magazine top

Polska Grupa Elektryczna „Forum-Rondo” Sp. z o.o. stanowi jedną z czołowych i najdynamiczniej rozwijających się sieci hurtowni elektrycznych w Polsce. Od swojego powstania w 1999 roku, firma nieustannie zdobywa uznanie na rynku, a od 2007 roku funkcjonuje pod obecną nazwą, wynikającą z połączenia dwóch sieci hurtowni – El-Forum oraz Grupy Rondo. Od tamtego momentu, Grupa systematycznie poszerza swoje szeregi o nowe podmioty, co pozwoliło na obecność aż 50 firm członkowskich, dysponujących łącznie 139 punktami sprzedażowymi na obszarze całego kraju. Polska Grupa Elektryczna „Forum-Rondo” z dumą zatrudnia ponad 1000 wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników, którzy odgrywają kluczową rolę w osiąganiu sukcesów przedsiębiorstwa. Rzetelność, profesjonalizm oraz wiarygodność stanowią podstawy, które umożliwiają firmie realizację strategicznych celów biznesowych oraz tworzą mocne i trwałe relacje z kontrahentami.

Z przyjemnością przedstawiamy wywiad z Sławomirem Czuchrijem, Prezesem Zarządu Dyrektorem Generalnym Spółki P.G.E Forum-Rondo Sp. z o.o., w którym opowiada o historii firmy, jej obecnej działalności, wyzwaniach rynkowych oraz priorytetach i planach na przyszłość.

Czy mógłby Pan na początku opowiedzieć o procesie rozwoju Polskiej Grupy Elektrycznej „Forum-Rondo” – od jej założenia do obecnej pozycji jako jednej z czołowych sieci hurtowni elektrycznych w Polsce?

Przemiana Polskiej Grupy Elektrycznej „Forum-Rondo” z początków jej działalności do obecnej, prominentnej pozycji na rynku była wynikiem serii kluczowych decyzji i wydarzeń. Grupa funkcjonuje na rynku od roku 1999, a od 2007 roku działa pod obecną nazwą, która powstała w wyniku połączenia dwóch sieci hurtowni: El-Forum i Grupy Rondo. Od tamtej pory, sukcesywnie zasilały nasz zespół kolejne firmy. Obecnie zrzeszamy 50 firm członkowskich, posiadających łącznie 139 punktów sprzedażowych na terenie całego kraju. Nasza organizacja składa się z doświadczonych i zaangażowanych ludzi, którzy mają spójną wizję funkcjonowania na rynku jako lider. Dzięki solidności i profesjonalizmowi, jesteśmy postrzegani jako silny, stabilny i wiarygodny partner w biznesie. Nasze sukcesy wynikają również z odpowiednio zorganizowanej struktury sieci oraz strategii opartej na konsolidacji handlu i zapewnieniu najwyższego poziomu świadczonych usług.

Czy mógłby Pan wyjaśnić, jakie obszary biznesowe obejmuje działalność Polskiej Grupy Elektrycznej „Forum-Rondo”? Czym dokładnie się zajmuje i co oferuje?

Polska Grupa Elektryczna „Forum-Rondo” działa w różnych segmentach rynku elektrycznego, oferując wszechstronne usługi. Koncentrujemy się głównie na koordynacji działań handlowych i marketingowych, które wspierają funkcjonowanie firm zrzeszonych w grupie. Posiadamy ponad sto umów handlowych z kluczowymi producentami i dostawcami sprzętu elektrotechnicznego. Negocjujemy warunki sprzedażowe i marketingowe, umożliwiając dostęp do towarów w najlepszych cenach. Ponadto, zawieramy umowy korporacyjne z firmami spedycyjnymi, telekomunikacyjnymi i ubezpieczeniowymi, co pozwala na znaczne ograniczenie kosztów funkcjonowania poszczególnych członków grupy. Naszym zadaniem jest także zapewnienie wsparcia technicznego, koordynacja działań logistycznych oraz rozwijanie relacji z klientami.

Gdzie i w jaki sposób Polska Grupa Elektryczna „Forum-Rondo” realizuje dystrybucję produktów elektrycznych? Jak wyglądają obecne możliwości magazynowe i logistyczne firmy?

