magazine top

Aby opowiedzieć o firmie INWEMER – tak, aby powstał jej pełny obraz, powinno się opowiedzieć nie tylko o tym, czym się zajmuje, ale także o tym, jakie ma priorytety, jakie miejsce zajmuje w branży, jakich pracowników zatrudnia, na co zwraca szczególną uwagę i jakimi wartościami się kieruje. Przedsiębiorstwo istnieje na rynku już prawie 30 lat, zatrudnia ponad 7000 osób, które obsługują około 5700 obiektów w całej Polsce. Grupa oferuje szereg usług wspierających firmy i instytucje na terenie całego kraju. Usługi te obejmują takie obszary jak należyte utrzymanie czystości w miejscach pracy kontrahentów oraz kompleksową obsługę techniczną nieruchomości. INWEMER dzięki dynamicznemu rozwojowi stał się liderem w obsłudze klientów sieciowych. Kluczem do tego sukcesu spółki jest szybka adaptacja do wymagań i procedur najbardziej wymagających klientów. Firma posiada rozbudowane systemy monitoringu jakości, komunikacji z klientem oraz raportowania jakości.

Podmiotowość
Najważniejszym czynnikiem w rozwoju firmy INWEMER było zawsze zarządzanie pracownikami, dające im możliwość kreowania i budowania organizacji. Tworzenie zespołów zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa pobudza chęć rozwoju każdego z ich członków i daje satysfakcję z osiąganych sukcesów przez firmę. Grupa INWEMER stawia na jakość i elastyczność, co objawia się dążeniem do zapewnienia pracownikom jak najlepszych warunków zatrudnienia, dopasowania ich możliwości i oczekiwań do charakteru pracy. Spółka zapewnia również odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Niezwykle istotne jest dla nich podejmowanie działań prewencyjnych, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Przedsiębiorstwo przeprowadza cykliczne szkolenia pracowników, prowadzi audyty mające na celu identyfikację zagrożeń, które w konsekwencji zapobiegają wypadkom. Zatrudnianym w firmie osobom zapewnia się traktowanie z szacunkiem i poszanowaniem godności, oraz pracę w środowisku wolnym od dyskryminacji. Szczególną wagę przykłada się do równego traktowania oraz przyjaznej atmosfery w pracy. Podstawą firmy INWEMER i kluczem jej powodzenia są ludzie, którzy ją tworzą i w niej pracują. Pracownicy to największa wartość i potencjał spółki, zarówno Ci, którzy tworzyli firmę od samego jej początku, a jest ich wielu, jak i Ci, którzy dołączyli do zespołu i stale go powiększają. Poczucie zawodowej satysfakcji pracowników jest siłą napędową firmy i wpływa na pozytywne spojrzenie w przyszłość.

Inaczej
W ostatnim czasie Grupa INWEMER stanęła w obliczu ciężkiej próby, jaką była pandemia koronawirusa Covid-19. Nagle wszystko zostało podporządkowane zdrowiu i bezpieczeństwu. Głównym celem firmy stała się ochrona zdrowia i życia pracowników. Podczas pandemii została wprowadzona praca zdalna oraz rotacyjna dla pracowników biurowych. Środki ochrony osobistej, w tym maseczki i płyn dezynfekcyjny, stały się codziennym wyposażeniem wszystkich pracowników. Nie było w firmie zwolnień grupowych, ponieważ priorytetem była walka o utrzymanie każdego miejsca pracy. Zostały wprowadzone nowe usługi dezynfekcji pomieszczeń oraz jakże ważne ozonowania, dzięki czemu udało się zapewnić pracę mimo dużych trudności, straty klientów z branży handlowej, zamykania sklepów i galerii handlowych. Przedsiębiorstwo przetrwało ten trudny okres dzięki swoim pracownikom, którzy mimo przeciwności nie poddawali się i stanęli na wysokości zadania.

