magazine top

Odlewnia „Świdnica” Sp. z o.o. to prywatne przedsiębiorstwo o silnej, ugruntowanej pozycji na rynku. Dzięki wieloletniej tradycji w sektorze odlewniczym cieszy się rozpoznawalną marką zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Zakres obsługi świadczony klientom znacznie wykracza poza samą produkcję odlewów. Celem firmy jest dostawa gotowych komponentów. Łącząc tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, firma wyróżnia się na rynku zarówno pod względem jakości, jak i innowacyjności. Działalność Odlewni „Świdnica” oparta jest na wysoko wykwalifikowanej kadrze technicznej i produkcyjnej, która dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu gwarantuje najlepszą jakość wyrobów i usług.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności firmy, rozmawiamy z Michałem Czarnym – Dyrektorem Ekonomiczno-Handlowym i Członkiem Zarządu Odlewni „Świdnica”.

Odlewnia „Świdnica” Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z bardzo długą tradycją. Czy mógłby Pan pokrótce przybliżyć historię firmy oraz kluczowe wydarzenia, które wpłynęły na jej rozwój?

Kontynuujemy tradycję odlewniczą od ponad 155 lat, ponieważ początki odlewnictwa w naszej Firmie sięgają 1868 roku i są związane z założeniem fabryki Främbs & Freudenberg. Zakład ten specjalizował się w odlewnictwie żeliwa, w szczególności elementów maszyn i kotłów dla lokalnego przemysłu. Na gruncie Främbs & Freudenberg, po 1945 roku powstała Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, która to przejęła profil produkcyjny poprzednika, w tym głównie urządzenia cukrownicze, pompy i maszyny parowe. W okresie swego istnienia ŚFUP poważnie się rozbudował, znacznie poszerzając swój profil produkcyjny. W 1996 roku fabryka została podzielona na trzy mniejsze firmy - spółki córki. Najstarszym wydziałem ŚFUPu, istniejącym w tym samym miejscu i z tym samym przeznaczeniem niezmiennie od ponad 155 lat jest odlewnia. Od roku 2002 jest ona własnością prywatną i działa pod nazwą Odlewnia „Świdnica” Sp. z o.o. W 2007 roku do spółki przystąpiła grupa przedsiębiorstw o zasięgu globalnym, specjalizująca się w dziedzinie ochrony instalacji przemysłowych przed zużyciem ściernym. Dzięki temu staliśmy się członkiem międzynarodowego koncernu i znacznie poszerzyliśmy swoje perspektywy.

Jaka jest specjalizacja Państwa firmy i do których grup odbiorców kierujecie swoje usługi?

Nasza firma nie jest skoncentrowana na wybranych gałęziach przemysłu, ani nastawiona na określony typ produktu. Produkujemy odlewy do maszyn papierniczych, elementy konstrukcyjne numerycznych maszyn obróbczych, instalacji przemysłowych, w tym ciśnieniowych i próżniowych, armatury chemicznej i wodnej, odlewy do urządzeń budowlanych i rolniczych, a także elementy architektury urbanistycznej. Aktywnie uczestniczymy w zielonej transformacji, wspierając produkcję odnawialnych źródeł energii przez tworzenie elementów do turbin wiatrowych oraz elektrowni wodnych. Nasza wiedza w ochronie przed ścieraniem pozwala na zastosowanie naszych odlewów w różnych branżach, takich jak cementownictwo, górnictwo, energetyka czy ciepłownictwo. Nie posiadamy własnej marki, ale skupiamy się na zaspokajaniu potrzeb naszych klientów. Naszą mocną stroną jest umiejętność realizowania trudnych zadań, nie bojąc się wyzwań i obecności w wielu sektorach przemysłu, gdzie wymagane są jednostkowe i nisko seryjne cykle produkcyjne.

Jak istotna jest dla Państwa współpraca z przedsiębiorstwami międzynarodowymi? Do których krajów eksportujecie swoje wyroby?

Choć rynek krajowy jest dla nas bardzo ważny, zasięg naszej działalności wykracza daleko poza jego granice. Wynika to przede wszystkim z faktu, że branża odlewnicza ma charakter globalny. Wysyłamy około 75% naszej produkcji za granicę, głównie do krajów europejskich, takich jak Niemcy, Finlandia, Szwecja, Czechy, Francja, Hiszpania czy Słowenia, ale również do tak odległych miejsc jak Malezja, Singapur czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nasza współpraca z międzynarodowymi przedsiębiorstwami jest dla nas niezwykle cenna i kluczowa dla dalszego rozwoju.