Dystrybucja produktów elektrotechnicznych realizowana jest poprzez naszą sieć hurtowni elektrotechnicznych rozsianych po całym kraju. Dysponujemy obecnie 139 punktami sprzedażowymi, które umożliwiają efektywną dystrybucję produktów. W celu usprawnienia logistyki oraz zapewnienia szybkiego i niezawodnego transportu, otworzyliśmy również magazyn zewnętrzny. Dzięki temu, zwiększyliśmy nasze możliwości magazynowe i logistyczne, umożliwiając szybszą obsługę klientów. Wiele firm zrzeszonych w Grupie prowadzi własne sklepy internetowe oraz wykorzystuje istniejące platformy B2B i B2C. Przychody z tych źródeł stanowią bardzo istotną pozycje w firmach.

Jakie trendy determinują rozwój branży elektrycznej i elektrotechnicznej? Jakie innowacje wprowadziła Polska Grupa Elektryczna „Forum-Rondo”, aby dostosować się do tych trendów i usprawnić swoje usługi?

Trendy determinujące rozwój branży elektrycznej i elektrotechnicznej obejmują m.in. rosnące zapotrzebowanie na energię odnawialną, automatyzację i cyfryzację przemysłu, rozwój inteligentnych systemów zarządzania energią oraz wzrost znaczenia efektywności energetycznej. Aby dostosować się do tych trendów i usprawnić nasze usługi, Polska Grupa Elektryczna „Forum-Rondo” wprowadziła szereg innowacji. Obejmują one nowe formy sprzedaży, w tym sprzedaż produktów wraz z usługą wsparcia technicznego, inwestycje w nowe technologie, takie jak technologia LED, oraz monitorowanie najnowszych trendów w branży, aby oferować naszym klientom najbardziej innowacyjne rozwiązania.

Branża elektrotechniczna w dobie pandemii cieszyła się rekordowymi wzrostami. Czy mógłby Pan podzielić się informacjami na temat obecnych wskaźników sprzedaży różnych typów produktów elektrycznych?

Branża elektrotechniczna w dobie pandemii rzeczywiście cieszyła się rekordowymi wzrostami. W roku 2022 sprzedaż z magazynu centralnego Grupy przekroczyła 427 milionów PLN, co oznacza wzrost o prawie 13% w porównaniu do roku 2021. Całkowita sprzedaż Grupy Forum-Rondo wyniosła około 1 900 milionów PLN, co stanowi wzrost o ponad 300 milionów PLN w porównaniu do poprzedniego roku. Kluczowe segmenty asortymentowe w strukturze sprzedaży naszej Grupy obejmują: kable i przewody, które stanowią około 40% całkowitej wartości sprzedaży, aparatura modułowa blisko 15%, osprzęt elektroinstalacyjny to około 10 % oraz oświetlenie 10%. W ciągu ostatnich kilku lat zauważamy znaczący wzrost sprzedaży w dziedzinie asortymentu związanego z odnawialnymi źródłami energii. Obecnie sprzedaż paneli fotowoltaicznych, falowników oraz niezbędnego do tych instalacji osprzętu przyczynia się do około 15% całkowitej wartości sprzedaży naszej Grupy.

Jak duży jest zespół pracowników w Polskiej Grupie Elektrycznej „Forum-Rondo” i jakie są wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie, którymi powinien dysponować pracownik w Państwa organizacji? Jak dbacie o rozwój i motywację pracowników?

W Polskiej Grupie Elektrycznej „Forum-Rondo” zatrudniamy ponad 1000 wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników, których rola w naszym sukcesie jest niezwykle ważna. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie są uzależnione od konkretnych stanowisk i obszarów pracy, jednak generalnie oczekujemy, że nasi pracownicy będą niezawodni, profesjonalni i całkowicie zaangażowani. Ważnymi kompetencjami, które warto posiadać, są głęboka wiedza z zakresu elektrotechniki oraz doświadczenie w dziedzinie handlu lub obszarze technicznym. Jesteśmy świadomi, że nasz personel stanowi kluczowy element naszego sukcesu, dlatego inwestujemy w ich rozwój i motywację. Oferujemy szeroki zakres programów szkoleniowych i rozwojowych, które pozwalają pracownikom doskonalić swoje umiejętności oraz rozwijać się zawodowo.

Jakie kryteria i wymagania muszą spełniać dostawcy, aby podjąć współpracę z Polską Grupą Elektryczną „Forum-Rondo”? Czy mógłby Pan wyróżnić kluczowych partnerów?

