magazine top

Koniec roku 2021 dla każdego biura rachunkowego to nie tylko podsumowanie roku podatkowego, to także implementacja do zmian wprowadzonych przez Polski Ład.

Biura rachunkowe a Polski Ład

15 listopada 2021 roku Ustawa z dnia 29 października 2021 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę i większość jej postanowień weszła w życie w styczniu 2022 roku. Zmiany w istotny sposób dotkną podatników, w szczególności prowadzących działalność gospodarczą – co istotne – bez względu na sposób prowadzenia księgowości. Co to oznacza dla księgowych i biur rachunkowych w Bielsku-Białej? Koniec roku 2021 oraz początek 2022 to dla nich przede wszystkim czas na zmierzenie się ze zmianami i przygotowanie swoich klientów na to, czego mogą spodziewać się już w najbliższych dniach.

Składka zdrowotna według Polskiego Ładu a forma opodatkowania

Jednymi z najczęściej komentowanych zmian wprowadzonych przez Polski Ład są te, które dotyczą składki zdrowotnej. Zakłada on, że składka zdrowotna nie będzie mogła zmniejszać już kwoty podatku. Obecnie bowiem księgowa, dokonując wyliczenia podatku, pomniejsza go bowiem o 7,75 proc. podstawy ustalania składki zdrowotnej.

Kolejną bardzo istotną zmianą dla podatnika, ale też punktu widzenia organizacji pracy biur rachunkowych jest sposób wyliczania składki zdrowotnej. Przede wszystkim należy podkreślić, że nowelizacja dotyczy podatników bez względu na wybraną przez nich formę opodatkowania. Co jednak ważne, zasady ustalania składki zdrowotnej zostały określone dla każdej z nich odmiennie. Biuro rachunkowe w ramach podejmowanych działań powinno zatem powiadomić swoich klientów w oparciu o jakie wytyczne będzie ona ustalana dla każdego z nich. Dlaczego ustalanie wysokości składki zdrowotnej w tak dużym stopniu wpłynie na funkcjonowanie biur rachunkowych i księgowych? W przypadku podatników, których księgowość prowadzona jest zgodnie z zasadami ogólnymi lub wybrali podatek liniowy wysokość składki ustalana będzie  comiesięcznie.

Mnogość zmian i złożoność wprowadzanych rozwiązań powoduje, że rzetelne biura rachunkowe w Bielsku, w tym Biuro Rachunkowe 5-plus Bielsko-Biała, oferują obecnie swoim klientom szkolenia, zawierająca kompendium niezbędnej wiedzy na temat Polskiego Ładu.

Kwota wolna od podatku według Polskiego Ładu

Istotną zmianą przyjętą w ramach Polskiego Ładu jest także podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tyś. zł. dla podatników prowadzących księgowość w oparciu o zasady ogólne, czyli według tzw. skali podatkowej. Wprowadzona nowelizacja zakłada także podwyższenie progu podatkowego do wysokości 120 tyś. zł. – dopiero od tej kwoty księgowa naliczy 32. proc. podatku dochodowego.

Ulgi podatkowe a Polski Ład

Kolejna duża zmiana, która nie bez znaczenia pozostanie dla podatników i biur rachunkowych przygotowujących roczne zeznania podatkowe, obejmuje ulgi podatkowe. Nowością jest tzw. ulga dla klasy średniej, która zakłada możliwość zmniejszenia obciążenia podatkiem, uzależniając ją od osiąganych przychodów. Aby ustalić jej wysokość należy skorzystać z określonego w przepisach wzoru – mając na uwadze, że jest on dość skomplikowany, warto powierzyć to zadanie księgowej lub do biura rachunkowego.

Ustawodawca wprowadził również zmiany w zakresie rozliczania rodziców samotnie wychowujących dziecko, ulgi rehabilitacyjnej, czy wspólnego rozliczania małżonków. Nowością jest także ulga na powrót oraz PIT-0 dla seniorów.

Należy podkreślić, że nie są to wszystkie zmiany, które wprowadza Polski Ład. Więcej szczegółów można znaleźć w szeroko komentowanych artykułach, warto także zwrócić się do biura rachunkowego o wskazanie tych, które mogą mieć największy wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą i sytuację finansową podatnika.

fb button

grab my essay banner

logo jooble