magazine top

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. produkuje i dostarcza Ciepło systemowe na terenie miasta Gniezna oraz Pobiedzisk. O firmie opowiada Pan Piotr Staśkiewicz – Prezes Zarządu PEC w Gnieźnie Sp. z o.o.

Proszę powiedzieć, jakie były początki przedsiębiorstwa i jakie momenty były najważniejsze w historii jego rozwoju?

Historia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sięga 1975 roku. W dniu 1 kwietnia 1975 r. na mocy zarządzenia nr 31/75 Wojewody Poznańskiego z dnia 11 marca 1975 r. utworzone zostało Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Fabrycznej 7, którego przedmiotem działania było prowadzenie gospodarki cieplnej dla potrzeb użytkowników lokali, a w szczególności: produkcja, zakup, przesyłanie i sprzedaż energii cieplnej; świadczenie usług w zakresie ciepłownictwa; eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń ciepłowniczych będących w zarządzie przedsiębiorstwa oraz programowanie rozwoju urządzeń ciepłowniczych na terenie województwa poznańskiego. OPEC Gniezno prowadziło działalność na terenie miast: Gniezno, Konin i Piła oraz powiatów: Chodzież, Czarnków, Gniezno, Konin, Międzychód, Nowy Tomyśl, Oborniki, Słupca, Środa, Szamotuły, Trzcianka, Wągrowiec i Września. Firma miała wiele istotnych momentów w historii swojego rozwoju lecz najważniejszym był 1 październik 1984 roku, gdzie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie zostało samodzielnym przedsiębiorstwem komunalnym. Od 1 lipca 1992 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest produkcja i dystrybucja Ciepła systemowego. Czy może Pan opowiedzieć nam szerzej o technologiach produkcji Ciepła systemowego i systemie dystrybucji?

Obecnie Spółka użytkuje 2 ciepłownie opalane miałem oraz 12 lokalnych kotłowni gazowych. Ciepło systemowe dostarczamy przede wszystkim mieszkańcom budynków wielorodzinnych, instytucjom publicznym, szpitalom, placówkom oświatowym (szkoły i przedszkola) oraz przedsiębiorstwom. Udział sprzedaży Ciepła systemowego w podziale na grupy odbiorców kształtuje się następująco:

 • 69 % – odbiór na cele mieszkaniowe (spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa komunalne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne),
 • 22 % – na cele obiektów użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, przedszkola),
 • 9 % – pozostałe obiekty, w tym przedsiębiorstwa (firmy produkcyjne, usługowe i handlowe).


W ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18 zainstalowanych jest 6 kotłów opalanych miałem o łącznej mocy 75,595 MW. W ciepłowni C-14 przy ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej zainstalowany jest jeden kocioł opalany miałem o mocy 11,63 MW. 12 lokalnych kotłowni gazowych na terenie miasta Gniezna opalanych jest przez 21 kotłów gazowych o łącznej mocy 4,501 MW. Energia jest przesyłana siecią cieplną o długości 48,9 km (w tym 34,4 km [70,3%] wykonanej w technologii rur preizolowanych) i rozdzielana między odbiorców poprzez 315 węzłów cieplnych, z czego: 265 węzłów własnych (84,1%), 50 będące własnością odbiorców energii (15,9%). Wszystkie węzły eksploatowane przez Spółkę wyposażone są w układy nowoczesnej automatyki regulacyjnej zapewniające optymalną pracę w każdych warunkach pogodowych oraz przy każdym poziomie odbioru energii przez odbiorców. Ustalanie ilości zużytego ciepła przez wszystkich odbiorców odbywa się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych – liczników ciepła zainstalowanych w węzłach cieplnych lub zasilanych obiektach.

Poza produkcją i dystrybucją Ciepła systemowego, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie świadczy także usługi związane z szeroko rozumianą energetyką cieplną. Jakie dodatkowe usługi świadczy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie?

