magazine top

Poczta Polska rozpoczyna jedną z najważniejszych inwestycji na przestrzeni ostatnich lat. Właśnie uruchomiono postępowanie na zakup 3 nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych maszyn sortujących. Maszyny pozwolą na efektywne sortowanie rosnącego wolumenu paczek. W ramach realizacji nowej strategii, Poczta Polska planuje przeznaczyć aż 1,2 mld zł na inwestycje w zakresie automatyzacji, cyfryzacji i rozbudowy architektury swojej sieci logistycznej.

Nowoczesne sortery posłużą do opracowania przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych) w sortowniach we Wrocławiu, Lisim Ogonie (pod Bydgoszczą) i Lublinie. Automatyzacja Poczty Polskiej jest jednym z kluczowych działań, zaplanowanych i ujętych w strategii Spółki na lata 2021–2023. W celu optymalizacji procesów logistycznych i rozwoju usług na rynku KEP, a także dostosowania procesów do rosnących oczekiwań klientów, Spółka inwestuje w nowoczesny park maszynowy.   

Poczta Polska rozwija swoją architekturę logistyczną. Spółka właśnie przystąpiła do wdrażania zmian strategicznych, które od kilkunastu lat były w Poczcie wyłącznie planowane, a teraz wymagają skutecznego wdrożenia – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej i dodaje – Rynek kurierski się zmienia. To jeden z trzech, oprócz logistyki i cyfryzacji, głównych obszarów strategicznych, w jakich chcemy się dalej intensywnie rozwijać i które, zgodnie z przyjętą Strategią do roku 2023, stanowią dla nas priorytet ściśle związany z nowymi inwestycjami. Od początku pandemii rozwój e-commerce skokowo przyspieszył i Poczta również przyspiesza swoje inwestycje, w myśl naszego hasła, że: „Świat się zmienia, a Poczta razem z nim”. Zakup nowych maszyn sortujących pozwoli na efektywniejsze obsługiwanie rosnących wolumenów przesyłek kurierskich. Naszym celem jest Poczta nowoczesna i efektywna, która spełnia oczekiwania swoich klientów. 

Nowe, w pełni zautomatyzowane maszyny do opracowywania przesyłek KEP, wyłonione w ramach ogłoszonego właśnie postępowania zakupowego, zasilą sieć logistyczną Poczty Polskiej. Wydajność nowych sorterów zaplanowano na poziomie od 8 do 11 tys. przesyłek na godzinę. 

Poczta Polska planuje, że pierwsza maszyna sortująca zostanie oddana do użytku jeszcze w 2022 roku we Wrocławiu – który obsługuje przesyłki przychodzące i wychodzące w ramach obszaru Dolnego Śląska. Sorter ma posiadać 190 tzw. ześlizgów dla przesyłek będących precyzyjnie rozdzielanych do poziomu punktów oddawczych i rejonów doręczeń.

W 2023 roku kolejne nowe sortery rozpoczną pracę w sortowni w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą (odpowiedzialnej za obsługę województwa kujawsko-pomorskiego) i sortowni w Lublinie (opracowującej przesyłki ze wschodniej części kraju, a także paczki transportowane koleją z Chin do Polski). Sorter w Lisim Ogonie będzie rozdzielał przesyłki dzięki 159 ześlizgom. Z kolei maszyna zaplanowana dla centrum logistycznego w Lublinie będzie dysponowała aż 178 ześlizgami. 

Powyższe sortery będą jednymi z najnowocześniejszych na rynku. Będą stanowiły także element wsparcia dla pozostałych obszarów (regionów).

Dążymy do tego, aby Poczta Polska Poczta stała się jeszcze nowocześniejsza, zarówno pod względem procesów i procedur operacyjnych, jak i posiadanej infrastruktury oraz parku maszynowego. Dzięki inwestycjom automatyzującym pracę, a w szczególności wspierającym procesy logistyczne, zwiększymy wolumen przesyłek opracowywanych automatycznie, gwarantując klientom jakość w zakresie terminowości, której obecnie oczekują – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.  

Nowe inwestycje przełożą się również na ergonomię i poprawę organizacji pracy w ramach poszczególnych sortowni poprzez zmianę sposobu realizacji procesu rozdziału przesyłek z obecnie wykonywanego przez pracowników na maszynowy. Kolejnym działaniem Poczty Polskiej, w ramach automatyzacji procesów logistycznych, będzie zakup sortera dla nowej sortowni WER Warszawa 2, którą Spółka planuje uruchomić w ramach Strategicznego Projektu Automatyzacji Sieci Logistycznej.  

Inwestycje Poczty Polskiej są m.in. odpowiedzią na systematycznie rozwijający się sektor e-commerce, który znacznie zwiększył swój udział w całym rynku zakupowym, realizowanym zarówno przez duże, jak i mniejsze podmioty. 

Jeszcze w tym roku Spółka zamierza przeznaczyć 400 mln zł na inwestycje m.in. w automaty paczkowe, cyfryzację, logistykę i automatyzację procesów.

fb button

grab my essay banner

logo jooble