magazine top

Rok 2020 na długo zostanie w naszej pamięci jako ten, który zmienił wiele dziedzin życia i to nie tylko z zakresu medycyny. Pandemia COVID-19 przeobraziła funkcjonowanie oraz organizację pracy wielu przedsiębiorstw i instytucji. Bez wykorzystania nowych form komunikacji i kooperacji dalszy rozwój wielu z nich nie będzie możliwy. Dlatego śledzenie zmian w nowych technologiach, to już nie kwestia ciekawości, ale obowiązek ciążący nad menagerami i zarządcami wielu firm. Jednym z takich ogólnoświatowych trendów jest stopniowa rezygnacja z sieci analogowych i ISDN. W najbliższym czasie we wszystkich kanałach komunikacji w Europie zostanie wdrożony Protokół Internetowy (IP). Jakie zmiany wprowadzi ta nowa technologia transmisji i na jakie szanse rozwojowe będą mogli liczyć klienci biznesowi i indywidualni? W tym artykule przybliżymy zastosowanie tego rozwiązania zaproponowanego przez firmę innovaphone  AG z Sindelfingen (Niemcy), jednego z wiodących pionierów telefonii IP.

in2

Stopniowa migracja z pakietem bezpieczeństwa
innovaphone AG od blisko 25 lat rozwija portfolio swoich usług, niekiedy wyprzedzając wprowadzenie koniecznych zmian w szeroko pojmowanej branży IT. System innovaphone PBX umożliwia płynną migrację do technologii AII IP na bazie już istniejącej infrastruktury firmowej. Przejście na AII IP oznacza, że sieć stacjonarna i telefonia komórkowa, telewizja, Internet oraz pozostałe, powiązane usługi będą funkcjonować za pośrednictwem Internet Protocol (IP). Wtedy komunikacja opiera się na IP, a przekaz danych odbywa się za pośrednictwem Internetu. Takie zmiany przyczyniają się do uproszczenia infrastruktury i administracji, co przekłada się na obniżenie kosztów operacyjnych. Zaletą tego rozwiązania innovaphone jest „łagodne przejście”, które jest rozłożone w czasie i nie wymusza poniesienia jednorazowo wysokich kosztów.
Wśród wielu modeli smooth migration możemy wyróżnić m.in.:

  • ISDN – SIP Trunk (AII IP)
  • Telefonia IP – UC
  • On-Premises (instalacja lokalna) – Cloud
  • Cloud – On-Premises

Ponadto, ta migracja nie wpływa negatywnie na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa, gdyż wraz z przełączaniem telefonów do nowej centrali zachowana jest możliwość korzystania z pozostałych telefonów, obsługiwanych przez dotychczasową centralę. Tym samym, komunikacja ze światem nie jest zagrożona i pozwala zachować ciągłość pracy wszystkich działów. Dodatkowo, zapewniona jest obsługa serwisowa ze strony innovaphone. Wraz z migracją może dojść do przeniesienia systemu telefonicznego do chmury. Zaproponowany model przejścia jest elastyczny, skalowany, bezpieczny i zgodny z potrzebami klienta. Korzystanie z chmury może być czasowe wraz przejściem do lokalnego systemu lub stałe. W pełni otwarta i rozszerzalna architektura platformy myApps zapewnia wszystkie zasoby potrzebne do programowania aplikacji. Taka funkcja jest możliwa, dzięki otwartej i rozszerzalnej architekturze platformy myApps. Zapewniony jest dostęp do wszystkich interfejsów i protokołów.

