magazine top

Sanwil Polska Sp. z o.o. jest firmą, która od blisko 50-ciu lat dynamicznie rozwija swoją działalność – będąc aktualnie największym polskim producentem materiałów powlekanych PCW, PU i sztucznej skóry. Wytwarzane tkaniny wykorzystywane są m.in. w przemyśle meblarskim, samochodowym, odzieżowym, obuwniczym, medycznym. Materiały są projektowane na indywidualne wymagania klientów, a kontrola jakości odbywa się w nowoczesnych laboratoriach. Produkty spółki trafiają na krajowe oraz światowe rynki.

Obszernego wywiadu na temat działalności firmy Sanwil Polska udzielili:

  • Paweł Rachwał, Członek Zarządu,
  • Bartosz Partyka, Dyrektor Sprzedaży.

Proszę powiedzieć, jakie były początki firmy Sanwil Polska i jakie momenty były najważniejsze w historii jej rozwoju?

Budowa zakładu Sanwil rozpoczęła się w 1971 roku, a zakończyła się trzy lata później, kiedy uruchomiono pierwszą linię produkcyjną wyrobów PCW. Fabryka była wtedy przedsiębiorstwem państwowym o nazwie Zakład Wyrobów Powlekanych SANWIL. W 1982 roku zakupiono nowoczesną linie produkcyjną STORK. Kolejny ważny etap rozwoju miał miejsce w 1992 roku, kiedy to odbyło się przekształcenie państwowej firmy w spółkę akcyjną ze 100% udziałem Skarbu Państwa. W 1996 roku zakupiono kolejną linię ISOTEX, która z kolei służyła do produkcji wyrobów PU. W 1998 roku spółka zadebiutowała na giełdzie papierów wartościowych, natomiast w 2008 roku firma zmieniła swój status na Spółkę z o.o., która nieprzerwanie działa do dzisiaj.

Sanwil Polska dostarcza specjalistyczne materiały tworzone na indywidualne zamówienia. Czy mogliby Państwo przybliżyć ofertę firmy?

Sanwil Polska jest największym na polskim rynku producentem materiałów powlekanych na bazie polimerów PU i PCW. Od ponad 45 lat produkujemy materiały skóropodobne na tapicerkę meblową, medyczną, kosmetyczną, motoryzacyjną, marynistyczną, materiały odzieżowe, obuwnicze i specjalistyczne. Oferowane wyroby w zależności od potrzeb mogą posiadać specjalistyczne parametry jak m.in. niepalność, antyelektrostatyczność, czy biokompatybilność. Wszystko zależy od końcowego zastosowania, czy oczekiwań klienta. Produkty spółki trafiają na rynki krajowe oraz zagraniczne - zarówno w ramach Unii Europejskiej jak i poza nią.

Co wyróżnia Państwa ofertę na tle konkurencji?

Przewagę konkurencyjną spółka buduje oferując klientowi bezpieczeństwo zakupu, związane z powtarzalną i stabilną jakością, monitorowaną we własnych laboratoriach. Kluczowe znaczenie dla wyboru klientów ma również elastyczność w dopasowywaniu oferty materiałowej do indywidualnych potrzeb odbiorców. Pracownicy z R&D, projektują na podstawie informacji uzyskanych od klientów materiały spełniające ich indywidualne wymagania. Takie „wyprzedzenie” rynkowych standardów, pozwala pomimo relatywnie wysokich kosztów, niezmiennie przewodzić stawce krajowych producentów w tej branży.

Do jakich branż szczególnie kierujecie swoją ofertę?

Wytwarzamy produkty dla przemysłu meblowego, obuwniczego, tapicerskiego, marynistycznego. Nasze wyroby są również szeroko wykorzystywane w innych branżach, m.in. odzieżowej, medycznej i para-medycznej, kaletnictwie, motoryzacji, laminatach termoizolacyjnych.

W jakim obszarze szeroko rozumianego rynku specjalistycznych tkanin widzicie Państwo potencjał na dalszy rozwój? Czy planujecie wprowadzić do oferty nowe produkty?

