magazine top

Zapewnienie odpowiedniej ilości materiałów promocyjnych jest niezbędną częścią każdej kampanii społecznej. Trzeba to uwzględnić w jej planowaniu.

Czym jest kampania społeczna?

Kampania społeczna jest formą propagowania określonych idei oraz działań w przestrzeni publicznej. Są one związane z istotnymi problemami, które dotykają społeczeństwa w ich rozwoju. Tego rodzaju aktywność ma swój przedział czasowy, a także zdefiniowaną docelową grupę odbiorców. Podstawowym celem kampanii społecznej jest wpłynięcie na ich świadomość, a przez to na sposoby myślenia o zasygnalizowany problemie i w konsekwencji zmiany zachowania względem niego.  

Planowanie kampanii społecznej

Pierwszym elementem kampanii społecznej, która z założenia ma być skuteczna, jest jasne zdefiniowanie problemu, który chcemy w niej poruszyć i silnie naświetlić. Bez tego formułowany przekaz będzie się rozmywał, a odbiorca, który zazwyczaj zbytnio nie wysila się nad odczytywaniem intencji, przejdzie koło niego obojętnie.

Następnym etapem jest określenie konkretnych celów kampanii, których osiągnięcie będzie można w jakiś sposób zweryfikować. Do realizacji celów dobieramy odpowiednie instrumenty promocyjne. Poszczególne elementy działań rozpisujemy w briefie.  

Materiały promocyjne wykorzystywane w kampanii

Podstawowym nośnikiem w kampaniach społecznych jest plakat. Stosuje się różne jego formaty. Plakaty umieszcza się w miejscach publicznych. Te w ramach kampanii społecznych często można zaobserwować na przykład w gablotach na przystankach komunikacji miejskiej. 

Inną formą promocji stosowaną w kampaniach społecznych są ulotki dystrybuowane przez wolontariuszy, którzy zainteresowanym służą dodatkowymi informacjami. Na stanowiskach promocyjnych często można również spotkać roll-upy. 

Ważną zasadą jest to, by wszystkie wspomniane materiały promocyjne były ze sobą spójne, zarówno jeśli chodzi o treść, jak i warstwę wizualną.

Drukowanie materiałów do kampanii społecznej 

Wykonanie materiałów promocyjnych do kampanii społecznej warto poświęcić profesjonalnym drukarniom. Błędy w sztuce drukarskiej mogą podważyć w społecznym mniemaniu wagę problemu, który podejmuje dana kampania. Jak znaleźć wartą uwagi drukarnię? Najkrótszą drogą jest wpisanie hasła w wyszukiwarce, na przykład „drukarnia Wawer”. Później skrupulatnie porównujemy oferty różnych drukarni (np. https://www.jkbprint.pl/) oraz zapoznajemy się z opiniami dotychczasowych klientów. 

fb button

grab my essay banner

logo jooble