magazine top

Menard Sp. z o.o. to ekspert w kompleksowym rozwiązywaniu problemów geotechnicznych związanych ze wzmacnianiem podłoża gruntowego. Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o sieć oddziałów i biur regionalnych rozmieszczonych w całej Polsce. Menard należy do grupy Soletanche Freyssinet wchodzącej w skład konsorcjum Vinci.

Specjalnie dla BusinessPL obszernego wywiadu udzielił Pan Norbert Kurek – Z-ca Dyrektora Generalnego Menard Sp. z o.o., Dyrektor Oddziału Centrum.

Proszę powiedzieć, jakie były początki przedsiębiorstwa Menard i jakie momenty były najważniejsze w historii jego rozwoju w Polsce?

Historia Menard na rynku w Polsce sięga 2004 roku, kiedy to na podstawie obserwacji rynku przez firmę Freyssinet Polska zauważono pierwsze symptomy świadczące o dużym potencjale w zakresie wzmacniania słabonośnego podłoża gruntowego. W tamtym okresie był to jeszcze rynek bardzo niedojrzały o małej konkurencyjności oraz niskim rozwoju technologii. Przez kolejne dwa lata Menard rozwijał się na rynku polskim pod skrzydłami w/w firmy Freyssinet Polska i dyrektora Jakuba Saloni. Rok 2006 był przełomowy, ponieważ po wcześniejszych sukcesach, gdzie pozyskano i zrealizowano pierwsze projekty, podjęto decyzję o założeniu samodzielnej spółki Menard, która będzie mogła przyspieszyć rozwój budując własną pozycję rynkową, jako eksperta technologii wzmacniania słabonośnego podłoża gruntowego. W ponad czternastoletniej historii Menard w Polsce mamy kilka momentów kluczowych, które można podzielić na dwie grupy, tj. pozyskanie dużych projektów oraz organiczny rozwój organizacji. Jeżeli chodzi o duże projekty to na pewno należy zaliczyć do nich pozyskanie budowy południowej obwodnicy Gdańska (2010r.) dla obecnej firmy Porr, budowa drogi ekspresowej S-8 Walichnowy-Wrocław (2012 r.) na zlecenie Budimex oraz PRDiM Sp. z o.o., budowa drogi krajowej S-19 na odcinku Rzeszów - Kielanówka (2014 r.) w konsorcjum geotechnicznym: Menard - Eurovia - Soletanche (lider: Menard Polska) czy budowa drogi krajowej S-7 na odcinku Gdańsk - Elbląg (2016 r.) w konsorcjum z firmą Keller Polska (50%/50%) na zlecenie Budimex oraz Metrostav. W odniesieniu do wzrostu organicznego firmy Menard to należy zaliczyć powstanie oddziałów w Gdańsku oraz w Krakowie w 2011 roku, jak również w późniejszym okresie rozwój biur regionalnych w Poznaniu (2014 r.) oraz Szczecinie i Wrocławiu (2016 r.). To pozwoliło firmie zbudować samowystarczalne, interdyscyplinarne zespoły, które działając regionalnie były i są bardzo blisko klienta. Menard w Polsce dysponuje zespołem projektantów i specjalistów wykonawstwa, którzy poprzez wieloletnie działania na naszym rynku urośli do rangi ekspertów w zakresie wzmacniania słabonośnego podłoża gruntowego.

Menard oferuje specjalistyczne usługi geotechniczne w zakresie projektowania, wykonawstwa, kontroli eksperckiej oraz konsultacji geotechnicznych, które dotyczą wzmacniania podłoża gruntowego. Czy może Pan opowiedzieć o działalności firmy? Do kogo szczególnie kierujecie swoje usługi i co wyróżnia Państwa ofertę na tle konkurencji?