Spółka posiada własny dział badawczo-rozwojowy w skład, którego wchodzą laboratoria. Podstawowym zadaniem wspomnianego działu jest inicjowanie i realizacja prac związanych z wdrażaniem nowych produktów będących odpowiedzą na aktualne zapotrzebowanie rynku. Lata doświadczenia nauczyły nas, żeby stawiać na tzw. dywersyfikację rynku, że należy się rozwijać we wszystkich kierunkach, dzięki czemu w sytuacji nagłego zachwiania w jednej branży możemy się wspierać rozwojem innej. W ostatnich latach szczególny nacisk stawiamy na bezpieczeństwo, zdrowie oraz ochronę środowiska. Rozwijamy materiały barierowe chroniące przed wirusami oraz bakteriami. Planujemy wdrożyć nowe materiały o zwiększonej ognioodporności, oraz antyelektrostatyczności. Wszystkie nowe materiały projektujemy z zachowaniem szczególnej uwagi na aspekty związane z brakiem zawartości szkodliwych substancji chemicznych. Prowadzimy projekty badawczo rozwojowe współfinansowane środkami z UE, są to projekty spójne z polityką Unijną nastawione na redukcję zużycia paliw kopalnianych w produkcji tworzyw sztucznych.

Czy mogliby Państwo opowiedzieć szerzej o działalności badawczo-rozwojowej firmy?

Nasze główne kierunki rozwoju to wysokospecjalistyczne materiały oraz ekologia. W naszym dziale badawczo-rozwojowym opracowujemy materiały o unikatowych właściwościach użytkowych oraz fizyko-mechanicznych, co potwierdzone jest licznymi badaniami oraz certyfikatami. Ten kierunek w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę sprawia, że nasze materiały konkurują z największymi światowymi graczami na rynku. Jeden z naszych ostatnich sukcesów na tej płaszczyźnie to zastosowanie naszego materiału na fotele stadionowe w sektorach VIP na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej – Katar 2022. Kolejny aspekt przyświecający naszej działalności to troska o człowieka i środowisko. Oferowane przez nas wyroby są przyjazne dla człowieka. Nasze prace badawcze idą w kierunku opracowywania wyrobów o wysokich własnościach fizykomechanicznych na bazie surowców z recyklingu i ze źródeł odnawialnych. Wszystko z dbałością o człowieka i środowisko naturalne.

Czy przemyski zakład wpisuje się w trend Przemysłu 4.0 i jest wyposażony w najnowocześniejsze technologie?

Oczywistą tendencją w zakładach produkcyjnych jest optymalizacja procesów produkcyjnych zmierzająca w kierunku eliminacji czynnika ludzkiego i rozwijanie bezobsługowej technologii 4.0. Również w Sanwil Polska Sp. z o.o. optymalizacja produkcji jest jednym z podstawowych celów. Dokonujemy modernizacji istniejącego parku maszynowego oraz inwestujemy w nowe urządzenia - tak produkcyjne, jak i badawcze służące do kontroli jakości. W ostatnich latach dokonaliśmy gruntownej modernizacji laboratoriów, które zostały wyposażone w nowe urządzenia.

Firma Sanwil Polska konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim oraz światowym rynku. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

Największym kapitałem firmy są nasi pracownicy, dlatego szczególny nacisk kładziemy na dobór kadry oraz ich systematyczny rozwój. Firma dba o to, aby zapewnić pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji. Kompetencje i zaangażowanie naszej kadry przekładają się bezpośrednio na satysfakcje naszych klientów.

Osiągnięcie sukcesu w biznesie nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zarządzania i wykwalifikowanego personelu. Ile osób zatrudnia obecnie spółka? Czy mogą Państwo opowiedzieć o kadrze specjalistów firmy Sanwil Polska?

Aktualnie zatrudniamy 107 osób. Większość z naszej kadry to pracownicy z wieloletnim doświadczeniem – często w bardzo wąskiej specjalizacji. Spółka posiada wykfalifikowaną kadrę w każdym z obszarów działalności. Inwestujemy w naszych pracowników poprzez różnego rodzaju programy szkoleniowo-edukacyjne. Oferujemy również pakiety socjalne oraz organizujemy spotkania integracyjne.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest również bardzo ważnym elementem działalności gospodarczej. W jaki sposób angażują się Państwo lokalnie w działalność poza branżową?

