magazine top

Nederman, globalny potentat w dziedzinie technologii filtracji powietrza przemysłowego, z powodzeniem rozwija swoją działalność na polskim rynku poprzez Nederman Polska Sp. z o.o. i Nederman Manufacturing Poland Sp. z o.o. Jako producent i dostawca innowacyjnych rozwiązań, Grupa Nederman od lat umacnia swoją pozycję, zapewniając najwyższej jakości produkty i usługi.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z inspirującą rozmową z czołowymi przedstawicielami Nederman, firmy uznanej na całym świecie za lidera w rozwoju zaawansowanych technologii filtracji powietrza. Do tej interesującej dyskusji dołączyli:

  • Piotr Krysztofik (PK) - Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Nederman Polska,
  • Urszula Kowalczyk (UK) - Dyrektor ds. Zarządzania Zamówieniami i Zakupów, Marketingu i Sprzedaży w Kanale Partnerskim,
  • Sebastian Piechota (SP) - Dyrektor Sprzedaży Rozwiązań, Nederman Polska,
  • Marcin Zaleski (MZ) - Dyrektor Produkcji, Nederman Manufacturing Poland.

Przez pryzmat ich doświadczeń i wiedzy, wywiad rysuje kompleksowy obraz firmy, która stoi na froncie walki z zanieczyszczeniem powietrza, nieustannie dążąc do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które służą zarówno przemysłowi, jak i ochronie środowiska. Opowiadając o wyzwaniach, sukcesach oraz przyszłych planach, nasi rozmówcy dzielą się perspektywą na to, jak technologia może wspierać zrównoważony rozwój i przyczyniać się do tworzenia zdrowszej przyszłości dla nas wszystkich.

Czy mogliby Państwo na wstępie opowiedzieć o początkach przedsiębiorstwa Nederman w Polsce oraz o najważniejszych momentach w jego historii rozwoju?

PK: Obecność Nederman na polskim rynku sięga roku 1993, natomiast oficjalna rejestracja spółki Nederman Polska miała miejsce w 1997 roku. Jednym z przełomowych momentów dla naszego przedsiębiorstwa było przejęcie w 2010 roku firmy Dantherm, wraz z jej zakładem produkcyjnym w Markach. Aż do roku 2017 realizowaliśmy znaczące inwestycje w ten zakład, czyniąc go nowoczesnym i kluczowym ośrodkiem produkcyjnym grupy Nederman. Szczególnie istotne dla rozwoju naszej spółki sprzedażowej w Polsce były ostatnie trzy lata, w których Nederman na poziomie globalnym przeprowadził szereg akwizycji, znacznie poszerzając naszą ofertę w obszarach automatyki, technologii „Industry 4.0”, monitoringu i rozwiązań energooszczędnych. W ślad za tym poszedł rozwój kompetencji pracowników. Zrobiliśmy znaczący postęp, zmierzając w kierunku bycia „Clean Air Company” - firmą, która kompleksowo zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z oczyszczaniem powietrza.

Nederman to globalna organizacja, specjalizująca się w oczyszczaniu powietrza. Czy mogą Państwo przedstawić ofertę międzynarodowego koncernu i opowiedzieć, w czym szczególnie specjalizuje się polski oddział?

PK: Nederman jako koncern specjalizuje się w oczyszczaniu powietrza w procesach przemysłowych. Działamy w wielu segmentach przemysłowych, takich jak spawalnictwo, przemysł drzewny, spożywczy, farmaceutyczny, wydobywczy i chemiczny. Projektujemy i wykonujemy kompletne instalacje odpylające, z których duża część przeznaczona jest do pracy z pyłami wybuchowymi. Posiadamy własną automatykę, zdalny monitoring oraz rozwiązania z zakresu IoT. Nederman Polska jest jednym z większych biur Nederman i działa we wszystkich wyżej wymienionych segmentach przemysłowych. Dysponujemy solidnym, doświadczonym serwisem, który zapewnia całodobowe wsparcie naszym klientom. Posiadamy własnych projektantów i ekipy montażowe z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy diagnostykę i modernizację całych systemów odpylania oraz ściśle współpracujemy z Grupą Nederman w zakresie rozwoju i wdrażania nowych produktów.

Czym zajmuje się spółka Nederman Manufacturing Poland?

