magazine top

Przedsiębiorstwo Mosty Łódź S.A. stanowi jeden z filarów polskiego budownictwa, z tradycją sięgającą roku 1992. Od czasu swojego zaistnienia, firma nieprzerwanie zdobywała doświadczenie, dostosowując się do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku. Choć początki firmy koncentrowały się głównie na budowie mostów, z czasem rozszerzyła ona swoje kompetencje, angażując się w projekty budownictwa infrastrukturalnego, kubaturowego oraz prywatnego. Dysponując solidnym zapleczem, w tym systemem „zaprojektuj-wybuduj” oraz zatrudniając ponad 200 specjalistów w oddziałach w Łodzi, Wrocławiu i Rzeszowie, Mosty-Łódź gwarantuje kompleksowe podejście do projektów. W strukturach przedsiębiorstwa funkcjonują także dwie Wytwórnie Wyrobów Prefabrykowanych, w tym wytwórnia belek sprężonych strunobetonowych, Pracownia Projektowa, Laboratorium oraz Zakład Głębokiego Fundamentowania, co podkreśla jej zaawansowane możliwości w zakresie inżynierii i budownictwa.

W niniejszym wywiadzie zagłębiamy się w fascynujący świat budownictwa, śledząc drogę, jaką przebyła firma Mosty Łódź S.A. przez ostatnie dekady. Pani Katarzyna Bołtuć z Biura Obsługi Zarządu otwiera przed nami kulisy funkcjonowania firmy, dzieląc się jej historią, prezentując flagowe projekty, zdradzając sekrety kadrowe oraz opisując podejście do jakości i bezpieczeństwa. Wspólnie z nią spoglądamy także w przyszłość, omawiając wizję rozwoju firmy w nadchodzących latach.

Mosty Łódź S.A. to przedsiębiorstwo z długoletnią tradycją, które od 1992 roku nieprzerwanie rozwija swoją działalność w branży budowlanej. Czy mogłaby Pani opowiedzieć czytelnikom, skąd wziął się pomysł na założenie firmy skoncentrowanej na budowie mostów? Jakie były kluczowe etapy w historii rozwoju firmy, które przyczyniły się do jej obecnej pozycji na rynku?

Inicjatywa założenia firmy zorientowanej na budowę mostów wyłoniła się z obserwacji potrzeb rynkowych. W dekadzie lat 90. XX wieku, Polska doświadczała znaczącego wzrostu inwestycji infrastrukturalnych, co skutkowało rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistyczne usługi w zakresie budownictwa mostowego. W odpowiedzi na te potrzeby, zaistniało wiele nowych firm budowlanych, w tym Mosty Łódź, które wyspecjalizowały się w tej niszy. Kluczowe etapy w historii rozwoju firmy Mosty Łódź S.A., które znacząco wpłynęły na jej obecną pozycję na rynku, obejmują:

  • Rozszerzenie oferty o budowę nowych mostów w latach 90. XX wieku - firma rozpoczęła realizację projektów o zwiększającej się skali, włączając w to mosty drogowe, kolejowe oraz wiadukty.
  • Realizacja istotnych inwestycji w latach 2000-2020 - firma ukończyła wiele prestiżowych projektów, w tym most im. Władysława Reymonta w Łodzi, wiadukt im. Jana Pawła II w Łodzi, most drogowy w Nowym Sączu, most kolejowy w Kłobucku oraz most drogowy w Szczecinie.
  • Uzyskanie certyfikatów ISO - firma zdobyła certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, które są dowodem na wysoką jakość i standardy bezpieczeństwa stosowane w przedsiębiorstwie.
  • Implementacja nowoczesnych technologii - firma kontynuująco inwestuje w najnowsze technologie, dążąc do zapewnienia najwyższej jakości swoich usług.

Mimo że nazwa, „Mosty Łódź”, wskazuje na specjalizację w budowie mostów, to kompetencje przedsiębiorstwa są znacznie szersze. W jakich rodzajach konstrukcji budowlanych uważacie się za ekspertów?

Firma jest dumna z możliwości oferowania klientom kompleksowych rozwiązań budowlanych, począwszy od pierwszych etapów projektowania, aż po realizację końcową. Zdecydowanie uważamy się za ekspertów w budownictwie inżynieryjnym, ale nie boimy się wyzwań związanych z realizacją projektów w budownictwie kubaturowym oraz specjalistycznymi zadaniami w zakresie głębokich fundamentów. Mosty Łódź posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie budowy mostów i wiaduktów, co potwierdza ponad 30-letnie doświadczenie oraz mocna pozycja na rynku.