Dobro wraca
Grupa INWEMER jest dojrzałą organizacją, która wie, jak ważne jest, aby kierować się uniwersalnymi wartościami moralnymi. Firma wykorzystuje każdą okazję, aby włączać się w akcje związane z wyrównywaniem szans, pomaganiem słabszym, starszym, osobom z niepełnosprawnościami czy dzieciom. Wspiera osoby indywidualne, instytucje oraz organizacje społeczne potrzebujące pomocy. Ważną częścią tych działań jest już wspomniane udzielanie pomocy środowisku osób z niepełnosprawnościami a szczególnie dzieciom. Przedsiębiorstwo wspiera aktywność sportową pracowników, prowadzi akcje ekologiczne w przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, pomaga również fundacjom i ośrodkom szkolno-wychowawczym. Firma działa na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami z pełnosprawnymi. Spółka jest laureatem w konkursie dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami „Lodołamacze”, organizowanym przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Jest to nagroda dla pracodawców za wrażliwość społeczną oraz przełamywanie stereotypów i uprzedzeń funkcjonujących w świadomości ludzkiej. Przedsiębiorstwo udziela pomocy i wsparcia dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych. W październiku 2021 roku przedstawiciele INWEMER uczestniczyli w oficjalnym otwarciu fundacji „DOBROdzieje się”. Od jakiegoś czasu INWEMER jest także organizatorem drobnych upominków dla dzieci z Przedszkola nr 56 w Łodzi. Pracownicy firmy wierzą, że wspólnie są w stanie sprawić, by w życiu dzieci pojawił się uśmiech i poczucie bezpieczeństwa. Są oni dumni z faktu nawiązania współpracy z fundacją „Drzewko Pomarańczowe”, której zadaniem statutowym i misją jest tworzenie domu pełnego ciepła i opieki dla dzieci z trudnymi doświadczeniami życiowymi. Przedsiębiorstwo pomaga również fundacji „Gajusz”, a przez to gajuszowym dzieciom potrzebującym często specjalistycznej opieki i dużo miłości w oczekiwaniu na adopcyjne rodziny.

„Czysty biznes”
Grupa INWEMER jest usługodawcą świadomym swojego wpływu na środowisko naturalne. W zakresie ekonomii zarządzania procesami skupia się na ekologii i logistyce. Firma korzysta z profesjonalnych i bezpiecznych dla środowiska środków chemicznych. Źródłem wiedzy na temat nowych, proekologicznych rozwiązań technologicznych są organizowane szkolenia. Środki chemiczne, jakimi posługuje się przedsiębiorstwo, posiadają wymagane karty charakterystyki technicznej oraz świadectwa ekologiczne. Działania proekologiczne firmy INWEMER skupiają się na: wdrażaniu polityki środowiskowej i zrównoważonemu zarządzaniu artykułami chemicznymi, segregacji odpadów, edukacji ekologicznej pracowników i klientów oraz współpracy z dostawcami i producentami środków chemicznych.

Jak nas widzą…
Działania oraz wyniki Grupy INWEMER zostały zauważone i docenione przez różne instytucje, zarówno te, które badają kondycję przedsiębiorstw w kraju, jak i te, które oceniają ich działalność. Firma jest ośmiokrotnym laureatem Gazel Biznesu. Ponadto spółka została dwukrotnie uhonorowana Diamentem Forbesa. Kondycja finansowa firmy potwierdzana jest corocznie Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej przyznawanym przez Dun & Bradstreet Poland.

Kropla drąży skałę
Zarząd firmy INWEMER jest zadowolony z faktu, iż podejmowane działania, praca i zaangażowanie całego zespołu przynoszą wymierne efekty. Są oni dumni ze wszystkich pracowników. Każdy z nich wnosi swój wkład, wiedzę, umiejętności, doświadczenie i co najważniejsze, codzienną pracę w tworzeniu sukcesu firmy. INWEMER docenia i szanuje każdego klienta tak samo – niezależnie od tego, czy jest to lokalny przedsiębiorca, czy klient korporacyjny. Spółka zapewnia wszystkim swoim partnerom jednolity standard obsługi, komfort współpracy i wysoki poziom oferowanych usług. INWEMER stawia na konsekwentny rozwój, poszerzanie wiedzy i doskonalenie stosowanych rozwiązań, co w perspektywie daje oczekiwane rezultaty. Kontrahentami przedsiębiorstwa jest wiele firm i instytucji w całym kraju. Zaufali oni firmie INWEMER powierzając im dbanie o czystość i właściwy stan techniczny swoich obiektów. 

fb button

grab my essay banner

logo jooble

Popularne