Menard to sześćdziesiąt lat historii i tyle samo lat doświadczeń zebranych z całego świata. W Polsce od samego początku działamy na terytorium całego kraju skupiając się na kliencie B2B jak również B2C. Pozycjonujemy się jako firma z innowacyjnym podejściem do rozwiązywania problemów naszych klientów w zakresie szeroko rozumianej geotechniki. Działając bardzo lokalnie chcemy być bardzo blisko każdego klienta niezależnie od wielkości projektu czy samego klienta. Rozwijamy i promujemy w organizacji podejście „small is beautiful” co oznacza, że realizacja małych projektów jest kluczowa w budowaniu siatki kontaktów oraz relacji z kontrahentami na rynku lokalnym, a co w perspektywie długoterminowej przełoży się na większe kontrakty lub dużą ilość małych projektów. Posiadamy własne zasoby sprzętowe, które są na miejscu w Polsce i nie mówię tylko o własnym osprzęcie do poszczególnych technologii, ale również o jednostkach głównych. Daje to bardzo dużą elastyczność otwierając również drzwi do kolejnych innowacji technologicznych, a przez to obecnie jesteśmy w stanie zaprojektować oraz wykonać potencjalnemu klientowi wzmocnienie podłoża wykorzystując kilkanaście technologii oraz różnych ich modyfikacji. To powoduje, że nasze rozwiązanie może być skrojone pod praktycznie każdy projekt i każdego klienta. Tak jak wspominałem wcześniej kierujemy ofertę do Klienta B2B i B2C z różnych segmentów, którzy mają potrzebę rozwiązania problemu związanego z posadowieniem obiektu budowalnego w słabych warunkach gruntowych. Są to generalni wykonawcy, inwestorzy, którzy potrzebują konsultacji o możliwościach oraz kosztach posadowienia planowanej inwestycji przed podjęciem decyzji o zakupie działki jak również na etapie projektowania oraz architekci i projektanci, którzy potrzebują konsultacji na etapie projektowania. W zależności od potrzeb oferujemy usługi projektowania, fizycznego wykonania wzmocnienia lub tak jak bardzo często się dzieje odpowiadamy całościowo za optymalne rozwiązania projektowe pod względem kosztów, czasu, bezpieczeństwa wraz z usługą wykonania oraz wzięcia pełnej odpowiedzialności za ryzyka geotechniczne. Na tle konkurencji wyróżnia nas elastyczność, otwartość oraz wysokie kompetencje techniczne. Rynek potrzeb klienta zmienia się bardzo szybko, dlatego my również ciągle sami się zmieniamy, a innowacja jest częścią naszej pracy. Promujemy postawę „out of the box” w podejściu do potrzeb klienta, co sprawia, że potrafimy słuchać i jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie naszych partnerów. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te potrzeby w sposób precyzyjny stosując kombinacje różnych technologii i wykorzystując charakterystykę gruntu w sposób maksymalny, ale nadal bezpieczny. Jest to oczywiście możliwe dzięki zbudowaniu oraz rozwijaniu zespołu ekspertów, którzy maja szeroką wiedzę i bardzo duże doświadczenie w rozumieniu zagadnień związanych z parametryzacją gruntu, mechaniką gruntów, fundamentowaniem oraz numeryką. Nasi eksperci nigdy nie patrzą tylko na jeden odcinek robót, lecz realizują go, patrząc na dobro całego procesu inwestycyjnego, tj. od momentu zrodzenia się koncepcji, poprzez badania gruntu, przygotowanie projektu oraz proces uzyskania pozwolenia na budowę, aż po realizację inwestycji i okres gwarancji.

Sposób prowadzenia działalności Państwa firmy ma charakter kompleksowy, a rozwiązania firmy bazują na najnowocześniejszych technologiach, Czy może Pan powiedzieć kilka słów o technicznym potencjale firmy?

Menard w portfolio ma kilkanaście technologii, które wykorzystuje w podstawowej działalności. Posiadamy 17 dużych (palownice, dźwigi) oraz 10 mniejszych (koparki i inne podwozia) jednostek samojezdnych, które umożliwiają instalacje osprzętu do różnego rodzaju technologii wzmacniania podłoża gruntowego. Duża ilość sprzętu różnych wielkości jest podstawowym elementem elastyczności, który pozwala do każdego klienta podchodzić indywidualnie i przygotować rozwiązanie całościowe, które będzie kosztowo efektywne nie tylko z punktu widzenia Menard i jego zakresu, ale również klienta i całego zakresu projektu.

Menard cieszy się bardzo dobrą renomą na rynku, czego dowodem są liczne referencje oraz ilość obsługiwanych kontraktów. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

Strategicznym potencjałem Menard oraz kluczem naszego sukcesu są nasi pracownicy z każdego szczebla i działu naszej organizacji. Kadra inżynierska jest stosunkowo młoda a jednocześnie wysoko wykwalifikowana i z bagażem wielu doświadczeń, które nabyli realizując średnio ponad sto dwadzieścia projektów każdego roku w przeciągu kilku ostatnich lat. Wielu inżynierów jak i inżynierek rozpoczęło przygodę z Menard będąc jeszcze na studiach i już rozwijali się w zagadnieniach technicznych, jak również geotechnicznych dochodząc do poziomu eksperta. Nasi projektanci doceniani są na rynku krajowym, jak również światowym, czego potwierdzeniem może być ich udział w różnych grupach tworzących podwaliny standardów jak i same standardy w zakresie szeroko rozumianej geotechniki, czy publikacje w renomowanych czasopismach naukowych. Nasi eksperci rozwijają się nie tylko pod względem technicznym uzyskując specjalizację geotechniczną czy uprawienia rzeczoznawcy budowlanego w zakresie geotechniki, ale również naukowo zdobywając stopień naukowy doktora nauk technicznych. Szerokie możliwości rozwoju, które oferuje Menard powodują, że kształcimy i rozwijamy osoby interdyscyplinarne, które czują i bardzo dobrze rozumieją zachowanie współpracy ośrodka gruntowego z konstrukcją.