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. to firma z prawie 45-letnim doświadczeniem w branży ciepłowniczej, oprócz swoich głównych zadań, do których zostało powołane, czyli produkcji, przesyłania i dystrybucji Ciepła systemowego, świadczy także usługi w zakresie: chemicznego czyszczenia wymienników ciepła typu WWB1, JAD i płytowych, wykonywania sieci i przyłączy cieplnych, wykonywania instalacji c.o. i c.w., obsługi kotłowni, usuwanie awarii w instalacjach będących własnością odbiorców ciepła, instalowanie liczników ciepła, obsługi węzłów cieplnych, montażu zaworów bezpieczeństwa, wymiany naczyń wzbiorczych, ważenia na wadze samochodowo – wozowej do 50 ton oraz najmu środków transportu oraz sprzętu budowlanego wraz z operatorem i kierowcą. Firma prowadzi także detaliczną sprzedaż opału (miał, orzech, ekogroszek) oraz sprzedaż żużla jako ubocznego produktu spalania węgla.

Działacie na rynku, na którym decyduje popyt, podaż, konkurencja oraz silna orientacja na potrzeby i wymagania Klientów. Dlatego dokładacie wszelkich starań, ażeby dostarczać waszym Klientom produkty i usługi najwyższej jakości, po atrakcyjnych cenach. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

Bezapelacyjnie kluczem do sukcesu jest dostarczanie naszym klientom bezpiecznego, wygodnego i ekologicznego Ciepła systemowego. Dzięki temu ich grono stale się powiększa, gdyż doceniają wszystkie te zalety, które wiążą się z Ciepłem systemowym. Obecnie z Ciepła systemowego korzysta ponad połowa mieszkańców Gniezna. Chwalą sobie oni niezawodność tego typu ogrzewania, które zapewnia całodobowo nasze Pogotowie Ciepłownicze. Ciepło Systemowe jest bezobsługowe i ekonomiczne, a co najważniejsze dostępne przez cały rok, a jego bezawaryjne dostarczanie do naszych klientów czyni je kluczem do sukcesu naszej firmy.

Sukces przedsiębiorstwa tworzą Ludzie. Czy może nam Pan opowiedzieć o kadrze specjalistów, którzy na co dzień budują renomę i wartość firmy?

Ludzie są motorem biznesu. Pracownicy są kluczowi dla naszej firmy, gdyż za sukces firmy odpowiada nie tylko Prezes, ale też każdy pracownik, nawet ten będący na najniższym szczeblu. Odpowiednio dobrany zespół jest podstawą do osiągnięcia przez firmę założonych celów. Dlatego też nasi pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach, korzystają z karnetów na basen, siłownię, itp. Firma dla załogi organizuje także spotkania integracyjne, wspólne wycieczki oraz turnieje sportowe. Co ważne, w wydarzeniach tych mają prawo uczestniczyć pracownicy, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę lub rentę.

Jakość usług to dla Państwa priorytet. Dlatego też współpracujecie wyłącznie z najlepszymi dostawcami i partnerami biznesowymi. Czy chcieliby Państwo szczególnie wyróżnić któreś firmy – Państwa najważniejszych partnerów?

Do grona naszych kluczowych partnerów należą Firmy: Metrolog Sp. z o.o., Gebwell Sp. z o.o., INSTAL-FILTER SA, Biuro inżynierskie Softechnik Sp. z o.o., Sp. k., Logstor Polska Sp. z o.o., Energika Małgorzata Szamałek, Zbigniew Szamałek Sp.j.

Dzięki rozwojowi sieci ciepłowniczej, poprzez którą dostarczacie do waszych odbiorców ciepło systemowe, poprawiacie standardy ekologiczne w Gnieźnie, przyczyniając się do ograniczenia tak szkodliwej dla zdrowia i środowiska naturalnego – niskiej emisji. Jakie inwestycje związane z rozwojem firmy były realizowane na przestrzeni ostatnich kilku lat?

