magazine top

Grupa Nederman jest producentem i dostawcą oraz światowym liderem w dziedzinie produktów i rozwiązań z sektora technologii przemysłowej filtracji powietrza. Koncern jest od wielu lat obecny na polskim rynku poprzez firmy Nederman Polska Sp. z o.o. oraz Nederman Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Specjalnie dla BusinessPL obszernego wywiadu udzielił zespół menedżerów Nederman w osobach:

  • Piotr Krysztofik (PK) - Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Nederman Polska
  • Urszula Kowalczyk (UK) - Partner Sales Marketing & Development Manager, Nederman Polska
  • Paweł Sołtysik (PS) - Dyrektor Sprzedaży Serwisowej, Nederman Polska
  • Sebastian Piechota (SP) - Dyrektor Sprzedaży Rozwiązań, Nederman Polska
  • Marcin Zaleski (MZ) - Dyrektor Produkcji, Nederman Manufacturing Poland
  • Justyna Drozdowska (JD) - Specjalista ds. Szkoleń i Rekrutacji, Nederman Manufacturing Poland.

Proszę powiedzieć, jakie były początki przedsiębiorstwa Nederman w Polsce i jakie momenty były najważniejsze w historii jego rozwoju?

PK: Nederman jest obecny na polskim rynku od 1993 roku. W 1997 roku został zarejestrowany Nederman Polska. Kolejnym kamieniem milowym było kupienie przez Nederman w 2010 roku firmy Dantherm z fabryką w Markach. Do 2017 roku trwały poważne inwestycje w zakład produkcyjny w Markach i obecnie jest ona nowoczesną, główną fabryką Nederman. Dla rozwoju spółki sprzedażowej Nederman Polska bardzo ważne były ostatnie trzy lata. Nederman globalnie dokonał kolejnych zakupów rozszerzając mocno swoją ofertę w zakresie automatyki, rozwiązań „Industry 4.0”, monitoringu, rozwiązań energooszczędnych. W ślad za tym idzie rozwój kompetencji pracowników, tutaj zrobiliśmy duży krok w kierunku „Clean Air Company”, która kompleksowo rozwiązuje problemy związane z oczyszczaniem powietrza.

Nederman to globalna organizacja, specjalizująca się w oczyszczaniu powietrza i zarządzaniu zasobami. Czy mogą Państwo opowiedzieć o ofercie międzynarodowego koncernu i w czym szczególnie specjalizuje się polski oddział?

PK: Nederman jako koncern specjalizuje się w oczyszczaniu powietrza w procesach przemysłowych. Działamy w wielu segmentach przemysłowych takich jak spawalnictwo, przemysł drzewny, spożywczy, farmaceutyczny, wydobywczy, chemiczny. Projektujemy i wykonujemy kompletne instalacje odpylające, z których duża część to instalacje do pyłów wybuchowych. Do tych systemów posiadamy własną automatykę, zdalny monitoring oraz rozwiązania z zakresu IoT. Nederman Polska jest jednym z większych biur Nederman i działa we wszystkich wymienionych wyżej segmentach przemysłowych. Mamy solidny, doświadczony serwis dający całodobowe wsparcie naszym klientom. Posiadamy własnych projektantów, ekipy montażowe z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy diagnostykę i modernizację całych systemów odpylania. Ściśle współpracujemy z Grupą Nederman w zakresie rozwoju i wdrażania nowych produktów.

Nederman produkuje swoje urządzenia również w fabryce Polsce. Czy mogą Państwo opowiedzieć szerzej o zakładzie Nederman w Markach?

