magazine top

W obliczu nieustannych zmian technologicznych, przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem efektywnej alokacji zasobów IT. Wybór między outsourcingiem IT a rozbudową wewnętrznych zespołów IT jest ważny w szczególności pod kątem ustalenia właściwych strategii biznesowych. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jak znaleźć równowagę pomiędzy outsourcingiem IT a rozwojem wewnętrznych zasobów.

Outsourcing IT – zalety i wyzwania

Outsourcing IT oferuje firmom elastyczność i dostęp do globalnych talentów, jednak wiąże się z potrzebą umiejętnego zarządzania partnerami zewnętrznymi. Jednakże mimo wszystko jest to temat nad którym warto się zastanowić. Spośród zalet i wyzwań wyróżniamy następujące elementy:

Redukcja kosztów

Outsourcing IT może znacznie obniżyć koszty stałe firmy, eliminując potrzebę utrzymywania dużej infrastruktury IT i związanych z nią wydatków na personel, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Firmy mogą, zamiast tego skorzystać z zewnętrznych dostawców zajmujących się zarówno infrastrukturą sprzętową, jak i oprogramowaniem. Pozwala to na skalowanie zasobów w zależności od bieżących potrzeb.

Dostęp do specjalistycznej wiedzy

Dostęp do specjalistów o globalnym doświadczeniu i umiejętnościach jest bezsprzecznie dużym atutem outsourcingu. Zdecydowanie przyspiesza to realizację projektów IT i pozwala je realizować na znacznie wyższym poziomie niż zatrudniając specjalistów z mniejszym doświadczeniem. Niemniej jednak prowadzi to również do wyzwań związanych z komunikacją i zarządzaniem projektami.

Elastyczność i skalowalność

Outsourcing IT umożliwia szybkie skalowanie zespołów w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby biznesowe. Przydatny jest zwłaszcza w okresach, w których termin publikacji projektu jest z góry ustalony i widoczne są opóźnienia w realizacji założeń. Może jednak negatywnie wpłynąć na spójność i ciągłość projektów, np. ze względu na nierzetelność danego partnera zewnętrznego.

Budowanie wewnętrznych zespołów IT – korzyści i trudności

Inwestowanie w wewnętrzne zespoły IT okazuje się istotne dla firm, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi projektami i technologią. Jednakże jest to związane ze sporymi kosztami stałymi i dbaniem o nieustanny rozwój zespołu, by mógł dostarczać produkty wysokiej jakości. Wymienione podejście ma swoje zalety, ale również stawia przed firmą konkretne wyzwania w związku z wewnętrznym zarządzaniem, wcześniej wspomnianymi kosztami i potrzebą rozwoju jeśli zatrudniany zespół ma być skuteczny.

Lepsza kontrola nad procesami

Mając własne zespoły IT, możesz szybko reagować na zmieniające się wymagania biznesowe i technologiczne. Jednak wymaga to inwestycji w rekrutację i szkolenie pracowników. Warto dodatkowo wspomnieć, iż dzięki posiadaniu wewnętrznych zasobów, przedsiębiorstwo może dostosowywać swoje systemy i aplikacje do specyficznych potrzeb oraz szybko wprowadzać nowe rozwiązania (np. integracje z istniejącymi systemami, rozwój niestandardowych narzędzi czy też optymalizacji wydajności aplikacji).

Budowanie wiedzy specjalistycznej

Kształtowanie wiedzy technicznej w wewnętrznym zakresie jest cenną inwestycją, wymagającą jednak czasu i zasobów do rozwijania konkretnych kompetencji (np. analiza danych, programowanie aplikacji, zarządzanie bazami danych czy też bezpieczeństwo sieciowe).

Wzmocnienie bezpieczeństwa

Wewnętrzne zespoły mają bezpośredni wpływ na polityki bezpieczeństwa i procedury. Okazuje się to ważne pod kątem ochrony danych biznesowych. Weź jednak pod uwagę, że utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa obejmuje ciągły rozwój poprzedzony przykładowo regularnymi szkoleniami.

Jak znaleźć równowagę pomiędzy outsourcingiem a rozbudową wewnętrznych zasobów IT?

Osiągnięcie równowagi między outsourcingiem a rozbudową wewnętrznych zespołów IT jest procesem, który wymaga dokładnej analizy wielu czynników. Podejście to musi być dostosowane do unikalnych potrzeb i strategii każdej firmy.

Ocena potrzeb biznesowych

Pierwszym krokiem do osiągnięcia równowagi jest określenie, które obszary IT są istotne dla działalności firmy, a które mogą być zarządzane przez zewnętrznych dostawców. Możemy w tym przypadku wyróżnić m.in. infrastrukturę sieciową, wsparcie techniczne dla użytkowników, rozwój i utrzymanie aplikacji biznesowych oraz bezpieczeństwo IT.

Analiza kosztów

Porównanie kosztów związanych z outsourcingiem i rozwijaniem wewnętrznych zespołów IT jest ważne, jednak należy także wziąć pod uwagę inne czynniki (w tym elastyczność i kontrola nad projektami).

Przeczytaj także: Wybierz świadomie odpowiedni software house!

Ryzyko i bezpieczeństwo

Zarówno outsourcing, jak i wewnętrzne zarządzanie IT wiążą się z różnymi poziomami ryzyka i wymagają różnych strategii zabezpieczeń. Warto starannie rozważyć konkretne kwestie związane z poufnością danych, integralnością systemów, dostępnością usług IT oraz zgodnością z przepisami regulacyjnymi.

Elastyczność operacyjna

Ważna pod kątem osiągnięcia równowagi jest także skrupulatna ocena, czy firma potrzebuje elastyczności, jaką oferuje outsourcing, czy preferuje większą kontrolę nad procesami IT. W przypadku niektórych przedsiębiorstw oferujących usługi outsourcingu możliwe jest zachowanie obu tych elementów - w zależności od wynegocjowanych warunków.

Długoterminowa strategia rozwoju

Integracja decyzji o outsourcingu lub rozbudowie wewnętrznych zespołów IT z długoterminową strategią firmy zapewni ciągłość biznesową i rozwój. Dlatego przed wybraniem odpowiedniej ścieżki warto popatrzeć na strategię w perspektywie długoterminowej. Pozwoli to lepiej dobrać odpowiednie rozwiązanie dla rozwoju biznesu na lata.

Podsumowanie

Osiągnięcie równowagi między outsourcingiem IT a rozwijaniem wewnętrznych zespołów wymaga starannego rozważenia wielu czynników. Jest to proces, który powinien być dostosowany do unikalnych potrzeb i strategii firmy.

W przygotowaniu artykułu pomogła firma Britenet – zachęcamy do odwiedzenia lidera w rozwoju oprogramowania oraz outsourcingu IT.

fb button

grab my essay banner

logo jooble