magazine top

Podejmowałeś legalną pracę w Holandii i czekasz na zwrot podatku z tego kraju? Nie wiesz, na jaką kwotę możesz liczyć? Pamiętaj, że wysokość nadpłaty zależy nie tylko od uzyskanych dochodów. Sprawdź, co jeszcze wpływa na łączną kwotę holenderskiego zwrotu podatku.

Wyliczenie zwrotu podatku z Holandii – nie tylko na podstawie karty podatkowej

Zwrot podatku z Holandii przysługuje każdemu, kto legalnie podejmował pracę zarobkową na terenie tego kraju. Każda taka osoba powinna otrzymać od swojego pracodawcy roczną kartę podatkową (Jaaropgaaf). Jest to dokument, w którym zestawiona jest wysokość wynagrodzenia pracownika z każdego przepracowanego miesiąca, a także potrącanej składki na poczet podatku. Wszystkie dane, które znajdują się w karcie podatkowej, są niezbędne do tego, aby obliczyć należną wysokość zwrotu podatku. Co ważne – wyżej wymienione informacje w większości przypadków nie wystarczą do prawidłowej kalkulacji nadpłaty. Wysokość zwrotu uzależniona jest również od innych czynników, które wpływają na ogólną sytuację podatnika.

Rok podatkowy

Rok podatkowy to jeden z czynników, który wpływa na ogólne rozliczenie podatku z Holandii. Co roku w kraju tym obowiązują inne progi podatkowe, które znacznie oddziałują na wysokość wypłacanej nadpłaty. Dzieje się to przez funkcjonujący tam system podatkowy, który mówi o tym, że im wyższy dochód pracownika, tym kwota odprowadzanego podatku jest większa. W 2020 roku ustanowiono dwa progi podatkowe:

 

  • zarobki do 68 508 euro – 37,35% podatku,
  • zarobki od 68 508 euro – 49,5% podatku.

Status rezydenta

Kolejną istotną kwestią podczas rozliczania holenderskiego zwrotu podatku jest to, czy płatnik jest rezydentem w tym kraju. Status ten określa prawo do stałego pobytu, o które można ubiegać się po 5 latach nieprzerwanego i legalnego zamieszkania w Holandii. Taki rodzaj rozliczenia jest bardzo korzystny, ponieważ rezydentom przysługują dodatkowe ulgi, które mogą znacznie zwiększyć zwrot podatku. Co ważne jednak, aby móc rozliczać się na zasadach rezydenckich, należy załączyć do zeznania zaświadczenie UE/WE, które pobierzesz w polskim Urzędzie Skarbowym. W dokumencie musi być zawarte potwierdzenie tego, że co najmniej 90% ogólnych dochodów pochodzi z pracy w Holandii.

Wiek podatnika

Holenderski system podatkowy bierze pod uwagę również wiek podatnika. Obecnie zasady rozliczania są korzystniejsze dla seniorów – osoby, które przekroczyły 65 lat, płacą mniejsze podatki, niż młodsi podatnicy. Dzieje się to m.in. ze względu na to, że starszych osób nie dotyczą składki na ubezpieczenia społeczne, które często stanowią większą część kwoty z podatku. Co więcej – seniorom może przysługiwać również ulga dla osób w podeszłym wieku.

Źródło dochodu

Na zwiększenie wypłacanego zwrotu podatku znaczenie ma również rodzaj dochodu. Do innych źródeł zarobku zaliczyć można m.in. zasiłek chorobowy, a wszystkie koszty leczenia, które nie zostały objęte polisą ubezpieczeniową, mogą wpłynąć na wyższą kwotę nadpłaty z Holandii.

Partner fiskalny

Rozliczenie się za dochody w Holandii może odbyć się zarówno samodzielnie, jak i z partnerem fiskalnym. Druga opcja jest z reguły korzystniejsza i podnosi łączną kwotę wypłacanego zwrot podatku z tego kraju. Partnerem finansowym może być współmałżonek lub osoba, z którą mieszkasz, posiadasz wspólne dzieci lub jesteś zameldowany pod tym samym adresem.


Potrzebujesz pomocy w rozliczeniach podatkowych z Holandii i innych krajów? Odwiedź stronę https://all-tax.pl/, czyli profesjonalnego biura rozliczeń zagranicznych, które posiada wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętej pomocy podatkowej i nie tylko.

fb button

grab my essay banner

logo jooble