Osiągnięcie sukcesu w biznesie nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zarządzania. Jak przedstawia się schemat organizacyjny firmy Menard?

Wraz z rozwojem i skalowaniem organizacji zmieniał się sposób zarzadzania. Budując firmę, która ma być konkurencyjna na rynku zaszczepiliśmy kulturę organizacyjną, która pozwala szybko reagować na zmiany rynkowe, wpływa na kreatywność czy pracę w środowisku innowacyjnym gdzie w dużej mierze odpowiedź na potrzebę klienta wymaga pomysłowości i szybkości podejmowania decyzji. Promujemy układ poziomy organizacji bez nadmiernego rozbudowania struktur w pionie, który umożliwia budowę i rozwijanie kultury pracy zespołowej. Mocno stawiamy na swobodę działania naszych pracowników dając im indywidualne pełnomocnictwa do podejmowania samodzielnych decyzji oraz wzięcia za nie odpowiedzialności. To sprawia, że każdy członek naszego zespołu może rozwijać własne aspiracje w zakresie rozwoju kompetencji zarzadzania operacyjnego, a jednocześnie realizować cele poszczególnych działów jak i całej firmy.

Jakość realizowanych projektów to dla Państwa priorytet, dlatego współpracujecie wyłącznie ze sprawdzonymi kooperantami. Czy chcieliby Państwo szczególnie wyróżnić któreś firmy – Państwa najważniejszych partnerów?

Każdy z partnerów jest dla nas ważny i nie hierarchizujemy ich na lepszych - gorszych czy ważniejszych - mniej ważnych. Współpraca partnerska opiera się na zaufaniu i wybierając partnerów stawiamy na jakość, która jest zgodna z potrzebami oraz wymaganiami naszego klienta. Jakość usługi, którą wykonujemy zależna jest od wielu elementów. Jednym z nich jest dokumentacja geotechniczna badań podłoża. Jeżeli mamy zaproponować optymalne rozwiązanie to podstawowym elementem jest rozpoznanie gruntu, który chcemy wzmacniać. Niestety nasi klienci często nie łączą tych dwóch faktów, dlatego od samego początku działania firmy w Polsce próbujemy podnosić świadomość naszych klientów zarówno inwestorów jak również projektantów w kwestii jakości badań podłoża gruntowego. To również spowodowało, że w zeszłym roku rozpoczęliśmy dodatkową działalność poprzez spółkę Remea związaną ze świadczeniem usług w zakresie badań i remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego.

Jak oceniają Państwo przyszłość branży, w której działa firma, jakie są w związku z tym plany przedsiębiorstwa?

Menard działa głównie, jako podwykonawca świadczący usługi w zakresie wzmacniania słabonośnego podłoża gruntowego w szeroko rozumianym sektorze budownictwa, co powoduje, że zmiany i turbulencje na tym rynku w mniejszym lub większym stopniu mogą również mieć wpływ na naszą działalność. Duża część projektów, które realizujemy przez ostatnie lata związana jest z wykonywaniem zamówień publicznych w zakresie budowy dróg oraz linii kolejowych. Patrząc na sytuację geopolityczną, plany inwestycyjne rządu, możliwości pozyskania znacznego finansowania z poziomu Unii Europejskiej – uważamy, że w krótkim i średnim czasookresie inwestycje publiczne w sektorze budownictwa oraz energetyki będą motorem napędowym gospodarki, a to powoduje, że firmy geotechniczne będą mogły dalej realizować z powodzeniem swoje strategie rozwojowe. Menard w celu minimalizacji ryzyka związanego z ewentualnym zatrzymaniem inwestycji publicznych od kilku lat rozwija strategię opartą o dywersyfikację i coraz to większe zaangażowanie w pracę z klientem prywatnym, które niweluje wpływ projektów realizowanych dla klienta publicznego na globalny stan naszej firmy.

Oprócz aktywności biznesowej, równie ważna jest działalność employer brandingowa. Co oferują Państwo swoim Pracownikom?