MZ: Nederman Manufacturing Poland Sp. z o.o. to spółka produkcyjna firmy Nederman. Zlokalizowana jest w Polsce w Markach koło Warszawy i wytwarza jednostki filtrujące na potrzeby spółek handlowych grupy Nederman, która oferuje szeroką gamę produktów, rozwiązań i usług w zakresie filtrowentylacji przemysłowej. Fabryka Nederman w Polsce to nowoczesny zakład produkcyjny, z którego każdego dnia wyjeżdża kilkanaście filtrów i urządzeń stosowanych w filtracji przemysłowej, przechodząc pełen ciąg produkcyjny od surowca stalowego w postaci arkuszy blachy czy profili, które w pierwszym etapie są poddawanie procesom cięcia i formowania plastycznego na prasach krawędziowych. W parku maszynowym firma posiada w pełni automatyczną wykrawarkę blach, gdzie udział operatora ogranicza się tylko do załadunku materiału na stół podajnika i obserwacji programu. Przy procesie cięcia wykorzystywane są również dwie wykrawarki laserowe. W procesie gięcia wykorzystywane są prasy krawędziowe z obsługą operatorów, ale firma również posiada stanowisko zrobotyzowane, gdzie zaginanie elementów wykonuje za operatora robot. Miesięcznie średnio firma przetwarza 130 000 kg stali. Kolejnym etapem jest spawanie, a po wykonaniu, elementy trafiają na lakiernię w systemie na mokro, aby móc spełnić wszelkie wymagania klientów co do klas antykorozyjności powłok lakierniczych. Firma posiada dwie lakiernie, jedną z automatycznym systemem przygotowania powierzchni na zasadzie fosforanowania i drugą nowoczesną kabinę lakierniczą do dużych elementów. Po lakierowaniu wszystkie elementy spotykają się w procesie montażu finalnego, który zakończony jest testem urządzenia i przygotowaniem do drogi do klienta, u którego prowadzona jest instalacja całego systemu odpylania i filtracji. Doświadczenie i tradycja firmy sięgają ponad 75 lat, a oddziały w Polsce funkcjonują od wielu lat zatrudniając obecnie ponad 200 specjalistów.

Do kogo szczególnie kierujecie swoje produkty i co wyróżnia waszą ofertę na tle konkurencji?

PK: Tak jak już powiedziałem, działamy w wielu branżach. Długą, bo 75-cio letnią tradycją Nederman jest spawalnictwo i szereg rozwiązań związanych z tym segmentem. Drugim dużym sektorem, w którym działamy jest przemysł drzewny, mocno rozwinięty w Polsce, szczególnie w zakresie produkcji mebli. Trzecią specjalnością, gdzie mamy swoją rozwiniętą technologię filtracji, to segment mgły olejowej. Filtrujemy emulsje, czysty olej jak i mieszaniny spalonych olejów oraz smarów. Oferujemy rozwiązania pracujące 24h. W zakresie sprzedaży produktowej do tych segmentów rynku mamy dużą sieć naszych autoryzowanych partnerów. Rozwijamy również sprzedaż elektroniczną/internetową. Każdy z naszych autoryzowanych partnerów ma możliwość zakupów „on-line” z pełnym dostępem do dokumentacji i narzędzi doborowych. Myślę, że w tym zakresie mocno wyróżniamy się na tle konkurencji. W sprzedaży bezpośredniej całych systemów odpylania, to co nas wyróżnia, to niewątpliwie szeroka gama własnych produktów, poczynając od kanałów o wysokiej szczelności, poprzez zabezpieczenia przeciwwybuchowe, własne wysokosprawne wentylatory, cały typoszereg filtrów dedykowanych do różnych segmentów i własną automatykę spełniającą wymogi „przemysłu 4.0”.

Jakie wymierne korzyści dla firmy, pracowników i środowiska naturalnego przynoszą rozwiązania przemysłowe oferowane przez Państwa firmę?

