magazine top

DACPOL Sp. z o.o. od blisko 30 lat zajmuje się działalnością techniczno-handlową, produkcyjną, doradczą i usługową. Mająca siedzibę w Piasecznie firma specjalizuje się w kompleksowych dostawach podzespołów, głównie z zakresu energoelektroniki, elektroniki, automatyki przemysłowej oraz urządzeń i wyposażenia warsztatowego. Prężnie działająca spółka prowadzi również eksport podzespołów i urządzeń na rynki Europy, USA, Kanady i Dalekiego Wschodu.

Specjalnie dla BusinessPL obszernego wywiadu udzielił Pan Jacek Walczak, Dyrektor Pionu Operacyjnego w spółce DACPOL.

Proszę powiedzieć, jaka była geneza powstania przedsiębiorstwa DACPOL i jakie momenty były najważniejsze w historii jego rozwoju?

Firma DACPOL powstała w odpowiedzi na potrzeby polskiego przemysłu, który w latach przełomu gospodarczego odczuwał permanentny niedobór nowoczesnych komponentów i urządzeń. Podstawowym celem było zaoferowanie szerszej gamy produktów oraz techniczną pomoc w ich doborze. Wyzwaniem okazało się zdobycie zaufania renomowanych dostawców. Pewnym ułatwieniem były osobiste kontakty założyciela firmy Adama Sitnika oraz ciężka i systematyczna praca. Początkowo w ofercie produktowej znajdowało się kilka polskich i zagranicznych firm, a magazyn mieścił się w jednej szafie. Z biegiem lat oferta była poszerzana o kolejne grupy asortymentowe. Na stałe współpracujemy z ponad 200 producentami. Kolejnym krokiem w rozwoju firmy było powołanie działu eksportu i otwieranie kolejnych rynków zbytu. Obecnie prowadzimy sprzedaż podzespołów i urządzeń na rynki Europy oraz USA, Kanady i Dalekiego Wschodu. Sprzedaż na rynki wschodnie realizowana jest poprzez własne przedstawicielstwa na Ukrainie i Rumunii oraz sieć partnerów handlowych i dystrybutorów w Rosji, na Białorusi, Łotwie, Estonii, Litwie i Bułgarii. Uzupełniliśmy też nasze możliwości o serwis, montaż i produkcję.

Jak przedstawia się oferta firmy i strategia produktowa?

Ideą rozbudowy naszej oferty jest chęć zaspokajania potrzeb naszych klientów w sposób kompleksowy. Chcemy również pomagać naszym odbiorcom w optymalizacji kosztów związanych z logistyką i obsługą dostaw. Oferujemy możliwość utrzymywania stanów magazynowych pod potrzeby klientów. Jednym zdaniem oferujemy komponenty i urządzenia dla ENERGOELEKTRONIKI, ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, AUTOMATYKI i ENERGETYKI oraz wyposażenie warsztatowe. Zapraszam na naszą stronę internetową
www.dacpol.eu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje.

Firma DACPOL oprócz kluczowej działalności dystrybucyjnej, prowadzi również działalność doradczą, usługową i produkcyjną. Czy może Pan opowiedzieć o ww. obszarach działalności firmy?

Głównym atutem naszej firmy jest kilkudziesięcioosobowy zespół inżynierów, którzy, na co dzień doradzają naszym klientom w doborze komponentów oraz w rozwiązywaniu problemów technicznych. Dodatkowo organizujemy seminaria i szkolenia techniczne (obecnie w dobie pandemii odbywają się w postaci webinariów). Co do działalności usługowej i produkcyjnej to specjalizujemy się w:

  • naprawach i modernizacjach urządzeń i wyposażenia do grzejnictwa indukcyjnego;
  • produkcji i regeneracji wzbudników indukcyjnych;
  • projektowaniu i montażu szaf sterowniczych;
  • projektowaniu i wykonywaniu funkcjonalnych bloków mocy;
  • projektowaniu i produkcji testerów przemysłowych;
  • serwisie urządzeń techniki napędowej;
  • serwisie urządzeń przemysłowych;
  • remoncie, modernizacji, serwisie, projektowaniu oraz integracji linii produkcyjnych oraz maszyn przemysłowych.

