magazine top

29 kwietnia 2022 r., Budapeszt, Węgry Z dużej puli, 1029 nadesłanych aplikacji, zostało wybranych dwadzieścia wysoce innowacyjnych europejskich start-upów oraz scale-upów, które wezmą udział w projekcie EIT Community Booster. Firmy otrzymają wsparcie w postaci wiedzy na temat rozwoju firmy oraz wsparcie finansowe, o wartości 50 000 euro. Program EIT Community Booster został uruchomiony przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz pięć jego Wspólnot Wiedzy i Innowacji w celu wspierania innowacyjnych przedsięwzięć umożliwiających transformację Nowego Europejskiego Bauhausu.

 

Poprzez wsparcie Nowego Europejskiego Bauhausu, w formie dotacji oraz usług, we wspólnym tworzeniu pięknych oraz zrównoważonych rozwiązań, EIT Booster Community będzie pomagać wybranym przedsięwzięciom, aby stworzyć możliwość wprowadzenia zrównoważonych zmian dla miast, przemysłu, klimatu, żywności, dobrostanu i poprawy ogólnej jakości życia obywateli Europy. Zwycięskie zespoły zostały wybrane spośród 1029 nadesłanych aplikacji z 37 krajów i działają w szerokim spektrum sektorów i branż.

Mariya Gabriel, Komisarz Unii Europejskiej ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży powiedziała: „Nowy Europejski Bauhaus staje się rzeczywistością, gotową do wprowadzenia ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu do przestrzeni, miast i domów, w których mieszkamy. Wybrane przedsięwzięcia to dopiero początek. Dzięki wsparciu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) kolejni innowatorzy i przedsiębiorcy będą wzbogacać i zmieniać nasze przestrzenie życiowe i doświadczenia."

Gioia Ghezzi, przewodnicząca Rady Zarządzającej EIT, powiedziała: „Zachwyciła nas nie tylko liczba nadesłanych aplikacji – potwierdzająca prawdziwą chęć uzyskania wsparcia w rozwoju biznesu – lecz również jakość zaproponowanych innowacji. Uważamy, że wybrane przedsięwzięcia mogą zmienić reguły gry na arenie międzynarodowej, dlatego też nie możemy się doczekać współpracy z nimi, aby przyspieszyć ruch Europy w kierunku trzech kluczowych elementów Nowego Europejskiego Bauhausu: zrównoważonego rozwoju, estetyki i integracji”.

Wybrane innowacje obejmują zarówno zrównoważone gospodarstwa miejskie, które zużywają 90% mniej wody, jak i wykorzystanie drobnoustrojów glebowych do generowania światła i energii, a także przekształcanie fasad budynków w celu wzrostu i ochrony bioróżnorodności oraz fauny w przestrzeni publicznej. Pełną listę przedsięwzięć i innowacji, które otrzymają wsparcie od EIT Community Booster, można znaleźć w arkuszu informacyjnym tutaj.

EIT – WDRAŻA INNOWACJE!

O EUROPEJSKIM INSTYTUCIE INNOWACJI I TECHNOLOGII (EIT)

EIT zwiększa zdolność Europy do wdrażania innowacji poprzez tworzenie rozwiązań dla najpilniejszych wyzwań globalnych oraz poprzez wspieranie talentów w dziedzinie przedsiębiorczości w celu zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego i wykwalifikowanych miejsc pracy w Europie. EIT jest organem UE i integralną częścią Horizon Europe  - programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji.  Instytut wspiera dynamiczne paneuropejskie partnerstwa, EIT Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, między wiodącymi przedsiębiorstwami, laboratoriami badawczymi i uniwersytetami. Wraz ze swoimi partnerami wspólnota EIT oferuje szeroki zakres działań w zakresie innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie: kursy edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości, usługi związane z tworzeniem i przyspieszaniem rozwoju firm oraz projekty badawcze oparte na innowacjach.

EIT stanowi największy w Europie ekosystem innowacji, który skupia blisko 3 000 partnerów z czołowych przedsiębiorstw, organizacji badawczych i edukacyjnych z całej Europy w ponad 60 centrach innowacji w całej Europie. Dzięki EIT powstało ponad 3 800 start-upów oraz scale-upów, ponad 1 400 nowych produktów i usług, które pozyskały ponad 3,9 mld EUR kapitału zewnętrznego. Ponad 3 800 studentów ukończyło studia magisterskie oraz doktoranckie odbyte dzięki EIT, a ponad 100 000 wzięło udział w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości organizowanych przez wspólnotę EIT.

WSPÓLNOTA EIT NOWA EUROPEJSKA INICJATYWA NA RZECZ BAUHAUSU

Wspierając misję Nowego Europejskiego Bauhausu, która polega na łączeniu innowacji, kreatywności i projektowaniu w celu poprawy jakości życia obywateli przy jednoczesnym poszanowaniu naszej planety, Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) mobilizuje swój ogólnoeuropejski ekosystem do powstawania innowacji poprzez wspólnotową inicjatywę Nowego Europejskiego Bauhausu. Dysponując budżetem w wysokości 5 mln euro na lata 2021-2022, inicjatywa ta będzie wspierać innowatorów i przedsiębiorstwa w zakresie tematów związanych z Nowym Europejskim Bauhausem poprzez trzy grupy wsparcia: ZAANGAŻOWANIE OBYWATELI,  WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW i WSPARCIE W STWORZENIU PRZEDSIĘBIORSTWA. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o każdej grupie wsparcia.

Inicjatywa Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) jest prowadzona przez EIT Climate-KIC i obejmuje EIT Digital, EIT Food, EIT Manufacturing oraz EIT Urban Mobility.

fb button

grab my essay banner

logo jooble