in3

Różnorodna oferta dopasowana do oczekiwań klientów
Czym dokładniej jest innovaphone PBX? To profesjonalny, wielofunkcyjny i niezależny system telefonii VoIP, który w połączeniu z Unified Communications w ramach platformy innovaphone myApps daje wiele możliwości. Stopniowa migracja jest możliwa dla kilku typów instalacji, np. w chmurze. W ofercie oprócz bram VoIP znalazły się także adaptery analogowe, które pozwalają na podłączenie urządzeń analogowych do wspomnianej technologii. System innovaphone PBX jest certyfikowany dla wszystkich powszechnie dostępnych operatorów sieci. Opisywane przedsiębiorstwo oferuje szereg usług dopasowanych do oczekiwań klientów, zarazem tych chcących przejść na nowy system telefoniczny, jak i tych potrzebujących nowoczesnych funkcji Unified Communications. W ramach tego rozwiązania możliwe jest korzystanie z usług, np. status obecności, udostępnienie ekranu, czat, Fax2Mail, poczta głosowa. Oczywiście w dobie pracy zdalnej nie można zapominać o mobilnych pracownikach, którym należy zapewnić dostęp do wszystkich aplikacji niezależnie od miejsca pracy i używanych urządzeń końcowych. Niewątpliwie, zaletą tych wszystkich propozycji jest ich elastyczność, a to przekłada się na dopasowaną do oczekiwań klienta migrację do nowego systemu. Pod uwagę brana jest także sytuacja ekonomiczna kontrahenta oraz wysokość jego budżetu przeznaczona na to zadanie. Terminy płatności za usługi rozłożone są w czasie. Wybierając system innovaphone zyskuje się cenne udogodnienia, a decyzja o tej inwestycji przekłada się na wiele korzyści. Nowi klienci nie muszą rezygnować z dotychczasowych rozwiązań, gdyż istnieje możliwość rozbudowy istniejącego systemu z zachowaniem ciągłości komunikacji. Dodatkowo, w początkowej fazie mogą działać równolegle dwa systemy. Dopasowanie i dodanie usług do aktualnego zapotrzebowania nie stanowi żadnego problemu, ponieważ dokonuje się to za pomocą nowych licencji. Mogą one obejmować m.in. następujące obszary: home office, konferencje, unified communications. Warto wspomnieć, że zakres tego serwisu wpasowuje się zarówno do wielozadaniowych korporacji, jak i małych firm z niewielką liczbą pracowników. Indywidualne podejście do każdego zlecenia, to jeden z wyróżników polityki biznesowej innovaphone. Ponadto, opisywany pionier telefonii IP wprowadził wiele mechanizmów bezpieczeństwa, aby zapewnić najlepszą ochronę przed atakami. Te działania zostały dostrzeżone przez gremia eksperckie, np. Federalne Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa IT e. V., przyznając znak zaufania „IT Security made in EU” w 2020 r. Rozwiązanie AII IP wprowadza także wiele ułatwień w codziennej pracy każdego zespołu, który ma powierzone liczne zadania. Wśród kluczowych zalet można wymienić: swobodę działania poprzez działające rozwiązania mobilne, większą elastyczność (integracja aplikacji i funkcji), szeroki wybór narzędzi komunikacji i miejsc pracy oraz komfortowe i bezproblemowe prowadzenie wideokonferencji.

in4

Nowoczesność w wymiarze 4.0
Przeobrażenia w branży IT niosą za sobą nowe wdrożenia w wielu gałęziach gospodarki, przyczyniając się do osiągania lepszych wyników wytwórczych i finansowych. Jednym z takich kluczowych pojęć jest Przemysł 4.0, czyli szereg procesów służących do pełnej automatyzacji etapów produkcyjnych. Wśród nich należy wyróżnić: organizację produkcji, podjęcie szybkich działań uwzględniających aktualne zapotrzebowania rynku na dany produkt czy usługę. Te „inteligentne narzędzia” odpowiadają za profesjonalną i bezawaryjną komunikację na każdym poziomie, bez względu na odległość. W związku z tym, Przemysł 4.0 w pewien sposób wymusza poprawne działanie wszystkich „sprzętów”, od najmniejszych switchy, przez urządzenia komunikacji bezprzewodowej, aż do urządzeń routujących. Idea Przemysłu 4.0 wprowadza wyższe wymagania dla połączeń, ponieważ ogromna liczba danych musi być przekazywana szybko i bezpiecznie za pomocą sieci ogólnodostępnych lub ethernetowych zbiorczych tzw. L3. Eksperci przyznają, że w najbliższym czasie będzie się trzeba spodziewać powiększenia zakresu możliwości działań urządzeń komunikacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są zgodne ze standardami niskoemisyjnych protokołów występujących w coraz większej liczbie produktów IoT. Dopracowanie wydajności dla wszystkich działań „inteligencji maszynowej” jest jednym z głównych założeń Przemysłu 4.0, który będzie się wciąż rozwijał. Ta idea modyfikuje sposób myślenia o produkcji, w której zastosowane urządzenia są zdolne do mikro komunikacji. Bez wątpienia, poprawność działania tej automatyzacji nie może się obyć bez bezpiecznego systemu dostosowanego do szczegółowych parametrów.