Jak firma dostosowuje swoje produkty do potrzeb różnych rynków zbytu i zmieniających się preferencji klientów?

Jesteśmy firmą, która zawsze stara się odpowiadać na potrzeby klienta. Bazując na bogatym doświadczeniu, potrafimy dopasować materiał nie tylko pod względem składu chemicznego, ale także jego własności mechanicznych. Wspieramy naszych klientów w procesie projektowania detali, części oraz komponentów, tak aby spełniały one wymagania odbiorcy i były odpowiednie do wykonania w postaci odlewów. Dzięki korzystaniu z nowoczesnych technologii, jesteśmy w stanie odtworzyć dokumentację techniczną na podstawie dostarczonego przez klienta produktu. Służymy również pomocą w uproszczeniu konstrukcji, co ma na celu optymalizację kosztów produkcji.

Co wyróżnia Odlewnię „Świdnica” spośród innych działających w tej samej branży? W czym upatrują Państwo źródeł sukcesu przedsiębiorstwa?

Na przestrzeni lat firma wypracowała szeroki wachlarz oferowanych materiałów – od tradycyjnego żeliwa szarego, przez żeliwo sferoidalne, aż po żeliwa stopowe odporne na zużycie ścierne. Naszą filozofią działania jest dostarczanie naszym klientom gotowych komponentów, a nie tylko produkcja odlewów. Nasze wsparcie zaczyna się już na etapie projektowania detalu, a kończy na kompleksowej obsłudze logistyki, obejmującej m.in. wykonanie oprzyrządowania oraz produktu, obróbkę mechaniczną i powierzchniową, malowanie, zabezpieczenie antykorozyjne i pakowanie. W ten sposób uwalniamy naszych klientów od problemów związanych z rozproszoną odpowiedzialnością za produkt na różnych etapach produkcji w wielu firmach, odciążamy ich od czasochłonnych negocjacji terminowych i logistycznych, pozwalając skupić się na prowadzeniu własnej działalności. Taka strategia jest opłacalna. Drugim, niezwykle istotnym czynnikiem naszego sukcesu jest dbałość o stabilną, wysoką jakość. Zadowolenie naszych klientów z jakości produktu i obsługi jest dla nas najważniejsze i warunkuje dalszy rozwój naszej firmy.

Jak firma dba o ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych? Jakie inwestycje w park maszynowy i technologiczny zostały zrealizowane w ostatnich latach?

Jesteśmy świadkami nieustannej transformacji. Odlewnia „Świdnica” pragnie być nie tylko uczestnikiem zmian, ale ich pionierem. Dlatego poświęcamy tak dużo uwagi ekologii i efektywności energetycznej. Produkcja odlewów to gałąź przemysłu ciężkiego, która od zawsze cechowała się wysokim poziomem energochłonności i oddziaływania na środowisko. Jednak dzięki zdobyczom technologii jesteśmy w stanie minimalizować te negatywne skutki. Wiele lat temu zaopatrzyliśmy się w piece indukcyjne, które nie emitują zanieczyszczeń do atmosfery, stosujemy masy furanowe, które w 90% poddajemy regeneracji i ponownemu wykorzystaniu, oraz efektywne filtry workowe. W ostatnich latach intensyfikujemy prace nad poprawą efektywności energetycznej na wielu polach naszej działalności, np. poprzez odzysk ciepła odpadowego z procesu czy wymianę źródeł światła na efektywne lampy LED. W najbliższym czasie planujemy także zmodernizować park maszynowy na Wydziale Obróbki Mechanicznej. Ten proces już został zainicjowany i będzie kontynuowany w najbliższych latach. W rezultacie tych inwestycji planujemy kompleksowo zmodernizować lub wymienić maszyny obróbcze, tak aby zagwarantować wysoko specjalistyczną i precyzyjną obróbkę naszych wyrobów. Lubimy stawiać sobie ambitne cele, dlatego w ramach naszych działań konstruujemy i budujemy własną maszynę 5-osiową do budowy modeli.

Siła przedsiębiorstwa tkwi w ludziach. Jak wygląda obecna kadra pracownicza Odlewni „Świdnica”? Jak firma dba o rozwój swoich pracowników?

