Przełożony-Pracownik, Pracownik-Rodzina, Pracownik-Dostawca… Tutaj nie ma kompromisów
  • Kompetencje – budowane przez lata a nawet dekady, większość pracowników Poltry ma kilkunastoletni staż, a odejścia zdarzają się niezmiernie rzadko. Nowoprzyjęty personel przechodzi zawsze cykl obszernych szkoleń
  • Innowacyjność – zawsze staramy się wyprzedzać oczekiwania klientów i proponować im najnowsze rozwiązania. Dbamy też o należytą ochronę naszego know-how, a najciekawsze rozwiązania chronimy patentami.

Osiągnięcie sukcesu w biznesie nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zarządzania i wykwalifikowanego personelu. Czy może Pan opowiedzieć o Waszych modelach zarządzania?

Struktura firmy jest można powiedzieć horyzontalna. W 100-osobowej organizacji istnieją zespoły funkcjonalne odpowiedzialne za poszczególne procesy biznesowe, linie produktowe, ciągłe doskonalenie, BHP, jakość... Mamy jasno zdefiniowane role w back-office i front-office. Modele zarządzania dopasowujemy do najnowszych trendów starając się rozwijać umiejętności personelu w szerokich obszarach (multitasking). W praktykach zarządczych walczymy z tzw. „nad-procesowaniem” (overprocessing) i wiele obszarów zarządzania ustawiamy zdroworozsądkowo, aczkolwiek w sposób bezkompromisowo gwarantujący najwyższą jakość wykonywanej pracy (performance). Zdajemy sobie sprawę, że w dobie „Industry 4.0” jest miejsce tylko dla najlepiej zorganizowanych biznesów…

Oprócz aktywności biznesowej, równie ważna jest działalność employer brandingowa. Co Państwo w tym zakresie oferują swoim pracownikom?

Przede wszystkim komfort codziennej pracy, możliwości rozwoju, „smart’owe” cele, jasno zdefiniowane zadania, stabilność zatrudnienia… Warto nadmienić w tym miejscu, że mimo covid’u w Poltrze nie miały miejsca redukcje zatrudnienia czy płac, a w bieżącym roku zostały dodatkowo zatrudnione 4 osoby. Benefity czy udogodnienia typu Multi-Sport, ubezpieczenia, kawa, regularne event’y, paczki świąteczne, jubileusze, lunch-room’y, home-office traktujemy dziś jako standard. Ogromnym atutem w halach produkcyjnych jest jakość powierza, którą zapewniają, oprócz efektywnej wentylacji, systemy separacji mgły olejowej KOTON, znajdujące się w standardowej ofercie Poltry. Dzięki tym urządzeniom temperatura (22oC), czystość i zapach powietrza jest identyczna we wszystkich obiektach firmy, a drzwi między open-space i halą produkcyjną pozostają zawsze otwarte. Z pewnością trudno w to uwierzyć, niedowiarków zapraszamy o każdej porze roku, aby się osobiście przekonać.

Polska i świat walczy ze skutkami pandemii koronawirusa. Jak oceniają Państwo przyszłość branży, w której działa firma, jakie są w związku z tym plany przedsiębiorstwa?

Dzięki sprawnemu dostosowaniu się firmy do wymogów sanitarnych nie zostały odnotowane przypadki rozprzestrzeniania sią wirusa w obrębie Poltry. Pojedyncze przypadki absencji pracowników miały oczywiście miejsce, na szczęście we wszystkich przypadkach bez trwałych skutków. Styl pracy personelu komunikującego się bezpośrednio z Klientem bardzo się zmienił, niemniej jednak z powodzeniem udało się wdrożyć aplikacje telekonferencyjne i działać on-line. Spotkania osobiste należą dzisiaj do rzadkości i tylko w szczególnych przypadkach możliwe są wizyty u Klientów. W ubiegłym roku Poltra odnotowała kilkuprocentowy spadek obrotów w porównaniu do 2019, który w dzisiejszych uwarunkowaniach rynkowych można uznać za duży sukces. Dzięki pełnej dywersyfikacji bazy Klientów i obecności Poltry we wszystkich sektorach przemysłu, skutki Covid’a można powiedzieć pozostały nieodczuwalne. W bieżącym roku planowane jest osiągnięcie obrotów przekraczających poziom 2019.

POLTRA w tym roku obchodzi 30-lecie działalności. Z jakich dotychczasowych osiągnięć firmy są Państwo najbardziej dumni? Czy zamierzają Państwo świętować to wydarzenie w jakiś wyjątkowy sposób?

Zaangażowani Pracownicy, zadowoleni Klienci i wysoka pozycja Poltry na rynku – to chyba największe osiągnięcia po 30 latach działalności. Ten ważny jubileusz chcielibyśmy bardzo celebrować z naszymi Pracownikami, Klientami, Dostawcami, Sympatykami… W obecnej chwili, ze względu na wiadomą sytuację, nie możemy niestety zaplanować osobistych spotkań i niecierpliwie czekamy na sposobną chwilę. Z pewnością nawet, jeżeli nie w tym roku to w przyszłym tradycyjnie zorganizujemy obchody 30-lecia Poltry.

fb button

grab my essay banner

logo jooble