magazine top

Fotowoltaika (PV) powoli, choć systematycznie staje się liderem pośród wszystkich sektorów OZE (odnawialne źródła energii). Zawirowania wokół cen energii elektrycznej dają asumpt do stwierdzenia, iż ekspansja PV będzie się rozszerzać jeszcze bardziej intensywnie. Nie może zatem dziwić zainteresowanie tą metodą pozyskiwania energii nie tylko ze strony indywidualnych użytkowników, lecz także dużych podmiotów gospodarczych. Warto poznać 5 faktów przemawiających za inwestycją w farmy fotowoltaiczne.

Rozwój fotowoltaiki w Polsce

W celu zobrazowania dynamiki rozwoju w tym segmencie posłużmy się danymi dotyczącymi dwóch ubiegłych lat. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 MW, a już w maju 2020 r. przekroczyła 1950 MW. Potrzeba było zaledwie pięciu miesięcy, by zwiększyć stan posiadania niemal o jedną trzecią!

Mimo że ustawodawstwo w naszym kraju nadal sprzyja rozproszeniu rynku OZE, wspierając monopol wytwórczy państwa, naciski ze strony odpowiednich czynników europejskich już przynoszą efekty w postaci rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców.

Źródła OZE w Polsce wg wielkości produkcji:

 • Wiatr;

 • Biopaliwa stałe;

 • Woda;

 • Biogaz;

 • Fotowoltaika;

 • Odpady komunalne;

 • Biopłyny.

We wrześniu 2020 r. został przedstawiony projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. PEP2040, w którym przewiduje się istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice: ok. 5-7 GW w 2030 r. i ok. 10-16 GW w 2040 r. Oznacza to, iż obecna piąta pozycja na liście szybko ulegnie zmianie, wzwyż oczywiście.

Farma fotowoltaiczna na potrzeby firmy

W odróżnieniu od osób prywatnych podmioty gospodarcze poprzez odpowiednią politykę rachunkową mogą znacznie obniżyć fizyczne koszty inwestycji we własną farmę fotowoltaiczną. To niezwykle istotne, ponieważ koszt takiego przedsięwzięcia jest dość wysoki. Paradoksalnie jednak wyższe nakłady finansowe na początku przynoszą większe oszczędności w rozrachunku ogólnym.

Po raz kolejny posłużmy się przykładem. Koszt budowy instalacji o mocy 1 MW to wydatek rzędu od 2 do 3 milionów złotych. W ciągu trzydziestu lat działania taka farma solarna zwróci się w całości oraz wygeneruje oszczędności oscylujące w granicach 5 milionów złotych.

Niezależność energetyczna a konkurencyjność

W takim przypadku przedsiębiorstwo nie tylko zyskuje pełną niezależność od dostawcy zewnętrznego energii elektrycznej, lecz także podnosi wskaźnik konkurencyjności, choćby poprzez prowadzenie własnej strategii cenowej.

Nie można przy tym zapominać, że farmy fotowoltaiczne naziemne wymagają specjalnego opracowania. Trzeba mieć pewność, że użyte zostaną moduły fotowoltaiczne najwyższej jakości, o długoletniej gwarancji producenckiej i optymalnej wydajności energetycznej. Dlatego już na początku warto podjąć współpracę z doświadczonym partnerem. W kontekście OZE Warszawa przydatne mogą się okazać informacje zawarte na stronie https://e-onmedia.pl/fotowoltaika/.

Dotacje fotowoltaiczne dla producentów

Od października 2020 roku uruchomione zostały środki finansowe oferowane przez program „Energia Plus”. Dotyczy to przedsiębiorców, zajmujących się produkcją energii w farmach fotowoltaicznych, bądź zgłaszających taką inicjatywę.

Program składa się on z dwóch form:

 • Dotacje z budżetem prawie 50 mln zł (przy wykorzystaniu technologii ORC);

 • Pożyczki preferencyjne i na zasadach rynkowych, na które zarezerwowano ponad 1,2 mld zł.

Program „Energia Plus” oferuje zwrot wydatków sięgający nawet 85% kosztów w przypadku pożyczki oraz do 50% kosztów w przypadku dotacji. Nabór wniosków prowadzony jest do 17 grudnia 2021 lub do wyczerpania środków finansowych.

Dotacje i pożyczki przeznaczone są docelowo na projekty związane między innymi z budową, rozbudową lub modernizacją istniejących instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych umożliwiających zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery i związaną z tym poprawę jakości powietrza.

Farmy fotowoltaiczne, sprawdzony partner

Należy zauważyć, iż niezbędnym warunkiem uzyskania wsparcia finansowego, dokonania odliczeń podatkowych lub stworzenia pozytywnego wizerunku firmy jest redukcja kosztów energii oraz wytwarzanego CO². Nie da się tego osiągnąć, bez współpracy z podmiotem specjalizującym się w tego typu przedsięwzięciach.

Każdorazowo inwestycja przebiega w dwóch etapach:

Projekt

 • Wielkość zużycia energii;

 • Możliwości techniczne;

 • Dobór paneli i inwerterów;

 • Wizualizację instalacji;

 • Oferta wraz z wyliczeniem zwrotu zainwestowanych środków.

Realizacja

 • Działania według zaplanowanych projektów;

 • Sprawdzone i certyfikowane podzespoły objęte wieloletnią gwarancją;

 • Protokół powykonawczy wraz ze schematem elektrycznym;

 • Uruchomienie instalacji;

 • Zgłoszenie do Operatora Sieci.

Dzieło wieńczy efekt w postaci niezależności energetycznej, a także redukcji CO² 40 ton/rok dla instalacji 49,98 kW. Całość można kontrolować z poziomu aplikacji z dostępem online do danych związanych z produkcją.

Przy wyborze firmy warto wziąć pod uwagę nie tylko cenę. Niezwykle ważne są także dotychczasowe realizacje fotowoltaiczne oraz oferowana technologia stosowanych paneli czy inwerterów.

Reszta należy już do specjalistów.

fb button

grab my essay banner

logo jooble

Popularne