Mosty Łódź realizuje wszechstronne obiekty budowlane na terenie całej Polski. Czym charakteryzują się inwestycje realizowane przez firmę? Jakie korzyści płyną dla klientów korzystających z Państwa usług?

Większość projektów, które podejmujemy, stanowią zamówienia publiczne, realizowane z zaangażowaniem i z myślą o ostatecznych beneficjentach, czyli obywatelach. Nasi klienci cenią sobie indywidualne podejście, które oferujemy, dostosowując nasze usługi do konkretnych potrzeb zamawiających, co sprzyja realizacji ich celów biznesowych. Naszą znaczącą przewagą jest kompleksowość oferowanych usług, co umożliwia nam zapewnienie klientom pełnego spektrum wsparcia niezbędnego do zrealizowania ich projektów. Dodatkowym atutem jest fakt, że kapitał naszej spółki jest w pełni polski, co gwarantuje klientom stabilność i bezpieczeństwo w trakcie współpracy.

Czy Państwa działalność koncentruje się przede wszystkim na rynku wewnętrznym, czy też rozwijacie ofertę na rynkach międzynarodowych?

Nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na terenie Polski, jednak jesteśmy otwarci na poszerzenie naszych horyzontów na rynek międzynarodowy, któremu mamy wiele do zaoferowania.

Przez ponad trzy dekady działalności mieliście okazję uczestniczyć w realizacji wielu pamiętnych inwestycji. Czy mogłaby Pani podzielić się historiami kilku projektów, które uważacie za najbardziej reprezentatywne dla Państwa firmy?

Niewątpliwie, jedną z naszych najbardziej reprezentatywnych realizacji w ostatnim czasie było Orientarium w Łodzi, dedykowane faunie i florze Azji Południowo-Wschodniej. Jest to nowa atrakcja turystyczna, która przyczynia się do rozwoju naszego miasta. Kompleks Orientarium, ze względu na swoją skalę i złożoność, wymagał zaangażowania wielu osób i specjalistów z różnych dziedzin. Równie wyjątkową, o dużej wartości symbolicznej, realizacją była budowa Mostu Jana Pawła w Gdańsku. Obiekt ten stanowi symbol Gdańska jako miasta otwartego i tolerancyjnego, a także ważny element infrastruktury drogowej łączącej centrum z dzielnicą Letnica. Dodatkową ciekawostką inżynieryjną jest fakt, że konstrukcja ta jest najdłuższym mostem wantowym w Polsce, o długości 543 metrów. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w realizowaniu specjalistycznych inwestycji inżynierskich, spółka ma w swoim portfelu wiele autorskich, innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, które zostały wykorzystane w naszych realizacjach.

Czy może Pani opowiedzieć o zapleczu produkcyjnym i technologiczno-sprzętowym firmy? Jakie inwestycje związane z rozwojem przedsiębiorstwa miały miejsce w ostatnim czasie?

Naszą przewagą konkurencyjną w zakresie zaplecza produkcyjnego i technologiczno-sprzętowego jest szeroka gama urządzeń do głębokiego fundamentowania, w tym wibromłotów, kafarów i wiertnic. W ostatnim czasie firma Mosty Łódź S.A. zrealizowała kilka inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa. Do najważniejszej z nich należą wdrożenie systemu Comarch, który wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie finansów, sprzedaży, produkcji, zasobów ludzkich i innych. Wdrożenie systemu umożliwiło firmie poprawę efektywności zarządzania, zwiększenie przejrzystości procesów biznesowych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych.

Siła firmy tkwi w zaangażowanych i wykwalifikowanych pracownikach. Jak wielu specjalistów zatrudnia obecnie Państwa przedsiębiorstwo? Jak przedstawia się struktura organizacyjno-kadrowa firmy?

Firma Mosty Łódź S.A. zatrudnia ponad 200 pracowników, w tym inżynierów, technologów, konstruktorów, monterów i serwisantów. Struktura organizacyjno-kadrowa naszej firmy oparta jest na modelu hierarchicznym, składającym się z następujących jednostek: Zarząd, Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści. Pragniemy, aby nasi pracownicy stale rozwijali swoje kompetencje, dlatego oferujemy szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje, a także współpracujemy z uczelniami wyższymi, aby zapewnić stały dopływ wykwalifikowanych specjalistów.

Jakie kwalifikacje i umiejętności są najbardziej cenione przez firmę Mosty Łódź? Jakie benefity i możliwości rozwoju oferujecie swoim pracownikom?