MZ: Nederman Manufacturing Poland Sp. z o.o. to spółka produkcyjna firmy Nederman, zlokalizowana w Markach koło Warszawy. Wytwarza jednostki filtrujące na potrzeby spółek handlowych grupy Nederman, oferując szeroką gamę produktów, rozwiązań i usług w zakresie filtrowentylacji przemysłowej. Fabryka w Polsce jest nowoczesnym zakładem produkcyjnym, z którego codziennie wyjeżdża kilkanaście filtrów i urządzeń stosowanych w filtracji przemysłowej. Produkcja rozpoczyna się od surowca stalowego w postaci arkuszy blachy czy profili, które w pierwszym etapie są poddawane procesom cięcia i formowania plastycznego na prasach krawędziowych. W parku maszynowym znajduje się w pełni automatyczna wykrawarka blach, gdzie udział operatora ogranicza się jedynie do załadunku materiału i obserwacji programu. Do cięcia wykorzystywane są również dwie wykrawarki laserowe, a w procesie gięcia - prasy krawędziowe z obsługą operatorów oraz stanowisko zrobotyzowane do zaginania elementów. Miesięcznie przetwarzane jest średnio 130 000 kg stali. Następnym etapem jest spawanie, po którym elementy trafiają do lakierni w systemie na mokro, aby spełnić wymagania klientów co do klas antykorozyjności powłok. Firma posiada dwie lakiernie, w tym jedną z automatycznym systemem przygotowania powierzchni i nowoczesną kabinę lakierniczą do dużych elementów. Po lakierowaniu następuje montaż finalny, zakończony testem urządzenia i przygotowaniem do wysyłki do klienta, u którego prowadzona jest instalacja całego systemu odpylania i filtracji. Doświadczenie i tradycja firmy sięgają ponad 75 lat, przy czym oddziały w Polsce funkcjonują od wielu lat, zatrudniając obecnie ponad 200 specjalistów.

Do kogo szczególnie kierujecie swoje usługi i co wyróżnia ofertę firmy na tle konkurencji?

PK: Jak już wspomniałem, nasza działalność obejmuje wiele branż. Długą, 75-letnią tradycję Nederman stanowi spawalnictwo i szereg rozwiązań z tym związanych. Kolejnym ważnym sektorem jest przemysł drzewny, szczególnie rozwinięty w Polsce w zakresie produkcji mebli. Specjalizujemy się także w technologii filtracji mgły olejowej, filtrując emulsje, czysty olej oraz mieszanki spalonych olejów i smarów. Nasze rozwiązania pracują 24h na dobę. W zakresie sprzedaży produktowej dysponujemy dużą siecią autoryzowanych partnerów oraz rozwijamy sprzedaż elektroniczną/internetową, umożliwiając zakupy „on-line” z pełnym dostępem do dokumentacji i narzędzi doborowych. W sprzedaży bezpośredniej całych systemów odpylania wyróżniamy się szeroką gamą własnych produktów, od kanałów o wysokiej szczelności, przez zabezpieczenia przeciwwybuchowe, własne wysokosprawne wentylatory, po cały typoszereg filtrów dedykowanych do różnych segmentów oraz własną automatykę spełniającą wymogi „przemysłu 4.0”.

Jakie wymierne korzyści dla firmy, pracowników i środowiska naturalnego przynoszą rozwiązania przemysłowe oferowane przez Państwa firmę?

SP: Korzyści można przedstawić na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy zmniejszenia szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników i na środowisko. Zanieczyszczenia pyłowe, dymy spawalnicze, mgła olejowa i opary gazowe szkodzą zdrowiu, obniżają odporność i zwiększają częstość nieobecności pracowników, co podnosi koszty pracy i koszty społeczne. Druga płaszczyzna dotyczy zmniejszenia negatywnego wpływu na procesy produkcyjne. Skuteczne odpylanie zmniejsza ilość wyrobów wadliwych lub niespełniających wymogów jakościowych, przedłuża żywotność narzędzi maszyn obróbczych i zmniejsza ilość przestojów koniecznych na ich wymianę. Optymalnie zaprojektowany system odciągu maksymalizuje ilość wyłapywanych zanieczyszczeń przy minimalnej ilości odciąganego powietrza, co obniża zużycie energii potrzebnej do skutecznej filtracji.

Nederman zyskał pozycję lidera w dziedzinie inżynierii i produkcji urządzeń do kontroli zanieczyszczenia powietrza. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

PK: Najważniejsze w naszej działalności jest ukierunkowanie na ochronę naszej planety poprzez oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń pochodzących z procesów produkcyjnych. Należy podkreślić, że 95% ludzi nie oddycha świeżym powietrzem. Naszym potencjałem są niewątpliwie doświadczeni pracownicy oraz innowacyjne produkty, które ciągle rozwijamy, a także możliwość wykorzystania know-how na poziomie globalnym

Czy mogą Państwo powiedzieć kilka słów o kadrze specjalistów zatrudnionych w firmie Nederman?

PK: Zaczynając od naszych doświadczonych inżynierów sprzedaży, niektórzy z nich mają ponad dwudziestoletnie doświadczenie oraz setki zaprojektowanych, wykonanych i uruchomionych instalacji w różnych segmentach przemysłowych. To doświadczenie jest bezcenne i pozwala na szybkie zaproponowanie optymalnego rozwiązania. Drugą grupę stanowią nasi inżynierowie aplikacji i projektanci. Większość większych projektów już na etapie koncepcji jest opracowywana w przestrzeni trójwymiarowej. Korzystamy z naszego globalnego potencjału, wykorzystując doświadczenia różnych biur. Dzisiejsze możliwości komunikacyjne pozwalają na wykorzystanie globalnego doświadczenia Grupy Nederman w dowolnym projekcie, w każdym kraju. Mam nieograniczony dostęp do setek znakomitych inżynierów pracujących w Grupie Nederman. Szybkie konsultacje i znalezienie rozwiązania są na porządku dziennym.