W okresie ostatnich kilku lat PEC w Gnieźnie Sp. z o.o. dokonał szereg istotnych inwestycji, do najwazniejszych można zaliczyć:

 • „Modernizacje kotła WR-25 nr 5 wraz z budową instalacji odpylania spalin w Ciepłowni C-13 w Gnieźnie”- całkowity koszt netto wyniósł 8.705.000,00 zł,
 • „Modernizacje kotła WR-25 nr 6 na kocioł WR-10 nr 6 wraz z budową instalacji odpylania spalin w Ciepłowni C-13 w Gnieźnie” - całkowity koszt netto wyniósł 5.002.000,00 zł,
 • „Modernizacje układu odpylania wraz z kanałami spalin oraz układu odżużlania kotła WR-5 nr 2 w Ciepłowni C-13 w Gnieźnie - całkowity koszt netto wyniósł 1.502.000,00 zł.

Modernizacje te spowodowały zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła oraz skuteczności odpylania spalin.

Innymi ważnymi inwestycjami były:

 • „Rozdzielenie obiegu pomp sieciowych i kotłowych w Ciepłowni C-13 w Gnieźnie w celu zwiększenia efektywności energetycznej”. Przebudowa ta pozwoliła na zwiększenie efektywności energetycznej układów pompowych, poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
 • „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotłów węglowych na gazowe przy ul. Poznańska 92/94 w Gnieźnie”. Modernizacja ta spowodowała zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych,
 • „Budowa sieci cieplnej na południową stronę miasta”. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy budynków mieszczących się w południowej części miasta mogą skorzystać z Ciepła Systemowego.

Realizacje zadań inwestycyjnych połączone są również z ochroną środowiska naturalnego.

Jak ocenia Pan przyszłość branży, w której działa firma, jakie są w związku z tym plany firmy na najbliższe lata?

Działania inwestycyjne Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie od dłuższego czasu skoncentrowane są na poprawie sprawności eksploatowanych systemów oraz poprawie efektywności wytwarzania Ciepła systemowego. W dalszym ciągu będą wykonywane inwestycje obszarowe związane z rozwojem miejskiej sieci ciepłowniczej, modernizacjami ciepłowni, kotłowni lokalnych, sieci ciepłowniczej, armatury oraz modernizacji węzłów cieplnych. Mając na uwadze silne ukierunkowanie na klienta, PEC w Gnieźnie w swoich działaniach inwestycyjnych dąży do tego, aby dostawa Ciepła systemowego była prowadzona w sposób ciągły, optymalny (bez strat i marnotrawstwa, za niewygórowaną cenę) i ogólnodostępny. PEC w Gnieźnie prowadząc działania rozwojowe dąży do utrzymania niskiego poziomu wzrostu cen Ciepła systemowego, wzrostu sprzedaży, dalszej poprawy jakości dostaw, ochrony środowiska naturalnego poprzez modernizację istniejącego systemu ciepłowniczego, jak i wdrażanie technologii produkcji Ciepła systemowego w oparciu o odnawialne źródła energii oraz kogenerację. Obecnie trwają prace nad studium warunków geologicznych pozyskania energii wód geotermalnych oraz prace nad instalacją termicznego przekształcania odpadów.

Waszym celem jest budowanie trwałych, dobrych relacji z Klientami i ze społecznością lokalną. Czy angażują się Państwo w działalność pozabranżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

Spośród wielu akcji, w których się angażujemy możemy wymienić między innymi:

