magazine top

Kolejna podwyżka cen energii elektrycznej od 1 stycznia 2021 stała się faktem. Na naszych rachunkach za prąd pojawiły się nowe składowe: opłata mocowa oraz opłata OZE.

Nowe składowe na rachunkach za energię elektryczną 

Ta pierwsza - zgodnie z przyjętą w 2017 roku ustawą dotyczącą rynku mocy (tzw. ustawą mocową) - jest daniną, z której pieniądze mają być przeznaczane na na utrzymywanie rezerw energii przez elektrownie węglowe. Innymi słowy: mają nam zapewnić stałe i bezproblemowe dostawy prądu, czyli bezpieczeństwo energetyczne, stabilność cen energii elektrycznej oraz wyeliminowanie niedoborów wytwórczych, w szczególności tzw. blackoutu energetycznego. To kolejna opłata (na naszych rachunkach figuruje już opłata przejściowa, która miała stanowić dla elektrowni rekompensatę za zerwanie kontraktów długoterminowych w ramach liberalizacji rynku energii oraz zapewnić producentom prądu środki na remonty i budowę nowych siłowni!), w ramach której rząd za wszelką cenę chce utrzymywać przy życiu państwowe koncerny energetyczne oraz ich elektrownie węglowe przynoszące gigantyczne straty i dewastujące środowisko naturalne. 

Ta druga, choć w w latach 2018-2020 była wymieniana na rachunku za energię elektryczną, nie obciążała odbiorcy. Ostatni raz byliśmy zobligowani do uiszczania opłaty OZE w roku 2017 i wynosiła ona wtedy 3,70 zł/MWh. Opłata powróciła w bieżącym roku, obciążając konsumentów kwotą 2,20 zł/MWh. Opłata OZE związana jest z funkcjonowaniem mechanizmów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE i ma zapewnić odpowiednio wysoki udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym.

Wprowadzając na nasze rachunki za prąd nowe opłaty, rząd wycofał się z z ubiegłorocznych deklaracji, zgodne z którymi ceny energii dla odbiorców indywidualnych miały nie wzrosnąć w roku 2021, a choć deklaruje pracę nad nowym projektem, w ramach którego "pomoc ma być systemowa i zaplanowana nie jednorazowo, ale na lata",w najbliższym czasie trudno spodziewać się jakichkolwiek rozstrzygnięć. 

panele na dachu2

Fotowoltaika opłacalna jak nigdy dotąd

Uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej  nigdy jeszcze nie było tak opłacalne jak dzisiaj. Albo zgadzamy się na nieustające, rokroczne podwyżki - obejmują one wszystkich operatorów, więc zmiana operatora mija się z celem - albo stawiamy na niezależność energetyczną. Inwestycja we własną przydomową elektrownię słoneczną sprawi, że zniwelujemy rachunki za prąd niemal do zera. Ekonomiści oszacowali, że tegoroczna podwyżka cen energii elektrycznej, zarówno z uwagi na dwie omówione wyżej nowe składowej, jak i na dodatkowe czynniki warunkujące wzrost indywidualnych rachunków za prąd, może sięgać nawet 12-13%. 

Decydując się na zakup instalacji fotowoltaicznej zyskujemy:

  • duża niezależność od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej,
  • obniżenie rachunków za prąd nawet do 95% w skali roku,
  • możliwość uzyskania nawet 100% samowystarczalności energetycznej (to sytuacja, w której całą wyprodukowaną przez siebie energię zużywamy na potrzeby własne i nie zachodzi konieczność wysyłania jej do publicznej sieci energetycznej, aby potem odzyskać ją w ramach tzw. systemu opustów)
  • możliwość gromadzenia prądu w akumulatorach i zużywania jej, kiedy zajdzie taka potrzeba (instalacja Off-Grid)

UWAGA: Choć nadal nie wiadomo, na jakich zasadach wznowiony zostanie w bieżącym roku nabór wniosków do programu "Mój prąd", dobra firma fotowoltaiczna pomoże nam w uzyskaniu dofinansowania z innych możliwych źródeł. Możemy także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na tych samych zasadach, jakie obowiązywały w roku ubiegłym. 

kwiatek pv3

Ile kosztuje nowoczesna instalacja fotowoltaiczna?

Szacuje się, że dobrej jakości przydomowa instalacja fotowoltaiczna kosztuje - w zależności od wielkości - minimalnie od ok 5,0 do 6,5 tysięcy PLN za każdy 1 kWp. Oczywiście im większa instalacja tym cena jest niższa, większe mamy też możliwości negocjacji.

Ostateczny koszt instalacji fotowoltaicznej jest inny w przypadku każdej inwestycji. Planując uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej warto zlecić przeprowadzenie audytu fotowoltaicznego, który da nam odpowiedź na pytania o potrzeby energetyczne naszego gospodarstwa domowego, rolnego czy firmy oraz pomoże w rozpoznaniu lokalnych warunków terenowych i nasłonecznieniowych. 

zielona energia4

Czy posiadacze instalacji PV muszą uiszczać opłatę mocową?

Jeśli instalacja fotowoltaiczna całkowicie pokryje zapotrzebowanie naszego gospodarstwa domowego czy firmy na prąd (czyli uzyskamy 100% samowystarczalność energetyczną), opłata mocowa nie będzie naliczana. Jeśli natomiast dzięki panelom fotowoltaicznym zaspokoimy nasze zapotrzebowanie energetyczne tylko częściowo, opłata mocowa będzie nas obowiązywała w ograniczonym zakresie. Ograniczenie wysokości lub całkowite zwolnienie z opłaty mocowej przysługuje osobom lub firmom korzystającym ze wszystkich odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu, że opłata mocowa nie jest naliczana albo jest naliczana w ograniczonym zakresie, instalacja fotowoltaiczna zwraca się jeszcze szybciej. 

W przygotowaniu tekstu pomogła firma SYNTEZA OZE, zajmująca się sprzedażą i montażem systemów fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych, rolników i firm na terenie całej Polski. Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora oszczędności z fotowoltaiki.

fb button

grab my essay banner

logo jooble