Tak jak wcześniej wspomniałem strategicznym potencjałem Menard oraz kluczem naszego sukcesu są nasi pracownicy, a to powoduje, że chcemy żeby byli z nami jak najdłużej. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom wewnętrznego employer brandingu poprawiamy warunki pracy i proponujemy dodatkowe świadczenia pieniężne oraz niepieniężne, które pośrednio mogą wpływać na ich wewnętrzną motywację, efektywność, elastyczność i innowacyjność. Wyznajemy zasadę, że jeżeli firma jako cały zespół osiąga stawiane cele biznesowe i finansowe to staramy się tym z naszymi pracownikami dzielić poprzez dodatkowe nagrody. Menard należy do międzynarodowego koncernu budowalnego Vinci, który dodatkowo wprowadził system możliwości nabywania akcji firmy na bardzo atrakcyjnych warunkach, co z punktu widzenia naszych pracowników jest motywujące do współpracy długoterminowej i osiągania celów, które budują wartość akcji i firmy w długim okresie czasu. Menard również ze względu na naszych pracowników przystąpił do programu PPE tworzących dodatkową dobrowolną formę oszczędności emerytalnych, która jest pokrywana przez pracodawcę. Ponadto stawiając na wysoko wykwalifikowany zespół prowadzimy ciągły system szkolenia dla poszczególnych grup pracowników, np. poprzez szkolenia sprzedażowe dla osób pracujących z klientem, szkolenia z zarządzania projektami dla osób prowadzących projekty, szkolenia podnoszące kwalifikacje dla operatorów sprzętu, szkolenia dla projektantów, szkolenia BHP, konferencje, seminaria, itd. Dodatkowo mamy pakiet innych niepieniężnych świadczeń pracowniczych w postaci opieki medycznej, wstępu do klubów ćwiczeń, owocowe piątki, itp. W ramach promocji aktywnego spędzania czasu zachęcamy do udziału w różnego rodzaju zawodach sportowych, mamy również dwie drużyny biorące udział w firmowych rozgrywkach siatkarskich i piłkarskich. Dla osób z dużym potencjałem rozwojowym, które chciałyby dołączyć do naszego zespołu chcemy być postrzegani jako „pracodawca z wyboru”. W tym celu prowadzimy szereg działań employer brandingu zewnętrznego, w który również angażujemy naszych pracowników budując ich pozycję ekspercką na rynku i pokazując ich ścieżki rozwoju a tym samym możliwości rozwojowe dla osób otwartych, które chcą się rozwijać i do nas dołączyć.

Potwierdzeniem wysokiej jakości funkcjonowania firmy są otrzymane świadectwa oraz wyróżnienia. Jakimi certyfikatami mogą się Państwo pochwalić?

Menard, jako organizacja nie promuje i nie szczyci się osiągnięciem wyróżnień, które niestety, ale bardzo często nie mają nic wspólnego z rzeczywistą sytuacja firmy, dlatego nie bierzemy udziału w tego rodzaju eventach. Z naszego punktu widzenia wyłącznie certyfikaty, które są potwierdzone przez niezależne jednostki certyfikujące mają swoją wartość. W szczególności, gdy otrzymuje się je na czas określony i recertyfikuje w celu potwierdzenia rzeczywistego ciągłego udoskonalania się w danym aspekcie. Menard posiada akredytowaną certyfikację w zakresie wdrożenia systemu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z PN-N-18001:204/ OHSAH 18011:2007 oraz w zakresie wdrożenia zarządzania jakością oraz środowiskowego zgodnie z ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Menard to światowy lider, który został założony już w 1960 roku. Menard Polska to firma z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z jakich dotychczasowych osiągnięć firmy są Państwo najbardziej dumni?

Jesteśmy dumni z tego gdzie dzisiaj jesteśmy jako organizacja. Menard w Polsce swoją działowość rozpoczął niewielką grupą osób, a obecnie jest jednym z największych zespołów realizującym się w zagadnieniach wzmacniania słabonośnego podłoża gruntowego. Udało nam się doprowadzić do stworzenia firmy, której wewnętrze działania opierają się na fundamentalnych zasadach, jakimi są uczciwość, zaufanie do członków zespołu i wzajemna współpraca na rzecz jednego celu - jakim jest rozwój tej organizacji, za którą stoi rozwój personalny każdego z naszych pracowników. Jesteśmy dumni z tego, że obecnie jesteśmy znani na rynku jako ekspert geotechniczny, co jest zasługą całego naszego personelu, ale również naszych Klientów oraz Partnerów, z którymi przez ostatnie kilkanaście lat współpracowaliśmy i którym pomogliśmy rozwiązać ich problemy w zakresie w którym się specjalizujemy.

fb button

grab my essay banner

logo jooble