Jesteśmy również otwarci na pomoc naszym klientom w realizacji innych zadań montażowych, serwisowych i produkcyjnych.

Do kogo szczególnie kierujecie swoją ofertę i co wyróżnia ją na tle konkurencji?

Tak jak wspomniałem wcześniej głównym wyróżnikiem jest szerokość oferty, co umożliwia kompleksową obsługę oraz możliwość doradzania klientom. Głównymi odbiorcami oferowanych przez naszą spółkę wyrobów są firmy techniczne zajmujące się produkcją urządzeń, linii produkcyjnych, napędów prądu stałego i zmiennego, spawarek i zgrzewarek, układów urządzeń zasilających, urządzeń dla trakcji kolejowej i tramwajowej, układów dla pojazdów samochodowych, sprzętu gospodarstwa domowego, szeroko pojęta branża automatyki przemysłowej oraz energetyk, instytuty naukowo-badawcze, służby zajmujące się utrzymaniem i serwisem linii produkcyjnych, firmy serwisowe, placówki handlowe.

W jakich obszarach rynku widzą Państwo potencjał na dalszy rozwój i planują wprowadzić nowe produkty?

Cały czas pracujemy nad poszerzaniem naszej oferty. Główne kierunki podpowiadają nam zarówno nasi klienci w czasie licznych spotkań i konsultacji oraz nasi dostawcy wprowadzający nowe rozwiązania. Całość zespalają nasi inżynierowie.

Spółka reprezentuje ponad 200 światowych i lokalnych producentów podzespołów oraz urządzeń. Jakimi kryteriami kierują się Państwo w wyborze nowych kontrahentów?

Branża przemysłowa jest bardzo wymagająca – tu nie liczą się promocje i chwyty marketingowe. Podstawowym kryterium wyboru naszych dostawców jest jakość produktów, stabilność i innowacyjność. Zanim zaczniemy oferować wyroby nowego dostawcy poddajemy go weryfikacji, poznajemy produkty oraz ich zastosowania, przechodzimy szkolenia. Często wspólnie z naszymi klientami testujemy i oceniamy próbki. Cyklicznie dokonujemy również oceny naszych dostawców. W czasie pandemii bardzo ważnym parametrem jest ciągłość dostaw.

Firma DACPOL jest jednym z najszybciej rozwijających się dystrybutorów komponentów elektronicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

Zdecydowanie najważniejszym zasobem DACPOL-u jest doświadczony i zgrany zespół pracowników, szeroka oferta produktowa oraz budowane przez lata relacje z naszymi dostawcami i klientami.

Tak jak Pan wcześniej wspominał, osiągnięcie sukcesu firmy nie byłoby możliwe bez wykwalifikowanego personelu.

Pracownicy przez duże „P” to podstawa naszego sukcesu. Duża grupa to specjaliści z ogromną wiedzą i doświadczeniem w swojej dziedzinie potwierdzone latami współpracy z różnorodnymi klientami. Pozwala to na wykorzystywanie różnych doświadczeń przy rozwiązywaniu kolejnych zadań. Obserwując branżę widzimy, że w naszej firmie mamy stosunkowo małą rotację kadry, co potwierdza, że możliwości, które oferujemy pozwalają rozwijać się naszym pracownikom. Chętnie rozpoczynamy współpracę z potencjalnymi kandydatami już na etapie studiów w ramach praktyk czy staży. Staramy się podchodzić do zatrudnienia w sposób elastyczny, np. na stale współpracują z nami studenci ostatnich lat studiów, mimo, że mogą poświęcić na pracę tylko 2 lub 3 dni w tygodniu. To, co jest atutem dla naszych pracowników to ciągła z jednej strony możliwość, a z drugiej konieczność poszerzania wiedzy technicznej na licznych szkoleniach produktowych oraz codzienny kontakt z klientami i producentami. Chcąc zaspokajać potrzeby naszej kadry oferujemy różne benefity: nowoczesne biuro w dobrej lokalizacji, podnoszenie kwalifikacji (kursy, szkolenia, konferencje, krajowe i zagraniczne targi branżowe), opieka medyczna, pakiet sportowy, ubezpieczenie grupowe, możliwość korzystania z mieszkania służbowego, dofinansowanie do nauki j. angielskiego, dofinansowanie do posiłków, bilety na wydarzenia kulturalne, ogólnofirmowe spotkania integracyjne oraz dostęp do firmowej biblioteki.