O komentarze do kwestii poruszonych w treści artykułu redakcja czasopisma BusinessPL poprosiła przedstawicieli firmy innovaphone AG.O komentarze do kwestii poruszonych w treści artykułu redakcja czasopisma BusinessPL poprosiła przedstawicieli firmy innovaphone AG.

innovaphone3 1

Na temat migracji do technologii IP, rozwiązań w chmurze oraz bezpieczeństwa danych podczas migracji wypowiada się Pan Rafał Lipka-Zanozik, Area Sales Manager Poland.

Jak wysoko zaawansowany jest proces migracji do technologii IP w Polsce? Jak wypada nasz kraj na tle innych państw europejskich?

Wbrew pozorom nie wypadamy wcale tak źle na tle innych państw. Co prawda niektóre z nich zakończyły już proces przechodzenia do technologii IP (Szwajcaria) lub są w trakcie tego procesu (Niemcy), jednakże w przypadku polskiego rynku proces ten odbywa się niejako samodzielnie. W związku z dynamicznym rozwojem infrastruktury operatorskiej to klienci sami często rezygnują z łączy ISDN (lub analogowych), aby przejść do środowiska All IP. W niektórych przypadkach nasze polskie firmy idą nawet krok dalej i migrują swoje środowiska do chmury, co jest bardzo proste w przypadku rozwiązań innovaphone. Proszę pamiętać ponadto o tym, że każdy ze scenariuszy, czyli rozwiązanie oparte o hardware, zwirtualizowane środowisko, czy też rozwiązania chmurowe są możliwe do zrealizowania za pomocą rozwiązań innovaphone.

Dla kogo rozwiązania w chmurze okażą się najlepszym wyborem?

Trudno wskazać konkretną część rynku lub grupę klientów. Raczej powinniśmy spojrzeć na ten temat z perspektywy kosztowej i sposobu użytkowania rozwiązań telekomunikacyjnych lub nawet IT. Dla kogoś, kto preferuje model Opex i płatności abonamentowe bez jednorazowej inwestycji chmura będzie idealnym rozwiązaniem. Ale dla kogoś, kto preferuje model Capex zakup jednorazowy będzie lepszym rozwiązaniem. Różnicę zaobserwować można także w podejściu do sposobu użytkowania. Dla firm korzystających z outsourcingu usług IT posiadanie rozwiązania chmurowego jest znacznie ciekawszym rozwiązaniem, niż dla firm opierających środowisko IT o własne zasoby serwerowe oraz ludzkie. Jednakże ze względu na elastyczność rozwiązań innovaphone myApps można je zrealizować właściwie na każdej z możliwych platform: czy to na chmurze, w wersji zwirtualizowanej, czy też w wersji chmurowej. Rozwiązanie chmurowe jest po prostu jedną z opcji wdrożenia i użytkowania platformy innovaphone myApps, funkcjonalnie identycznym jak rozwiązania on-premises.

Proszę przybliżyć działania techników innovaphone służące zachowaniu bezpieczeństwa danych podczas migracji.