 • sponsoring sportu dzieci i młodzieży w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka ręczna, zapasy, tenis stołowy, szachy, biegi,
 • sponsoring „Olimpiady Przedszkolaków” wszystkich gnieźnieńskich przedszkoli – coroczne 2-dniowe zawody sportowe, w którym dzieci z gnieźnieńskich przedszkoli rywalizują w różnych dyscyplinach sportowych,
 • akcja „Oddaj krew z Cieplikiem” – dwukrotna honorowa zbiórka krwi zorganizowana, wspólnie z „Klubem Honorowych Dawców Krwi” przy „Zarządzie Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża”,
 • sponsoring „Jesiennego Biegu Osiedla Winiary” wokół osiedla Winiary,
 • organizacja akcji „PEC czyta dzieciom” – akcja polega na czytaniu bajki „Czerwony Kapturek”,
 • współfinansowanie wyjazdu na kolonie dla dzieci z Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych,
 • dotacja finansowa dla pierwszoligowego klubu szachowego LKS „Chrobry” Gniezno,
 • wsparcie rzeczowe dla Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Okręgowym PCK w Gnieźnie związku z rejestracją potencjalnych dawców szpiku,
 • wsparcie rzeczowe na przeprowadzenie licytacji gadżetów reklamowych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • wsparcie rzeczowe festynów i pikników rodzinnych organizowanych przez lokalne przedszkola, szkoły podstawowe i średnie.
 • i wiele innych...

Jakimi certyfikatami, nagrodami, tytułami i wyróżnieniami mogą się Państwo pochwalić?

 • I miejsce w rankingu „Firma Pełna Ciepła 2019” organizowanym przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie,
 • IV miejsce w Ogólnopolskim Rankingu „Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej” w 2019 roku organizowanym przez Strefę Gospodarki Dziennika Gazeta Prawna,
 • Gazela Biznesu 2010, 2011, 2012, 2013,
 • Godło „Teraz Polska”,
 • Honorowy tytuł „Partnera Ekologii” przyznawany przez „Polski Klub Ekologiczny”,
 • Odznaka honorowa PCK IV stopnia za działalność na rzecz krwiodawstwa przyznawana przez „Klub Honorowych Dawców Krwi” przy „Zarządzie Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża”,
 • Tytuł „Przedsiębiorstwa Roku” przyznawany przez „Towarzystwo Miłośników Gniezna”,
 • Certyfikat ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 nadany przez „Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie.

Z czego są Państwo najbardziej dumni?

Jest kilka takich rzeczy. Od kilku lat nasza sieć ciepłownicza cieszy się znikomą awaryjnością. Przyczyniają się do tego wysokiej klasy materiały z jakich wykonane są sieci oraz całodobowe Pogotowie Ciepłownicze, które na bieżącą dokonuje przeglądów i napraw sieci. Jeżeli już zdarzy się awaria, dzięki rozbudowanemu systemowi wizualizacji jesteśmy w stanie szybko zlokalizować jej miejsce, a co za tym idzie konieczność usunięcia awarii skraca się do minimum przez co nasi odbiorcy w nieznacznym stopniu odczuwają jej skutki lub nawet wcale. Jesteśmy dumni także z zaufania jakim cieszymy się wśród odbiorców i potencjalnych odbiorców Ciepła systemowego. Dostarczamy Ciepło Systemowe do ponad 50% mieszkańców Gniezna. To grono stale się poszerza, gdyż klienci widzą w nas odpowiedzialnego partnera z prawie 45-letnim doświadczeniem w branży. Dla odbiorców kluczowe znaczenie ma z pewnością wygoda z korzystania z Ciepła systemowego oraz sprawne Biuro Obsługi Klienta, które szybko reaguje na sprawy zgłaszane przez odbiorców. Kolejnym powodem do dumy jest rozpoznawalność naszej marki. Ciepło Systemowe jest produktem ogólnopolskim. Jesteśmy dumni, że mamy w swojej ofercie coś, co pozytywnie się kojarzy i jest rozpoznawalne przez dużą część społeczeństwa. Mamy tego dowód poprzez ankiety przeprowadzane pośród naszych odbiorców, a także w trakcie organizowanych „drzwi otwartych”, gdzie znaczna część gości nie korzysta jeszcze z naszego ogrzewania. Dzięki pozytywnemu kojarzeniu marki Ciepła systemowego łatwiej nam przekonać ludzi do skorzystania z usług naszej firmy.

fb button

grab my essay banner

logo jooble