Jakość oferowanych produktów to dla Państwa priorytet, dlatego współpracujecie wyłącznie ze sprawdzonymi i renomowanymi dostawcami. Czy chcieliby Państwo szczególnie wyróżnić któreś firmy – Państwa najważniejszych partnerów?

Wszyscy nasi dostawcy są dla nas i dla naszych klientów bardzo ważni. Dzięki wysokiej jakości produktów możemy zaspokajać potrzeby klientów, co jest naszym podstawowym zadaniem.

DACPOL systematycznie inwestuje w swój rozwój. Jakie najważniejsze inwestycje związane z rozwojem przedsiębiorstwa miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat?

Większość wypracowanych zysków jest reinwestowana w rozwój firmy. Dwa i pół roku temu uruchomiliśmy nowy budynek biurowy i magazyn wysokiego składowania, który umożliwia nam poszerzanie oferty produktowej oraz zapewnia możliwość sprawnej obsługi logistycznej. Powiększenie stanów magazynowych o kolejne grupy produktowe to kolejna inwestycja. Myślimy również o otaczającym nas środowisku. W 2020 roku wybudowaliśmy na własne potrzeby instalację fotowoltaiczną. Obecnie, nowo powstała instalacja zaspokaja dużą część naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Pozwala nam ona również redukować emisję szkodliwego CO2 wydzielanego do atmosfery. Poddaliśmy gruntownej modernizacji dwa budynki serwisowo-produkcyjne, co otworzyło nowe możliwości dla naszych klientów. Inwestując w infrastrukturę poprawiamy warunki pracy, co sprzyja większej efektywności.

Polska i świat walczy obecnie ze skutkami pandemii koronawirusa. Jak oceniają Państwo przyszłość branży, w której działa firma, jakie są w związku z tym plany przedsiębiorstwa?

Ostatnie kilkanaście miesięcy to nieplanowana konieczność dostosowania się do nowych warunków związanych z panującą epidemią. W pierwszej kolejności musieliśmy zabezpieczyć naszych pracowników i ciągłość działania firmy. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu udało się nam do tej pory zachować pełna ciągłość działania. Drugi aspekt to ciągły kontakt z dostawcami w celu zapewnienia realizacji zamówień. Głównym problemem, który odczuwamy to konieczność znacznego ograniczenia kontaktów osobistych zarówno z klientami jak i dostawcami. Brak wizyt, targów, seminariów i szkoleń utrudnia budowanie relacji, co było i jest dla nas najważniejsze. Przestawiliśmy się na kontakt zdalny, zmodyfikowaliśmy nasz serwis internetowy www.dacpol.eu. Jednak cały czas czegoś nam brakuje. Dlatego z tęsknotą wypatrujemy zakończenia pandemii i powrotu do kontaktów osobistych. Co do naszej branży to na pewno będą zachodziły korekty w funkcjonowaniu mające na celu zapewnienie ciągłości dostaw komponentów. Naszą odpowiedzią na to wyzwanie jest większy magazyn produktów i lepsza koordynacja dostaw z producentami. Czekamy również na odblokowanie inwestycji, które ze względu na niepewność jutra zostały wstrzymane.