SP: Korzyści możemy przedstawić na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to zmniejszenie szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Zanieczyszczenia pyłowe, dymy spawalnicze, mgła olejowa, opary gazowe szkodzą zdrowiu powodując obniżenie odporności i częstszą nieobecność pracowników, a tym samym podnoszą koszty pracy, jak również koszty społeczne. Druga to zmniejszenie negatywnego wpływu na procesy produkcyjne. Przy skutecznym odpylaniu zmniejsza się ilość wyrobów wadliwych lub niespełniających wymagań jakościowych. Narzędzia maszyn obróbczych mają dłuższą żywotność. Zmniejsza się ilość przestojów koniecznych na ich wymianę. Optymalnie zaprojektowany system odciągu to taki, który wyłapuje maksymalną ilość zanieczyszczeń przy jak najmniejszej ilości odciąganego powietrza, co zmniejsza ilość energii potrzebnej do skutecznej filtracji.

Nederman zyskał pozycję lidera w dziedzinie inżynierii i produkcji urządzeń do kontroli zanieczyszczenia powietrza. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

PK: Najważniejsze w naszej działalności jest ukierunkowanie na ochronę naszej planety poprzez oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń pochodzących z ciężkich procesów produkcyjnych. Miejmy świadomość, iż 95% ludzi nie oddycha świeżym powietrzem. Naszym potencjałem są niewątpliwie bardzo doświadczeni pracownicy oraz innowacyjne produkty, które ciągle rozwijamy oraz możliwość wykorzystania know-how globalnie.

Osiągnięcie tak dużego sukcesu nie byłoby możliwe bez wykwalifikowanego personelu. Czy mogą Państwo powiedzieć kilka słów o kadrze specjalistów zatrudnionych w firmie Nederman?

PK: Zacznę od naszych doświadczonych inżynierów sprzedaży. Niektórzy z nich mają ponad dwudziestoletnie doświadczenie oraz setki zaprojektowanych, wykonanych i uruchomionych instalacji w różnych segmentach przemysłowych. To doświadczenie jest bezcenne, pozwala szybko zaproponować optymalne rozwiązanie. Druga grupa to nasi inżynierowie aplikacji i projektanci. Wszystkie większe projekty już na etapie koncepcji powstają w przestrzeni trójwymiarowej. Korzystamy z naszego globalnego potencjału wykorzystując do rozwiązań doświadczenia różnych biur. Dzisiejsze możliwości komunikacyjne dają ogromne możliwości w wykorzystaniu globalnego doświadczenia Grupy Nederman do dowolnego projektu w każdym z krajów. Mogę powiedzieć, iż mam nieograniczony dostęp do setek znakomitych inżynierów pracujących w Grupie Nederman. Szybkie, krótkie konsultacje przyśpieszające realizację projektu, znalezienie rozwiązania są na porządku dziennym.

Jakość oferowanych produktów to dla Państwa priorytet dlatego współpracujecie wyłącznie ze sprawdzonymi kooperantami. Czy chcieliby Państwo szczególnie wyróżnić któreś firmy – Państwa najważniejszych partnerów?

SP, UK, PS: W czasach powszechnego outsourcingu szczególną wagę przykładamy do firm z którymi współpracujemy. Począwszy od dostawców urządzeń wykorzystywanych do naszych instalacji, jeśli sami ich nie produkujemy, poprzez usługi projektowe i montażowe. Pierwszym wyborem jest korzystanie z własnych zasobów, chcąc jednaj zachować elastyczność i dostarczać rozwiązania problemów naszych Klientów korzystamy z poddostawców i podwykonawców jednak zawsze pod odpowiednim naszym nadzorem i naszym know-how.

Koncern nieustannie inwestuje w swój rozwój i dąży do wypracowania optymalnych rozwiązań. Jakie najważniejsze inwestycje związane z rozwojem firmy były realizowane na przestrzeni ostatnich kilku lat?

PK: Tak jak wspominałem, niewątpliwie najważniejsza była inwestycja w rozwój fabryki w Markach. Dodałbym do tego wprowadzenie nowych produktów na rynek ze zintegrowaną automatyką Nederman i możliwością komunikacji poprzez chmurę. Z inwestycji globalnych to trzy poważne zakupy innych firm, zwiększające naszą ofertę i umożliwiające nam kompleksowe ofertowanie całych systemów odpylających pod kątem „Industry 4.0”.