Współpracujemy z naszymi władzami lokalnymi, uczelniami i środowiskami naukowymi. Uczestniczymy w akcjach charytatywnych oraz sponsorujemy imprezy lokalne. Wspieramy instytucje Państwowe, którym niejednokrotnie przekazujemy nasze wyroby w formie darowizny.

Potwierdzeniem wysokiej jakości funkcjonowania firmy i oferowanych produktów są otrzymane świadectwa oraz wyróżnienia. Jakimi najważniejszymi certyfikatami, nagrodami i tytułami mogą się Państwo pochwalić?

Sanwil Polska Sp. z o.o. od wielu lat współpracuje z zewnętrznymi jednostkami certyfikującymi, dlatego nasze wyroby posiadają odpowiednie atesty. Uważam, że najważniejszy jest certyfikat, który pozwolił nam przyczynić się do waliki z epidemią COVID19. Jest to uzyskanie 6. – najwyższej klasy odporności na przenikanie wirusów według norm EN 14126/ISO 16604, uzyskaną w Instytucie Centexbel w Belgii oraz 6. klasy odporności po 10. cyklach prania lub 10. dezynfekcjach otrzymanych w Laboratorium HygCen Austria.
Ostatni rok był dla nas bardzo owocny pod względem wyróżnień. Zostaliśmy uhonorowani przez:

  • Kapitułę Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej 2020 w kategorii Najlepszy Produkt „Sanmed”,
  • Kapitułę Programu Złote Godło QI 2020 w kategorii: QI Product – Produkt Najwyższej Jakości dla Materiału Sanmed.

Otrzymaliśmy również nagrodę Dobra Firma 2020.

Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na wielu branżach. Jak epidemia Covid-19 wpłynęła na działalność Państwa firmy?

Jak wspomniano wcześniej dzięki dywersyfikacji rynku oraz działalności badawczo-rozwojowej możliwe jest szybkie reagowanie nawet na nagłe i nieprzewidziane zmiany na rynku. W roku 2020, w dobie pandemii COVID-19, spółka Sanwil podbiła rynki swoim produktem Sanmed® C460, który wykorzystywany jest do produkcji kombinezonów ochronnych dla personelu medycznego (materiał chroniący przed wirusami) oraz pozostałych służb ratowniczych, sanitarnych, pożarowych, lub innych środków ochrony osobistej. W ramach podwyższonego zapotrzebowania na materiał Sanmed® C460, Spółka prowadziła prace rozwojowe mające na celu zwiększenie efektywności produkcji poprzez wprowadzanie optymalizacji na liniach technologicznych.

Jak oceniają Państwo przyszłość branży, w której działa firma, jakie są w związku z tym plany przedsiębiorstwa na najbliższe lata?

Nasza branża staje się coraz bardziej wymagająca. Klienci oczekują wyrobów coraz bardziej zaawansowanych technologicznie z minimalnym wpływem na środowisko naturalne. W związku z tym na najbliższe lata planujemy rozwój i modernizacje linii produkcyjnych, zakup dodatkowych maszyn oraz urządzeń do laboratorium.

Sanwil Polska działa z dużymi sukcesami nieprzerwanie od 1974 roku. Proszę powiedzieć, z jakich dotychczasowych osiągnięć firmy są Państwo najbardziej dumni?

Na przestrzeni ostatnich dekad działalności i w trakcie transformacji gospodarczej Sanwil płynnie dostosowywał się do rynku pozostając niekwestionowanym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzisiejsza obecność produktów Sanwil na rynkach nie tylko Europy, ale i świata jest powodem do dumy Naszej załogi. Nasze wyroby niejednokrotnie wygrywają ze światową konkurencją, czego dowodem jest obecność naszych wyrobów m.in. na ekskluzywnych jachtach, obiektach sportowych, czy wyposażeniu placówek medycznych. Dziś Sanwil to nie tylko zakład produkcyjny, lecz solidna polska marka rozpoznawalna na całym świecie.

fb button

grab my essay banner

logo jooble