W firmie Mosty Łódź, priorytetem są kwalifikacje i umiejętności pracowników, które doskonale wpisują się w naszą specjalizację w budownictwie mostowym. Szczególnie cenimy wykształcenie i uprawnienia związane z budownictwem oraz inżynierią. Wierzymy w stały rozwój naszej kadry, dlatego organizujemy indywidualnie dostosowane szkolenia, umożliwiając pracownikom podnoszenie swoich kompetencji i dostosowanie ich do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku budowlanego. Oprócz możliwości rozwoju zawodowego, oferujemy naszym pracownikom bogaty zakres benefitów. Wśród nich znajdują się karty sportowe, które wspierają zdrowy tryb życia oraz różnorodne pakiety ubezpieczeń zdrowotnych, zapewniające bezpieczeństwo pracownikom i ich rodzinom. Nasza firma dba o komfort i dobrostan pracowników, tworząc atrakcyjne warunki pracy oraz dbając o ich rozwój zawodowy i osobisty.

Jakość realizowanych budowli jest dla Państwa priorytetem, dlatego współpracujecie wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami oraz podwykonawcami. Czy są wśród nich takie firmy, które zasługują na szczególne wyróżnienie, jako najważniejsi partnerzy?

Wybór właściwego podwykonawcy czy dostawcy to krytyczny element, znacząco wpływający na sukces każdej inwestycji. Nasze przedsięwzięcia są projektami złożonymi, angażującymi kilkudziesięciu podwykonawców i dostawców. Każdy z nich, wywiązujący się należycie ze swoich zobowiązań, zasługuje na uznanie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest również bardzo ważnym elementem działalności gospodarczej. Czy firma Mosty Łódź przywiązuje dużą wagę do działań prospołecznych i ekologicznych?

Tak, przywiązujemy dużą wagę do działań prospołecznych i ekologicznych, realizując szereg inicjatyw zgodnych ze standardami europejskimi oraz certyfikatem ISO. W naszej siedzibie wykorzystujemy energooszczędne urządzenia i instalacje, takie jak oświetlenie LED, wentylacja i klimatyzacja z odzyskiem ciepła, czy systemy zarządzania energią. Dodatkowo, wdrożyliśmy system segregacji odpadów, aby minimalizować nasz wpływ na środowisko. Ponadto prowadzimy działania edukacyjne wśród pracowników, mające na celu promowanie świadomości ekologicznej oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Zaangażowanie społeczne jest dla nas równie ważne. Podejmujemy różne inicjatywy mające na celu wsparcie lokalnych społeczności oraz organizacji pozarządowych. Nasza firma wierzy, że odpowiedzialność społeczna biznesu jest integralną częścią zrównoważonego rozwoju, dlatego staramy się aktywnie przyczyniać do poprawy jakości życia w naszym regionie.

Skutki pandemii koronawirusa i wojny na Ukrainie odcisnęły swoje piętno na wielu branżach. Czy Państwa firmę ominęły rynkowe perturbacje?

Niestety, rynkowe perturbacje wywołane pandemią i wojną na Ukrainie nas dotknęły. W 2020 roku, obserwowaliśmy spadek aktywności budowlanej, głównie z powodu tymczasowego zamknięcia firm i ograniczeń w prowadzeniu prac. W kolejnych latach, rynek zaczął się odradzać, lecz pandemia nadal powodowała wzrost cen materiałów i opóźnienia inwestycji. Wojna na Ukrainie zaostrzyła sytuację, zakłócając globalne łańcuchy dostaw i ograniczając dostępność kluczowych materiałów, takich jak stal, drewno i beton.

Czy mogłaby Pani wyjawić plany rozwojowe firmy na najbliższe lata? Jakie kluczowe inicjatywy planujecie zrealizować?

W najbliższych latach zamierzamy zrealizować szereg innowacji, aby podnieść naszą konkurencyjność zarówno na rynku zamówień publicznych, jak i prywatnych. Jesteśmy przekonani, że nasze możliwości produkcyjne oraz zasoby technologiczno-sprzętowe stanowią klucz do sukcesu. Chcemy wykorzystać ten potencjał, aby rozwijać firmę oraz wspierać rozwój polskiej gospodarki. Dodatkowo, planujemy nieustanny rozwój kompetencji naszych pracowników, którzy stanowią nasz najcenniejszy kapitał. Dzięki takim działaniom, mamy ambicję stać się liderem w dziedzinie innowacji w branży budowlanej, oferując naszym klientom najlepsze rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

fb button

grab my essay banner

logo jooble

Popularne