Jakość oferowanych produktów to dla Państwa priorytet, dlatego współpracujecie wyłącznie ze sprawdzonymi kooperantami. Jakie kryteria decydują o wyborze kontrahentów?

SP, UK, PS: W obliczu powszechnego outsourcingu, kładziemy nacisk na jakość i wiarygodność firm, z którymi decydujemy się na współpracę. Dotyczy to zarówno dostawców urządzeń, które nie są przez nas produkowane, jak i firm świadczących usługi projektowe czy montażowe. Mimo to, zawsze preferujemy wykorzystywanie własnych zasobów jako pierwszą opcję. Aby jednak zachować elastyczność i umożliwić dostarczanie skutecznych rozwiązań dla problemów naszych klientów, angażujemy poddostawców oraz podwykonawców. Robimy to jednak zawsze zachowując ścisły nadzór i wykorzystując nasze specjalistyczne know-how.

Koncern nieustannie inwestuje w swój rozwój i dąży do wypracowania optymalnych rozwiązań. Jakie były najważniejsze inwestycje związane z rozwojem firmy w ostatnich latach?

PK: Jak wspomniałem, niewątpliwie kluczową inwestycją był rozwój fabryki w Markach. Do tego należy dodać wprowadzenie na rynek nowych produktów z zintegrowaną automatyką Nederman i możliwością komunikacji poprzez chmurę. Wśród inwestycji globalnych znaczące były trzy poważne akwizycje innych firm, które poszerzyły naszą ofertę i umożliwiły nam kompleksowe oferowanie całych systemów odpylających z myślą o „Industry 4.0”.

Potwierdzeniem wysokiej jakości funkcjonowania firmy i oferowanych produktów są otrzymane świadectwa oraz wyróżnienia. Jakimi najważniejszymi certyfikatami i nagrodami mogą się Państwo pochwalić?

PK, SP, UK: Jakość oferowanych przez nas produktów stoi na pierwszym miejscu. Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 i posiadają odpowiednie certyfikaty. W ostatnich latach otrzymaliśmy wiele prestiżowych nagród, szczególnie te związane z promowaniem bezpiecznej pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Budowanie świadomości klientów w zakresie wymogów ATEX było i jest dla nas bardzo ważne. Jeśli chodzi o sukcesy lokalne, to w 2019 roku serwis Nederman Polska zdobył tytuł najlepszego serwisu Nederman na świecie. Jest to szczególne wyróżnienie, które otrzymaliśmy dzięki doświadczeniu naszej załogi i perfekcyjnej organizacji pracy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wszystkie wyróżnienia i dziękujemy całemu zespołowi Nederman. To nasz wspólny sukces, który motywuje nas do dalszych działań i podjęcia nowych wyzwań!

Jak oceniają Państwo przyszłość branży, w której działa firma i jakie są związane z tym plany przedsiębiorstwa?

PK, SP, UK: Branża, w której działamy, ma wielką przyszłość. Nasza globalna produkcja musi być czysta, abyśmy mogli chronić naszą planetę i zapewnić zdrowe życie sobie oraz przyszłym pokoleniom. Działalność naszej firmy może być zastosowana w wielu branżach. Jesteśmy obecni wszędzie tam, gdzie procesy technologiczne mogą szkodzić środowisku lub zdrowiu ludzi. Niektóre segmenty się kurczą, inne rosną. Wiele globalnych koncernów produkcyjnych redukuje procesy szkodliwe dla środowiska, jak np. spawanie, które zastępuje się innymi metodami łączenia. Jako Nederman, również podejmujemy to wyzwanie, zastępując spawane konstrukcje filtrowe – konstrukcjami skręcanymi. Pojawiają się nowe potrzeby, np. w gabinetach dentystycznych, gdzie wymagany jest odciąg miejscowy. Nasze rozwiązania idealnie wpisują się w te potrzeby. Co więcej, niezależnie od segmentu czy branży, zaczyna je łączyć jedno – bycie online. Nasze produkty i rozwiązania stają się inteligentniejsze dzięki opcji ciągłego monitoringu, nieograniczonej archiwizacji danych i dostępu do wszystkich parametrów z poziomu smartfona. Nasze rozwiązania IoT & IIoT, znane jako Insight Control i Insight Analytics, łączą te wszystkie funkcje, dając klientom możliwość powierzenia nam całodobowej opieki nad instalacją czy urządzeniem poprzez nasze zobowiązanie do monitorowania oraz zdalnej i miejscowej obsługi. Od dwóch lat pomagamy naszym klientom znacząco ograniczyć koszty energii poprzez zastosowanie rozwiązania Nederman SAVE na instalacjach, zarówno istniejących, jak i nowych.

fb button

grab my essay banner

logo jooble