Tak naprawdę kwestie migracji danych realizowane są przez naszych autoryzowanych Partnerów, którzy mają duże doświadczenie w tym zakresie. Technicy innovaphone mogą ich wspierać w tym zakresie, ale ze względu na wysokie kompetencje i mocne nastawienie na szkolenie techniczne podczas certyfikacji, często nie jest to potrzebne. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na bezpieczeństwo jako element będący jednym z głównych komponentów innovaphone. System innovaphone PBX posiada wiele mechanizmów zabezpieczających, które zapewniają najlepszą możliwą ochronę przed wieloma różnymi atakami. Ponadto rozwiązania chmurowe innovaphone charakteryzują się wysoką niezawodnością - eksploatacja tych rozwiązań opera się o wysoce bezpieczne europejskie centra danych. Warto również podkreślić fakt dbania przez innovaphone o maksymalne bezpieczeństwo danych zgodnie z ogólnymi europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

in5


innovaphone3 3

O wpływie pandemii COVID-19 na zmianę sposobów komunikacji w przedsiębiorstwach, wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w aspekcie Przemysłu 4.0 oraz kierunkach rozwoju produktów innovaphone opowiada Pan Johannes Nowak, Dyrektor rozwoju biznesu międzynarodowego.

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na zainteresowanie firm produktami z szerokiego portfolio innovaphone?

Wydarzenia związane z kryzysem COVID-19 na trwałe zmieniły sposób komunikacji i znacznie przyspieszyły procesy związane z adaptacją pracy na odległość. Temat komunikacji cyfrowej stał się jeszcze ważniejszy we wszystkich obszarach działalności firm. W wyniku pandemii pewne narzędzia – systemy i aplikacje działające w środowisku internetowym – stały się niezbędne do funkcjonowania w branżach, które jeszcze kilka lat temu mogły się bez nich obyć. Nasze rozwiązania zawsze były szczególnie dobre i po prostu nadawały się do tego. Kiedyś jednak musieliśmy przekonywać klientów do rozwiązań komunikacyjnych Anywhere Workplace, a teraz nowi partnerzy zgłaszają się sami. Widać po naszych danych wyraźny wzrost sprzedaży naszych produktów. Nasze systemy znalazły również nowe obszary zastosowań, na przykład w nauczaniu domowym, o których wcześniej niekoniecznie myśleliśmy. Nie spoczywamy jednak na laurach i pamiętamy o rozwoju, w szczególności w obszarze rozwiązań wideokonferencyjnych, gdzie konkurencja jest duża.

Jakie nowe rozwiązania/wyzwania dla branży IT niesie rozwój idei Przemysłu 4.0, która staje się coraz bardziej powszechna?

Cyfryzacja procesów przemysłowych w celu wykorzystania nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, wymaga wysokowydajnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nasza platforma myApps w połączeniu z innovaphone PBX oferuje wszystko, co pozwala na łatwą integrację procesów i bezpieczne udostępnianie aplikacji na różnych urządzeniach końcowych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w środowisku Pure-IP oferujemy platformę, która doskonale odwzorowuje komunikację człowiek-człowiek, co jest ważne w firmach przemysłowych, ale także umożliwia integrację rozwiązań optymalizacji i automatyzacji procesów.

Jakie rozwiązania komunikacyjne będzie szczególnie rozwijać i promować w najbliższym czasie firma innovaphone AG?

Będziemy w dalszym ciągu optymalizować nasze rozwiązania konferencyjne i softphone, aby móc komunikować się w jeszcze bardziej wszechstronny, prosty, bezpieczny i stabilny sposób oraz w większej liczbie środowisk. Będziemy również nadal promować nasze podejście polegające na możliwości korzystania z tego samego rozwiązania ze wszystkimi zaletami chmury lub opcjonalnie w środowisku lokalnym. Będziemy rozszerzać ofertę w chmurze, np. o automatyzację umów lub dodanie wypożyczalni sprzętu. Platforma aplikacji myApps jest kluczowym elementem naszego portfolio. Ta otwarta platforma umożliwia partnerom i klientom tworzenie własnych rozwiązań lub integrację obecnie istniejących. Już pierwsze aplikacje w innovaphone App Store wskazują, że nasze rozwiązanie będzie jeszcze bardziej wszechstronne. Platforma pozwala prowadzić wydarzenia z transmisją na żywo, używać jej jako platformy szkolnej lub do współpracy między różnymi firmami. To tylko kilka przykładów wykorzystania tego narzędzia. Społeczność partnerów innovaphone wniesie, zatem znaczący wkład w przyszłość naszego portfolio.

in6

https://www.innovaphone.com/pl/

fb button

grab my essay banner

logo jooble