magazine top

Od momentu swojego założenia w 1992 roku, ZEC SERVICE Sp. z o.o. wyznacza standardy w branży przemysłowej i energetycznej, dynamicznie się rozwijając. Z siedzibą we Wrocławiu i oddziałami w Krakowie oraz Zielonej Górze, firma przyciąga uwagę swoją innowacyjnością i wszechstronnością. Zatrudniając około 300 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ZEC SERVICE skupia się na czterech kluczowych obszarach: kompleksowych usługach montażowych, remontowych i modernizacyjnych w sektorze energetycznym i przemysłowym; produkcji detali dla przemysłu kolejowego, koncesjonowanej sprzedaży ciepła, a także na utrzymaniu ruchu i serwisie technicznym obiektów przemysłowych. Zaangażowanie firmy w ciągłe doskonalenie, odpowiedzialne praktyki biznesowe oraz innowacyjne podejście do technologii sprawiają, że jest cenionym partnerem zarówno na polskim rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Przedstawiamy wywiad z Eugeniuszem Pelińskim, Dyrektorem Handlowym i Członkiem Zarządu ZEC SERVICE Sp. z o.o., który szczegółowo opisuje ewolucje i osiągnięcia firmy. Rozmowa odkrywa najważniejsze etapy w historii przedsiębiorstwa, włączając w to przełomowe projekty, strategie rozwoju oraz metody budowania relacji z klientami i partnerami. Pan Peliński omawia także działania ZEC SERVICE w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesowej, inicjatywy na rzecz rozwoju zawodowego pracowników oraz przyszłe plany firmy.

ZEC SERVICE Sp. z o.o. od ponad trzech dekad z sukcesem rozwija swoją działalność na rynku. Jakie wydarzenia uważa Pan za przełomowe w historii rozwoju przedsiębiorstwa?

ZEC SERVICE to spółka z bogatym doświadczeniem w realizacji specjalistycznych usług dla branży energetycznej i przemysłowej. Przez wiele lat naszej działalności zdobyliśmy uznanie partnerów biznesowych i kooperantów zarówno w kraju, jak i za granicą. Kluczowym wydarzeniem w historii spółki była zmiana układu właścicielskiego, czyli odkupienie udziałów od dotychczasowego większościowego udziałowca – firmy EDF Polska. Od tego momentu ZEC Service, z firmy działającej głównie na rynku Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich, stała się przedsiębiorstwem realizującym kontrakty na terenie całego kraju oraz za granicą. Przekształciliśmy się z organizacji skoncentrowanej na obsłudze lokalnych potrzeb w dużą firmę realizującą ambitne projekty dla wiodących korporacji. Nasz dynamiczny rozwój opiera się na profesjonalizmie i świadczeniu kompleksowych usług najwyższej jakości, co jest fundamentem naszej działalności i kluczem do budowania trwałych relacji z klientami. Wśród kamieni milowych można wymienić uczestnictwo w Programie Modernizacji Pirometalurgii KGHM Polska Miedź w Hucie Miedzi Głogów, a także prace przy budowie największego na świecie akceleratora cząstek – Wielkiego Zderzacza Hadronów dla Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Genewie. Poza wymienionymi projektami, nasze zaangażowanie w zapewnianie najwyższej jakości usług zostało potwierdzone przez liczne certyfikaty i nagrody. Jesteśmy dumni z otrzymania tak prestiżowych wyróżnień jak Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy, Dolnośląska Nagroda Gospodarcza, wielokrotny tytuł Gazeli Biznesu oraz trzykrotne Nagrody Specjalne CERN, w tym CMS Gold Award za lata 2006 i 2008 oraz CMS Crystal Award w 2014 roku. Dodatkowo, nasze osiągnięcia zostały uhonorowane Certyfikatem Partnerskiego Klubu Biznesu Wrocław, Certyfikatem Klubu Biznesu Olimpic, wyróżnieniem lider BHP w EDF Polska oraz Diamentem Forbesa. Te wyróżnienia są nie tylko dowodem uznania, ale także motywacją do dalszego doskonalenia naszej oferty, co pozwala nam nieustannie podnosić standardy w branży.

