magazine top

Badania nieniszczące przydają się, gdy konieczne jest zbadanie jakiegoś metalu, tworzywa lub łączeń bez naruszania ich struktury. Badania nieniszczące spoin pozwalają wykryć różnego typu zniszczenia lub wady materiałów. Jakie metody NDT stosuje się współcześnie i gdzie można się ich nauczyć?

Czym są badania nieniszczące?

Badania nieniszczące NDT (ang. non destructive testing) to techniki pozwalające na wykrywanie wad materiałów oraz ocenę ich stanu w taki sposób, aby nie spowodować ich zniszczenia. Najczęściej stosuje się je do sprawdzania metali i ich połączeń w przemyśle, m.in. w energetyce, branży stoczniowej, petrochemii czy produkcji konstrukcji stalowych. 

Złącza spawane, odlewy lutowane i odkuwki to najczęściej kontrolowane obiekty przy pomocy badań nieniszczących. W ten sam sposób sprawdza się również materiały niemetaliczne, m.in. elementy elektroniczne i betonowe, materiały polimerowe czy laminaty. Jest to możliwe, gdyż dostępnych jest wiele różnorodnych technik NDT, które pozwalają na dobranie właściwej metody do badanego obiektu.

Badania nieniszczące wykorzystywane są także do monitorowania i diagnostyki działających instalacji, dzięki czemu możliwa jest ocena ich stanu technicznego. Nie tylko zmniejsza to ryzyko wystąpienia nagłych i niebezpiecznych awarii, ale również dokładnie pokazuje elementy wymagające naprawy.

Więcej o szkoleniu badań nieniszczących dowiesz się na stronie: https://www.akademiaspawania.pl/oferta/badania.html

Badania nieniszczące – wizualne

Do podstawowych badań NDT należą badania wizualne VT. Są stosowane do kontroli prawie wszystkich materiałów. Polegają przede wszystkim na bardzo dokładnych oględzinach zewnętrznych badanych obiektów. Ta metoda sprawdza się przy kontrolowaniu blachy, odkuwki oraz spoin pachwinowych i czołowych. Pozwala na sprawdzenie, czy poszczególne elementy są dobrze zamontowane lub właściwie przygotowane do spawania. Umożliwia także kontrolę wszystkich warstw podczas spawania wielościegowego oraz efektu końcowego złączy spawanych. Stosuje się je praktycznie na każdym etapie produkcji. To najtańszy i jednocześnie najprostszy sposób kontroli jakości, w dodatku bardzo skuteczny i wszechstronny.

Badania nieniszczące – penetracyjne

Do nieniszczących badań należą także badania penetracyjne PT. Są one stosowane do wykrywania nieszczelności złączy spawanych oraz wąskoszczelinowych nieciągłości powierzchniowych. Wykorzystują wnikanie penetrantu do nieciągłości materiału poprzez występowanie zjawiska włoskowatości. Wówczas wywoływacz oddziałuje z penetrantem, uwidaczniając potencjalne wady. Metoda ta jest wykorzystywana zarówno w trakcie produkcji, jak i do diagnostyki eksploatowanego już wyrobu. Badanie to można wykonywać ręcznie lub przy pomocy zautomatyzowanego sprzętu, w świetle białym lub ultrafioletowym. 

Badanie penetracyjne PT jest prowadzone m.in. przy stopach lekkich, stalach austenitycznych oraz materiałach ferromagnetycznych. Natomiast nie można go stosować przy materiałach porowatych oraz tych o skomplikowanych kształtach. 

Badania nieniszczące – magnetyczne

Z kolei badania magnetyczno-proszkowe (MT) są szybką i bardzo wiarygodną techniką wykrywania nieciągłości w sposób nieniszczący. Polegają na wzbudzaniu w badanym obiekcie pola magnetycznego, a następnie wyłapywaniu magnetycznych pól rozproszenia, powstających na powierzchni badanego elementu w miejscu niezgodności spawalniczych. 

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu detektora w postaci ferromagnetycznego, bardzo drobnego proszku, który jest nanoszony na kontrolowaną powierzchnię w trakcie jej magnesowania. Badania te pozwalają na kontrolę kątowych i doczołowych złączy spawanych oraz odkuwek i odlewów. Sprawdzą się także tam, gdzie ważne jest zweryfikowanie, co zalega pod badaną powierzchnią. Są one powszechnie wykorzystywane m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, energetycznym oraz petrochemicznym. 

Zastosowanie badań NDT bardzo często zależy od wykorzystywanej metody oraz obiektu badań. Aby zdobyć praktyczną wiedzę na ten temat, warto wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu, na którym dokładnie zostaną opisane i objaśnione badania nieniszczące różnego typu. Z pewnością wiedza ta przyda się m.in. spawaczom i kontrolerom jakości, od których w dużej mierze zależy jakość wytwarzanych produktów. 

akademia spawania logo1 1

Szkolenia NDT i kursy spawalnicze we Wrocławiu prowadzi Akademia Spawania.

fb button

grab my essay banner

logo jooble