Oprócz aktywności biznesowej, równie ważna jest działalność prospołeczna. Czy angażują się Państwo w działalność poza branżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

Podejmujemy szereg inicjatyw prospołecznych. Część z nich jest cykliczna, część jednorazowa wynikająca z doraźnej potrzeby. Bardzo nas cieszą inicjatywy podejmowane oddolnie przez pracowników, w które może włączać się również firma. Przykładowo są to działania pomocowe takie jak np.: Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wspieramy również artystów przy realizacji ich pasji. W roku 2020 przyłączyliśmy się do wykonania zadania w ramach charytatywnej akcji #GaszynChallenge. Podjęliśmy wyzwanie i wspólnie „pompowaliśmy” na medal dla Bartka Gwiazdy z Secemina! Dodatkowo każdy z licznego grona uczestników zasilił budżet zbiórki przeznaczony na leczenie ciężko chorego chłopca! Pod koniec roku, dzięki inicjatywie i ogromnemu zaangażowaniu całej firmy DACPOL, udało nam się dostarczyć noworodkom i niemowlętom tymczasowo przebywającym w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku pokaźną ilość rzeczy pierwszej potrzeby oraz zabawek niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Wraz z początkiem pandemii Covid-19 DACPOL przy współpracy z lokalnym wydawnictwem Przeglądem Piaseczyńskim przekazaliśmy Szpitalowi św. Anny w Piasecznie przyłbice ochronne dla personelu medycznego. Z początkiem 2020 roku, wspólnymi siłami wspomogliśmy nowo powstałą bibliotekę w Szkole Podstawowej numer 4, mieszczącą się w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie. Po realizacji akcji miło jest usłyszeć jak ktoś na korytarzu przyzna, że Fajnie jest pomagać! Od wielu lat tradycją firmy DACPOL jest celebrowanie Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia wspólnie z pracownikami i ich rodzinami. Jednakże z powodu wymagającej sytuacji epidemiologicznej tradycyjna forma spotkania niebyła możliwa. Postanowiliśmy zorganizować wydarzenie dla najmłodszych w formie Mobilnych Mikołajek – czyli wręczenie upominków świątecznych przez okno samochodu. W bezpieczny sposób udało się dostarczyć najmłodszym choć trochę świątecznej atmosfery i miłych wspomnień. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła radość i bezcenny uśmiech na twarzach najmłodszych oraz ich rodziców.

Potwierdzeniem wysokiej jakości funkcjonowania firmy i oferowanych produktów są otrzymane świadectwa oraz wyróżnienia. Jakimi certyfikatami, nagrodami i tytułami mogą się Państwo pochwalić?

Od wielu lat zwracamy baczną uwagę na jakość naszych działań, w tym celu w 2007 roku opracowaliśmy i wdrożyliśmy system zarządzania jakością wg normy ISO 9001. W 2019 odnowiliśmy system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015-10. Podstawową nagrodą jest dla nas zadowolenie naszych klientów i ciągle powiększająca się grupa stałych odbiorców. Cieszą nas również wyróżnienia, które otrzymujemy. W ciągu ostatniego dziesięciolecia DACPOL wielokrotnie był umieszczany przez dziennik Puls Biznesu na liście „Gazel Biznesu”. Podobnie otrzymujemy wyróżnienia „Diamenty Forbesa” przyznawane przez miesięcznik Forbes oraz znajdujemy się na prestiżowej liście Forbesa, „Najcenniejsze firmy rodzinne”. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w ramach programu „Dobra Firma” wyróżnił nas prestiżową główną nagrodą dla średnich i dużych przedsiębiorstw na Mazowszu w kategorii: Najbardziej Efektywna Firma.

DACPOL to firma z wieloletnim doświadczeniem, która zdołała wiele osiągnąć na polskim oraz zagranicznym rynku komponentów elektronicznych. Z czego są Państwo najbardziej dumni?

Ostatni nietypowy pandemiczny rok zmusza wszystkich do innego spojrzenia i refleksji. Inaczej oceniamy przeszłość i inaczej patrzymy w przyszłość. Jestem przekonany, że głównym sukcesem firmy DACPOL są nasi zadowoleni klienci, duża grupa sprawdzonych dostawców oraz zespół pracowników, z którymi codziennie możemy rozwijać naszą firmę. To są mocne fundamenty, które pozwalają optymistyczne patrzeć w przyszłość.

fb button

grab my essay banner

logo jooble