W kontekście Państwa szerokiej oferty, które usługi są kluczowe dla działalności firmy?

Nasza firma koncentruje się głównie na usługach remontowych, modernizacyjnych i montażowych w sektorze energetyki zawodowej i ciepłownictwa. Wykonujemy kompleksowe modernizacje i remonty bloków energetycznych i cieplnych, zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Do naszych klientów należą największe polskie firmy energetyczne takie jak Tauron, PGE, Termika, Veolia, a za granicą współpracujemy m.in. z Siemens i Valmet. Bierzemy również aktywny udział w realizacji nowych inwestycji przemysłowych, z największymi projektami z ostatniego roku, takimi jak budowa bloku gazowo-parowego dla PGE Ciepło – Nowa Czechnica, czy montaż linii technologicznej w fabryce baterii akumulatorowych w Radzikowicach koło Nysy dla Umicore. Istotnym działem naszej firmy jest także Oddział Produkcyjny, który zajmuje się produkcją podzespołów i detali ze stali czarnej i nierdzewnej, głównie dla branży kolejowej. Tu wśród naszych wieloletnich partnerów znajduje się jeden z liderów branży Alstom Group. Dodatkowo, od 2005 roku prowadzimy działalność związaną z obrotem ciepłem sieciowym, na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dostarczając ciepło dla kilku tysięcy indywidualnych odbiorców oraz oferując usługi serwisowe dla węzłów cieplnych i kotłowni, we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz deweloperami.

Jakie unikalne potrzeby obsługiwanych branż jesteście w stanie zaspokoić?

W naszej pracy skupiamy się na dostarczaniu rozwiązań dopasowanych do specyficznych wymagań branż, z którymi współpracujemy. Dzięki zaawansowanemu technicznemu know-how i szerokiemu zakresowi specjalizacji, jesteśmy w stanie efektywnie odpowiedzieć na wyjątkowe wyzwania naszych klientów. Nasza oferta obejmuje kompleksową realizację projektów, od modernizacji i remontów instalacji energetycznych, przez produkcję detali technicznych, aż po zaawansowane usługi montażowe i serwisowe. Specjalizujemy się również w adaptacji technologii do specyficznych potrzeb produkcji przemysłowej, zapewniając rozwiązania w zakresie mechaniki, konstrukcji, elektryki oraz izolacji. Dzięki elastycznemu podejściu i zdolności do integracji różnorodnych dyscyplin technicznych, jesteśmy w stanie realizować projekty, które nie tylko spełniają oczekiwania naszych partnerów biznesowych.

Co, według Pana zdania, przesądza o sukcesie ZEC SERVICE na wymagającym rynku usług energetycznych i przemysłowych?

Chociaż może to brzmieć jak truizm, jestem głęboko przekonany, że największą wartością naszej firmy są nasi pracownicy. Klucz do sukcesu ZEC SERVICE tkwi w profesjonalizmie i wieloletnim doświadczeniu naszej kadry. To dzięki ich wiedzy, umiejętnościom i zaangażowaniu jesteśmy w stanie nieustannie dostarczać usługi najwyższej jakości, co pozwala nam utrzymać silną pozycję na rynku.

Jakie działania podejmuje ZEC Service, aby zapewnić bezpieczeństwo i rozwój zawodowy swoich pracowników?

Skuteczność i profesjonalizm w realizacji projektów to dla nas priorytety, jednak równie ważne jest bezpieczeństwo naszych pracowników. Aby zapewnić najwyższe standardy BHP, wiele lat temu wprowadziliśmy zintegrowane działania mające na celu poprawę warunków pracy. Efektem tych działań jest program „Świadomy, Odpowiedzialny, Bezpieczny”, dzięki któremu osiągnęliśmy rekordowy okres pracy bez wypadków, przekraczający 90 miesięcy.

Biorąc pod uwagę bogate portfolio wyjątkowych realizacji, czy mógłby wskazać te projekty, które miały znaczący wpływ na rozwój firmy?