Polska Grupa Elektryczna „Forum-Rondo” stawia wysokie wymagania dostawcom, z którymi współpracuje. Kluczowe kryteria to solidność, profesjonalizm i wiarygodność. Dostawcy powinni zapewniać wysoką jakość swoich produktów oraz terminowość dostaw. Współpraca oparta jest na długoterminowych umowach, które określają warunki sprzedażowe i marketingowe. Grupa posiada ponad sto umów handlowych z kluczowymi producentami oraz dostawcami sprzętu elektrotechnicznego. Wśród najważniejszych partnerów można wymienić m.in.: NKT Cables, Fabryka kabli Elpar, Keno, Hager, Signify, Schneider Electric, ETI Polam, F&F, Kontakt-Simon, Eaton. Firmy te, dostarczają produkty o najwyższej jakości i posiadają dobre relacje biznesowe z Grupą.

Jakie znaczenie mają Targi Elektrotechniczne Forum-Rondo dla branży elektrycznej i elektrotechnicznej? W jaki sposób to wydarzenie przyczynia się do rozwoju samej Grupy? Czy mógłby Pan podzielić się informacjami na temat ilości wystawców i uczestników?

Targi Elektrotechniczne Forum-Rondo mają kluczowe znaczenie dla branży elektrycznej i elektrotechnicznej. Są ważnym wydarzeniem w branżowym kalendarzu, przyciągając wystawców z całego kraju. Targi te stanowią doskonałą okazję do prezentacji innowacyjnych rozwiązań, produktów i technologii. Dają również uczestnikom możliwość nawiązania kontaktów biznesowych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, co wpływa na rozwój całej branży. Ostatnia edycja Targów Forum-Rondo zgromadziła około 70 wystawców i 460 uczestników. Ciągle rosnąca popularność tego wydarzenia podkreśla jego znaczenie dla sektora.

Jakie, według Pana opinii, są obecnie największe wyzwania rynkowe dla Polskiej Grupy Elektrycznej „Forum-Rondo” i w jaki sposób firma się z nimi mierzy?

Aktualnie największym wyzwaniem dla Polskiej Grupy Elektrycznej „Forum-Rondo” jest rosnąca konkurencja na rynku elektrotechnicznym. W odpowiedzi na to wyzwanie, firma skupia się na zwiększeniu swojej konkurencyjności poprzez inwestycje w nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Dążymy do ciągłego rozwoju i doskonalenia naszych form sprzedaży, aby lepiej odpowiadać na potrzeby klientów i utrzymać naszą pozycję na rynku. Dodatkowo, Grupa Forum-Rondo skupia się na budowaniu strategicznych partnerstw z kluczowymi producentami i dostawcami sprzętu elektrotechnicznego, co pozwala nam oferować klientom produkty najwyższej jakości w najlepszych cenach. Radzimy sobie z wyzwaniami rynkowymi poprzez ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się warunków, inwestowanie w rozwój naszych pracowników oraz utrzymanie wysokiego poziomu oferowanych usług.

Jakie są główne priorytety i plany Polskiej Grupy Elektrycznej „Forum-Rondo” na najbliższe lata? Czy mógłby Pan podzielić się informacjami dotyczącymi strategicznych celów rozwojowych, inwestycji czy ekspansji na nowe obszary działalności?

Głównym priorytetem Polskiej Grupy Elektrycznej „Forum-Rondo” na najbliższe lata jest kontynuacja dynamicznego rozwoju i utrzymanie pozycji lidera na rynku hurtowni elektrotechnicznych w Polsce. Nasze strategiczne cele rozwojowe obejmują dalsze inwestycje w nowe technologie, które pozwolą nam wdrażać innowacyjne rozwiązania i zwiększać efektywność naszych działań. Planujemy także rozbudowę naszej sieci hurtowni poprzez integrację nowych firm członkowskich i zwiększenie liczby punktów sprzedażowych na terenie całego kraju. Ekspansja na nowe obszary działalności jest również istotnym elementem naszej strategii. Dlatego badamy możliwości rozszerzenia naszej oferty o nowe segmenty rynku elektrotechnicznego. Jesteśmy otwarci na inwestycje, które pozwolą nam poszerzyć naszą działalność i umocnić naszą pozycję na rynku.

fb button

grab my essay banner

logo jooble