Od wielu lat dbamy o ciągłą odnowę kadry pracowniczej. Cenimy wiedzę i doświadczenie naszych wieloletnich pracowników, ale także zatrudniamy młodych ludzi po studiach, umożliwiając im zdobycie doświadczenia. To połączenie bogatego doświadczenia z siłą i energią młodych jest naszą największą siłą. Firma zapewnia pracownikom możliwość udziału zarówno w szkoleniach i kursach branżowych, jak i językowych. Poczucie stabilności, a także miła atmosfera współpracy powodują, że wielu naszych pracowników decyduje się polecić naszą firmę swoim znajomym, przyjaciołom i członkom rodzin.

Jakie działania prospołeczne i ekologiczne podejmuje Odlewnia „Świdnica” w ramach strategii CSR?

Polityka CSR została zdefiniowana przez Zarząd i przyjęta przez całą naszą załogę. Jest ona swoistym wyznacznikiem drogi do przyszłości, a konsekwencje jej realizacji są widoczne w wielu obszarach działalności naszego przedsiębiorstwa, o których już wspominałem. Chcemy być postrzegani jako stabilny i godny zaufania pracodawca oraz pomimo działania w branży należącej do przemysłu ciężkiego, jako producent ekologiczny. Stąd wybór technologii produkcji cechujący się najmniejszym wpływem na środowisko naturalne. O tym, że postawione sobie cele w zakresie polityki odpowiedzialności społecznej udaje się realizować świadczy fakt, że jesteśmy odlewnią zlokalizowaną w środku miasta. Odlewnią, która żyje w symbiozie z okoliczną społecznością, umożliwiającą jej rozwój, a jednocześnie nie oddziaływującą negatywnie na jakość życia naszych sąsiadów.

Skutki pandemii COVID-19, połączone z reperkusjami wojny w Ukrainie silnie oddziałują na prowadzoną działalność gospodarczą. Jakie są kluczowe wyzwania i możliwości, które widzicie dla branży odlewniczej w najbliższych miesiącach, latach?

Zawirowania spowodowane pandemią COVID-19 oraz wojną na Ukrainie wpłynęły na każdego z nas osobiście i, co więcej, nie przeszły bez wpływu na prowadzone działalności gospodarcze. Był to bardzo turbulentny okres błyskawicznych zmian, istny rollercoaster w biznesie. Czas, kiedy oferty na materiały i surowce miały okres ważności liczony nie w dniach, ale w godzinach. Czas, w którym pozyskanie surowców do prowadzenia dalszej produkcji w zasadzie graniczyło z cudem. Jednakże, dzięki umiejętności szybkiego dostosowywania się, błyskawicznemu działaniu i potężnemu zaangażowaniu całego zespołu, udało nam się to przetrwać. Pandemia i wojna na Ukrainie to jednak nie tylko zagrożenia, ale również szanse. Europa otrząsnęła się po szoku, którego doświadczyła i zrozumiała, że globalizacja ma również swoje ciemne strony. W chwili obecnej doświadczamy silnego trendu deglobalizacyjnego. Wielu europejskich producentów systematycznie odbudowuje swoje źródła zakupów w Europie. Będąc częścią Europy Środkowo-Wschodniej jesteśmy przyczółkiem i bardzo atrakcyjnym obszarem do zaopatrzenia Europy Zachodniej. Oferujemy bezpośredni kontakt z odbiorcą, wysoki poziom techniczny, szybką reakcję na zapotrzebowanie, a przede wszystkim pewność otrzymania produktu w zamówionym czasie oraz stabilną jakość. Dzięki temu odważnie spoglądamy w przyszłość. Chcemy w naszą firmę inwestować i wciąż dynamicznie się rozwijać.

Jakie cele chcielibyście osiągnąć w niedalekiej przyszłości?

W krótkim horyzoncie czasowym planujemy zwiększyć nasz udział w rynku poprzez budowę rozpoznawalności marki Odlewnia „Świdnica”. Chcemy być jeszcze bardziej aktywni i widoczni w energetyce, cementownictwie i ciepłownictwie w Polsce. W tym samym czasie modernizować i wzmacniać nasz Wydział Obróbki Mechanicznej, aby w średnim okresie czasu być w stanie przejść z roli producenta odlewów do roli producenta kompletnych maszyn obróbczych. To czym się zajmujemy, robimy z pasją i sprawia nam to nie lada przyjemność, dlatego dalej będziemy kroczyć drogą organicznego rozwoju i systematycznie poszerzać zakres naszej działalności, zdobywać doświadczenie i rozwijać nowe technologie.

fb button

grab my essay banner

logo jooble