Przez trzy dekady działalności na rynku, nasza firma zrealizowała setki projektów. Na temat niektórych już nieco opowiedziałem, niemniej na szczególne wyróżnienie zasługują:

  • Budowa Huty Miedzi Głogów II w Głogowie: W ramach tego projektu zrealizowaliśmy montaż około 2.000 ton rurociągów technologicznych przeznaczonych dla szerokiej gamy mediów takich jak tlen, azot, gaz, woda chłodząca i para. Realizowaliśmy również montaż urządzeń technologicznych w głównym budynku energetycznym. Wartość kontraktu przez kilka lat osiągnęła kwotę około 200 mln PLN.
  • Budowa i modyfikacja instalacji przy Wielkim Zderzaczu Hadronów dla CERN w Genewie: Nasza firma z dumą przyczyniła się do realizacji projektu, który umożliwił odkrycie bozonu Higgsa, często nazywanego „boską cząstką”. To zadanie było dla nas szczególnie ważne i prestiżowe.
  • Projekt Umicore Battery Materials Poland (ukończony w 2023 roku): W ramach tego zadania wykonaliśmy kompleksowe prace obejmujące prefabrykację i montaż konstrukcji stalowych platform technologicznych, relokację oraz instalacje urządzeń, a także montaż rurociągów przesyłowych wraz z armaturą dla linii technologicznych.

Każdy z tych projektów nie tylko wzmocnił naszą pozycję na rynku, ale również przyczynił się do rozwoju nowych technologii i praktyk w branży.

Jak rozbudowa infrastruktury oraz inwestycje w nowoczesne technologie wpłynęły na działalność firmy?

W odpowiedzi na rosnące wymagania rynku oraz w celu skuteczniejszej współpracy z naszymi klientami, rozszerzyliśmy działalność naszej firmy poprzez otwarcie lokalnych oddziałów w Krakowie i w Zielonej Górze. Ostatnie lata przyniosły również znaczną modernizację naszego parku maszynowego w Oddziale Produkcyjnym, gdzie wprowadziliśmy nowoczesne centra obróbcze oraz laserowe urządzenia do cięcia blach. Wprowadzenie systemu zarządzania produkcją, razem z opracowanym systemem zarządzania magazynem, odpadami produkcyjnymi oraz systemem rejestrowania i analizowania czasów pracy, miało bezpośredni wpływ na optymalizację działania i poprawę ergonomii pracy w naszej spółce.

Ile osób obecnie pracuje w przedsiębiorstwie ZEC SERVICE? Czy mógłby Pan opowiedzieć o kadrze specjalistów zatrudnionych w firmie?

Nasza firma zatrudnia na umowę o pracę około 250 pracowników na etat oraz dodatkowo około 60 osób na zasadzie B2B. Aktualnie nasz zespół obejmuje 12 Kierowników Projektu, posiadających specjalizację i bogate doświadczenie w realizacji kontraktów w branży energetycznej, instalacyjnej, elektrycznej oraz budownictwa przemysłowego. Dbając o najwyższe standardy, rozwijamy i utrzymujemy skutecznie działający Dział Kontroli Jakości wraz z Nadzorem Spawalniczym, co jest kluczowe dla wszystkich naszych realizacji. Dodatkowo, nasze zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo podkreślają wdrażane i regularnie odnawiane certyfikaty ISO przez Kierownika Działu BHP i Ochrony Środowiska. Do najważniejszych należą ISO 9001 dotyczący systemu zarządzania jakością, ISO 14001 - system zarządzania środowiskiem, ISO 45001 - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz ISO 27001 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wprowadziliśmy również wewnętrzne systemy CRM oraz ERP, co zapewnia sprawne zarządzanie procesami i bezpieczeństwem informacji w naszej organizacji.

Jakie inicjatywy i programy rozwojowe ZEC Service wprowadza, aby wspierać rozwój zawodowy swoich pracowników oraz przyciągać nowe talenty?