Jak oceniają Państwo przyszłość branży, w której działa firma, jakie są w związku z tym plany przedsiębiorstwa?

PK, SP, PS, UK: Branża, w której działamy ma wielką przyszłość, nasza światowa produkcja musi być czysta, tylko tak możemy ochronić naszą planetę i dać sobie oraz nowym pokoleniom możliwość zdrowego życia. Działalność naszej firmy może być przepisana do wielu branż. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie wpływ procesów technologicznych może być szkodliwy dla środowiska lub człowieka. Jedne segmenty się kurczą, inne rosną. Wiele światowych koncernów produkcyjnych zmniejsza procesy szkodliwe dla środowiska. Takim przykładem może być operacja spawania, którą zastępuje się innymi metodami spajania. Jako Nederman również podejmujemy to wyzwanie zastępując w ostatnim czasie kolejne filtry konstrukcji spawanej - konstrukcją skręcaną. Powstają też nowe, np. gabinety dentystyczne, które w obecnym czasie mają potrzebę odciągu miejscowego. Rozwiązania Nederman wpasowują się w tą potrzebę idealnie. Jaki by to nie był segment czy branża to zaczyna łączyć je jedno – bycie on-line. Nasze wyroby i rozwiązania stają się inteligentniejsze dzięki opcji ciągłego monitoringu, możliwości nieograniczonej archiwizacji danych, dostępu wszystkich parametrów z poziomu smartfona. Nasze rozwiązania IOT & IIOT zwane Insight Control i Insight Analitics łączą te wszystkie funkcje. Dają Klientowi możliwość powierzenia nam całodobowej opieki nad instalacją, urządzeniem poprzez nasze zobowiązanie do jej monitorowania oraz zdalnej i miejscowej obsługi.

Oprócz aktywności biznesowej, równie ważna jest działalność społeczna. Czy angażują się Państwo lokalnie w działalność pozabranżową?

JD: Od kilku lat wspieramy lokalny klub sportowy SameJudo, prowadzący zajęcia w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Te na pozór dwie odmienne dziedziny jakimi są biznes oraz judo - mają ze sobą wiele stycznych: szacunek do partnera, wytrwałość w pokonywaniu trudności, postawa fair play. Dlatego też cieszymy się, że coraz więcej naszych Pracowników oraz ich rodzin decyduje się rozpocząć swoją przygodę z tym sportem. Współpraca Nederman z SameJudo wspiera wydatki Klubu w organizacji międzynarodowych zawodów Judo, zakup sprzętu sportowego dla dzieci czy finansowanie obozów letnich.

Potwierdzeniem wysokiej jakości funkcjonowania firmy i oferowanych produktów są otrzymane świadectwa oraz wyróżnienia. Jakimi najważniejszymi certyfikatami i nagrodami mogą się Państwo pochwalić?

PK, SP, PS, UK: Nasza firma na pierwszym miejscu stawia jakość oferowanych produktów. Dostarczamy urządzenia wyprodukowane zgodnie z normami i posiadanymi certyfikatami ISO 90001:2015 oraz ISO 14001:2015. W ciągu minionych lat otrzymaliśmy wiele prestiżowych nagród. W gronie tych najważniejszych są nagrody związane z promowaniem bezpiecznej pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Budowanie świadomości klientów w zakresie wymogów ATEX było i jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli chodzi o lokalne sukcesy to w 2019 roku serwis Nederman Polska zdobył tytuł najlepszego serwisu Nederman globalnie. Jest to szczególne wyróżnienie, które otrzymaliśmy dzięki doświadczeniu załogi i perfekcyjnej organizacji pracy. Za wszystkie wyróżnienia jesteśmy niezmiernie wdzięczni i jednocześnie dziękujemy całemu zespołowi Nederman. To nasz wspólny sukces, który motywuje Nas do dalszych działań i kolejnych wyzwań!

fb button

grab my essay banner

logo jooble