W naszej firmie z powodzeniem opracowaliśmy i wdrożyliśmy Program Mentorski, który ma na celu rozwój umiejętności i kompetencji naszych pracowników. Dodatkowo, aktywnie pracujemy nad pozyskaniem nowych talentów poprzez oferowanie praktyk stażowych i bliską współpracę z Politechniką Wrocławską. W roku 2020 zainicjowaliśmy działanie wewnętrznej „Szkółki Spawalniczej”, mającej na celu podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników i umożliwienie im pracy w różnorodnych obszarach działalności naszej Spółki. Wsparcie to jest uzupełnione o dodatki koordynatorskie i stażowe, co stanowi dodatkową motywację i uznanie dla naszego zespołu.

Jakie kryteria muszą spełnić dostawcy, z którymi decydujecie się na współpracę? Czy mogą Państwo wskazać kluczowych partnerów, którzy mają istotny wpływ na jakość oferowanych przez firmę produktów i usług?

W naszej firmie stosujemy rozbudowany i regularnie aktualizowany system oceny dostawców i podwykonawców. Polega on na systematycznej ocenie partnerów biznesowych. Ta ocena jest aktualizowana cyklicznie. To umożliwia nam wykluczenie z procesu współpracy partnerów, którzy nie spełniają naszych wysokich standardów dotyczących terminowości dostaw i jakości usług. Dzięki temu mechanizmowi jesteśmy w stanie minimalizować ryzyko związane z potencjalnymi opóźnieniami oraz niespełnieniem wymogów jakościowych. Szukamy partnerów, którzy podzielają nasze wartości dotyczące etyki biznesowej i zrównoważonego rozwoju. Wśród naszych kluczowych partnerów znajdują się uznane firmy, których współpraca ma bezpośredni wpływ na poziom satysfakcji naszych klientów i jakość realizowanych przez nas projektów. Chociaż z przyczyn biznesowych nie możemy ujawnić konkretnych nazw, to nasza współpraca z czołowymi dostawcami w branży stanowi fundament naszego sukcesu na rynku.

W jaki sposób ZEC SERVICE angażuje się w działania CSR i odpowiada na wyzwania społeczno-środowiskowe?

ZEC SERVICE z pełnym zaangażowaniem podchodzi do działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywnie włączając się w rozwiązywanie wyzwań społecznych i środowiskowych. Nasze działania koncentrują się nie tylko na wsparciu lokalnych inicjatyw charytatywnych, ale także na długoterminowym wsparciu organizacji pożytku publicznego, zarówno poprzez pomoc finansową, jak i organizacyjną. Aktywnie współpracujemy z organizacjami humanitarnymi, zapewniając niezbędne wsparcie materialne i finansowe, co przekłada się na realną pomoc dla osób potrzebujących. Ponadto, wychodząc naprzeciw wyzwaniom środowiskowym, wdrażamy rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną i minimalizujące negatywny wpływ naszej działalności na środowisko.

Jak przedstawiają się główne cele firmy na najbliższe lata?

Głównym celem naszej spółki jest umocnienie pozycji na rynku jako partnera wiarygodnego i stabilnego. Ostatnie lata przyniosły wiele wyzwań dla globalnej gospodarki, w tym pandemię oraz zagrożenia geopolityczne związane z konfliktem w Ukrainie, a także specyficzne dla naszej branży wyzwania takie jak zmiany na rynku energii i niedobory kadrowe. Mimo tych przeciwności, skupiamy się na utrzymaniu naszego kierunku rozwoju poprzez zapewnienie doświadczonej kadry pracowniczej oraz nieustanne utrzymywanie wysokiej jakości naszych usług, szczególnie w zakresie remontów i modernizacji instalacji energetycznych oraz przemysłowych. Rozwijamy również naszą ofertę o produkcję detali i podzespołów dla sektora kolejowego oraz o wykonawstwo spawanych konstrukcji stalowych. Ambitnie podchodzimy do odbudowy naszej obecności na rynkach międzynarodowych, starając się pozyskiwać nowych klientów zainteresowanych naszymi usługami. Ponadto, niezmiennie dążymy do utrzymania i rozszerzenia bazy naszych klientów w segmencie obrotu ciepłem, tj. sprzedaży ciepła sieciowego bezpośrednio do użytkowników końcowych, co jest kluczowym elementem naszego planu biznesowego.

fb button

grab my essay banner

logo jooble